Ohanterat fel – felkod, nummersträng

Om du erhåller ett felmeddelande som innehåller ett stort nummer som <font=red">Unhandled Error: 140217101958131.ord-prod-appll</font=red"> rapporterar du koden till support omedelbart (se länken nedan).

Fel som inte åtgärdas är händelser i systemet som leder till att processen avbryts abrupt och att en loggfil skrivs. Det långa numret i slutet av felkoden är loggfilen där information om orsaken till problemet anges.

Vi kan lösa problemet snabbare om du anger exakta steg som du utförde innan problemet inträffade till Adobe. Informera oss också om du kan återskapa problemet flera gånger.

Det första Adobe gör är att försöka återskapa problemet.Det är enklare att hitta problemet om felet kan återskapats. Vi uppskattar all information som du kan ange (processen, dokument, specifika inställningar) och som kan hjälpa oss att återskapa felet.

Om du vill påbörja en felsökning av problemet kan du starta om systemet (för att säkerställa att du inte har några felaktiga plugin-program eller programfel) och prova en annan webbläsare (för att utesluta att webbläsaren orsakar felet).

Kom ihåg att rapportera felet till Adobe.

 

 
                        Rapportera detta till support

 
                        Tillbaka till supportsidan

Inloggningsfel

Inloggningsfel för Adobe Sign omfattar ett av två följande meddelanden:

  • Ditt konto har inaktiverats. Kontakta dina supportanställda.
  • Ogiltigt e-post eller lösenord eller kontot har låsts.

Båda felmeddelandena beskrivs nedan med dess korrigerande åtgärder:

Ditt konto har inaktiverats. Kontakta dina supportanställda

Detta fel indikerar att ditt konto har inaktiverats av en kontoadministratör. En inaktiv användare har inte åtkomst till Adobe Sign-tjänster på något sätt, inte heller för signering av dokument.

Kontakta administratören för ditt Adobe Sign-konto och be dem återaktivera ditt användar-ID. Om du är osäker på vem som är din admin kontaktar du supporten för Adobe Sign och frågar vilken admin som har inaktiverat ditt användar-ID.

Support kan ange namn och e-post för admin men de kan inte återaktivera användaren om inte en aktiv kontoadmin ger anvisningar eller godkännande.

Ogiltigt e-post eller lösenord eller kontot har låsts

Detta fel anger att ditt användar-ID och lösenord inte matchar eller att du försökt logga in för många gånger och att kontot har låsts.

Det finns flera olika skäl till att det här felet visas men den enda korrekta åtgärden är att återställa lösenordet genom att klicka på länken Jag har glömt mitt lösenord.

Ange e-postadressen som är kopplad till ditt användar-ID i dialogrutan Glömt ditt lösenord och klicka på Skicka. Ett e-postmeddelande med ytterligare anvisningar skickas till din e-postadress.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy