Problem i Adobe Stock som orsakats av brandväggsproblem

Ta reda på om brandväggen orsakar problemen med datorn:

  1. Stäng av brandväggen. Högerklicka på programmets ikon i aktivitetsfältet och välj Avsluta eller Stäng, alternativt markera Brandvägg i Kontrollpanelen. I regel är brandväggen orsaken till problemet om sidan där problemet har uppstått hämtas felfritt.
  2. Kontrollera webbläsarens inställningar och se om det är något fel på webbskript, såsom JavaScript, som används ofta. Markera Verktyg och Internetalternativ, och klicka därefter på Säkerhet. Välj Tillförlitliga platser eller Platser och ange webbadressen som du har problem med.
  3. Ändra inställningarna för cookies om webbsidorna är tomma. Gå till fliken Sekretesskontroll och Anpassad nivå för att ändra nivån i Blockera cookies till Medelhög eller Tillåt alla cookies. Om det löser problemet men du föredrar att blockera cookies helt, anpassar du inställningarna för cookies som avser den platsen.
  4. Experimentera med flera inställningar om endast en del av webbsidan är tom eller om du får ett felmeddelande. Gå till Säkerhetscenter, Personlig brandvägg och Anpassad nivå och välj lägre nivåer för Personlig brandvägg, Java och/eller ActiveX. Ändra en inställning i taget. Du kan alltid återgå till standardinställningar genom att välja Standardnivå under rubriken Personlig brandvägg.
  5. Justera blockering av VBSScript om problemet kvarstår efter steg 4. Gå till Alternativ, Avancerade alternativ och välj fliken Webb. Hitta webbplatsen som du vill ändra under Aktiv kontroll och klicka på Standardinställningar. Markera Tillåt att alla skript körs.
  6. Markera Anpassad nivå under Sekretesskontroll för att aktivera säkra webbplatser, såsom finansiella institutioner, e-handelsplatser och webbplatser med prefixet https://. Aktivera sådana platser genom att klicka på Aktivera säkra anslutningar (https) under Anpassa sekretessinställningar.
  7. Tillåt program åtkomst till internet. Välj Personlig brandvägg, Internetuppkopplingskontroll och klicka på Lägg till. Välj programmets körbara fil (t.ex. ICQ = ICQ.exe), klicka på Öppna och följ anvisningarna. Om programmet som du försöker lägga till redan har internetåtkomst går du till Personlig brandvägg och Internetuppkopplingskontroll. Välj programmet och klicka på Tillåt alla.
  8. Tillåt den nödvändiga porten när ett program startas för första gången så att det fungerar som det ska.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy