Användarhandbok Avbryt

Kom igång med Lightroom för mobila enheter (iOS)

 1. Användarhandbok för Adobe Lightroom
 2. Introduktion
  1. Nyheter i Lightroom
  2. Systemkrav för Lightroom
  3. Lightroom | Vanliga frågor
  4. Lightroom-självstudier
  5. Arbeta med Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter
  6. Ange inställningar
 3. Självstudiefunktioner i appen
  1. Utbildning och inspiration i appen
  2. Utbildning och inspiration i appen | Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Utbildning och inspiration i appen | Lightroom för mobila enheter (Android)
 4. Lägga till, importera och ta foton
  1. Lägga till foton
  2. Ta foton med Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Ta foton med Lightroom för mobila enheter (Android)
  4. Importera foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  5. Importera foton och videor i Lightroom för mobila enheter (Android)
 5. Ordna foton
  1. Ordna foton
  2. Söka efter och ordna foton av personer i vyn Personer
  3. Sök efter och ordna foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  4. Sök efter och ordna foton i Lightroom för mobila enheter (Android)
 6. Redigera foton
  1. Redigera foton
  2. Maskering i Lightroom
  3. Redigera foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  4. Redigera foton i Lightroom för mobila enheter (Android)
  5. Sammanfoga foton för att skapa HDR-foton, panoramor och HDR-panoramor
  6. Förbättra bildkvaliteten enkelt i Lightroom
 7. Redigera videor
  1. Redigera videor 
  2. Redigera videor i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Redigera videor i Lightroom för mobila enheter (Android) 
 8. Spara, dela och exportera
  1. Exportera eller dela dina foton
  2. Exportera och dela foton i Lightroom för mobila enheter (iOS)
  3. Spara, dela och exportera foton med Lightroom för mobila enheter (Android)
 9. Lightroom för mobila enheter, tevear och webben
  1. Kom igång med Lightroom för mobila enheter (iOS)
  2. Kom igång med Lightroom för mobila enheter (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom på webben
  4. Konfigurera appen Lightroom for Apple TV
  5. Använd kortkommandon i Lightroom för mobila enheter (iOS och Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  7. Visa foton och videofilmer i Lightroom på en teve
  8. Så här lägger du till och synkroniserar förinställningar med en mobil enhet
 10. Migrera foton
  1. Migrera Apple Photos Library-bibliotek till Lightroom
  2. Migrera foton och videofilmer från Lightroom Classic till Lightroom
  3. Migrera foton från Photoshop Elements till Lightroom

Läs om hur du loggar in och arbetar med luppvyn, stödrastervyn, vyn Personer med mera på iPhone och iPad. Du kan även uppgradera lagringsutrymmet, ändra appinställningarna och utforska förhandstittar på teknik som Lång exponering, självstudiekurser med mera.

Lightroom för mobila enheter

Adobe Lightroom är en kostnadsfri app för mobila enheter. Det är en enkel men kraftfull lösning för att ta, redigera och dela foton. Du kan även uppgradera till premium-funktioner för mer exakt redigeringskontroll med smidig åtkomst till ditt arbete på alla plattformar - mobil, dator och webben.

Logga in

Har du inte Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter?

Gå till sidan Kom igång med Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter för att hämta appen.

Jag har Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter. Hur kommer jag igång?

 1. Tryck på ikonen för appen Lightroom för mobila enheter på din iPhone eller iPad.

 2. Logga in med ditt Adobe ID, Apple ID, Facebook- eller Google-konto.

 3. När du har loggat in kan du ta, importera, söka och organisera, redigera och till och med spara, dela och exportera dina foton.

Kom igång med arbetsytan

Vyn Bibliotek

Tryck på ikonen  för att gå till biblioteksvyn som innehåller en lista med alla album och mappar du har skapat i Lightroom för mobila enheter (iOS) eller synkroniserat från Lightroom för datorer eller Lightroom Classic. Från biblioteksvyn kan du enkelt navigera till vyn Alla foton.

Vyn Bibliotek

Sorteringsordning i vyn Album

Du kan ange ordningen för hur mappar och album ska visas i vyn Album. Tryck på ikonen längst upp till höger i avsnittet Album.

Välj något av följande alternativ för albumsortering på snabbmenyn:

 • Sortera efter skapad den
 • Albumnamn
 • Fotoantal
 • Lagrade lokalt

Vyn Alla foton (alla Lightroom-foton)

Vyn Alla foton är en tidslinjebaserad vy med alla Lightroom-foton uppdelat efter månad (standard). Öppna vyn Alla foton genom att trycka på  i den nedre panelen på skärmen och sedan på Alla foton.

Vyn Alla foton

Obs!

I vyn Alla foton: om du vill växla mellan olika metadatainformation trycker du med två fingrar.

Vyn Personer

I vyn Personer i Lightroom för mobila enheter (iOS) identifieras och grupperas foton av samma person i en grupp. Du kan använda vyn Personer till att enkelt bläddra bland fotona av en viss person.

Om meddelandet Inga personer har hittats visas beror på det att dina foton fortfarande analyseras eller på att det inte finns några personer i dina foton.

Inga persongrupper visas
Det går inte att visa persongrupper i vyn Personer. Det här är anledningen.

Vyn Personer

Vyn Personer (iOS)
Vyn Personer i Lightroom för mobila enheter för iOS

Visa personer i dina foton

 1. Tryck på ikonen  längst ned i appfönstret för att öppna biblioteksvyn.

 2. Välj Personer i vyn Bibliotek för att gå till vyn Personer.

  I den här vyn kan du öppna grupper av foton som har upptäckts för en viss person. Antal foton av varje person visas under omslagsfotot för gruppen.

Visa och dölja personer

 1. Tryck på ikonen längst upp till höger i vyn Personer.

 2. Välj Visa och dölj personer för att visa panelen Visa och dölj personer.

 3. Som standard markeras alla persongrupper som visas i vyn Personer. I panelen Visa och dölj personer: om du vill visa en dold grupp markerar du den. Om du vill dölja en grupp som visas avmarkerar du den.

 4. Tryck på längst upp till höger för att använda ditt urval.

Sammanfoga personer

 1. Tryck på ikonen längst upp till höger i vyn Personer.

 2. Välj Sammanfoga personer för att visa panelen Sammanfoga personer.

 3. Markera de persongrupper du vill sammanfoga.

 4. Tryck på längst upp till höger. Dialogrutan Är det här samma person? visas. Godkänn det föreslagna gruppnamnet eller ändra namn på gruppen till namnet på en önskad person i fältet Lägg till namn.

 5. Tryck på Sammanfoga. Alla fotona på de valda personerna sammanfogas till en person. Om du vill avsluta dialogrutan utan att sammanfoga trycker du på Avbryt.

  Obs!

  Det finns funktioner i Lightroom för iOS för att upptäcka om två grupper hör till samma person. I så fall kan du visa ett förslag i panelen längst upp för att sammanfoga grupper när du öppnar en av dem. Om du vill sammanfoga grupperna trycker du på Ja, om du inte vill sammanfoga grupperna trycker du på Nej. Om du trycker på Nej visas inte sammanfogningsförslaget för de grupperna igen. Om du vill ta bort förslaget kan du även trycka på ikonen Avbryt. När du öppnar persongruppen på nytt ser du förslagen för sammanfogning igen.

Sorteringsalternativ i vyn Personer

 1. Tryck på ikonen längst upp till höger i vyn Personer.

 2. Välj alternativet Sortera efter för att visa panelen Sortera.

 3. Välj ett alternativ i panelen Sortera för sortering av persongrupperna:

      Efter förnamn    Sorterar namngivna persongrupper i alfabetisk ordning efter deras förnamn

      Efter efternamn    Sorterar namngivna persongrupper i alfabetisk ordning efter deras efternamn

      Efter antal    sortera persongrupperna efter antal foton som finns i dem

  Om du vill växla mellan stigande och fallande ordning för det valda sorteringsalternativet trycker du på markeringen igen. Namngivna persongrupper visas alltid före grupper utan namn.

Namnge en persongrupp

 1. Tryck på en namnlös grupp i vyn Personer. Gruppen öppnas.

 2. Tryck på fältet Lägg till namn längst upp i gruppen för att visa dialogrutan Ändra namn på person.

 3. Ange ett namn och tryck på OK längst ned i dialogrutan Ändra namn på person. Tryck på Avbryt för att avsluta.

Ändra namn på en persongrupp

Om du vill ändra namn på en persongrupp trycker du på persongruppen i vyn Personer och gör något av följande:

 • Redigera namnet direkt längst upp i den namngivna gruppen. När du har redigerat namnet trycker du på OK längst ned i dialogrutan Ändra namn på person.
 • Tryck på ikonen längst upp till höger på skärmen och välj Ändra namn på person. Nu kan du redigera namnet längst upp i gruppen och trycka på OK längst ned i dialogrutan Ändra namn på person.

Tryck på Avbryt för att avsluta dialogrutan Ändra namn på person.

Ta bort foton från en persongrupp

 1. I vyn Personer: tryck på namnet på en grupp för att öppna den.

 2. Om du vill växla till läget för att markera flera trycker du länge på ett foto och sedan markerar du de foton du vill ta bort.

 3. Tryck på längst ned för att visa dialogrutan Ta bort foton.

 4. Om du vill ta bort de valda fotona från gruppen väljer du Ta bort från person. Om du vill ta bort fotona från Alla foton och alla tillhörande album väljer du Ta bort permanent.

Ange omslagsfoto i en persongrupp

Så här anger du att ett foto i en persongrupp ska vara omslagsfoto:

 1. Öppna det önskade fotot i persongruppen.

 2. Tryck på () i hörnet längst upp till höger.

 3. Välj Ordna på snabbmenyn.

 4. Tryck på Ange som omslagsfoto om du vill ange fotot som omslagsfoto för persongruppen.

Avaktivera vyn Personer

För nya användare är vyn Personer avaktiverad som standard. När vyn Personer är aktiverad analyserar Lightroom för datorer och Lightroom för mobila enheter (iOS och Android) foton i molnet för att upptäcka personer och bilda grupper i vyn Personer.

När du avaktiverar vyn Personer tas alla befintliga ansiktsmodelldata bort från Lightrooms servrar. Lightroom analyserar då inte längre nya foton och grupperar dem inte automatiskt i grupper. Om du har befintliga grupper i vyn Personer förblir de desamma och tas inte bort. 

Så här avaktiverar du vyn Personer:

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Adobe Lightroom > Inställningar (macOS).

 2. I dialogrutan Inställningar klickar du på fliken Allmänt.

 3. I avsnittet Sekretess avmarkerar du Aktivera vyn Personer. Om du vill avaktivera vyn Personer avmarkerar du det här alternativet.

 4. Klicka på Stäng.

Om du vill ha mer information om den här inställningen läser du Allmänna inställningar.

 1. Så här får du åtkomst till menyn Inställningar:

  • I vyn Album: tryck på inställningsikonen () längst upp till höger på skärmen.
  • I stödrastervyn eller luppvyn: tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger på skärmen och välj Inställningar på snabbmenyn.
 2. I panelen Inställningar markerar du vyn Personer om du vill aktivera funktionen. Om du vill avaktivera funktionen avmarkerar du det här alternativet.

 1. Starta appen och tryck på Appinställningar () längst upp till vänster på skärmen.

 2. Markera Inställningar > vyn Personer och använd växlingsfunktionen för att aktivera eller avaktivera kategorisering i vyn Personer.

Vyn Delade album

Tryck på ikonen  om du vill gå till vyn Delade album, som är en lista över alla album du har delat offentligt.

Vyn Delade album

Vyn Lär dig

Vyn Lär dig är ett kostnadsfritt och enkelt sätt att lära sig en mängd olika redigeringstekniker medan du arbetar i programmet. Du har åtkomst till självstudiekurser från ett urval professionella fotografer och utbildare och kan använda redigeringarna stegvis i Lightroom mobile. Mer information finns i Få praktisk erfarenhet av interaktiva självstudiekurser.

Vyn Lär dig

Vyn Upptäck

Vyn Upptäck visar foton av andra fotograferingsmedlemmar. Upptäck inspirerande foton som tagits av andra fotograferingsmedlemmar, bläddra bland olika kategorier av foton och tryck på dem för att se hur fotot har redigerats, steg för steg. Du kan också spara redigeringarna som en förinställning. Mer information finns i Inspireras av foton.

Vyn Upptäck

Stödrastervyn (visa foton i ett album)

Stödrastervyn är tillgänglig när du visar foton i ett album. I vyn Album: tryck på ett album för att öppna det i stödrastervyn.

Obs!

I stödrastervyn kan du trycka med två fingrar för att förflytta dig mellan olika fotometadata. Det gör det enklare att visa data för alla foton i albumet.

Lightroom: Stödrastervyn
Stödrastervyn

Ange ett omslagsfoto för albumet

Som standard väljs ett av fotona som omslagsfoto för albumet. Du kan ändra det här alternativet och välja ett annat foto.

 1. I stödrastervyn: om du vill öppna ett foto i luppvyn trycker du på det.
 2. I luppvyn: tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger och välj Ange som albumomslag på menyn.

Filtreringsalternativ

I stödrastervyn: du kan ange ett filter så att endast foton som har filtrerats baserat på flaggningsstatus eller stjärngradering eller andra filteralternativ visas.

Klicka på -ikonen längst upp (bredvid sökikonen) om du snabbt vill filtrera foton.  Mer information finns i Filtrera foton.

Sorterings- och segmenteringsalternativ

I stödrastervyn: du kan visa ett platt stödraster eller segmentera foton i stödrastret. Du kan dessutom sortera foton per fångstdatum, importdatum, ändringsdatum osv.

Tryck på ikonen med tre punkter () längst upp till höger i stödrastervyn. Välj något av följande alternativ på den snabbmeny som visas:

Segmentering > Ingen Automatiskt Efter år, Efter månad, Efter dag, Efter timme, Flaggor, Stjärngraderingar eller Filformat.

När du aktiverar det här alternativet segmenteras fotona i stödrastret med alternativet Efter dagar (standard). Du kan också välja fler segmenteringsalternativ: Efter år, Efter månad, Efter timme, Flaggor, Stjärngraderingar och Filformat.

Sortera efter > Fångstdatum | Importdatum | Ändringsdatum | Filnamn | Stjärngradering

Välj något av de här sorteringsalternativen om du vill ändra ordning på visningen av fotona baserat på det valda villkoret. Klicka på alternativet igen om du vill växla ordning mellan stigande och fallande.

Sortera efter > Anpassad

Använd det här alternativet om du vill ordna dina stödrasterfoton manuellt.  

Tryck på ikonen Redigera bredvid alternativet Anpassad ordning för att visa panelen Ändra ordning. Tryck länge på ett foto och dra och släpp det till önskad plats. Tryck på alternativet Anpassad ordning igen om du vill växla ordning mellan stigande och fallande.

Visningsalternativ

I stödrastervyn: tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger. På innehållsmenyn väljer du Visa alternativ.

Tryck om du vill aktivera knappen Visa informationsövertäckningar på menyn Visa alternativ och välj att något av den information  som ska visas som informationsövertäckning på alla foton i stödrastervyn.

 • Filformat
 • Flaggor och stjärngraderingar
 • Fotoinformation
 • EXIF-information
Rulla uppåt på menyn för att välja en miniatyrbildsstorlek:
 • Små miniatyrbilder
 • Normala miniatyrbilder
 • Stora miniatyrbilder

Redigeringsvyn Kamerarulle

Redigeringsvyn Kamerarulle är tillgänglig när du väljer ett foto på kamerarullen på enheten för att lägga till foton i Lightroom för mobila enheter.

Redigeringsvyn Kamerarulle
Redigeringsvyn Kamerarulle

Fotot i kamerarullen öppnas i redigeringsvyn Kamerarulle. I den här vyn kan du använda redigeringar på fotot. När du accepterar redigeringarna importeras fotot automatiskt till Lightroom.

Mer information finns i Redigera foton.

Luppvyn (förbered dig för att redigera ett foto)

Luppvyn är tillgänglig när du trycker på ett foto i stödrastervyn. Endast ett foto i taget visas. I den här vyn finns alla alternativ och verktyg för att använda redigeringar på ditt foto.  

Obs!

I luppvyn kan du trycka med två fingrar för att förflytta dig mellan metadata och fotorelaterad information. I bilden (nedan) visas tillgänglig Exif-information och ett histogram.

Lightroom: Luppvyn
Luppvyn

Luppvyn är den vy där du utför de flesta åtgärderna på foton. Förutom att ändra fotot kan du dela det via post eller i ett meddelande, kopiera det, flytta det, skriva ut det och mycket mer.

Kontexthjälp

Från version 5.0 av Lightroom för mobila enheter får du åtkomst till Kontexthjälp på menyn med hjälpikonen ikon luppvyn. Du hittar självstudiekurser som lär dig om verktyg och funktioner, och du kan utforska ny och mer avancerad fotoredigeringsteknik – direkt i appen.

Så här får du åtkomst till Kontexthjälp:

 1. Öppna ett foto i luppvyn.

 2. Tryck på Hjälpikonen () i det övre högra hörnet.

  Menyn Kontexthjälp
  Menyn Kontexthjälp

 3. Gör något av följande:

  • I avsnittet Verktyg och funktioner väljer du ett alternativ. Du kan också trycka på Fler verktyg och funktioner för att bläddra efter fler alternativ. När du har valt ett alternativ visar Lightroom verktyget eller funktionen för dig med en GIF och en beskrivning. Tryck på Visa mig (om tillgängligt) för att se en demo om verktyget eller funktionen med fotot som du har öppnat i luppvyn.
  • I avsnittet Lär dig i Lightroom klickar du påVisa självstudiekurser för att bläddra bland flera interaktiva självstudiekurser i vyn Hem. I den självstudiekurs som du väljer kan du steg för steg följa kursen för att uppnå den slutliga effekten med ett exempelfoto.
  • Ange ett funktions- eller ett verktygsnamn i sökfältet för att snabbt hitta liknande hjälpinformation. Sökresultaten kan omfatta en GIF och beskrivning som förklarar verktyget eller funktionen. Du kan också trycka på Visa mig (om tillgängligt) för att se en demo av det du sökte efter.

Ange appinställningar

Så hår får du åtkomst till inställningsmenyn:

 • I vyn Bibliotek trycker du på inställningsikonen  längst upp till höger på skärmen.
 • I stödrastervyn eller luppvyn: tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger på skärmen och välj Inställningar på snabbmenyn.
Inställningar

 • Hjälp och support
  • Ta en titt på de vanliga frågorna. Visa svar på de vanliga frågorna i webbläsaren.
  • Gå till Adobes supportforum. Tryck för att öppna supportforumet i webbläsaren.
  • Kontakta Adobes support. Tryck för att öppna Adobes kundsupportsida i webbläsaren.
  • Föreslå en funktion. Tryck för att öppna forumet för Lightroom mobile där du kan föreslå en ny funktion.
  • Återställ hjälpövertäckningar. Tryck om du vill återställa de gesttips och hjälpövertäckningar som visas när du har installerat Lightroom för mobila enheter.
  • Självstudiekurser. Läs om hur du använder Lightroom för mobila enheter med hjälp av stegvisa interaktiva självstudiekurser.
 • Förhandstitt på teknik. Visa och aktivera experimentella funktioner och ge feedback till Adobe.
  • Självstudiekurser. När du har aktiverat funktionen visas självstudiekurserna under Hjälp och support i appinställningarna.
  • Lång exponering. Aktivera om du vill aktivera läget Lång exponering i kameran i appen.   
  • Skapa djupmask. Aktivera om du vill lägga till ett nytt djupfångstläge på kameran (på enheter som stöds) och ett nytt djupredigeringsverktyg.

Om Lightroom.Tryck om du vill visa namnen på alla de fantastiska personer som har skapat Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter.

 • Nyheter Visa en kronologisk lista över programrättningar och förbättringar som gjorts i Lightroom för mobila enheter.
 • Premium-funktioner Visa de Premium-funktioner du får tillgång till när du uppgraderar till en betald prenumeration. 
 • Molnlagring och synkronisering
  • Molnlagring Visa antal foton du har säkerhetskopierat till molnet och tillgängligt molnlagringsutrymme.
  • Använd mobildata Avaktivera om du endast vill synkronisera via Wi-Fi. Aktivera om du vill använda din mobildataplan för att synkronisera.
  • Hämta endast smart förhandsvisning Aktivera om du endast vill hämta smarta förhandsvisningar av dina foton. Det minskar hämtningsstorleken och sparar utrymme på enheten.
  • Förhindra viloläge Aktivera om du vill förhindra att enheten försätts i viloläge när du ansluter den till en strömkälla.
 • Lokal lagring Visa hur mycket utrymme som används på enheten för lokalt lagrade kopior och cachade filer, och hur mycket ledigt utrymme som är tillgängligt.  
  • Rensa cachen Tryck om du vill rensa förhandsvisningar och tillfälliga filer från den mobila enheten. Inga foton eller redigeringar tas bort.
 • Importera
  • Lägg till automatiskt från kamerarullenFoton, skärmbilder, videor Tryck på respektive växlingsknapp för att automatiskt kunna importera nya foton, skärmbilder eller videor från kamerarullen eller galleriet.
  • Lägg till copyrightinformation Aktivera om du vill lägga till copyrightmetadata till foton när du importerar dem.
  • Objektivprofilskorrigering Aktivera om du vill kunna göra objektivprofilskorrigeringar för alla fotofiler eller endast för foton med Raw-format.
 • Vyn Personer Tryck på växlingsknappen om du vill aktivera Lightroom för att analysera och gruppera liknande ansikten i mappen Personer.
 • Gestgenvägar Tryck för att visa de gester du kan använda i appen Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter.
  • Visa pekgester. Aktivera om du vill att en röd punkt ska visas när ditt finger/din penna rör vid skärmen.
  • Vänsterhänt redigering (endast för iPad) Aktivera om du vill visa redigeringskontrollerna och -panelerna till vänster på skärmen.

Lär dig det viktigaste med arbetsflöden för fotografering

När du har loggat in och bekantat dig med arbetsytan i Lightroom för mobila enheter (iOS) är det här vad du kan göra med dina foton:

 • Ta foton - Du kan använda djupfångstläget för att fotografera i HEIC-format eller använda HDR-läget för att ta foton med högkontrastscener. Du kan använda kameran i appen Lightroom för att justera inställningar som slutartid, fokus, blixt med mera i läget Professionellt.
 • Importera foton - Du kan importera foton från kamerarullen eller galleriet. Du kan även importera foton från filer eller direkt från en digitalkamera. Du kan dessutom konfigurera album och mappar och ordna dina foton genom att använda stjärngraderingar eller flaggor.
 • Söka och ordna foton - Du kan skapa album och vidare ordna dem i mappar. Du kan även ordna foton med filtreringsalternativ. Du kan söka efter foton i ett album eller i vyn Alla foton med hjälp av metadata, nyckelord och aspekter.
 • Redigera foton - Du kan redigera dina foton med egna förinställningar, använda radiella filter och övertoningsfilter, göra lokala justeringar, redigera copyrightinformation för foton och album med mera. Du kan även retuschera, ta bort dis och förbättra dina foton.
 • Spara, dela och exportera foton - Du kan spara dina foton från Lightroom till datorn, din mobila enhet eller hårddisk. Du kan lägga till vattenstämplar innan du exporterar och delar foton och album med deras metadata.
Obs!

Läs om hur du arbetar med Lightroom på en Android-enhet i Kom igång med Lightroom för mobila enheter (Android).

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto