Översikt

I detta dokument presenteras viktiga nyheter om nya funktioner som inkluderas i versionen från maj 2016.

Märkesnamn ändrat till Adobe Sign

Adobe Document Cloud eSign-tjänsterna har namnändrats till Adobe Sign. Adobe Sign är en Adobe
Document Cloud-lösning. Du kommer att se Adobe Sign där du tidigare såg Adobe Document Cloud eSign-tjänster på webben och i mobila tillämpningar. Adobe Sign har även fått en ny logotyp.

Alla e-signerarfunktioner som redan finns förblir desamma. Om ditt konto har anpassats med en företagsmärkning, ändras inte logotypen. Om du använder en co-brandinglogotyp, som visar både ert varumärke och Adobes, kommer det äldre varumärket (Powered by Adobe Document Cloud eSign-tjänster) även att användas fortsättningsvis. Den här logotypen kommer att uppdateras i en senare version. 

Nya och förbättrade funktioner

Ny redigeringsfunktion (beta)

Förutom de vanliga signaturfälten (inklusive digitala signaturer), Fält för signerarinformation, Datafält och Stämplar, har den nya betaversionen av redigeringsfunktionen stöd för fler fält (bilagor och hyperlänkar). Dessutom stöds nu även formulärfältsmallar, som kan användas för dokument.

Utökade globala certifikat

Leverera betrodda dokument med förseglingar som skyddar mot förvanskningar och som uppfyller landspecifika regleringar. Adobe Sign fungerar nu med flera digitala certifikat som utfärdats av betrodda certifikatutfärdare i Indien och Schweiz, så att mottagare kan bekräfta att undertecknat dokument inte har förändrats.

Kunden godkänner åtkomst till konton

Kunder kan nu använda ett nytt verktyg för att bevilja Adobe Support åtkomstbehörighet till deras konton i felsökningssyfte.  Adobes kundsupport kommer att använda verktyget för att starta en behörighetsbegäran. Baserat på denna begäran, skickas ett e-postmeddelande till kunden om en sådan behörighetsbegäran. Kunder ska kunna klicka på en länk i detta e-postmeddelande för att ta fram verktyget och bevilja behörigheten.

Förbättringar i arbetsflödesdesignern

När arbetsflöden skapas kan administratörer nu kontrollera vilka e-postmeddelanden som skickas under signerings- och valideringsprocessen. Administratörer kan ange vem som behöver få e-postmeddelanden baserade på olika händelser. Administratörer kan till exempel ange att meddelandena ska skickas till mottagare och kopiemottagare när ett avtal har annullerats.

Lösta problem

I följande tabell beskrivs de fel som har åtgärdats i den här versionen.

Problem-ID Beskrivning
4118891 Förbättrad påminnelsefunktion för dubbla e-postadresser
4121469 Förbättrad påminnelsefunktion för avtal som skickats ut för godkännande
4049919 Förbättrad hantering av specialtecken i e-postadresser
4103357 Förbättrad felhantering av arbetsdagsintegration
4124216 Korrigerat problem där arbetsflöden som redigerades och sparades returnerade ett fel
4124730 Korrigerat problem så att API-anropet getFormData returnerar signerarnamn
4117842 Förbättrad signeringsfunktion för nederländska
4125256 Korrigerat problem som orsakade att fax skickade av API-integrering misslyckades
4137741 Korrigerat problem som orsakade att fax skickade av API-integrering misslyckades
4140245 Korrigerat problem med saknad bilaga för signerade och sparade avtal
4064716 Korrigerat problem där i vissa förekomster av flerradsfält inte visades korrekt i det slutliga dokumentet

Funktionstillgänglighet i Adobe Sign-plan

Befintliga kundkonton, inställningar och anpassningar kommer inte att påverkas av några nya funktioner i denna version. Kontoadministratören kan aktivera de flesta funktionerna när de distribueras till ett konto.   

Funktion Adobe Sign-plan
Märkesnamn ändrat till Adobe Sign Alla
Ny redigeringsfunktion (beta) Alla
Utökad global certifiering Adobe Sign – Enterprise
Kunden godkänner åtkomst till konton Alla
Förbättringar i arbetsflödesdesignern Adobe Sign – Enterprise

Kontoadministratörer kan gradvis introducera nya funktioner på sina konton efter lämplig validering och testning.

Nuvarande namn på planer Tidigare namn på planer
Med effekt från 26 april 2016 17 mars 2015 till och med 25 april 2016 18 juli 2011 till och med 16 mars 2015
Adobe Sign - Individual Adobe Send for Signature Adobe EchoSign - Pro
Adobe Sign - Business Adobe Document Cloud eSign services - P1 Adobe EchoSign - Enterprise*
Adobe Sign - Enterprise Adobe Document Cloud eSign services - P2 Adobe EchoSign - Global
  Adobe EchoSign - Team
* Tillgängliga funktioner i den tidigare EchoSign Enterprise-planen varierade beroende på inköpsdatum.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy