Avslutningskod 6 eller 7 med ytterligare feltext

Ett installationsfel med avslutningskod 6 eller 7 uppstår med feltext som finns i dialogrutan. Avslutningstexten liknar ett av följande fel:

Installationsfeltext
Jämför feltexten i din installationsdialogruta med strängarna som listas nedan.

 • Det gick inte att bevara ägare och grupp för <filepath>
 • Det gick inte att ställa in ägare och grupp för <filepath> på <uid> och <gid>
 • Kan inte hämta behörighet för "<path>
 • Det gick inte att bevara ägare och grupp för <path>
 • Det gick inte att ta bort katalog <path>
 • Det gick inte att ange behörigheter för "<filepath>" till <mode>
 • Det gick inte att ange behörigheter för "<filepath>" till <mode>
 • Det gick inte att kopiera fil från "<source>" till "<destination>"

Lösning 1: Byt namn på Adobe-mapparna i mappen Program

Obs! Innan du försöker med den här lösningen måste du ha avinstallerat de program du försöker installera.

Det händer ofta att filer som ligger kvar från tidigare installationsförsök inte förväntas av installationsprogrammet. Det kan leda till läs- och skrivfel i filsystemet. Kontrollera programmens (Mac OS) eller programfilernas (Windows) mappar för kvarvarande mappar från en tidigare installation eller uppdatera försök.

 1. Navigera till:

  • Mac OS: /Program
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\
 2. Sök i dessa efter mappar som uppenbart har samma namn som de program du försöker installera, och byt namn på dem. Till exempel, byt namn på Adobe Photoshop CS5 till Adobe Photoshop CS5 gammal.

 3. Kontrollera om det finns en mapp med namnet "AdobePatchFiles" och byt namn på den.

 4. I programmappen, byt namn på mappen som heter Adobe, (endast Mac OS).

 5. Prova att installera programvaran igen.
 6. Om din installation har slutförts, bekräfta att dina övriga Adobe-program fungerar som de ska. Därefter du ta bort mapparna som du bytt namn på.

Lösning 2: Kontrollera filbehörigheterna

Dessa fel antyder att det är problem med filbehörigheter. För att lösa dem kontrollerar du dina filbehörigheter.

Filsökvägen i felmeddelandena visas omedelbart istället för ordet <filepath> eller <path>. Den överordnade filmappen är mappen omedelbart före den sista mappen som refereras till i felet. I exempelfelmeddelandet nedan är den överordnade katalogen Adobe. Följ instruktionerna nedan för nästa mapp i sökvägen.

Exempelfelmeddelande:

Det gick inte att ta bort katalog C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers...

 1. Stäng alla Adobe-program.
 2. Följ instruktionerna nedan för att ditt operativsystem ska ändra behörigheter.

  Obs! Denna lösning kräver administratörsrättigheter på din dator. Logga in med ett administratörskonto.

Windows 8.1, 8, eller 7

 1. Välj Start > Dator > Organisera > Mapp och Sökalternativ, och klicka sedan på fliken Visa.
 2. Under Avancerade inställningar avmarkerar du Använd guiden Dela (rekommenderas) och klickar på OK.
 3. Navigera till den överordnade mappen.
 4. Högerklicka på nästa mapp och välj sedan Egenskaper.
 5. I avdelningen Egenskaper avmarkerar du Skrivskyddad. Klicka på Använd och sedan OK.

 6. På fliken Säkerhet ser du till att administratörer och system finns med i listan och att behörigheterna för säkerhet är inställda på Fullständig behörighet (även Full kontroll). Om inte gör du som följer:

  1. Klicka på Redigera.
  2. Om uppmaningen Användarkontokontroll (UAC) visas, följer du instruktionerna för att godkänna.
  3. Ändra inställningarna efter behov.
 7. Klicka på Avancerat, och på fliken Ägare klickar du sedan på Redigera. Godkänn instruktionen om UAC-höjning om den visas.
 8. I avsnittet Ändra ägare klicka på Administratörer och välj Ersätt ägare på underbehållare och objekt. Klicka sedan på Använd.

 9. På fliken Behörigheter klickar du på Redigera. Om en fråga om utökad behörighet för kontroll av användarkonto (UAC) visas accepterar du den.
 10. Välj Ersätt behörighetsposter på alla underordnade objekt med poster som visas här och som gäller underordnade objekt.

 11. Klicka på OK och Ja tills du har stängt dialogrutan Installatörsegenskaper.
 12. Upprepa processen för eventuella övriga filsökvägar.
 13. Starta ditt Adobe-program.

Mac OS X

 1. Navigera till den överordnade mappen.
 2. Control-klicka på mappen och välj Hämta information.
 3. I avdelningen Delning & behörigheter klickar du på alternativet Detaljer för att visa alternativ för ägare och grupp.
 4. Klicka på låsikonen i det nedre högra hörnet. Skriv i ditt administratörsanvändarnamn och lösenord enligt instruktionen.

 5. Ge läs- och skrivbehörigheter till ditt användarnamn, admin och alla.
 6. Klicka på ikonen Växel och välj Använd för bifogat objekt.
 7. Stäng fönstret Hämta information.
 8. Upprepa processen för de återstående sökvägarna.
 9. Starta ditt Adobe-program.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy