Det går inte att öppna Photoshop Touch-filer i Photoshop CC

Problem

Installationsprogrammet Touch App Plug-ins som går att hämta genom Creative Cloud låter inte dig importera Photoshop Touch-filer till Photoshop CC. Det stöder dock import av Touch-filer till Photoshop CS6. Om du vill importera Photoshop Touch-filer till Photoshop CC, hämta och installera importeringsplugin-programmet manuellt.

Lösning

Installera plugin-programmet

Hämta

Hämta

  1. Hämta zip-filen för ditt operativsystem genom länken ovan.
  2. Packa upp den nedladdade filen genom att högerklicka (Windows) eller Command + klicka (Mac OS) och välj ett extraheringsalternativ.
  3. Zip-filen innehåller bara filen AdobePSDXLoader.8BI. Filen finns i en mapp med namnet File Formats.
  4. Avsluta Photoshop CC.
  5. Placera mappen File Formats som innehåller filen AdobePSDXLoader.8BI på någon av följande platser beroende på ditt operativsystem och den installerade versionen av Photoshop CC.

Obs!: Om du har både en 32-bitars och 64-bitars version av Photoshop CC installerat, placera importeringsplugin-programmet i varje installation av Photoshop CC.

Sökväg för plugin-programmet

Windows 7, Windows 8

(32-bitars version)
C:\Program (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CC\Plug-ins\File Formats

(64-bitars version)
C:\Program\Adobe\Adobe Photoshop CC (64 Bit)\Plug-ins\Files Formats

För Mac OS X 10.7 och senare (endast 64-bitar)
Mac HD/Program/Adobe Photoshop CC/Plug-ins/File Formats

Obs!: Du kan skapa kopior av AdobePSDXLoader.8BI om så behövs genom att packa upp AdobePSDXLoader.zip igen.

Bekräfta att installationen har slutförts

  1. Starta Photoshop CC.
  2. Välj Arkiv > Öppna.
  3. I det nedre fältet Filtyper, bekräfta att .PSDX finns med på listan över filtyper som stöds.