Lär dig hur du håller faktureringsinformation och betalningssätt uppdaterade om du har ett Creative Cloud for individuals-medlemskap.

Uppdatera kreditkorts- eller betalningsinformation

Uppdatera kreditkort

 1. Logga in på ditt Adobe-konto med ditt Adobe ID och lösenord.

 2. Välj ett av följande alternativ under Planer och produkter utifrån din plats:

  • Redigera betalningsinformation
  • Hantera plan Redigera betalningsinformation
  • Lägg till betalningsinformation
  edit_payment_details3

  Ser du inget alternativ för att redigera betalningsinformationen? Det kan ha uppstått ett problem med ditt konto. Kontakta oss om du vill redigera din betalningsinformation.

 3. Uppdatera kreditkortsinformationen i popupfönstret och klicka på Spara. 

  Obs!

  Om samma kreditkort är kopplat till flera prenumerationer uppdateras alla prenumerationer när du ändrar kreditkortsinformationen för någon av prenumerationerna.

Uppdatera information för PayPal

 1. Logga in på ditt Adobe-konto med ditt Adobe ID och lösenord.

 2. Klicka på Redigera betalningsinformation under Planer och produkter. 

  Paypal-edit-payment-details
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill redigera information för ditt nuvarande PayPal-konto klickar du på Redigera betalningsinformation i PayPal.
  • Om du vill växla till ett annat PayPal-konto klickar du på Växla mellan PayPal-konton.
  edit-PayPal-payment-details

  Du dirigeras då till PayPal-webbplatsen. 

 4. På PayPal-webbplatsen gör du önskade ändringar. När du har sparat ändringarna dirigeras du tillbaka till din Adobe-kontosida.

 5. Du sparar ändringarna genom att klicka på Spara.

  save_paypal_changes

Växla mellan ett kreditkort och PayPal

 1. Logga in på ditt Adobe-konto med ditt Adobe ID och lösenord.

 2. Välj Redigera betalningsinformation under Planer och produkter.

  Paypal-edit-payment-details

  Visas inte länken Redigera betalningsinformation?  Kontakta oss om du vill byta betalningssätt. I länder som hanteras av Digital River, Adobes e-handelspartner, går det inte att göra ändringar online.

  Ser du inget alternativ för att redigera betalningsinformationen? Det kan ha uppstått ett problem med ditt konto. Kontakta oss om du vill redigera din betalningsinformation.

 3. I popupfönstret väljer du betalningssätt – kreditkort eller PayPal – och gör sedan något av följande:

  • PayPal till kreditkort: Om du byter från PayPal till kreditkort anger du dina kreditkortsuppgifter.
  • Kreditkort till PayPal: Om du byter från kreditkort till PayPal klickar du på Logga in på PayPal och följer anvisningarna på PayPal-webbplatsen. Du dirigeras sedan tillbaka till Adobe-webbplatsen. 

  PayPal till kreditkort

  Växla från PayPal till ett kreditkort
  Växla från PayPal till ett kreditkort

  Kreditkort till PayPal

  Växla från ett kreditkort till PayPal
  Växla från ett kreditkort till PayPal

 4. Spara ändringarna genom att klicka på Spara

  Obs!

  Om samma kreditkort är kopplat till flera prenumerationer, uppdateras alla prenumerationer när du ändrar kreditkortsinformationen för någon av prenumerationerna.

Uppdatera betalningsinformation för Creative Cloud for enterprise eller teams

Hantera ett Enterprise-konto

Logga in på Admin Console för att uppdatera din faktureringsinformation för Creative Cloud for Enterprise.

Hantera ett Team-konto

Kontakta oss om du behöver ändra din betalningsinformation för Creative Cloud for Teams. 

Ändra faktureringsadress

Ändra adress inom ett land

 1. Logga in på ditt Adobe-konto med ditt Adobe ID och lösenord.

 2. Välj ett av följande alternativ under Planer och produkter utifrån din plats:

  • Redigera betalningsinformation
  • Hantera plan Redigera betalningsinformation
  • Lägg till betalningsinformation
  edit_payment_details3

  Ser du inget alternativ för att redigera faktureringsadressen? Det kan ha uppstått ett problem med ditt konto. Kontakta oss om du vill redigera din faktureringsadress.

 3. Uppdatera faktureringsadressen i popupfönstret och klicka på Spara. 

Adressändring till ett nytt land

Om du har en aktiv prenumeration kan du kontakta oss om att uppdatera din adress till ett nytt land.

Frågor och svar

Jag har fler än en prenumeration kopplad till samma kreditkort. Ska jag ändra betalningsinformationen separat för varje prenumeration?

Nej. Om samma kreditkort är kopplat till flera prenumerationer, uppdateras alla prenumerationer när du ändrar kreditkortsinformationen för någon av prenumerationerna.

Hur ändrar jag mitt momsnummer eller annan skattrelaterad information?

Om du vill ändra ditt momsregistreringsnummer (VAT-nummer) för länder i EU finns mer information i Uppdatera momsregistreringsnummer | Länder i EU.

Om du vill uppdatera skatterelaterad information för andra länder kontaktar du oss.

Varför ser jag inget alternativ för att redigera min betalningsinformation?

Det kan ha uppstått ett problem med ditt konto. Kontakta oss om du vill redigera din betalningsinformation.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy