Användarhandbok Avbryt

Kom igång med Lightroom för mobila enheter (Android)

 1. Användarhandbok för Adobe Lightroom
 2. Introduktion
  1. Nyheter i Lightroom
  2. Systemkrav för Lightroom
  3. Lightroom | Vanliga frågor
  4. Lightroom-självstudier
  5. Arbeta med Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter
  6. Ange inställningar
 3. Självstudiefunktioner i appen
  1. Utbildning och inspiration i appen
  2. Utbildning och inspiration i appen | Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Utbildning och inspiration i appen | Lightroom för mobila enheter (Android)
 4. Lägga till, importera och ta foton
  1. Lägga till foton
  2. Ta foton med Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Ta foton med Lightroom för mobila enheter (Android)
  4. Importera foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  5. Importera foton och videor i Lightroom för mobila enheter (Android)
 5. Ordna foton
  1. Ordna foton
  2. Söka efter och ordna foton av personer i vyn Personer
  3. Sök efter och ordna foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  4. Sök efter och ordna foton i Lightroom för mobila enheter (Android)
 6. Redigera foton
  1. Redigera foton
  2. Maskering i Lightroom
  3. Redigera foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  4. Redigera foton i Lightroom för mobila enheter (Android)
  5. Sammanfoga foton för att skapa HDR-foton, panoramor och HDR-panoramor
  6. Förbättra bildkvaliteten enkelt i Lightroom
 7. Redigera videor
  1. Redigera videor 
  2. Redigera videor i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Redigera videor i Lightroom för mobila enheter (Android) 
 8. Spara, dela och exportera
  1. Exportera eller dela dina foton
  2. Exportera och dela foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Spara, dela och exportera foton med Lightroom för mobila enheter (Android)
 9. Lightroom för mobila enheter, tevear och webben
  1. Kom igång med Lightroom för mobila enheter (iOS)
  2. Kom igång med Lightroom för mobila enheter (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom på webben
  4. Konfigurera appen Lightroom for Apple TV
  5. Använd kortkommandon i Lightroom för mobila enheter (iOS och Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  7. Visa foton och videofilmer i Lightroom på en teve
  8. Så här lägger du till och synkroniserar förinställningar med en mobil enhet
 10. Migrera foton
  1. Migrera Apple Photos Library-bibliotek till Lightroom
  2. Migrera foton och videofilmer från Lightroom Classic till Lightroom
  3. Migrera foton från Photoshop Elements till Lightroom

Läs om hur du loggar in och konfigurerar Lightroom-kontot på din Android-enhet. Kom i gång med arbetsytan och konfigurera appinställningarna.

Lightroom för mobila enheter

Adobe Lightroom är en kostnadsfri app för mobila enheter. Det är en enkel men kraftfull lösning för att ta, redigera och dela foton. Om du vill kan du uppgradera till Premium-funktioner som gör att du kan få bättre kontroll med tillgång till dina foton på alla dina enheter: på mobila enheter, datorer och webben.

Logga in

Har du inte Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (Android)?

Gå till sidan Kom igång med Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter om du vill få information om hur du kommer igång med Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter.

Jag har Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter. Hur kommer jag igång?

 1. Tryck på ikonen för Lightroom-appen på din Android-enhet.

 2. Logga in med ditt Adobe ID, Facebook eller Google.

  Logga in på Lightroom för mobila enheter på din Android-enhet
  Logga in på Lightroom för mobila enheter på din Android-enhet

 3. När du har loggat in kan du ta, importera, söka och organisera, redigera och till och med spara, dela och exportera dina foton.

Kom igång med arbetsytan

Vyn Bibliotek

Vyn Bibliotek innehåller en lista med alla album och mappar du har skapat i Lightroom för mobila enheter (Android) eller synkroniserat från Lightroom för datorer eller Lightroom Classic. Från biblioteksvyn kan du enkelt navigera till vyn Alla foton.

Dessutom kan du trycka på ikonen () bredvid ett delat albumnamn i vyn Bibliotek och utföra någon av följande åtgärder:

 • Lägg till foton - Välj det här alternativet om du vill lägga till foton i albumet du befinner dig i.
 • Lagra lokalt - Välj det här alternativet om du vill lagra de foton som finns i albumet du befinner dig i lokalt.
 • Dela och bjud in – Välj det här alternativet om du vill dela album och bjuda in andra att visa eller bidra till dem.
 • Flytta till Delade foton - Välj det här alternativet om du vill flytta albumet till behållaren Foton delade på webben där dina tillfälliga delningar visas.
 • Flytta till mapp – älj det här alternativet om du vill flytta albumet till en mapp under vyn Bibliotek.
 • Ändra namn – Välj det här alternativet om du vill ändra namn på albumet.
 • Delete – Välj det här alternativet om du vill ta bort albumet. Fotona i det valda albumet tas dock inte bort.
 • Bildspel - Välj det här alternativet om du vill visa fotona i albumet som ett bildspel.
Vyn Bibliotek
Vyn Bibliotek

Albumalternativ
Albumalternativ

Sorteringsordning i vyn Bibliotek

Du kan ange ordningen för hur mappar och album ska visas i vyn Bibliotek. Tryck på ikonen längst upp till höger i avsnittet Album.

Välj ett av de tillgängliga sorteringsalternativen på menyn Sortera efter.

Alternativ för sortering
Alternativ för sortering

Vyn Alla foton (alla Lightroom-foton)

Vyn Alla foton är en tidslinjebaserad vy med alla Lightroom-foton uppdelat efter år.

Alla foton
Vyn Alla foton

Vyn Personer

I vyn Personer i Lightroom för mobila enheter (Android) identifieras och grupperas foton av samma person i en grupp. Du kan använda vyn Personer till att enkelt bläddra bland fotona av en viss person. Vyn Personer i Lightroom för mobila enheter (Android) är avaktiverad som standard för nya användare.

Om meddelandet Inga personer har hittats visas beror på det att dina foton fortfarande analyseras eller på att det inte finns några personer i dina foton.

Inga personer har hittats
Det går inte att visa persongrupper. Det här är anledningen.

Vyn Personer
Vyn Personer för att gruppera foton av en person i en grupp

Vyn Personer
Vyn Personer i Lightroom för mobila enheter (Android)

Visa personer i dina foton

Välj Personer i vyn Bibliotek för att gå till vyn Personer. I den här vyn kan du öppna grupper av foton som har upptäckts för en viss person. Antal foton av varje person visas under omslagsfotot för gruppen.

Visa och dölj personer

 1. Tryck på ikonen  längst upp till höger i vyn Personer.

 2. Välj Visa och dölj för att visa panelen Visa och dölj personer.

 3. Som standard markeras alla persongrupper som visas i vyn Personer. I panelen Visa och dölj personer väljer du en dold grupp för att visa den. Om du vill dölja en grupp som visas avmarkerar du den.

 4. Tryck på ikonen  i det övre högra hörnet för att tillämpa din markering.

Sammanfoga personer

Om du vill kombinera fotogrupper av samma i olika personbehållare använder du alternativet Sammanfoga. Det går inte att ångra sammanfogningsåtgärder.

 1. Tryck på ikonen  längst upp till höger i vynPersoner.

 2. Välj Sammanfoga personer för att visa panelen Sammanfoga personer.

 3. Markera de persongrupper du vill sammanfoga.

 4. Tryck på längst upp till höger. Dialogrutan Är det här samma person? visas. Godkänn det föreslagna gruppnamnet eller ändra namn på gruppen till namnet på en önskad person i fältet Lägg till namn.

 5. Tryck på Sammanfoga. Alla fotona på de valda personerna sammanfogas till en person. Om du vill avsluta dialogrutan utan att sammanfoga trycker du på Avbryt.

  Obs!

  Det finns funktioner i Lightroom för mobila enheter (Android) för att upptäcka om två grupper hör till samma person. I så fall kan du visa ett förslag i panelen längst upp för att sammanfoga grupper när du öppnar en av dem. Om du vill sammanfoga grupperna trycker du på Ja, om du inte vill sammanfoga grupperna trycker du på Nej. Om du trycker på Nej visas inte sammanfogningsförslaget för de grupperna igen. Om du vill ta bort förslaget kan du även trycka på ikonen Avbryt. Om du väljer Avbryt tas endast förslaget bort den här gången och visas nästa gång du öppnar en grupp.

Sorteringsalternativ i vyn Personer

 1. Tryck på ikonen  längst upp till höger i vynPersoner .

 2. Välj alternativet Sortera efter för att visa panelen Sortera efter.

 3. Sortera persongrupperna genom att välja ett alternativ i panelen Sortera efter:

     Förnamn    Sorterar namngivna persongrupper i alfabetisk ordning efter deras förnamn

      Efternamn     Sorterar namngivna persongrupper i alfabetisk ordning efter deras efternamn

     Antal    Sorterar persongrupper efter antalet foton som finns i dem

  Om du vill växla mellan stigande och fallande ordning för det valda sorteringsalternativet trycker du på markeringen igen. Namngivna persongrupper visas alltid före grupper utan namn.

  Sorteringsalternativ i vyn Personer
  Sorteringsalternativ i vyn Personer

Namnge en persongrupp

 1. Tryck på en namnlös grupp i vyn Personer. Gruppen öppnas.

 2. I den öppna gruppen trycker du på fältet Lägg till namn längst upp i gruppen och anger det namn du vill använda.

 3. Tryck på längst ned på knappsatsen för att spara namnet på gruppen.

Ändra namn på en persongrupp

Om du vill ändra namn på en persongrupp trycker du på persongruppen i vyn Personer och gör något av följande:

 • Redigera namnet direkt längst upp i den namngivna gruppen. När du har ändrat namnet trycker du på  längst ned på knappsatsen.
 • Tryck på ikonen  längst upp till höger på skärmen och välj Ändra namn på person. Nu kan du ändra namnet längst upp i gruppen och trycka på  längst ned på knappsatsen.

Ta bort foton från en persongrupp

 1. I vyn Personer: tryck på namnet på en grupp för att öppna den.

 2. Tryck länge på ett foto för att växla till läget för att markera flera.

 3. Markera de foton du vill ta bort från gruppen.

 4. Tryck på  på menyn längst upp för att visa dialogrutan Ta bort foton.

 5. Om du vill ta bort de valda fotona från gruppen väljer du Ta bort foton från person. Om du vill ta bort fotona från Alla foton och alla tillhörande album väljer du Ta bort.

Flytta foton mellan persongrupper

Nu kan du markera och flytta foton manuellt mellan persongrupper om du tycker att något foto passar bättre i en annan grupp. Flyttåtgärden gäller både namngivna och icke namngivna grupper. Gruppbytet syns även i panelen Information med uppdaterade persontaggar som stämmer överens med den nya gruppen.

Gör så här om du vill flytta foton från en grupp till en annan:

 1. Tryck länge på ett foto i en persongrupp för att växla till läget för att markera flera.

 2. Markera de foton som du vill flytta.

 3. Tryck på  längst upp till höger.

 4. Tryck på Flytta till på snabbmenyn.

 5. I fönstret Flytta foton till som öppnas väljer du vilken persongrupp du vill flytta fotona till och trycker på  i hörnet längst upp till höger.

Avaktivera vyn Personer

För nya användare är vyn Personer avaktiverad som standard. När vyn Personer är aktiverad analyserar Lightroom för datorer och Lightroom för mobila enheter (iOS och Android) foton i molnet för att upptäcka personer och bilda grupper i vyn Personer.

När du avaktiverar vyn Personer tas alla befintliga ansiktsmodelldata bort från Lightrooms servrar. Lightroom analyserar då inte längre nya foton och grupperar dem inte automatiskt i grupper. Om du har befintliga grupper i vyn Personer förblir de desamma och tas inte bort. 

Så här avaktiverar du vyn Personer:

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Adobe Lightroom > Inställningar (macOS).

 2. I dialogrutan Inställningar klickar du på fliken Allmänt.

 3. I avsnittet Sekretess avmarkerar du Aktivera vyn Personer. Om du vill avaktivera vyn Personer avmarkerar du det här alternativet.

 4. Klicka på Stäng.

Om du vill ha mer information om den här inställningen läser du Allmänna inställningar.

 1. Så här får du åtkomst till menyn Inställningar:

  • I vyn Album: tryck på inställningsikonen () längst upp till höger på skärmen.
  • I stödrastervyn eller luppvyn: tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger på skärmen och välj Inställningar på snabbmenyn.
 2. I panelen Inställningar markerar du vyn Personer om du vill aktivera funktionen. Om du vill avaktivera funktionen avmarkerar du det här alternativet.

 1. Starta appen och tryck på Appinställningar () längst upp till vänster på skärmen.

 2. Markera Inställningar > vyn Personer och använd växlingsfunktionen för att aktivera eller avaktivera kategorisering i vyn Personer.

Vyn Delade album

Tryck på fliken Delade album  om du vill gå till vyn Delade album som är en lista över alla album du har delat offentligt. Du kan också visa de album som delas med dig i den här vyn. Mer information finns i Dela ett album.

Delade album
Vyn Delade album

Vyn Lär dig

Vyn Lär dig är ett kostnadsfritt och enkelt sätt att lära sig en mängd olika redigeringstekniker medan du arbetar i programmet. Du har åtkomst till självstudiekurser från ett urval professionella fotografer och utbildare och kan använda redigeringarna stegvis i Lightroom för mobila enheter. Mer information finns i Få praktisk erfarenhet av interaktiva självstudiekurser.

Vyn Lär dig

Vyn Upptäck

Vyn Upptäck visar foton av andra fotograferingsmedlemmar. Upptäck inspirerande foton som tagits av andra fotograferingsmedlemmar, bläddra bland olika kategorier av foton och tryck på dem för att se hur fotot har redigerats, steg för steg. Du kan också spara redigeringarna som en förinställning. Mer information finns i Inspireras av foton.

Vyn Upptäck

Stödrastervyn (när du visar foton i ett album)

Stödrastervyn är tillgänglig när du visar foton i ett album. Tryck på ett album i vyn Bibliotek för att öppna det i stödrastervyn.

Stödrastervyn
Stödrastervyn

Ange ett omslagsfoto för albumet

Som standard väljs ett av fotona som omslagsfoto för albumet. Du kan ändra det här alternativet och välja ett annat foto.

 1. I stödrastervyn: tryck på och håll på ett foto för att markera det.
 2. Tryck på ikonen  för att visa snabbmenyn och välj Visa som omslag.
Obs!

Det går inte att ange ett omslagsfoto för albumet Alla foton. Det går endast att ange omslagsfoto för de album du har skapat.

Filtreringsalternativ

I stödrastervyn: du kan ange ett filter så att endast foton som har filtrerats baserat på flaggningsstatus eller stjärngradering eller andra filteralternativ visas.

Tryck på ikonen  längst upp till höger i stödrastervyn. Välj något av filtreringsalternativen. Mer information finns i Filtrera foton.

Sorterings- och segmenteringsalternativ

I stödrastervyn: du kan visa ett platt stödraster eller segmentera foton i stödrastret. Du kan även sortera fotona efter fångsttid eller ändringsdatum.

Tryck på ikonen  längst upp till höger i stödrastervyn. Välj något av följande alternativ på den snabbmeny som visas:   

Stödrastersegmentering

När du aktiverar det här alternativet segmenteras fotona i stödrastret med alternativet Efter månad (standard). Du kan också välja fler segmenteringsalternativ: Efter år, Efter dag och Efter timme.   

Sortera efter > Fångstdatum | Importdatum| Ändringsdatum | Filnamn | Stjärngradering

Välj något av de här sorteringsalternativen om du vill ändra ordning på visningen av fotona baserat på det valda villkoret. Klicka på alternativet igen om du vill växla ordning mellan stigande och fallande.

Du kan även sortera efter filnamn och stjärngradering när Stödrastersegmentering är avaktiverat.  

Sortera efter > Anpassad ordning

Använd det här alternativet om du vill ordna dina stödrasterfoton manuellt.  

Tryck på redigeringsikonen bredvid alternativet Anpassad ordning om du vill visa panelen Ändra ordning. Tryck länge på ett foto och dra och släpp det till önskad plats. En blå markeringslinje visas när du drar fotot.

Tryck på Anpassad ordning igen om du vill växla mellan stigande och fallande ordning.

Du kan sortera i anpassad ordning när Stödrastersegmentering är avaktiverat.

Luppvyn (förbered dig för att redigera ett foto)

Luppvyn är tillgänglig när du trycker på ett foto i stödrastervyn. Endast ett foto i taget visas. I luppvyn: du kan använda justeringar och förinställningar, selektiva redigeringar och även använda verktyget Beskärning.

Obs!
 • Om du vill visa Exif-information för ett foto i luppvyn (endast i panelen Redigera och Redigera och granska ) trycker du på  längst upp till höger och aktiverar Visa information på menyn som visas. Nu kan du bläddra i metadata genom att trycka på den information som visas.
 • Om du vill visa ett histogram för ett foto i luppvyn trycker du på ikonen  längst upp till höger och aktiverar Visa histogram på den meny som visas.
Lightroom: Luppvyn
Luppvyn

Luppvyn är det fönster där du utför redigeringar och ändringar av foton. Förutom att ändra ett foto kan du dela det via post eller i ett meddelande, kopiera det, flytta det och mycket mer. 

När du expanderar sidofältet kan du ange vissa inställningar och visa din diskanvändning. Du kan även visa en lista med genvägar som används i Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (Android).

 • Om du vill expandera sidofältet trycker du på ikonen () längst upp till vänster i fönstret Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (Android).
 • Om du vill komprimera sidofältet drar du det åt vänster.

Kontexthjälp

Från version 5.0 av Lightroom för mobila enheter (Android) kan du när du växlar till luppvyn se ikonen Hjälp  i det övre högra hörnet. Tryck på ikonen Hjälp  för att öppna menyn Kontexthjälp.

Hjälpikon
Få åtkomst till Kontexthjälp

Obs!

Om du inte kan hitta hjälpikonen  trycker du på  och väljer Hjälp för att komma åt Kontexthjälp.

Med Kontexthjälp kan du enkelt få hjälp i Lightroom med att använda ett verktyg eller funktion. Beroende på var i Lightrooms mobila arbetsyta du befinner dig kan du hitta och välja det verktyg eller den funktion som du vill få hjälp med. Lightroom visar dig vägen. Lär dig även grunderna i Lightroom genom att följa de stegvisa självstudiekurserna om hur du förbättrar ditt foto.

Kontexthjälp
Kontexthjälp

Få hjälp med ett verktyg eller en funktion

 1. Tryck på ikonen Hjälp längst upp till höger i luppvyn.

 2. I snabbmenyn visar det första avsnittet självstudiekurser för vissa verktyg och funktioner, såsom exponering, kontrast skuggor med mera. Klicka på Flera verktyg och funktioner om du vill se hela listan med självstudiekurser.

 3. Tryck på valfri självstudiekurs och följ stegen i appen för att lära dig mer.

Få åtkomst till självstudiekurser

 1. Tryck på ikonen Hjälp längst upp till höger i luppvyn.

 2. I andra avsnittet i snabbmenyn visas en länk till självstudiekurser. Tryck på Visa självstudiekurser om du vill se hela listan med kurser.

 3. Tryck på valfri självstudiekurs och följ stegen i appen för att lära dig mer.

  Obs!

  Du kan inte exportera eller hämta exempelfotot som medföljer självstudiekurserna.

Sök efter resurser med nyckelord

 1. Tryck på ikonen Hjälp längst upp till höger i luppvyn.

 2. I sökfältet längst upp på snabbmenyn anger du ett relevant nyckelord. Det kan vara ett verktyg eller en funktion.

 3. Sökresultaten visas när du skriver nyckelordet. Om du inte hittar det du letar efter kan du prova ett annat nyckelord.

    

Ange appinställningar

Obs!

Delningsalternativ har flyttats från Inställningar. Om du vill öppna Delningsalternativ trycker du på ikonen  medan du delar eller exporterar dina bilder.

 • Konto. Tryck för att välja prenumerationsstatus, molnlagringsanvändning och utloggningsalternativ.
 • Premium-funktioner. Visa de Premium-funktioner du får tillgång till när du uppgraderar till en betald prenumeration.
 • Inställningar
  • Aktivera Lägg till automatiskt. Om du vill importera nya foton från kamerarullen eller galleriet automatiskt markerar du Lägg till automatiskt från enhet. Du kan även välja de format du vill importera: JPG/PNG och Foton med Raw-format.
  • Importalternativ för foton. Ange inställningar för att importera foton.
   • Lägg till copyrightinformation. Alternativt så kan du lägga till dina copyrightmetadata till fotona när du importerar dem.
  • Skicka användningsdata. Aktivera det här om du vill få tillgång till ett mer personanpassat gränssnitt och om du vill förbättra produktfunktionerna genom att tillåta att information om hur du använder appen skickas till Adobe.
  • Använd mobildata. Avaktivera om du endast vill synkronisera via Wi-Fi. Aktivera om du vill använda din mobildataplan för att synkronisera. Mer information.
  • Hämta endast smarta förhandsvisningar: aktivera om du endast vill hämta smarta förhandsvisningar av dina foton. Avaktivera om du vill hämta foton med fullständig upplösning automatiskt till de enheter som stöds* vid redigering.
   *Om du vill kontrollera appversion väljer du Enhetsinformation och lagring > Enhetsinformation. Om appversionen är "Arm 8" finns det stöd för funktionen på enheten.
 • Nyheter. Visa en kronologisk lista över programrättningar och förbättringar som gjorts i Lightroom för mobila enheter (Android).
 • Om Lightroom. Tryck om du vill visa namnen på de fantastiska personer som har skapat Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (Android).
 • Enhetsinformation och lagring
  • Enhetslagring. Visa hur mycket lokalt utrymme som är tillgängligt för synkronisering och import av bilddata för Lightroom.
  • Hantera lagring. Tryck om du vill visa en lista med alla album som du har aktiverat albumalternativet Lagra lokalt för. Om du vill ta bort lokalt lagrade kopior och frigöra utrymme på enheten väljer du ett eller flera album i listan med album och trycker på Rensa. De ursprungliga fotona är fortfarande säkerhetskopierade i molnet. 
  • Rensa cachen. Tryck om du vill rensa förhandsvisningar och tillfälliga filer från den mobila enheten. Inga foton eller redigeringar tas bort.
  • Enhetsinformation. Tryck på om du vill visa version av operativsystemet Android, OpenGL-version, om DNG-fångst stöds (ja/nej), om HDR-fångst stöds (ja/nej) samt tillverkare och modell av den mobila enheten.
Appinställningar
Sidofältet, skärmbild från Lightroom för mobila enheter (Android).

 • Hjälp och support
  • Ta en titt på de vanliga frågorna. Visa svar på de vanliga frågorna i webbläsaren.
  • Gå till Adobes supportforum. Tryck för att öppna supportforumet i webbläsaren.
  • Kontakta Adobes support. Tryck för att öppna Adobes kundsupportsida i webbläsaren.
  • Föreslå en funktion. Tryck för att öppna forumet för Lightroom för mobila enheter (Android) där du kan föreslå en ny funktion.
  • Återställ hjälpmarkeringar och dialogrutor. Tryck om du vill återställa de gesttips och hjälpövertäckningar som visas när du har installerat Lightroom för mobila enheter (Android).
  • Självstudiekurser. Läs om hur du använder Lightroom för mobila enheter (Android) med hjälp av stegvisa, interaktiva självstudiekurser.
  • Gestgenvägar och kortkommandonTryck för att visa de gestgenvägar och kortkommandon du kan använda i Lightroom för mobila enheter (Android).
 • Förhandstitt på teknik. Visa och aktivera experimentella funktioner och ge feedback till Adobe. 

Obs!

Enhetsinformation och lagring > Hantera lagring

När du rensar offlineinnehållet i ett lokalt lagrat album tas de cachefiler som har lagrats för offlineanvändning i det albumet bort i Lightroom för mobila enheter (Android). Foton i albumet som även har markerats för offlineanvändning i ett annat lokalt lagrat album tas inte bort. Fotona tas inte bort från albumet.    

Enhetsinformation och lagring > Rensa cache

Om du rensar cachen tas alla cachefiler som har lagrats för offlineanvändning i Lightroom för mobila enheter (Android) bort. men offlineinnehåll för album som du har lagrat lokalt påverkas inte. Dina Lightroom-foton tas inte bort om du rensar cachen.

Lär dig det viktigaste med arbetsflöden för fotografering

När du har loggat in och bekantat dig med arbetsytan i Lightroom för mobila enheter (Android) är det här det du kan göra med dina foton:

 • Ta foton - Du kan ta foton i lägena Automatiskt, Professionellt eller HDR. Du kan använda kameran i appen Lightroom för att justera inställningar som slutartid, fokus, blixt med mera i läget Professionellt. Du kan ta foton i DNG-foton med Raw-format på enheter som stöds.
 • Importera foton - Du kan importera foton från kamerarullen eller galleriet. Du kan även importera foton från filer eller direkt från en digitalkamera. Du kan dessutom konfigurera album och mappar och ordna dina foton genom att använda stjärngraderingar eller flaggor.
 • Söka och ordna foton - Du kan skapa album och vidare ordna dem i mappar. Du kan även ordna foton med filtreringsalternativ. Du kan söka efter foton i ett album eller i vyn Alla foton med hjälp av metadata, nyckelord och aspekter.
 • Redigera foton - Du kan använda många redigeringar på dina foton. Du kan beskära fotot och justera tonskalan. Du kan använda selektiva redigeringar och till och med ta bort oönskade föremål från dina foton. Du kan även välja att använda olika förinställningar och profiler eller skapa och använda en egen förinställning.
 • Spara, exportera och dela foton - Du kan spara foton som du har redigerat och exportera ursprungliga foton. Du kan dela ett album med foton eller ett slumpmässigt urval av foton som en delbar länk eller till Adobe Portfolio och välja om detaljer som copyright, platsinformation och metadata ska vara tillgängliga för tittaren. Du kan även inkludera egna vattenstämplar i dina foton när du delar eller sparar dem på kamerarullen.
Obs!

Läs om hur du arbetar med Lightroom på en iPad eller iPhone i Kom igång med Lightroom för mobila enheter (iOS).

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto