Användarhandbok Avbryt

Kom igång med Lightroom för mobila enheter (Android)

 1. Användarhandbok för Adobe Lightroom
 2. Introduktion
  1. Nyheter i Lightroom
  2. Systemkrav för Lightroom
  3. Lightroom | Vanliga frågor
  4. Lightroom-självstudier
  5. Arbeta med Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter
  6. Ange inställningar
 3. Självstudiefunktioner i appen
  1. Utbildning och inspiration i appen
  2. Utbildning och inspiration i appen | Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Utbildning och inspiration i appen | Lightroom för mobila enheter (Android)
 4. Lägg till, importera och ta foton
  1. Lägg till foton
  2. Ta foton med Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Ta foton med Lightroom för mobila enheter (Android)
  4. Importera foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  5. Importera foton och videor i Lightroom för mobila enheter (Android)
 5. Ordna foton
  1. Ordna foton
  2. Sök efter och ordna foton av personer i vyn Personer
  3. Sök efter och ordna foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  4. Sök efter och ordna foton i Lightroom för mobila enheter (Android)
 6. Redigera foton
  1. Förinställningar i Lightroom
  2. Redigera foton
  3. Verktyget Ta bort i Lightroom
  4. Verktyget Ta bort i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  5. Verktyget Ta bort i Lightroom för mobila enheter (Android)
  6. Maskering i Lightroom
  7. Linsoskärpa i Lightroom
  8. Redigera foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  9. Redigera foton i Lightroom för mobila enheter (Android)
  10. Sammanfoga foton för att skapa HDR-foton, panoramor och HDR-panoramor
  11. Redigera HDR-foton
  12. Redigera HDR-foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  13. Redigera HDR-foton i Lightroom för mobila enheter (Android)
  14. Förbättra bildkvaliteten enkelt i Lightroom
 7. Redigera videor
  1. Redigera videor 
  2. Redigera videor i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Redigera videor i Lightroom för mobila enheter (Android)
 8. Spara, dela och exportera
  1. Exportera eller dela dina foton
  2. Exportera och dela foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Spara, dela och exportera foton med Lightroom för mobila enheter (Android)
 9. Lightroom för mobila enheter, tv och webben
  1. Kom igång med Lightroom för mobila enheter (iOS)
  2. Kom igång med Lightroom för mobila enheter (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom på webben
  4. Konfigurera appen Lightroom for Apple TV
  5. Använd kortkommandon i Lightroom för mobila enheter (iOS och Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  7. Visa foton och videofilmer i Lightroom på en teve
  8. Så här lägger du till och synkroniserar förinställningar med en mobil enhet
 10. Migrera foton
  1. Migrera Apple Photos Library-bibliotek till Lightroom
  2. Migrera foton och videofilmer från Lightroom Classic till Lightroom
  3. Migrera foton från Photoshop Elements till Lightroom
 11. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel 
  2. Kända fel

 

Läs om hur du loggar in och konfigurerar Lightroom-kontot på din Android-enhet. Kom i gång med arbetsytan och konfigurera appinställningarna.

Lightroom för mobila enheter

Adobe Lightroom är en kostnadsfri app för mobila enheter. Det är en enkel men kraftfull lösning för att ta, redigera och dela foton. Om du vill kan du uppgradera till Premium-funktioner som gör att du kan få bättre kontroll med tillgång till dina foton på alla dina enheter: på mobila enheter, datorer och webben.

Logga in

Har du inte Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (Android)?

Gå till sidan Kom igång med Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter om du vill få information om hur du kommer igång med Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter.

Jag har Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter. Hur kommer jag igång?

 1. Tryck på ikonen för Lightroom-appen på din Android-enhet.

 2. Logga in med ditt Adobe ID, Facebook eller Google.

  Logga in på Lightroom för mobila enheter på din Android-enhet
  Logga in på Lightroom för mobila enheter på din Android-enhet

 3. När du har loggat in kan du visa dina enhetsfoton speglade i appen. Tryck på ett foto för att börja redigera. Lightroom sparar automatiskt dina redigeringar internt. Du kan även spara en kopia på enheten, dela och exportera dina foton. Du kan till och med importera flera foton, söka efter och organisera dem.

Obs!

Från och med Lightroom för mobila enheter (Android) version 9.3 kan du enkelt ta bort ditt Adobe-konto från appen Lightroom för mobila enheter.

Kom igång med arbetsytan

Obs!

Från och med Lightroom 8.4 för mobila enheter (Android) får du direkt tillgång till alla dina foton och album på din mobila enhet, vilket gör det enkelt att bläddra igenom och markera alla foton du vill redigera med ett urval.  

Gallerivyn

Om du öppnar Lightroom-appen får du direkt tillgång till redigering av enhetens foton i gallerivyn. För att visa Album på enheten trycker du på listrutan och väljer ett album för att läsa in motsvarande filer i gallerivyn. Du kan markera vilket foto du vill för att börja redigera det. Det redigerade fotot visas i Lightroom-vyn och en Lightroom-ikon () visas i det övre vänstra hörnet på fotot i vyn Galleri.

Filtrera och sortera foton i vyn Galleri

Välj sorteringsikonen för att filtrera och sortera filerna efter senaste till äldsta eller tvärtom. Du kan också filtrera filerna i gallerivyn genom att trycka på filterikonen och välja ett eller flera filter.

 • JPG-/PNG-foton
 • Videor
 • Raw-filer

Lightroom-vyn

Varning:

Lightroom-vyn visas som vyn Redigeringar för freemium-användare.

Klicka på fliken Lightroom om du vill visa alla foton du redan har redigerat i Lightroom eller synkroniserat från Lightroom för datorer eller Lightroom Classic. Du kan välja den nedrullningsbara ikonmenyn för att visa och välja Lightroom-album eller Skapa.

Obs!

Med Lightroom för mobila enheter Android (version 8.5) kan du:

 • Få åtkomst till sökfunktionen och fler filteralternativ i albumen ”Mina redigeringar”, ”Oredigerat” och ”Importerat”.
 • Du kan dölja Lightroom-album med hjälp av listrutepilen i vyn Album.
 • Du har kameraikonen ( ) i albumet Mina redigeringar.

Du kan ange ordningen för hur filerna ska visas i Lightroom-vyn. Välj sorteringsikonen längst upp till höger på skärmen och välj något av alternativen för Sortera efter på snabbmenyn.

 • Fångstdatum
 • Importdatum
 • Ändringsdatum 
 • Filnamn
 • Stjärngradering

När ordningen har valts kan du också välja Omvänd ordning för stigande eller fallande ordning i den sorterade listan.

För att filtrera filerna i Lightroom-vyn, markera filterikonen och välj något av följande alternativ för Filtrera efter:

 • Stjärngradering
 • Efter flagga
 • Typ
 • Kamera
 • Personer
 • Plats
 • Nyckelord
 • Redigerat

Vyn Alla foton (alla Lightroom-foton)

Vyn Alla foton för prenumererande användare är en samling med alla dina importerade och redigerade foton på alla Lightroom-enheter. För freemium-användare är det en samling med alla foton som redigeras i appen. För att komma åt Alla foton väljer du fliken Lightroom i den nedre panelen på skärmen och sedan Alla foton i listrutemenyn.

Vyn Personer

I vyn Personer i Lightroom för mobila enheter (Android) identifieras och grupperas foton av samma person i en grupp. Du kan använda vyn Personer till att enkelt bläddra bland fotona av en viss person. Vyn Personer i Lightroom för mobila enheter (Android) är avaktiverad som standard för nya användare.

Om meddelandet Inga personer har hittats visas beror på det att dina foton fortfarande analyseras eller på att det inte finns några personer i dina foton.

Inga personer har hittats
Det går inte att visa persongrupper. Det här är anledningen.

Visa personer i dina foton

Välj Personer i vyn Bibliotek för att gå till vyn Personer. I den här vyn kan du öppna grupper av foton som har upptäckts för en viss person. Antal foton av varje person visas under omslagsfotot för gruppen.

Visa och dölj personer

 1. Tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger i vyn Personer.

 2. Välj Visa och dölj för att visa panelen Visa och dölj personer.

 3. Som standard markeras alla persongrupper som visas i vyn Personer. I panelen Visa och dölj personer väljer du en dold grupp för att visa den. Om du vill dölja en grupp som visas avmarkerar du den.

 4. Tryck på bockmarkeringsikonen längst upp till höger för att använda ditt urval.

Sammanfoga personer

Om du vill kombinera fotogrupper av samma i olika personbehållare använder du alternativet Sammanfoga. Det går inte att ångra sammanfogningsåtgärder.

 1. Tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger i vyn Personer.

 2. Välj Sammanfoga personer för att visa panelen Sammanfoga personer.

 3. Markera de persongrupper du vill sammanfoga.

 4. Tryck på bockmarkeringsikonen i det övre högra hörnet. Dialogrutan Är det här samma person? visas. Godkänn det föreslagna gruppnamnet eller ändra namn på gruppen till namnet på en önskad person i fältet Lägg till namn.

 5. Tryck på Sammanfoga. Alla fotona på de valda personerna sammanfogas till en person. Om du vill avsluta dialogrutan utan att sammanfoga trycker du på Avbryt.

  Obs!

  Det finns funktioner i Lightroom för mobila enheter (Android) för att upptäcka om två grupper hör till samma person. I så fall kan du visa ett förslag i panelen längst upp för att sammanfoga grupper när du öppnar en av dem. Om du vill sammanfoga grupperna trycker du på Ja, om du inte vill sammanfoga grupperna trycker du på Nej. Om du trycker på Nej visas inte sammanfogningsförslaget för de grupperna igen. Om du vill ta bort förslaget kan du även trycka på ikonen Avbryt. Om du väljer Avbryt tas endast förslaget bort den här gången och visas nästa gång du öppnar en grupp.

Sorteringsalternativ i vyn Personer

 1. Tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger i vyn Personer.

 2. Välj alternativet Sortera efter för att visa panelen Sortera efter.

 3. Sortera persongrupperna genom att välja ett alternativ i panelen Sortera efter:

     Förnamn    Sorterar namngivna persongrupper i alfabetisk ordning efter deras förnamn

      Efternamn     Sorterar namngivna persongrupper i alfabetisk ordning efter deras efternamn

     Antal    Sorterar persongrupper efter antalet foton som finns i dem

  Om du vill växla mellan stigande och fallande ordning för det valda sorteringsalternativet trycker du på markeringen igen. Namngivna persongrupper visas alltid före grupper utan namn.

  Sorteringsalternativ i vyn Personer
  Sorteringsalternativ i vyn Personer

Namnge en persongrupp

 1. Tryck på en namnlös grupp i vyn Personer. Gruppen öppnas.

 2. I den öppna gruppen trycker du på fältet Lägg till namn längst upp i gruppen och anger det namn du vill använda.

 3. Tryck på bockmarkeringen längst ned på knappsatsen för att spara namnet på gruppen.

Ändra namn på en persongrupp

Om du vill ändra namn på en persongrupp trycker du på persongruppen i vyn Personer och gör något av följande:

 • Redigera namnet direkt längst upp i den namngivna gruppen. När du har ändrat namnet trycker du på bockmarkeringsikonen längst ned på knappsatsen.
 • Tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger på skärmen och välj Ändra namn på person. Nu kan du ändra namnet längst upp i gruppen och trycka på bockmarkeringsikonen längst ned på knappsatsen.

Ta bort foton från en persongrupp

 1. I vyn Personer: tryck på namnet på en grupp för att öppna den.

 2. Tryck länge på ett foto för att växla till läget för att markera flera.

 3. Markera de foton du vill ta bort från gruppen.

 4. Tryck på  på menyn längst upp för att visa dialogrutan Ta bort foton.

 5. Om du vill ta bort de valda fotona från gruppen väljer du Ta bort foton från person. Om du vill ta bort fotona från Alla foton och alla tillhörande album väljer du Ta bort.

Flytta foton mellan persongrupper

Nu kan du markera och flytta foton manuellt mellan persongrupper om du tycker att något foto passar bättre i en annan grupp. Flyttåtgärden gäller både namngivna och icke namngivna grupper. Gruppbytet syns även i panelen Information med uppdaterade persontaggar som stämmer överens med den nya gruppen.

Gör så här om du vill flytta foton från en grupp till en annan:

 1. Tryck länge på ett foto i en persongrupp för att växla till läget för att markera flera.

 2. Markera de foton som du vill flytta.

 3. Tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger.

 4. Tryck på Flytta till på snabbmenyn.

 5. I fönstret Flytta foton till som öppnas väljer du vilken persongrupp du vill flytta fotona till och trycker på bockmarkeringsikonen i hörnet längst upp till höger.

Avaktivera vyn Personer

För nya användare är vyn Personer avaktiverad som standard. När vyn Personer är aktiverad analyserar Lightroom för datorer (Mac och Windows) och Lightroom för mobila enheter (iOS och Android) foton i molnet för att skapa ansiktsmodeller som kan gruppera liknande ansikten. Genom att aktivera den här funktionen anger du att det är okej för Adobe att skapa de här modellerna åt dig och att du har godkännande från de personer som visas på dina foton.

När du avaktiverar vyn Personer tas alla befintliga ansiktsmodelldata bort från Lightrooms servrar. Befintliga grupper med liknande ansikten visas fortfarande i vyn Personer, men Lightroom slutar analysera dina foton för att hitta personer och liknande ansikten grupperas inte längre automatiskt.

Så här avaktiverar du vyn Personer:

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Adobe Lightroom > Inställningar (macOS).

 2. I dialogrutan Inställningar klickar du på fliken Allmänt.

 3. I avsnittet Sekretess avmarkerar du Aktivera vyn Personer. Om du vill avaktivera vyn Personer avmarkerar du det här alternativet.

 4. Klicka på Stäng.

Om du vill ha mer information om den här inställningen läser du Allmänna inställningar.

 1. Så här får du åtkomst till menyn Inställningar:

  • I vyn Album: tryck på inställningsikonen () längst upp till höger på skärmen.
  • I stödrastervyn eller luppvyn trycker du på ikonen med tre punkter längst upp till höger på skärmen och väljer Inställningar på snabbmenyn.
 2. I panelen Inställningar markerar du vyn Personer om du vill aktivera funktionen. Om du vill avaktivera funktionen avmarkerar du det här alternativet.

 1. Starta appen och tryck på Appinställningar () längst upp till vänster på skärmen.

 2. Markera Inställningar > vyn Personer och använd växlingsfunktionen för att aktivera eller avaktivera kategorisering i vyn Personer.

Vyn Delade album

I dialogrutan Lightroom väljer du Mina album i listrutan för att gå till Delade, som listar alla album som har delats med dig eller som du har delat offentligt.

Vyn Användarforum

Vyn Användarforum visar foton som tillhandahålls av andra fotograferingsmedlemmar. Du kan bläddra bland olika kategorier av foton och välja dem för att visa hur fotot har redigerats steg för steg. Du kan också spara redigeringarna som en förinställning. 

Vyn Upptäck

Stödrastervyn (när du visar foton i ett album)

Stödrastervyn är tillgänglig när du visar foton i ett album. Tryck på ett album i vyn Bibliotek för att öppna det i stödrastervyn.

Stödrastervyn
Stödrastervyn

Ange ett omslagsfoto för albumet

Som standard väljs ett av fotona som omslagsfoto för albumet. Du kan ändra det här alternativet och välja ett annat foto.

 1. I stödrastervyn: tryck på och håll på ett foto för att markera det.
 2. Tryck på ikonen med tre punkter för att visa snabbmenyn och välj Ange som omslag.
Obs!

Det går inte att ange ett omslagsfoto för albumet Alla foton. Det går endast att ange omslagsfoto för de album du har skapat.

Filtreringsalternativ

I stödrastervyn: du kan ange ett filter så att endast foton som har filtrerats baserat på flaggningsstatus eller stjärngradering eller andra filteralternativ visas.

Tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger i stödrastervyn. Välj något av filtreringsalternativen. Mer information finns i Filtrera foton.

Sorterings- och segmenteringsalternativ

I stödrastervyn: du kan visa ett platt stödraster eller segmentera foton i stödrastret. Du kan även sortera fotona efter fångsttid eller ändringsdatum.

Tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger i stödrastervyn. Välj något av följande alternativ på den snabbmeny som visas:   

Stödrastersegmentering

När du aktiverar det här alternativet segmenteras fotona i stödrastret med alternativet Efter månad (standard). Du kan också välja fler segmenteringsalternativ: Efter år, Efter dag och Efter timme.   

Sortera efter > Fångstdatum | Importdatum| Ändringsdatum | Filnamn | Stjärngradering

Välj något av de här sorteringsalternativen om du vill ändra ordning på visningen av fotona baserat på det valda villkoret. Klicka på alternativet igen om du vill växla ordning mellan stigande och fallande.

Du kan även sortera efter filnamn och stjärngradering när Stödrastersegmentering är avaktiverat.  

Sortera efter > Anpassad ordning

Använd det här alternativet om du vill ordna dina stödrasterfoton manuellt.  

Tryck på redigeringsikonen bredvid alternativet Anpassad ordning om du vill visa panelen Ändra ordning. Tryck länge på ett foto och dra och släpp det till önskad plats. En blå markeringslinje visas när du drar fotot.

Tryck på Anpassad ordning igen om du vill växla mellan stigande och fallande ordning.

Du kan sortera i anpassad ordning när Stödrastersegmentering är avaktiverat.

Luppvyn (förbered dig för att redigera ett foto)

Luppvyn är tillgänglig när du markerar ett foto i stödrastervyn. Endast ett foto i taget visas. I luppvyn kan du använda Maskering, Lagning, BeskärFörinställningar och mycket mer.

Obs!
 • Om du vill visa Exif-information för ett foto i luppvyn (endast i panelen Redigera och Redigera och granska), trycker du på ikonen med tre punkter längst upp till höger och aktiverar Visa information på menyn som visas. Nu kan du bläddra i metadata genom att trycka på den information som visas.
 • Om du vill visa ett histogram för ett foto i luppvyn trycker du på ikonen med tre punkter längst upp till höger och aktiverar Visa histogram på den meny som visas.

Luppvyn är det fönster där du utför redigeringar och ändringar av foton. Förutom att ändra ett foto kan du dela det via post eller i ett meddelande, kopiera det, flytta det och mycket mer. 

När du expanderar sidofältet kan du ange vissa inställningar och visa din diskanvändning. Du kan även visa en lista med genvägar som används i Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (Android).

 • Om du vill expandera sidofältet markerar du () längst upp till vänster i fönstret Lightroom för mobila enheter (Android).
 • Om du vill komprimera sidofältet drar du det åt vänster.

Kontexthjälp

Från version 5.0 av Lightroom för mobila enheter (Android) kan du när du växlar till luppvyn se ikonen Hjälp  i det övre högra hörnet. Tryck på ikonen Hjälp  för att öppna menyn Kontexthjälp.

Obs!

Om du inte kan hitta hjälpikonen  trycker du på ikonen med tre punkter och väljer Hjälp för att komma åt Kontexthjälp.

Med Kontexthjälp kan du enkelt få hjälp i Lightroom med att använda ett verktyg eller funktion. Du kan hitta och välja det verktyg eller den funktion du vill ha hjälp med beroende på var i Lightroom för mobila enheter du befinner dig. Lightroom visar dig vägen.

Få hjälp med ett verktyg eller en funktion

 1. Tryck på ikonen Hjälp längst upp till höger i luppvyn.

 2. I snabbmenyn visar det första avsnittet självstudiekurser för vissa verktyg och funktioner, såsom exponering, kontrast skuggor med mera. Klicka på Flera verktyg och funktioner om du vill se hela listan med självstudiekurser.

 3. Tryck på valfri självstudiekurs och följ stegen i appen för att lära dig mer.

Sök efter resurser med nyckelord

 1. Tryck på ikonen Hjälp längst upp till höger i luppvyn.

 2. I sökfältet längst upp på snabbmenyn anger du ett relevant nyckelord. Det kan vara ett verktyg eller en funktion.

 3. Sökresultaten visas när du skriver nyckelordet. Om du inte hittar det du letar efter kan du prova ett annat nyckelord.

    

Ange appinställningar

Obs!
 • Förhandstitt på teknik har bytt namn till Tidig åtkomst.
 • Delningsalternativ har flyttats från Inställningar. Om du vill öppna delningsalternativ trycker du på ikonen  medan du delar eller exporterar dina bilder.
 • Konto: Markera för att välja prenumerationsstatus, molnlagringsanvändning och utloggningsalternativ.
 • Premium-funktioner: Visar de Premium-funktioner du får tillgång till när du uppgraderar till en betald prenumeration.
 • Tidig åtkomst: Visa och aktivera experimentella funktioner och smyglanseringar som anges här och ge feedback till Adobe.
  • Meddela mig om nya teknikförhandstittar: Markera kryssrutan för att få meddelande när nya teknikförhandstittar är tillgängliga.
  • HDR-tagningsläge (Teknikförhandstitt):Aktivera HDR-fångstläge för att avgöra om enheten ska stödjas permanent – prestanda beror på enhetens bearbetningskapacitet och det kan hända att den är instabil och kraschar.
  • Generativ borttagning (Tidig åtkomst): Ta enkelt och direkt bort objekt med hjälp av generativ AI. Kräver online-åtkomst.
 • Inställningar
  • Aktivera Lägg till automatiskt: Aktivera Lägg till automatiskt från enhet om du automatiskt vill importera alla nya bilder från kamerarulle eller galleri. Du kan även välja de format du vill importera: JPG/PNG och Foton med Raw-format.
  • Importalternativ för foton: Ange inställningar för import av foton.
   • Lägg till copyrightinformation: Aktivera om du vill lägga till copyrightmetadata för foton när du importerar dem (valfritt).
  • Skicka användningsdata: Aktivera det här om du vill få tillgång till ett mer personanpassat gränssnitt och om du vill förbättra produktfunktionerna genom att tillåta att Lightroom skickar information om hur du använder appen till Adobe.
  • Använd mobildata: Stäng av om du bara vill synkronisera via WiFi. Aktivera om du vill använda din mobildataplan för att synkronisera. Mer information.
  • Hämta bara smart förhandsvisningAktivera om du bara vill hämta redigerbara versioner av dina foton med lägre upplösning. Avaktivera om du vill hämta foton med fullständig upplösning till de enheter som stöds* vid redigering.
   *Om du vill kontrollera appversion väljer du Enhetsinformation och lagring > Enhetsinformation. Om appversionen är "Arm 8" finns det stöd för funktionen på enheten.
 • Nyheter: Visar en kronologisk lista över programrättningar och förbättringar som gjorts i Lightroom för mobila enheter (Android).
 • Om Lightroom: Markera om du vill visa namnen på de fantastiska personer som har skapat Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (Android).
Appinställningar
Sidofältet, skärmbild från Lightroom för mobila enheter (Android).

 • Lokal lagring.
  • Enhetslagring – Visar hur mycket lokalt utrymme som är tillgängligt för synkronisering och import av bilddata för Lightroom.
  • Hantera lagring – Markera om du vill visa en lista med alla album som du har aktiverat albumalternativet Lagra lokalt för. I listan över album som visas markerar du ett eller flera album och väljer Rensa för att ta bort de lokalt lagrade kopiorna och frigöra utrymme på enheten. Säkerhetskopior av originalen finns fortfarande i molnet. 
  • Rensa cachen – Tryck om du vill rensa förhandsvisningar och tillfälliga filer från den mobila enheten. Inga foton eller redigeringar tas bort.
  • Enhetsinformation – Välj för att visa versionen av Android-operativsystemet, OpenGL-version, om DNG-fångst stöds (ja/nej), om HDR-fångst stöds (ja/nej) samt tillverkare och modell av den mobila enheten.
 • Hjälp och support
  • Ta en titt på de vanliga frågorna. Visa svar på de vanliga frågorna i webbläsaren.
  • Gå till Adobes supportforum. Välj för att komma till supportforumet i webbläsaren.
  • Kontakta Adobes support. Välj för att öppna Adobes kundsupportsida i webbläsaren.
  • Föreslå en funktion. Välj för att öppna forumet för Lightroom för mobila enheter (Android) där du kan föreslå en ny funktion.
  • Återställ hjälpmarkeringar och dialogrutor. Välj om du vill återställa de gesttips och hjälpövertäckningar som visas när du har installerat Lightroom för mobila enheter (Android).
  • Gestgenvägar och kortkommandonVälj för att visa de gestgenvägar och kortkommandon du kan använda i Lightroom för mobila enheter (Android).

Obs!

Enhetsinformation och lagring > Hantera lagring

När du rensar offlineinnehållet i ett lokalt lagrat album tas de cachefiler som har lagrats för offlineanvändning i det albumet bort i Lightroom för mobila enheter (Android). Foton i albumet som även har markerats för offlineanvändning i ett annat lokalt lagrat album tas inte bort. Fotona tas inte bort från albumet.    

Enhetsinformation och lagring > Rensa cache

Om du rensar cachen tas alla cachefiler som har lagrats för offlineanvändning i Lightroom för mobila enheter (Android) bort. Men offlineinnehåll för album som du har lagrat lokalt påverkas inte. Dina Lightroom-foton tas inte bort om du rensar cachen.

Lär dig det viktigaste med arbetsflöden för fotografering

När du har loggat in och bekantat dig med arbetsytan i Lightroom för mobila enheter (Android) är det här det du kan göra med dina foton:

 • Ta foton – Du kan ta foton i lägena Automatiskt, Professionellt eller HDR. Du kan använda kameran i appen Lightroom för att justera inställningar som slutartid, fokus, blixt med mera i läget Professionellt. Du kan ta foton i DNG-foton med Raw-format på enheter som stöds.
 • Söka och ordna foton – Du kan skapa album och vidare ordna dem i mappar. Du kan även ordna foton med filtreringsalternativ. Du kan söka efter foton i ett album eller i vyn Alla foton med hjälp av metadata, nyckelord och aspekter.
 • Redigera foton – Du kan använda många redigeringar på dina foton. Du kan beskära fotot och justera tonskalan. Du kan använda selektiva redigeringar och till och med ta bort oönskade föremål från dina foton. Du kan även välja att använda olika förinställningar och profiler eller skapa och använda en egen förinställning.
 • Spara, exportera och dela foton – Du kan spara foton som du har redigerat och exportera ursprungliga foton. Du kan dela ett album med foton eller ett slumpmässigt urval av foton som en delbar länk eller till Adobe Portfolio och välja om detaljer som copyright, platsinformation och metadata ska vara tillgängliga för tittaren. Du kan även inkludera egna vattenstämplar i dina foton när du delar eller sparar dem på kamerarullen.
Obs!

Läs om hur du arbetar med Lightroom på en iPad eller iPhone i Kom igång med Lightroom för mobila enheter (iOS).

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online