Få åtkomst till användarkonton

Få åtkomst till oåtkomliga användar-ID:n

Om du har ett användar-ID som du behöver logga in på (men inte har åtkomst till lösenordsinformationen) finns det två alternativ för att få åtkomst till ditt konto.

Det rekommenderas att du kontaktar administratörerna för din e-post och ber dem vidarebefordra e-postadressen till din e-post. Med den här metoden kan du använda länken Jag har glömt mitt lösenord för att återställa användar-ID:et och få direkt åtkomst.

Om e-postmeddelandet inte kan vidarebefordras kan du alternativt ändra e-postadressen för användar-ID:et till en adress som du har kontroll över. Återställ sedan lösenordet.

Den här metoden kräver administratörsbehörighet till samma Adobe Sign-konto som användar-ID:et använder och en temporär e-postadress som inte används i tjänsten. (Yahoo, Gmail eller andra e-postadresser fungerar.) Om du använder ett e-postmeddelande som redan finns i Adobe Sign genereras ett fel.

Så här går du tillväga steg för steg:

 1. Logga in på ditt adminanvändarkonto-ID och gå till avsnittet Användare på fliken Konto.
 2. Klicka på plustecknet i den övre högra sidan av Wsers-listan.
 3. Klicka på fliken Skapa eller uppdatera användare i grupp. Några kryssrutor, ett antal länkar och en Importera-knapp visas.

 1. En dialogruta öppnas med alternativ för att uppdatera användare:
 • Avmarkera Tillåt att användare skapas och Tillåt att grupper skapas. Om du endast vill uppdatera en användare.
 • Klicka på länken hämta CSV-filexempel för att öppna en .csv-fil med Excel eller med en annan textredigerare som kan tolka en .csv-fil.

 1. Ta bort innehållet i .csv-filen och lämna endast kvar de tre första rubrikraderna (e-postadress, förnamn och efternamn).
 2. Lägg till en fjärde rubrik i kolumn D med texten Ny e-postadress.
 3. Ange e-postadressen för befintligt användar-ID som du vill ändra på rad 2, kolumn A.
 4. Ange användarens för- och efternamn i rad 2 och i kolumnerna B och C.
 5. Ange din temporära e-postadress i rad 2, kolumn D.
 6. Spara .csv-filen på ditt skrivbord.

 1. Återgå till fönstret Admin-konsol (som visar alternativen Skapa eller uppdatera användare i grupp) och Bläddra efter .csv-filen som du sparade.
 2. Klicka på Importera.
 3. Adobe Sign hittar ditt användar-ID utifrån e-postmeddelandets värde i kolumn A och ändrar det till det värde som angavs i kolumn D, (Namnfälten ändras också för att återspegla värden i kolumnerna B och C).
 4. När du återuppdaterar användarvyn visas en ny e-postadress för användar-ID:et.
 5. Gå till inloggningssidan och klicka på länken Jag har glömt mitt lösenord.

 1. Ange den nya e-postadressen som du nyss ändrade användar-ID för i textrutan.
 2. Klicka på Skicka.
 3. Ett e-postmeddelande har skickats till dig där du ombeds ange det nya lösenordet för användar-ID:et.
 4. Ange det nya lösenordet.

När detta lösenord har angetts loggas du automatiskt ut från kontot och får åtkomst till det med den nya e-postadressen och lösenordet som du angett.

Obs!

Ingenting annat ändras för användaren när du ändrar e-postadress. Lösenordet, all transaktionshistorik, biblioteksdokument och widgetar anslutna till användar-ID förblir desamma.

Överföringar som bearbetas slutförs normalt men meddelanden skickas till den nya e-postadressen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto