Läs om hur du loggar in och arbetar med luppvyn, stödrastervyn, vyn Personer med mera på iPhone och iPad. Du kan även uppgradera lagringsutrymmet, ändra appinställningarna och utforska förhandstittar på teknik som Lång exponering, självstudiekurser med mera.
lr_cc_android_marketicon512

Adobe Lightroom är en kostnadsfri app för mobila enheter. Det är en enkel men kraftfull lösning för att ta, redigera och dela foton. Du kan även uppgradera till premium-funktioner för mer exakt redigeringskontroll med smidig åtkomst till ditt arbete på alla plattformar - mobil, dator och webben.


Logga in

Har du inte Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter?

Jag har Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter. Hur kommer jag igång?

 1. Tryck på ikonen för appen Lightroom för mobila enheter på din iPhone eller iPad.

 2. Logga in med ditt Adobe ID-id, Facebook eller Google.

  Logga in i Lightroom för mobila enheter (iOS)
 3. När du har loggat in kan du ta, importera, söka och organisera, redigera och till och med spara, dela och exportera dina foton.

Kom igång med arbetsytan

Vyn Hem

Tryck på ikonen Hem () om du vill visa Senaste album och Nyligen tillagda foton eller navigera enkelt till vyn Alla foton. När du är i vyn Hem kan du även utforska ett antal interaktiva självstudiekurser och inspireras av redigeringar som gjorts av andra fotograferingsmedlemmar i avsnittet Upptäck.

Om du vill veta mer om interaktiva självstudiekurser och upptäcka inspirerande foton kan du läsa Utbildning och inspiration i appen | Lightroom för mobila enheter (iOS) .

Vyn Hem

Vyn Alla foton (alla Lightroom-foton)

Vyn Alla foton är en tidslinjebaserad vy med alla Lightroom-foton uppdelat efter månad (standard). Om du vill få tillgång till vyn Alla foton klickar du på  i panelen längst upp på skärmen eller klickar på Alla foton i vyn Hem.

Vyn Alla foton i Adobe Photoshop Lightroom CC för mobila enheter (iOS)
Vyn Alla foton (iOS)

Obs!

I vyn Alla foton: om du vill växla mellan olika metadatainformation trycker du med två fingrar.

Vyn Personer

I vyn Personer i Lightroom för mobila enheter (iOS) identifieras och grupperas foton av samma person i en grupp. Du kan använda vyn Personer till att enkelt bläddra bland fotona av en viss person.

Varför visas meddelandet "Inga personer har hittats" när jag visar vyn Personer?

Om meddelandet Inga personer har hittats visas beror på det att dina foton fortfarande analyseras eller på att det inte finns några personer i dina foton.

Inga persongrupper visas
Det går inte att visa persongrupper i vyn Personer. Det här är anledningen.
Vyn Personer
Vyn Personer för att gruppera foton av en person i en grupp
Vyn Personer (iOS)
Vyn Personer i Lightroom för mobila enheter för iOS

Visa personer i dina foton

 1. Tryck på ikonen längst upp till vänster i appfönstret för att öppna vyn Album i Adobe Photoshop Lightroom för iOS.

 2. Välj Personer i vyn Album för att gå till vyn Personer.

  I den här vyn kan du öppna grupper av foton som har upptäckts för en viss person. Antal foton av varje person visas under omslagsfotot för gruppen.

Visa och dölja personer

 1. Tryck på ikonen längst upp till höger i vyn Personer.

 2. Välj Visa och dölj personer för att visa panelen Visa och dölj personer.

 3. Som standard markeras alla persongrupper som visas i vyn Personer. I panelen Visa och dölj personer: om du vill visa en dold grupp markerar du den. Om du vill dölja en grupp som visas avmarkerar du den.

 4. Tryck på längst upp till höger för att använda ditt urval.

Sammanfoga personer

 1. Tryck på ikonen längst upp till höger i vyn Personer.

 2. Välj Sammanfoga personer för att visa panelen Sammanfoga personer.

 3. Markera de persongrupper du vill sammanfoga.

 4. Tryck på längst upp till höger. Dialogrutan Är det här samma person? visas. Godkänn det föreslagna gruppnamnet eller ändra namn på gruppen till namnet på en önskad person i fältet Lägg till namn.

 5. Tryck på Sammanfoga. Alla fotona på de valda personerna sammanfogas till en person. Om du vill avsluta dialogrutan utan att sammanfoga trycker du på Avbryt.

  Obs!

  Det finns funktioner i Lightroom för iOS för att upptäcka om två grupper hör till samma person. I så fall kan du visa ett förslag i panelen längst upp för att sammanfoga grupper när du öppnar en av dem. Om du vill sammanfoga grupperna trycker du på Ja, om du inte vill sammanfoga grupperna trycker du på Nej. Om du trycker på Nej visas inte sammanfogningsförslaget för de grupperna igen. Om du vill ta bort förslaget kan du även trycka på ikonen Avbryt. När du öppnar persongruppen på nytt ser du förslagen för sammanfogning igen.

Sorteringsalternativ i vyn Personer

 1. Tryck på ikonen längst upp till höger i vyn Personer.

 2. Välj alternativet Sortera efter för att visa panelen Sortera.

 3. Välj ett alternativ i panelen Sortera för sortering av persongrupperna:

      Efter förnamn    Sorterar namngivna persongrupper i alfabetisk ordning efter deras förnamn.

      Efter efternamn    Sorterar namngivna persongrupper i alfabetisk ordning efter deras efternamn.

      Efter antal    sortera persongrupperna efter antal foton som finns i dem

  Om du vill växla mellan stigande och fallande ordning för det valda sorteringsalternativet trycker du på markeringen igen. Namngivna persongrupper visas alltid före grupper utan namn.

Namnge en persongrupp

 1. Tryck på en namnlös grupp i vyn Personer. Gruppen öppnas.

 2. Tryck på fältet Lägg till namn längst upp i gruppen för att visa dialogrutan Ändra namn på person.

 3. Ange ett namn och tryck på OK längst ned i dialogrutan Ändra namn på person. Tryck på Avbryt för att avsluta.

Ändra namn på en persongrupp

Om du vill ändra namn på en persongrupp trycker du på persongruppen i vyn Personer och gör något av följande:

 • Redigera namnet direkt längst upp i den namngivna gruppen. När du har redigerat namnet trycker du på OK längst ned i dialogrutan Ändra namn på person.
 • Tryck på ikonen längst upp till höger på skärmen och välj Ändra namn på person. Nu kan du redigera namnet längst upp i gruppen och trycka på OK längst ned i dialogrutan Ändra namn på person.

Tryck på Avbryt för att avsluta dialogrutan Ändra namn på person.

Ta bort foton från en persongrupp

 1. I vyn Personer: tryck på namnet på en grupp för att öppna den.

 2. Om du vill växla till läget för att markera flera trycker du länge på ett foto och sedan markerar du de foton du vill ta bort.

 3. Tryck på längst ned för att visa dialogrutan Ta bort foton.

 4. Om du vill ta bort de valda fotona från gruppen väljer du Ta bort från person. Om du vill ta bort fotona från Alla foton och alla tillhörande album väljer du Ta bort permanent.

Ange omslagsfoto i en persongrupp

Så här anger du att ett foto i en persongrupp ska vara omslagsfoto:

 1. Öppna det önskade fotot i persongruppen.

 2. Tryck på () längst upp till höger.

 3. Välj Ordna på snabbmenyn.

 4. Tryck på Ange som omslagsfoto om du vill ange fotot som omslagsfoto för persongruppen.

Avaktivera vyn Personer

Lightroom för datorer och Lightroom för mobila enheter (iOS och Android) analyserar foton i molnet för att upptäcka personer som bildar grupper i vyn Personer. Om du inte vill att Lightroom ska analysera foton kan du avaktivera vyn Personer. Då tas alla befintliga ansiktsmodelldata bort från Lightroom-servrarna. Lightroom analyserar då inte längre nya foton och grupperar de inte automatiskt i grupper. Om du har befintliga grupper i vyn Personer förblir de desamma och tas inte bort. 

Så här avaktiverar du vyn Personer:

Lightroom för datorer

 1. Om du vill öppna dialogrutan Inställningar väljer du Redigera > Inställningar (Windows) respektive Adobe Lightroom > Inställningar (macOS).

 2. I dialogrutan Inställningar klickar du på fliken Allmänt.

 3. I avsnittet Sekretess avmarkerar du Aktivera vyn Personer.

 4. Klicka på Stäng.

Om du vill ha mer information om den här inställningen läser du Allmänna inställningar.

Lightroom för mobila enheter (iOS)

 1. Så här får du åtkomst till menyn Inställningar:

  • I vyn Album: tryck på inställningsikonen () längst upp till höger på skärmen.
  • I stödrastervyn eller luppvyn: tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger på skärmen och välj Inställningar på snabbmenyn.
 2. I panelen Inställningar väljer du vyn Personer.

 3. Avaktivera kategoriseringen vyn Personer genom att avaktivera växlingsknappen vyn Personer.

Lightroom för mobila enheter mobile (Android)

 1. Starta appen och tryck på Appinställningar () längst upp till vänster på skärmen.

 2. Välj Inställningar > Vyn Personer och använd växlingsknappen för att avaktivera den här inställningen.

Vyn Album

Tryck på ikonen om du vill gå till vyn Album, som är en lista med

 • automatiskt skapade album: Alla fotonLr-kamerafoton, Nyligen tillagda och Personer
 • album och mappar som du har skapat i Lightroom för  mobila enheter eller som du har synkroniserat från Lightroom eller Lightroom Classic för datorer
Vyn Album (iOS)
Vyn Album (iOS)

Sorteringsordning i vyn Album

Du kan ange ordningen för hur mappar och album ska visas i vyn Album. Tryck på ikonen längst upp till höger i avsnittet Album.

Välj något av följande alternativ för albumsortering på snabbmenyn:

 • Sortera efter importdatum
 • Titel
 • Fotoantal
 • Lagrade lokalt

Vyn Delade album

Tryck på ikonen om du vill gå till vyn Delade album, som är en lista över alla album du har delat allmänt.

Vyn Delade album (iOS)
Vyn Delade album (iOS)

Stödrastervyn (visa foton i ett album)

Stödrastervyn är tillgänglig när du visar foton i ett album. I vyn Album: tryck på ett album för att öppna det i stödrastervyn.

Obs!

I stödrastervyn kan du trycka med två fingrar för att förflytta dig mellan olika fotometadata. Det gör det enklare att visa data för alla foton i albumet.

Lightroom: Stödrastervyn
Stödrastervyn

Ange ett omslagsfoto för albumet

Som standard väljs ett av fotona som omslagsfoto för albumet. Du kan ändra det här alternativet och välja ett annat foto.

 1. I stödrastervyn: om du vill öppna ett foto i luppvyn trycker du på det.
 2. I luppvyn: tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger och välj Ange som albumomslag på menyn.

Filtreringsalternativ

I stödrastervyn: du kan ange ett filter så att endast foton som har filtrerats baserat på flaggningsstatus eller stjärngradering eller andra filteralternativ visas.

Klicka-ikonenlängst upp (bredvid sökikonen) om du snabbt vill filtrera foton.  Mer information finns i Filtrera foton.

Sorterings- och segmenteringsalternativ

I stödrastervyn: du kan visa ett platt stödraster eller segmentera foton i stödrastret. Du kan dessutom sortera foton per fångstdatum, importdatum, ändringsdatum osv.

Tryck på ikonen med tre punkter () längst upp till höger i stödrastervyn. Välj något av följande alternativ på den snabbmeny som visas:

Segmentering > Ingen Automatiskt Efter år, Efter månad, Efter dag, Efter timme, Flaggor, Stjärngraderingar eller Filformat.

När du aktiverar det här alternativet segmenteras fotona i stödrastret med alternativet Efter dagar (standard). Du kan också välja fler segmenteringsalternativ: Efter år, Efter månad, Efter timme, Flaggor, Stjärngraderingar och Filformat.

Sortera efter > Fångstdatum | Importdatum | Ändringsdatum | Filnamn | Stjärngradering

Välj något av de här sorteringsalternativen om du vill ändra ordning på visningen av fotona baserat på det valda villkoret. Klicka på alternativet igen om du vill växla ordning mellan stigande och fallande.

Sortera efter > Anpassad

Använd det här alternativet om du vill ordna dina stödrasterfoton manuellt.  

Tryck på ikonen Redigera bredvid alternativet Anpassad ordning för att visa panelen Ändra ordning. Tryck länge på ett foto och dra och släpp det till önskad plats. Tryck på alternativet Anpassad ordning igen om du vill växla ordning mellan stigande och fallande.

Visningsalternativ

I stödrastervyn: tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger. På innehållsmenyn väljer du Visa alternativ.

Tryck om du vill aktivera knappen Visa informationsövertäckningar på menyn Visa alternativ och välj att något avden information som ska visas som informationsövertäckning på alla foton i stödrastervyn.

 • Filformat
 • Flaggor och stjärngraderingar
 • Fotoinformation
 • EXIF-information
Rulla uppåt på menyn för att välja en miniatyrbildsstorlek:
 • Små miniatyrbilder
 • Normala miniatyrbilder
 • Stora miniatyrbilder

Redigeringsvyn Kamerarulle

Redigeringsvyn Kamerarulle är tillgänglig när du väljer ett foto på kamerarullen på enheten för att lägga till foton i Lightroom för mobila enheter.

Redigeringsvyn Kamerarulle
Redigeringsvyn Kamerarulle

Fotot i kamerarullen öppnas i redigeringsvyn Kamerarulle. I den här vyn kan du använda redigeringar på fotot. När du accepterar redigeringarna importeras fotot automatiskt till Lightroom.

Mer information finns i Redigera foton.

Luppvyn (förbereda dig för att redigera ett foto)

Luppvyn är tillgänglig när du trycker på ett foto i stödrastervyn. Endast ett foto i taget visas. I den här vyn finns alla alternativ och verktyg för att använda redigeringar på ditt foto.  

Obs!

I luppvyn kan du trycka med två fingrar för att förflytta dig mellan metadata och fotorelaterad information. I bilden (nedan) visas tillgänglig Exif-information och ett histogram.

Lightroom: Luppvyn
Luppvyn

Luppvyn är den vy där du utför de flesta åtgärderna på foton. Förutom att ändra fotot kan du dela det via post eller i ett meddelande, kopiera det, flytta det, skriva ut det och mycket mer.

Ange appinställningar

Så hår får du åtkomst till inställningsmenyn:

 • I vyn Album: tryck på inställningsikonen () längst upp till höger på skärmen.
 • I stödrastervyn eller luppvyn: tryck på ikonen med tre punkter längst upp till höger på skärmen och välj Inställningar på snabbmenyn.
Lightroom: Sidofältet
Sidofältet, skärmbild från Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter (iOS)
 • Hjälp och support
  • Ta en titt på de vanliga frågorna. Visa svar på de vanliga frågorna i webbläsaren.
  • Gå till Adobes supportforum. Tryck för att öppna supportforumet i webbläsaren.
  • Kontakta Adobes support. Tryck för att öppna Adobes kundsupportsida i webbläsaren.
  • Föreslå en funktion. Tryck för att öppna forumet för Lightroom mobile där du kan föreslå en ny funktion.
  • Återställ hjälpövertäckningar. Tryck om du vill återställa de gesttips och hjälpövertäckningar som visas när du har installerat Lightroom för mobila enheter.
  • Självstudiekurser. Läs om hur du använder Lightroom för mobila enheter med hjälp av stegvisa interaktiva självstudiekurser.
 • Förhandstitt på teknik. Visa och aktivera experimentella funktioner och ge feedback till Adobe.
  • Självstudiekurser. När du har aktiverat funktionen visas självstudiekurserna under Hjälp och support i appinställningarna.
  • Lång exponering. Aktivera om du vill aktivera läget Lång exponering i kameran i appen.   
  • Skapa djupmask. Aktivera om du vill lägga till ett nytt djupfångstläge på kameran (på enheter som stöds) och ett nytt djupredigeringsverktyg.

Om Lightroom.Tryck om du vill visa namnen på alla de fantastiska personer som har skapat Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter.

 • Nyheter Visa en kronologisk lista över programrättningar och förbättringar som gjorts i Lightroom för mobila enheter.
 • Premium-funktioner Visa de Premium-funktioner du får tillgång till när du uppgraderar till en betald prenumeration. 
 • Molnlagring och synkronisering
  • Molnlagring Visa antal foton du har säkerhetskopierat till molnet och tillgängligt molnlagringsutrymme.
  • Använd mobildata Avaktivera om du endast vill synkronisera via Wi-Fi. Aktivera om du vill använda din mobildataplan för att synkronisera.
  • Hämta endast smart förhandsvisning Aktivera om du endast vill hämta smarta förhandsvisningar av dina foton. Det minskar hämtningsstorleken och sparar utrymme på enheten.
  • Förhindra viloläge Aktivera om du vill förhindra att enheten försätts i viloläge när du ansluter den till en strömkälla.
 • Lokal lagring Visa hur mycket utrymme som används på enheten för lokalt lagrade kopior och cachade filer, och hur mycket ledigt utrymme som är tillgängligt.  
  • Rensa cachen Tryck om du vill rensa förhandsvisningar och tillfälliga filer från den mobila enheten. Inga foton eller redigeringar tas bort.
 • Importera
  • Lägg till automatiskt från kamerarullenFoton, skärmbilder, videor Tryck på respektive växlingsknapp för att automatiskt kunna importera nya foton, skärmbilder eller videor från kamerarullen eller galleriet.
  • Lägg till copyrightinformation Aktivera om du vill lägga till copyrightmetadata till foton när du importerar dem.
  • Objektivprofilskorrigering Aktivera om du vill kunna göra objektivprofilskorrigeringar för alla fotofiler eller endast för foton med Raw-format.
 • Delningsalternativ
  • Vattenstämpel Du kan inkludera vattenstämplar i dina foton när du delar eller sparar dem på kamerarullen. Du kan anpassa vattenstämplar. Mer information
  • Metadata Du kan aktivera eller avaktivera alternativen för att dela bildtextinformation, kamera- och Camera Raw-information samt platsinformation i metadata.
 • Vyn Personer Tryck på växlingsknappen om du vill aktivera Lightroom för att analysera och gruppera liknande ansikten i mappen Personer.
 • Gestgenvägar Tryck för att visa de gester du kan använda i appen Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter.
  • Visa pekgester. Aktivera om du vill att en röd punkt ska visas när ditt finger/din penna rör vid skärmen.
  • Vänsterhänt redigering (endast för iPad) Aktivera om du vill visa redigeringskontrollerna och -panelerna till vänster på skärmen.

Lär dig det viktigaste med arbetsflöden för fotografering

När du har loggat in och bekantat dig med arbetsytan i Lightroom för mobila enheter (iOS) är det här det du kan göra med dina foton:

 • Ta foton - Du kan använda djupfångstläget för att fotografera i HEIC-format eller använda HDR-läget för att ta foton med högkontrastscener. Du kan använda kameran i appen Lightroom för att justera inställningar som slutartid, fokus, blixt med mera i läget Professionellt.
 • Importera foton - Du kan importera foton från kamerarullen eller galleriet. Du kan även importera foton från filer eller direkt från en digitalkamera. Du kan dessutom konfigurera album och mappar och ordna dina foton genom att använda stjärngraderingar eller flaggor.
 • Söka och ordna foton - Du kan skapa album och vidare ordna dem i mappar. Du kan även ordna foton med filtreringsalternativ. Du kan söka efter foton i ett album eller i vyn Alla foton med hjälp av metadata, nyckelord och aspekter.
 • Redigera foton - Du kan redigera dina foton med egna förinställningar, använda radiella filter och övertoningsfilter, göra lokala justeringar, redigera copyrightinformation för foton och album med mera. Du kan även retuschera, ta bort dis och förbättra dina foton.
 • Spara, dela och exportera foton - Du kan spara dina foton från Lightroom till datorn, din mobila enhet eller hårddisk. Du kan lägga till vattenstämplar innan du exporterar och delar foton och album med deras metadata.

Obs!

Läs om hur du arbetar med Lightroom på en Android-enhet i Kom igång med Lightroom för mobila enheter (Android).

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy