Kom igång med Adobe Sign

Om du inte har använt Adobe Sign tidigare ger dessa självstudiekurser dig bra kunskaper om grundläggande funktioner och arbetsflöden som du behöver för att börja signera dokument elektroniskt. Konfigurera ditt användarkonto, lär dig olika sätt att skicka dokument för signering och bekanta dig med funktionen för att fylla i i förväg.  

Konfigurera ditt användarkonto

Första gången du loggar in på Adobe Sign behöver du utföra några enkla steg för att börja använda ditt användarkonto. I den här videon får du lära dig hur du bekräftar din profilinformation, väljer signaturalternativ och konfigurerar personliga händelser och aviseringar (eller meddelanden).

Mer detaljerad information om hur du ställer in ditt användarkonto finns här.

Förbereda och skicka ett dokument för signatur

I den här videon går vi stegvis igenom det vanligaste arbetsflödet i Adobe Sign. Du får lära dig hur du överför ett dokument, lägger till formulärfält och skickar dokumentet till en mottagare för signering.

Få flera personer att signera ett dokument

Du kan be flera personer, med olika e-postadresser, att signera ett och samma dokument, och du kan också välja i vilken ordning de ska signera dokumentet.

Få ett dokument signerat av ett stort antal mottagare med hjälp av Mega-signering

När du vill få ett dokument signerat av ett stort antal personer använder du Mega-signering. Du lägger till mottagarnas e-postadresser, överför dokumentet, lägger till ett signaturfält och skickar det. Varje mottagare får en separat kopia av dokumentet för signering.

I den här självstudiekursen för nybörjare går vi igenom de grundläggande stegen.

Använda en CSV-fil för att importera signaturer till en Mega-signeringstransaktion

Du kan importera ett stort antal e-postadresser till din Mega-signeringstransaktion genom att överföra en CSV-fil. Du hittar mer information här.  

Signera och skicka ett dokument med Endast jag signerar

Om du vill signera ett dokument själv och skicka det använder du funktionen Endast jag signerar. I den här videon visas hur du överför ett dokument, signerar det och skickar det till någon annan.

Hantera och spåra dokument som skickats för signering

Lär dig hur du hanterar och spårar statusen för ett dokument som du har skickat för signering. 

Signera ett avtal

Lär dig hur du signerar ett avtal.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?