Felsökning av systemfel, låsningar och kraschar i Photoshop Elements

Problem

Följande är några symptom på systemfel:

 • En tom eller flimrande dialogruta
 • En låst markör, pekare eller skärm
 • En blå skärm
 • En oväntad omstart
 • Ett felmeddelande

För att korrigera dessa problem utför du de numrerade uppgifter som följer. Utför uppgifterna i ordningen på listan för bästa resultat. Notera de åtgärder du utför och resultatet för varje åtgärd, inklusive fel och andra problem. Om du senare kontaktar Adobes tekniska support, kan den informationen hjälpa supportpersonalen att lösa problemet. 

Viktigt: Felsökningsuppgifterna återger Windows standardgränssnitt. Om ditt gränssnitt är anpassat kan du träffa på lätta variationer (t.ex. Start > Inställningar > Kontrollpanelen istället för Start > Kontrollpanelen). Dessutom återger uppgifterna det klassiska läget på kontrollpanelen.

För att visa kontrollpanelen i det klassiska läget klickar du på Växla till klassiskt läge (Windows XP), Klassiskt läge (Windows Vista och Windows 7). Dessa knappar finns på navigeringsfältet Kontrollpanelen på vänster sida av fönstret.

Om du har problem med Photoshop Elements Editor, se Felsökning av systemfel, låsningar | Windows | Adobe-programvara och Felsöka systemfel, frysningar | Mac Os 10.x | Adobe-programvara.

Säkerhetskopiera dina filer

Innan du utför någon av dessa åtgärder ska du säkerhetskopiera alla personliga filer (t.ex. Photoshop- eller InDesign-filer som du har skapat). Om systemfel inträffar bör du alltid starta om datorn så att minnet rensas. Om du fortsätter att arbeta utan att starta om datorn kan problemet förvärras. Om du inte hittar en lösning på problemet, kan du pröva de produktspecifika lösningarna.

Notera: Vissa av procedurerna kräver att du hittar dolda filer eller dolda mappar. Vissa procedurer kräver att du hittar filer med deras fulla namn vilket inkluderar filtilläggen (exempelvis example_filename.ini). Som standard visas inte dolda filer, dolda mappar och filnamnstillägg som känns igen i Windows Explorer. Se Visa dolda filer, mappar, filnamnstillägg | Windows XP, Vista, Windows 7 och Få åtkomst till dolda användarbiblioteksfiler | Mac OS 10.7 Lion.

Kontrollera systemkraven

Kontrollera att systemet uppfyller minimikraven för programvaran. Sök i kunskapsbasen på "systemkrav" och produktnamnet för att få den mest uppdaterade systemkravsinformationen.

Kontrollera grundläggande systeminformation, som processorhastighet och hur mycket RAM som är installerat, genom att välja Hjälp > Systeminfo i de flesta Adobe-program. Om ditt program inte innehåller detta alternativ, väljer du Start > Kontrollpanelen > System.

Inledande felsökning

1. Installera den senaste versionen av Photoshop Elements.

Den senaste versionen av Adobe-programvaran är eventuellt mera kompatibel med operativsystemet och drivrutinerna. Du bör kontrollera att datorn uppfyller systemkraven innan du uppdaterar eller uppgraderar programmet. Besök Adobe - Hämtningsbara filer för de senaste produktuppdateringarna och uppgraderingarna. En uppgradering kan lösa ett större antal problem än en gratisuppdatering. Installera eventuella gratisuppdateringar innan du prövar resten av uppgifterna i detta dokument. Slutför uppgifterna på listan här innan du överväger att köpa en uppgradering.

2. Installera aktuellt OS-service pack och andra uppdateringar.

Se Installera senaste service pack och andra uppdateringar till Windows.

På Macintosh ska du välja Programuppdateringar från Apple-menyn.

3. Återskapa Elements Organizers inställningsfil.

Återskapa Acrobat-programinställningsfilen för att eliminera problem som orsakas av en skadad inställningsfil. 

 1. Gå till Elements Organizers inställningsmapp: 

  • Windows XP: C:\Documents and Settings\[Användarnamn]\Application Data\Adobe\Elements Organizer\[Version]\Organizer\
  • Win Vista/7/8: C:\Users\[Användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\[Version]\Organizer\
  • Macintosh OS: //Users/[Användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Elements Organizer/[Version]/Organizer/

  Obs! Vissa av de mappar på dessa sökvägar kan vara dolda. För att visa dem, se:

 2. Byt namn på psa.prf till psa.old.

 3. Försök starta Elements Organizer på nytt

4. Kör Elements Organizer utan att några andra program körs i bakgrunden.

Startsobjekt och tjänster kan orsaka systemfel eller låsningar när de körs samtidigt som Elements Organizer. (Startobjekt startar automatiskt med Windows och tjänster är specialiserade program som har stöder andra program.) Om du vill ta reda på om en startobjekt eller tjänst är i konflikt med Organizer ska du avaktivera alla startobjekt och ej väsentliga tjänster innan du startar Organizer.

För att avaktivera startobjekt och ej väsentliga tjänster, se Avaktivera startobjekt och tjänster | Windows och Starta i säkert läge | Mac OS X

5. Ändra standardskrivare för systemet.

En inkompatibel drivrutin kan orsaka systemfel. För att avgöra om drivrutinen för standardskrivaren orsakar problemet i Elements Organizer ska du ändra standardskrivare.

Se Ändra standardskrivare för systemet

När du har bytt standardskrivare kan du försöka återskapa problemet i Organizer. Gör sedan något av följande:

 • Om problemet kvarstår så är det inte någon skrivardrivrutin som orsakar problemet. Återställ den tidigare standardskrivaren och gå vidare till steg 6.
 • Om problemet inte längre kvarstår ska du installera eller installera om den senaste versionen av drivrutinen för den tidigare standardskrivaren. (Gå till tillverkarens webbsida och hämta den senaste versionen av skrivarens drivrutin.) När du har installerat den senaste drivrutinen ska du öppna Skrivare och fax på kontrollpanelen och återigen ange den skrivare som standardskrivare. Försök sedan att återskapa problemet i Elements Organizer. Om problemet kommer tillbaka ska du ställa tillbaka standardskrivaren till den andra skrivaren eller den virtuella PostScript-skrivaren som du valde i stegen ovan. Sedan, när du vill skriva ut på den faktiskt önskade skrivaren från Elements Organizer ska du välja den skrivaren i dialogen Skriv ut foton.

6. Felsökning av plugin-program från tredje part.

Stäng Elements Organizer, ta bort plugin-program från tredje part i plugin-mappen, den finns som standard på C:/Program Files/Adobe/Photoshop Elements 7.0/Plug-Ins, och starta sedan om Organizer. Om problemet återkommer så ska du flytta tillbaka plugin-programmet till Elements Organizers mapp för plugin-program och fortsätta med felsökning på mellannivå. Om problemet inte inträffar på nytt bör du prova dig fram och ta reda på vilka plugin-program det var som orsakade det.

Så här tar du reda på vilka plugin-program som orsakar konflikter:

 1. Flytta tillbaka något av plugin-programmen från tredje part till Elements Organizers plugin-mapp. Starta om Elements Organizer och försök att återskapa problemet.
 2. Om problemet inte inträffar på nytt ska du upprepa föregående steg. Om problemet kvarstår kontaktar du utvecklaren för det plugin-program som du senast flyttade och begär en uppdatering.

Felsökning på mellannivå

Om problemet kvarstår även efter att du följde anvisningarna i föregående avsnitt bör du göra följande felsökning på mellannivå.

7. Felsök katalogfiler.

Elements Organizer lagrar information om dina foton och andra mediefiler i katalogfiler. Skador i den aktuella katalogfilen eller någon av dess stödfiler orsakar vissa systemfel och låsningar.

För anvisningar för felsökning av katalogfiler, se Felsökning av katalogproblem | Organizer | Elements 6 och senare.

8. Avaktivera automatisk analys.

 1. Gå till redigera (Windows) eller Elements Organizer (Mac) > Inställningar > Medieanalys

  OBS: Automatiska analysalternativ i Photoshop Elements 8

 2. Avmarkera alla alternativ.
 3. Klicka på OK.

9. Optimera hanteringen av tillfälliga filer i Windows

Windows och program som du kör lagrar arbetsdata i temporära tmp-filer på hårddisken. Om det finns för många tillfälliga filer eller föråldrade sådana kan Windows och programmen på datorn påverkas.

Se:

10. Uppdatera eller installera om QuickTime.

En inaktuell version av Apple QuickTime eller en skadad QuickTime-fil kan förhindra Elements Organizer att starta eller fungera ordentligt.

För att uppdatera QuickTime genom att installera den tillgängliga aktuella versionen på Apples webbsida.

Ersätt skadade QuickTime-filer genom att ta bort QuickTime och eventuella QuickTime-filer eller mappar som finns kvar på datorn, och installera sedan om QuickTime. För att få hjälp med att ta bort QuickTime, se ”Ta bort iTunes, QuickTime och andra komponenter för Windows XP" (artikel HT1925) på Apples supportsajt.

11. Avaktivera plug-inprogrammen FastCore, MMXCore och Multiprocessor Support.

Plug-inprogrammen FastCore, MMXCore och Multiprocessor Support gör det möjligt för Elements Organizer att använda flera processorer och förbättrade processortekniker som MMX. Avaktivera de här plugin-programmen för att identifiera problem som hör samman med datorns processor.

Så här avaktiverar du plug-inprogrammen FastCore, MMXCore och Multiprocessor Support:

 1. Stäng Photoshop Elements.
 2. I Windows Explorer ska du gå till C:/Program Files/Adobe/Photoshop Elements 7.0/Locales/en_US/Plug-Ins/Extensions. (Om du har installerat Photoshop Elements på en annan plats än standardplatsen på C/Program Files/Adobe/Photoshop Elements 7.0, så ska du modifiera den här filsökvägen till din anpassade plats.)
 3. Byt namn på filnamnstilläggen på plug-inprogrammen FastCore, MMXCore och Multiprocessor Supports filer (till exempel kan du ändra MMXCore.8BX till MMXCore.old).

När du har avaktiverat plugin-programmen, ska du starta Elements 7 Organizer och sedan försöka återskapa problemet. Gör sedan något av följande:

 • Om problemet längre kvarstår kan du låta dessa plugin-program vara avaktiverade. Även om Elements Organizer kan köras utan plug-inprogrammen FastCore, MMXCore och Multiprocessor Support, kan vissa av dess funktioner bli långsammare. Kontakta din dators tillverkare om du behöver hjälp med att identifiera möjliga problem med datorns processor.
 • Om problemet kvarstår är inte datorns processor orsaken. Stäng Organizer och aktivera plugin-programmen på nytt genom att byta tillbaka filnamnstilläggen till .8BX.

12. Installera om Photoshop Elements från skrivbordet medan startobjekt och tjänster är avaktiverade.

Skadad eller ofullständig installation av Photoshop Elements kan orsaka systemfel. Ta bort programmet och installera om det från skrivbordet medan startobjekt och ej väsentliga tjänster är avaktiverade.

Ta bort Photoshop Elements:

 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Lägg till eller ta bort program.
 2. Välj Adobe Photoshop Elements <version>.
 3. Klicka på Ändra/Ta bort.
 4. Följ sedan anvisningarna på skärmen för att ta bort Photoshop Elements.
 5. När installationsprogrammet är klart ska du i Windows Explorer gå till C:/Program Files/Adobe/Photoshop Elements (eller din egen installationsplats).
 6. Ta bort alla filer och mappar finns kvar i mappen Photoshop Elements.

Se instruktionerna i uppgift 4 i det här dokumentet för att avaktivera startobjekt och ej väsentliga tjänster.

Gör något av följande när du vill installera Photoshop Elements på nytt:

 • Om du har köpt Photoshop Elements som hämtningsbar programvara ska du dubbelklicken installationsfilen som du hämtat och följa anvisningarna på skärmen för att installera programmet.
 • Om du har köpt Photoshop Elements som paketerad programvara ska du kopiera mappen Adobe Photoshop Elements från Photoshop Elements installations-CD-ROM till datorn. Öppna Adobe Photoshop Elements-mappen på datorn. Dubbelklicka på Setup.exe och följ anvisningarna på skärmen för att installera programmet på nytt.

13. Uppdatera grafikkortets drivrutin.

Många grafikkortstillverkare uppdaterar drivrutinerna med jämna mellanrum. Om du inte har uppdaterat grafikkortets drivrutin på länge bör du ta kontakt med tillverkaren och be om den senaste versionen. Annars kan du ladda ned den från tillverkarens webbplats. (Om du inte vet vem som har tillverkat grafikkortet öppnar du Enhetshanteraren, högerklickar på kortet och väljer Egenskaper.)

14. Uppdatera drivrutinen för bildskärmskortet.

Många tillverkare av bildskärmskort uppdaterar ofta drivrutinerna för sina programvaror. Om du inte har uppdaterat bildskärmskortets drivrutin på sistone kan du kontakta tillverkaren och be om en uppdaterad drivrutin. Du kan också hämta en drivrutin från tillverkarens webbplats. (Om du inte vet vem som har tillverkat kortet ska du öppna Enhetshanteraren, högerklicka på kortet och välja Egenskaper.)

15. Kör Elements Organizer med ett nytt användarkonto.

Skapa ett användarkonto som har samma behörigheter som det konto som du använder när problemet uppstår, eller skapa ett lokalt administratörskonto. Försök att återskapa problemet när du är inloggad på det nya kontot.

Mer information om hur användarkonton ställs in finns i ”Så här skapar du ett användarkonto” i Windows Hjälp och support, eller så kan du kontakta nätverksadministratören.

Om problemet inte uppstår när du är inloggad med det nya kontot, kan det ursprungliga användarkontot vara skadat.

Om problemet inte återkommer med ett lokalt administratörskonto, ska du göra något av följande:

 • Om du tidigare loggade in som en standardanvändare ska du uppdatera användarbehörigheten till filer eller mappar på datorn. Kontakta Microsoft eller din systemadministratör för att få anvisningar.
 • Om du tidigare loggade in med ett användarkonto som är en del av en nätverksdomän, ska du kontakta din IT-avdelningen eller din nätverksadministratör.

16. Förhandsgranska Elements Organizers logg

Elements Organizer genererar en logg över stegen som gås igenom när programmet startas. Genom att undersöka denna logg kan du upptäcka orsaken till att programmet som inte startar. Loggfilen heter log.txt och finns i inställningsmappen Elements Organizer: 

 • Windows XP: C:\Documents and Settings\[Användarnamn]\Application Data\Adobe\Elements Organizer\[Version]\Organizer\
 • Win Vista/7/8: C:\Users\[Användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\[Version]\Organizer\
 • Macintosh OS: //Users/[Användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Elements Organizer/[Version]/Organizer/

Avancerad felsökning

Om uppgifterna i föregående avsnitt inte löser problemet, kan du lösa problemet genom att reparera Windows XP och installera Photoshop Elements på nytt. Prova även att formatera om din hårddisk och installera Windows XP och Photoshop Elements på nytt. Slutligen kan du försöka avgöra om maskinvaran är i konflikt med Photoshop Elements.

Friskrivning: Adobe ger inte support för maskinvara. Anvisningarna nedan ska endast betraktas som en service. Ta kontakt med maskinvarutillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare för mer information. Det kan hända att datorns garanti upphör att gälla om du själv felsöker maskinvaruproblem.

Obs! Innan du tar bort eller flyttar på maskinvaran bör du stänga av datorn och dra ut kontakten till den och till eventuell kringutrustning.

17. Kontrollera att de andra enhetsdrivrutinerna är kompatibla med Windows XP.

18. Felsök kodekar.

Kodekar som är inkompatibla med operativsystemet eller programmen kan orsaka start- och uppspelningsproblem. Felsök kodekproblem genom att ta bort de senast installerade kodekarna eller genom att tillfälligt avaktivera en kodek i taget och försöka återskapa problemet.

Obs! Att ta bort en kodek kan leda till att vissa video- eller ljudfiler blir oläsbara, eller att vissa program slutar fungera. Var försiktig när du tar bort kodekar. Om du inte är säker på vilka kodekar som bör vara kvar på ditt system ska du kontakta teknisk Adobe-support för att få mer hjälp.

Se Avaktivera kodek temporärt (Windows XP) för information om hur man avaktiverar en video- eller ljudkodek tillfälligt.

19. Kontrollera om det finns problem med teckensnitten.

20. Ange standardstorlek på växlingsminnesfilen.

21. Reparera och defragmentera hårddiskarna.

22. Sök igenom datorn efter virus.

Sök igenom datorn efter virus med ett aktuellt antivirusprogram (exempelvis Symantec Norton AntiVirus eller McAfee VirusScan). Virus kan angripa programvara och leda till systemfel. Mer information finns i dokumentationen som medföljde antivirusprogrammet.

23. Reparera Windows XP och installera om Photoshop Elements.

Ta bort Photoshop Elements, reparera Windows XP och installera sedan Photoshop Elements från ursprungligt installationsmedium. Genomför detta förfarande, särskilt om du har uppgraderat till Windows XP från en tidigare utgåva av Windows.

Ta bort Photoshop Elements:

 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Lägg till eller ta bort program.
 2. Välj Adobe Photoshop Elements.
 3. Klicka på Ändra/Ta bort.
 4. Följ sedan anvisningarna på skärmen för att ta bort Photoshop Elements.
 5. När installationsprogrammet är klart ska du i Windows Explorer gå till C:/Program Files/Adobe/Photoshop Elements 7.0 (eller din egen installationsplats).
 6. Ta bort alla filer och mappar finns kvar i mappen Photoshop Elements 7.0.

För att reparera Windows XP, se ”Så här genomför man en uppgradering av Windows XP på plats (ominstallation)” (artikel 315341) på Microsofts hjälp- och supportsajt.

Efter att du har reparerat Windows XP och installerat om Photoshop Elements ska du försöka återskapa problemet. Gör sedan något av följande:

 • Om problemet inte längre uppstår kan du installera alla andra program ett åt gången och försöka återskapa problemet efter varje installation. Om problemet kvarstår efter en installation orsakas det troligen av det nyligen installerade programmet.
 • Om problemet endast uppstår när Windows XP och Photoshop Elements finns installerade, fortsätt till uppgift 24.

24. Leta efter SCSI-problem.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online