Underhållsuppdatering av eSign-tjänster, februari 2016

Översikt

Utför arbetet snabbare och avbryter risker som fanns i Adobe eSign-tjänster. Ingår som en del i ett komplett utbud av säkra digitala dokumentlösningar, och erbjuder betrodd e-signering till alla avdelningar och fullt digitala arbetsflöden över hela organisationen. 

Se https://acrobat.adobe.com/se/sv/documents/esignatures.html för en översikt över Adobe eSign-tjänster.

Underhållsuppdatering av Adobe eSign-tjänster, februari 2016, innehåller felkorrigeringar, säkerhetsuppdateringar samt funktionsförbättringar och avställningar. 

Stöd för IE7 och IE8 har upphört

Som vi tidigare har meddelat i våra månatliga tekniska uppdateringar sedan september 2015, så upphör eSign-tjänster enligt Microsofts policy att avsluta äldre versioner av Internet Explorer.

Detta medför att vi den 12 januari 2016 upphörde med vårt stöd för IE7 och IE8. Med den här versionen kommer användare, som försöker använda IE7 eller IE8 för att komma åt eSign-tjänster, att blockeras och de kommer att erhålla följande felmeddelande som informerar dem om att webbläsaren inte längre stöds:

"Du försöker öppna Adobe Document Cloud med en webbläsare som inte stöds. Vi rekommenderar att du hämtar och installerar en modern webbläsare som har stöd för nya tekniker, har bättre hastighet, prestanda, sekretess och säkerhet."

Mer information finns i listan med webbläsare som stöds av Adobe.

ÅTGÄRD KRÄVS: Uppgradera till den senaste versionen av Internet Explorer eller använd en annan webbläsare som stöds av Adobe. 

Tillagt stöd för globala datacentra

Eftersom eSign-användning växer globalt kommer vi att anpassa vår infrastruktur och komplettera med internationella datacentra. De förbättrade tjänsterna ska arbeta med en ny uppsättning IP-adresser, förutom de som för närvarande används av tjänsten.

ÅTGÄRD KRÄVS: Om den befintliga nätverks- eller brandväggskonfigurationen uttryckligen godkänner IP-adresser för eSign-tjänster, ska ni uppdatera nätverkskonfigurationen så att även dessa nya IP-adresser inkluderas:

  • Befintliga IP-adresser:

Nordamerika

166.78.79.112/28 

207.97.227.112/28

  • Ytterligare IP-adresser:

Nordamerika

52.71.63.224/27 

52.35.253.64/27

Europa

52.48.127.160/27

52.58.63.192/27

De befintliga IP-adresserna kommer även fortsättningsvis att fungera och de får inte tas bort eller flyttas från nätverkskonfigurationen.

Lösta problem

Problem-ID

Beskrivning

4099362

Korrigerat problem där API-begärd inloggning inte fångar upp alla anrop när användaren inte äger programmet.

4098680

Korrigerat problem där uppdatering av sidan med rapportinställningarna för grupper återställer markeringar gjorda i avsnittet för export av rapportdata.

4091157

Korrigerat problem där användaren inte kunde etableras när SAML är inställd som obligatoriskt i kontot.

4087287

Korrigerat problem där det falska felmeddelandet: "One or more errors has occurred - Password and confirmation do not match" visades med eller utan inställning av ett lösenord när Salesforce v12-integrering används.

4090083

Korrigerat problem med OAuth URL-omdirigeringar i Netsuite-integreringen.

4085659

Korrigerat problem där Spåra förbrukning inte visas korrekt med Kunskapsbaserad autentisering (KBA) på Skicka-inställningar.

Kända fel

Problem-ID

Beskrivning

4111900

SugarCRM saknar stöd för längre ID:n som skapas av EU-datacenter och är därför begränsat till NA.

4109710

Acrobat Reader 11 kan bara skicka dokument till NA-datacenter.

4110553

Avtal mellan datacentra där faxarbetsflöde används, läses inte in korrekt på den hanterade sidan.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?