Användarhandbok Avbryt

Använda teckensnitt i InDesign

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Ett teckensnitt är en fullständig uppsättning med tecken – bokstäver, siffror och symboler – med en gemensam vikt, bredd och stil. Ett exempel är Adobe Garamond Bold i 10 punkters storlek.

Teckensnittsfamiljer (som ibland kallas teckenfamiljer) är uppsättningar med teckensnitt med en gemensam profil som är utformade för att användas tillsammans, till exempel Adobe Garamond.

En teckenstil är en variant av ett individuellt teckensnitt i en teckensnittsfamilj. Ofta är det teckensnitt i en teckensnittsfamilj som kallas Roman eller Plain (det faktiska namnet varierar) det ursprungliga teckensnittet. Det kan finnas teckenstilar som Regular (normal), Bold (fet), Semibold (halvfet), Italic (kursiv) och Bold Italic (fetkursiv).

Teckensnittstyper

Du kan visa exempel på ett teckensnitt i en teckensnittsfamilj samt teckenstilen på menyerna på panelen Tecken och i andra områden i programmet där du kan välja teckensnitt. Följande ikoner används för att visa olika sorters teckensnitt:

 • OpenType
 • OpenType SVG
 • Variabla teckensnitt
 • Type 1 
 • TrueType
 • Adobe Fonts
 • Multiple Master
 • Sammansatta

Du kan stänga av förhandsvisningsfunktionen och ändra teckensnittsnamnens punktstorlek eller exemplen på teckensnitt i textinställningarna.

Gör något av följande om du vill visa en lista över teckensnitt som är tillgängliga för InDesign:

 • Gå till Teckenpanelen (Ctrl + T) > listrutan Teckensnittsfamilj
 • Gå till Kontrollpanelen > listrutan Teckensnittsfamilj
 • Gå till Egenskapspanelen > listrutan Teckensnittsfamilj

Arbeta med teckensnitt som saknas

Viktig påminnelse:

Adobe slutar att ge support på Type 1-teckensnitt i januari 2023. Se hjälpartikeln Stödet för Postscript Type 1 upphör om du vill veta mer.

Installera teckensnitt

Information om hur du installerar och aktiverar teckensnitt för alla program finns i systemdokumentationen och dokumentationen för teckensnittshanteraren.

Du kan göra teckensnitt tillgängliga i InDesign genom att kopiera teckensnittsfilerna till teckensnittsmappen i InDesign-programmappen på hårddisken. Teckensnitten i den här mappen är endast tillgängliga i InDesign.

Om två eller flera teckensnitt är aktiva i InDesign och använder samma familjenamn, men har olika Adobe PostScript-namn, är samtliga dessa teckensnitt tillgängliga i InDesign. Duplicerade teckensnitt visas på menyerna med namnet på teckensnittstekniken förkortat inom parentes. Ett Helvetica TrueType-teckensnitt visas till exempel som ”Helvetica (TT)”, ett Helvetica PostScript Type 1-teckensnitt visas som ”Helvetica (T1)” och ett Helvetica OpenType-teckensnitt visas som ”Helvetica (OTF)”. Om två teckensnitt har samma PostScript-namn och ett av dem innehåller .dfont i namnet, används det andra teckensnittet.

Aktivera saknade teckensnitt automatiskt

Om ett InDesign-dokument innehåller saknade teckensnitt aktiveras de automatiskt i bakgrunden med Adobe Fonts utan att dialogrutan Saknade teckensnitt visas. De teckensnitt som saknas ersätts med matchande teckensnitt från Adobe Fonts.

aktivera saknade teckensnitt automatiskt
När Aktivera Adobe Fonts automatiskt är aktiverat

Alternativet Aktivera Adobe Fonts automatiskt är normalt inaktiverat i InDesign. Välj Aktivera Adobe Fonts automatiskt från Redigera > Inställningar > Filhantering.

När Aktivera Adobe Fonts automatiskt är aktiverat

Om det saknas teckensnitt i dokumentet aktiveras de automatiskt från Adobe Fonts webbplats. 

aktivera saknade teckensnitt automatiskt
Aktivera Adobe Fonts automatiskt aktiverat

Aktiveringen sker i bakgrunden.

 • Om alla teckensnitt som saknas är tillgängliga i Adobe Fonts aktiveras de i bakgrunden. Du kan fortsätta arbeta med dokument.
 • Om bara vissa av de saknade teckensnitten är tillgängliga i Adobe Fonts aktiveras de i bakgrunden. Dialogrutan Saknade teckensnitt visas med en lista med teckensnitt som saknas. 
  • Välj Ersätt teckensnitt och hämta teckensnitt som saknas från andra källor eller
  • Hoppa över dialogrutan. De teckensnitt som saknas ersätts med standardteckensnitt. 
 • Om inget av de saknade teckensnitten är tillgängliga i Adobe Fonts visas dialogrutan Saknade teckensnitt med en lista över de teckensnitt som saknas.
dialogrutan Saknade teckensnitt
Om inga av de teckensnitt som saknas finns i Adobe Fonts

Du kan även kontrollera hur det går med aktiveringen av saknade teckensnitt på panelen Bakgrundsuppgifter. Använd något av nedanstående två alternativ om du vill visa bakgrundsuppgifterna: 

 • Välj Fönster > Tillbehör > Bakgrundsuppgifter.
 • Välj den blå rotationsikonen längst upp till höger i programfältet i InDesign.

När Aktivera Adobe Fonts automatiskt är inaktiverat

Om du inte har aktiverat Aktivera Adobe Fonts automatiskt i dialogrutan Inställningar och det saknas teckensnitt i dokumentet, visas dialogrutan Saknade teckensnitt. Välj Aktivera om du vill aktivera saknade teckensnitt manuellt från Adobe Fonts.

OpenType-teckensnitt

OpenType-teckensnitten använder en enda teckensnittsfil för både Windows®- och Macintosh®-datorer, vilket betyder att du kan flytta filer från en plattform till en annan utan att behöva bekymra dig om teckensnittsersättning och andra textproblem. De kan innehålla en mängd olika funktioner, till exempel dekortecken och mjuka ligaturer, som inte finns i PostScript- och TrueType-teckensnitt.

Obs!

OpenType-teckensnitt visas med ikonen.

När du arbetar med ett OpenType-teckensnitt kan du byta ut specialtecken som ligaturer, kapitäler, bråktal och gamla teckensnitt automatiskt.

Normalt teckensnitt (vänster) och OpenType-teckensnitt (höger)

A. Ordningstal B. Mjuka ligaturer C. Dekortecken 

OpenType-teckensnitt kan innefatta en utökad teckenuppsättning och layoutfunktioner som ger bättre språkstöd och avancerad typografisk kontroll. De OpenType-teckensnitt från Adobe som stöder centraleuropeiska språk har ordet ”Pro” i teckensnittsnamnet i programmets teckensnittsmenyer. OpenType-teckensnitt som inte stöder centraleuropeiska språk rubriceras som ”Standard” och har suffixet ”Std”. Alla OpenType-teckensnitt kan också installeras och användas tillsammans med PostScript Type 1- och TrueType-teckensnitt.

Mer information om OpenType-teckensnitt finns på http://www.adobe.com/go/opentype_se.

Använda attribut för OpenType-teckensnitt

Använda OpenType-attribut med teckenpanelen eller kontrollpanelen

Använd teckenpanelen eller kontrollpanelen och OpenType-teckensnittsattribut, till exempel bråktecken och dekortecken i texten.

Mer information om OpenType-teckensnitt finns på http://www.adobe.com/go/opentype_se.

 1. Markera ett OpenType-teckensnitt på kontrollpanelen eller teckenpanelen.
 2. Välj OpenType på teckenpanelens meny och välj ett OpenType-attribut, till exempel Mjuka ligaturer eller Bråktal.

Funktioner som inte kan användas i det aktuella teckensnitt visas inom hakparenteser, t.ex. [Dekortecken].

Obs!

Du kan också välja attribut för OpenType-teckensnitt när du definierar ett stycke- eller teckenformat. Använd alternativen vid OpenType-funktioner i dialogrutan Formatalternativ.

Använd OpenType-teckensnittsattribut via snabbmenyn

Använd snabbmenyn för att använda OpenType-attribut på den markerade texten.

 1. Markera text eller en textram.

 2. Välj ett OpenType-attribut i popup-fönstret, t.ex. ordningstal eller bråktal. Om du ser ett märke när texten eller textramen har markerats kan du klicka på märket för att visa en lista med OpenType-attribut.

Obs!
 • Märket visas inte på kopplade textramar.
 • Alternativet att använda OpenType-attribut med snabbmenyn är inte tillgängligt för World-Ready Composer.

OpenType-teckensnittsattribut

När du använder ett OpenType-teckensnitt kan du välja särskilda OpenType-funktioner på kontrollpanelens eller teckenpanelens meny när du formaterar text eller definierar format.

Obs!

Lägg märke till att antalet stilar och funktioner är olika för olika OpenType-teckensnitt. Om det inte går att använda en viss OpenType-funktion visas den inom hakparenteser (till exempel [Dekortecken]) på kontrollpanelens meny.

Mjuka ligaturer

Teckensnittsutvecklare kan ha infogat mjuka ligaturer. De används bara i vissa fall. Om du markerar alternativet så kan mjuka ligaturer användas, om det finns några. Mer information om ligaturer finns i Använda ligaturer på bokstavspar.

Bråktecken

Siffror som skiljs åt av ett snedstreck (till exempel 1/2) konverteras till bråktalstecken om bråktal är tillgängliga.

Ordningstal

Engelska ordningstal som 1st och 2nd formateras med upphöjda tecken (1st och 2nd), om ordningstal är tillgängliga. Bokstäver som är upphöjda, till exempel a och o i de spanska orden segunda (2a) och segundo (2o), formateras också på rätt sätt.

Dekortecken

Vanliga och sammanhangsberoende dekortecken används om de är tillgängliga. Det kan röra sig om alternativa teckenstorlekar och alternativ för ordslut.

Versalteckensalternativ

Tecken för stora bokstäver i rubriker aktiveras om de är tillgängliga. Tillsammans med vissa teckensnitt kan det här alternativet ge oönskat resultat när det används på text med både stora och små bokstäver.

Sammanhangsberoende alternativ

Sammanhangsberoende ligaturer och sammanbindande alternativ aktiveras om de är tillgängliga. Alternativa tecken i vissa skriptteckensnitt ger bättre föreningsfunktioner. Bokstavsparet ”bl” i ordet ”blomma” kan kopplas ihop så att det liknar handskrift. Alternativet är som standard markerat.

Endast kapitäler

I vissa teckensnitt som innehåller riktiga kapitäler kan du göra om tecken till kapitäler genom att markera det här alternativet. Mer information finns i Ändra skiftläge för text.

Genomstruken nolla

Om du väljer det här alternativet visas nollor genomstrukna med en diagonal linje. I vissa teckensnitt (särskilt smala teckensnitt) kan det vara svårt att se skillnad på siffran 0 och bokstaven O.

Stilistiska uppsättningar

I vissa OpenType-teckensnitt ingår det olika typer av alternativa teckenuppsättningar. En stilistisk uppsättning är ett antal alternativa tecken som kan användas på ett eller flera tecken. Om du väljer en annan stilistisk uppsättning kommer de tecken som är definierade i uppsättningen att användas i stället för standardtecknen i teckensnittet. Om ett tecken i en stilistisk uppsättning används tillsammans med någon annan OpenType-inställning kommer tecknet i den enskilda inställningen att åsidosätta tecknet i uppsättningen. Du kan ange tecken för uppsättningar med hjälp av panelen Infoga tecken.

Placeringsform

I vissa kursiva skrifter och i språk som arabiska kan utseendet av ett tecken bero på var det är placerat i ett ord. Tecknet kan ändra form när det står i början (första position), mitten (mittposition) eller slutet (sista position) av ett ord. Det kan dessutom ändra form när det står för sig själv (isolerad position). Välj ett tecken och formatera det genom att välja ett placeringsformsalternativ. Alternativet Allmän form infogar det vanliga tecknet. Automatisk form infogar en form av tecknet som beror på var tecknet är placerat i ordet eller om tecknet står för sig själv.

Upphöjda och nedsänkta tecken

I vissa OpenType-teckensnitt finns upphöjda och nedsänkta tecken med korrekt storlek i förhållande till de omgivande tecknen. Om ett OpenType-teckensnitt inte innehåller dessa tecken för icke-standard-bråktal kan du välja att använda attributen Täljare och Nämnare.

Täljare och nämnare

Vissa OpenType-teckensnitt konverterar bara grundbråktal (t.ex. 1/2 eller 1/4) till bråktalstecken, icke-standard-bråktal (t.ex. 4/13 eller 99/100). I så fall använder du attribut för Täljare och Nämnare för de här icke-standard-bråktalen.

Fasta versalsiffror

Samma bredd kan användas för fullhöjdssiffror. Alternativet är praktiskt om du vill att siffror på en rad ska linjera med dem på nästa rad, som i tabeller.

Proportionella gemensiffror

Siffror i olika höjd och med varierande teckenbredd kan användas. Alternativet används för att ge ett klassiskt och sofistikerat utseende åt texter som inte innehåller endast versaler.

Proportionella versalsiffror

Siffror i fullhöjd och med varierande teckenbredd kan användas. Alternativet är praktiskt i texter som innehåller endast versaler.

Fasta gemensiffror

Siffror i olika höjd och med fast teckenbredd tillhandahålls. Alternativet är praktiskt om du vill ha det klassiska utseendet hos gemena siffror, men du vill linjera dem i kolumner, som i en årsrapport.

Standardnummerformat

För siffror används det standardformat för siffror som hör till det använda teckensnittet.

OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken

InDesign stöder OpenType SVG-teckensnitt, till exempel teckensnitt med färger och känslolägesikoner. I OpenType SVG-teckensnitt finns det flera olika färger och övertoningar i ett enda specialtecken.

OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken: flera färger och övertoningar

Med hjälp av teckensnitt med känslolägesikoner kan du inkludera en mängd färgstarka och grafiska tecken i dina dokument, som känslolägesikoner, flaggor, vägskyltar, djur, människor, mat och landmärken. Med OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken med känslolägesikoner, som teckensnittet EmojiOne, kan du skapa vissa sammansatta specialtecken från ett eller flera specialtecken. Du kan till exempel skapa flaggor för länder eller ändra hudfärgen på vissa specialtecken som föreställer människor, och kroppsdelar som händer och näsor.

Så här använder du OpenType SVG-teckensnitt:

 1. Skapa ett textobjekt med hjälp av textverktyget.

 2. Ange ett OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken. De här teckensnitten är markerade i teckensnittslistan.

 3. Markera särskilda specialtecken med hjälp av panelen Specialtecken. Om du vill visa panelen Specialtecken väljer du Text > Specialtecken. Du kan också öppna panelen Specialtecken genom att välja Fönster > Text och tabeller > Specialtecken.

Skapa sammansatta specialtecken

Vi använder EmojiOne, ett OpenType SVG-teckensnitt med känslolägesikoner, som exempel. Du kan skapa specialtecken genom att sätta ihop flera EmojiOne OpenType SVG-teckensnittstecken.

Du kan till exempel skapa flaggor för länder eller ändra hudfärgen på vissa person- eller kroppsdelsstandardtecken. De standardtecknen har vanligtvis färgen gul, blå eller grå.

Obs!

Specialtecken i ett teckensnitt med känslolägesikoner som EmojiOne är inte samma som tecknen på tangentbordet. De här specialtecknen behandlas som separata tecken och är endast tillgängliga via panelen Specialtecken, inte med hjälp av tangentbordet.

Skapa flaggor för olika länder

”Bokstäverna” (A, B, C, D osv.) i EmojiOne motsvarar inte motsvarande tangenter på tangentbordet. När du kombinerar de här tecknen i panelen Specialtecken så att de utgör ISO-koden för ett visst land genereras flaggan för det aktuella landet. US genererar till exempel USA:s flagga, GB Storbritanniens flagga, AR Argentinas flagga och IN Indiens flagga.

Kombinera specialtecken och skapa flaggor för olika länder

Skapa teckenvarianter

Kombinera enpersonsstandardtecken, vanligen färgade gula, blå eller grå; eller kroppsdelar med någon tillgänglig hudfärg. Färgen på det ursprungliga standardtecknet ändras så att den matchar den valda hudfärgen. Den typen av sammansatta tecken fungerar vanligtvis inte med specialtecken för flera personer.

Hudfärgade tecken

Kombinera personstecken med hudfärg

Anmärkningar:

 • Tecken med en person eller emojier med kroppsdelar kan matchas bara en gång med en av de hudfärgade tecknen.
 • Sammansatta specialtecken är en teckensnittsfunktion. Det går inte att skapa sammansatta specialtecken genom att kombinera tecken i alla OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken.
 • Du kan dela upp vissa sammansatta tecken i teckensnittet EmojiOne i sina beståndsdelar.

Variabla teckensnitt

InDesign stöder Variabla teckensnitt. Det är ett nytt OpenType-teckensnittsformat som stöder anpassade attribut som vikt, bredd, lutning, optisk storlek m.m. Du kan ändra dessa anpassade attribut med reglage som visas när du klickar på kontrollpanelen, teckenpanelen, egenskapspanelen, teckenformatpanelen och styckeformatpanelen.

Du känner igen variabla teckensnitt på ikonen bredvid teckensnittsnamnet.

Använda variabla teckensnitt på teckenpanelen

Teckenpanelen

Lägga till variabla teckensnitt i teckenformat

Teckenformatpanelen

Mappa Optisk storlek automatiskt till Teckenstorlek i Variabla teckensnitt

Du kan matcha Optisk storlek automatiskt till Teckenstorlek för Variabla teckensnitt.

mappning av optisk storlek
Använd mappning av optisk storlek

Inställningar
Aktivera eller inaktivera mappning av optisk storlek i Inställningar > Format

Välj alternativet Mappa Optisk storlek till Teckensnittsstorlek i Variabla teckensnitt på det här viset:

 • I macOS: Gå till InDesign > Inställningar > Format.
 • I Windows: Gå till Redigera > Inställningar > Format.
Obs!

När alternativet väljs ändras den optiska storleken med teckenstorleken. Om det inte är valt påverkas inte den optiska storleken av teckenstorlekens ändring.

Matcha
Mappa optisk storlek till teckensnittsstorlek.

För variabla teckensnitt som Minion Variable Concept kan du justera vikt och optisk storlek och annat med skjutreglagen.

Förhandsvisning av teckensnitt i realtid

Du kan välja en text i ditt dokument för att förhandsvisa teckensnitten i realtid. Om du vill förhandsvisa en vald text håller du pekaren över ett teckensnittsnamn i teckensnittslistan. Du hittar listan på Kontrollpanelen, Teckenpanelen eller Egenskapspanelen.

Förhandsvisning av teckensnittsformat i realtid

Om du vill förhandsvisa teckensnittsformatet i realtid expanderar du teckensnittsfamiljen från teckensnittsmenyn och håller pekaren över teckensnittsformatet.

Om du vill stänga av alternativen för förhandsvisning gör du följande:

 • Välj Redigera > Inställningar.
 • I inställningarna för Text avmarkerar du alternativet Aktivera teckensnittsförhandsvisningar i menyn.

Om du vill ändra Teckenstorleken på den valda texten eller exempeltexten och visa förhandsvisningen i realtid klickar du på ikonerna för Visa textprov i mindre storlek, Visa textprov i standardstorlek och Visa textprov i större storlek.

Ordna, sök efter och filtrera teckensnitt

Du kan snabbt hitta de teckensnitt du använder ofta genom att stjärnmarkera enskilda teckensnittsfamiljer som favoriter eller välja bland nyligen använda teckensnitt som visas högst upp i teckensnittslistan. Nyss använda och stjärnmarkerade teckensnitt behålls mellan olika InDesign-sessioner.

A. Senast använda teckensnitt B. Stjärnmärka teckensnitt som favoriter 

När du söker efter teckensnitt kan du begränsa resultatet genom att filtrera efter klassificering, till exempel Serif, Sans Serif och Handskrift. Du kan även söka bland de teckensnitt som är installerade på datorn eller aktiverade teckensnitt från Adobe Fonts.

Du kan också söka efter teckensnitt utifrån visuell likhet. Teckensnitt som mest liknar det teckensnitt som du söker efter visas högst upp i sökresultatet. En statusremsa i teckensnittsmenyn visar information om de filter som använts.

Verktyg för sökning efter teckensnitt

A. Visa teckensnitt efter klassificering B. Visa favoritteckensnitt C. Visa senast tillagda D. Visa aktiverade teckensnitt 

Visa teckensnitt efter klassificering

Filtrera teckensnittlistor efter klassificering, som Serif, Skript och Handskrift.

Visa favoritteckensnitt

Visa endast stjärnmarkerade teckensnitt som du har markerat som favoriter.

Visa senast tillagda

Visa teckensnitt som nyligen lagts till i teckensnittslistan.

Visa aktiverade teckensnitt

Visa bara aktiverade teckensnitt från Adobe Fonts i teckensnittslistan.

Aktivera fler teckensnitt

Du kan bläddra bland tusentals teckensnitt från hundratals teckensnittstillverkare i InDesign, aktivera dem direkt och använda dem i ditt dokument. Aktiverade teckensnitt är tillgängliga och kan användas i alla Creative Cloud-program.

 1. Klicka på fliken Sök fler i teckenpanelen.

 2. Bläddra i teckensnittslistan och välj det teckensnitt du vill ha.

  Obs!

  Håll markören över teckensnittsnamnet för att förhandsvisa ett teckensnitt i realtid.

 3. Välj ikonen Aktivera som visas bredvid teckensnittet. Ikonen Aktivera visar en bockmarkering när teckensnittet är aktiverat och klart att använda.

  A. Filtret Aktiverade teckensnitt B. Ikonen Aktivera teckensnitt C. Ikonen Inaktivera teckensnitt D. Ikonen Aktivering pågår 

  Mer information om Adobe Fonts finns på fonts.adobe.com.

Förhandsvisa japanska teckensnitt

På fliken Sök fler kan du också söka efter och förhandsgranska alla japanska teckensnitt som finns på fonts.adobe.com. Gör så här för att förhandsgranska japanska teckensnitt:

 1. Välj Redigera > Inställningar > Text.

 2. Välj Aktivera förhandsvisning av japanskt teckensnitt i Sök fler.

Ändringarna tillämpas först när du har startat om InDesign.

Tillämpa ett teckensnitt på text

När du väljer ett teckensnitt kan du välja teckensnittsfamilj och teckenstil var för sig. När du ändrar från en teckensnittsfamilj till en annan försöker InDesign matcha det aktuella formatet med de format som är tillgängliga i den nya teckensnittsfamiljen. Arial Bold blir till exempel Times Bold om du byter från Arial till Times.

När du använder fet eller kursiv stil i text i InDesign används den teckensnittsstil som anges av teckensnittet. I de flesta fall används den angivna versionen av fet eller kursiv stil, men för vissa teckensnitt finns det feta och kursiva varianter som inte heter exakt ”Bold” (fet) eller ”Italic” (kursiv). Ibland har de som utvecklat teckensnitten angett att halvfet stil används när du väljer fet stil.

 1. Markera den text som du vill ändra.
 2. Gör något av följande:
  • Välj ett teckensnitt på menyn Teckensnittsfamilj eller en stil på menyn Teckenformat på teckenpanelen, kontrollpanelen eller egenskapspanelen. (I Mac OS kan du välja teckenstil på undermenyn Teckensnittsfamilj.)

  • Klicka framför teckensnittsfamiljens eller teckenformatets namn (eller dubbelklicka på dess första ord) på teckenpanelen, kontrollpanelen eller egenskapspanelen. Skriv sedan de första tecknen i det namn du vill använda. När du skriver visar InDesign namn på matchande teckensnitt eller teckenstilar.

  • Välj ett teckensnitt på menyn Text > Teckensnitt. Lägg märke till att du väljer både teckensnittsfamilj och teckenstil på den här menyn.

Ange en teckenstorlek

Som standard mäts teckenstorleken i punkter (en punkt motsvarar 1/72 tum). Du kan ange valfri storlek från 0,1 till 1 296 punkter i steg om 0,001 punkter.

Obs!

I Fireworks mäts teckenstorleken som standard i pixlar.

 1. Markera de tecken eller textobjekt som du vill ändra. Om du inte markerar någon text används teckenstorleken på ny text som du skapar.
 2. Gör något av följande:
  • Ange alternativet Teckenstorlek på panelen Tecken eller i kontrollfältet.

  • Välj en storlek på menyn Text > Storlek. Om du väljer Annan kan du ange en ny storlek på panelen Tecken.

  Obs!

  Du kan ändra måttenhet för texten i dialogrutan Inställningar. Det här alternativet är inte tillgängligt i Fireworks.

Om du markerar text vars teckensnitt saknas, indikeras det saknade teckensnittet i teckenpanelen eller kontrollpanelen genom att namnet visas inom parentes på snabbmenyn för teckensnitt.

I InDesign aktiveras teckensnitt som saknas automatiskt i dokumentet med ett tillgängligt Adobe Fonts-teckensnitt. Om vissa saknade teckensnitt inte har lämpliga ersättningsteckensnitt i Adobe Fonts ersätts de med standardteckensnitt. Om det inträffar kan du markera texten och tillämpa valfritt annat teckensnitt i stället. Saknade teckensnitt som har ersatts med andra teckensnitt visas överst på menyn Text > Teckensnitt i avsnittet Saknade teckensnitt. Som standard visas text formaterad med saknade teckensnitt med rosa framhävning.

Om du installerar ett TrueType-teckensnitt och dokumentet innehåller en Type 1-version (T1) av samma teckensnitt anges teckensnittet som saknat.

Du kan välja Text > Sök efter teckensnitt om du vill söka efter och byta ut teckensnitt som saknas. Om ett saknat teckensnitt ingår i ett format kan du uppdatera teckensnittet i det formatet genom att ändra formatdefinitionen.

I dialogrutan Saknade teckensnitt i InDesign kan du se om tjänsten Adobe Fonts är aktiverad eller inte i Creative Cloud-programmet. Om den är inaktiverad finns det även ett alternativ i dialogrutan Saknade teckensnitt för att aktivera Adobe Fonts.

Göra saknade teckensnitt tillgängliga

Gör något av följande:
 • Aktivera saknade teckensnitt från tjänsten Adobe Fonts. Mer information finns i Lägg till teckensnitt från tjänsten Adobe Fonts.
 • Installera de saknade teckensnitten.
 • Placera de saknade teckensnitten i mappen Fonts i programmappen för InDesign. Teckensnitten i den här mappen är bara tillgängliga i InDesign. Mer information finns i Installera teckensnitt.
 • Aktivera de saknade teckensnitten med ett teckensnittshanteringsprogram.

Markera ersatta teckensnitt i dokumentet

Om du markerar inställningsalternativet Ersatta teckensnitt visas text som är formaterad med saknade teckensnitt med rosa överstrykning så att du enkelt kan hitta text som innehåller ett saknat teckensnitt.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Disposition (Windows®) eller InDesign > Inställningar > Disposition (Mac OS®).

 2. Välj Ersatta teckensnitt och klicka sedan på OK.

Dokumentinstallerade teckensnitt

Alla teckensnitt i en dokumentteckensnittsmapp som finns på samma plats som ett InDesign-dokument installeras tillfälligt när dokumentet öppnas. Med kommandot Packa kan du skapa en dokumentteckensnittsmapp när du vill dela dina dokument eller flytta det till en annan dator. (Innan du delar några dokumentteckensnitt måste du skaffa en programlicens för det.) Teckensnitt som aktiveras från Adobe Fonts kopieras inte med kommandot Packa.

Teckensnitt i dokumentteckensnittsmappen är inte desamma som de teckensnitt som finns på standardplatserna för teckensnitt i operativsystemet. De installeras när dokumentet öppnas och ersätter alla teckensnitt med samma PostScript-namn. De ersätter emellertid bara teckensnitt som finns i dokumentet. Teckensnitt som har installerats av ett dokument är inte tillgängliga för andra dokument. När du stänger dokumentet avinstalleras de teckensnitt som har installerats för dokumentet. Dokumentinstallerade teckensnitt visas på en undermeny till Teckensnitt-menyn.

Vissa Type1-teckensnitt är inte tillgängliga i dokumentet. Dessutom är vissa Mac OS-teckensnitt inte tillgängliga när InDesign körs i Windows.

Multiple Master-teckensnitt

Multiple Master-teckensnitt är anpassningsbara Type 1-teckensnitt där teckensnittsdefinitionen består av variabla designaxlar som vikt, bredd, stil och optisk storlek.

I vissa Multiple Master-teckensnitt finns en axel för optisk storlek. Det gör att du kan välja ett teckensnitt som är speciellt utformat för optimal läsbarhet vid en viss storlek. Vanligtvis är teckensnitt med en mindre optisk storlek, som 10 punkter, utformat med kraftigare seriffer och staplar, bredare tecken, mindre skillnad mellan grova och tunna linjer, högre x-höjd och glesare placerade tecken än ett teckensnitt med en större optisk storlek, som 72 punkter.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Text (Windows) eller InDesign > Inställningar > Text (Mac OS).

 2. Välj Använd automatiskt rätt optisk storlek och klicka på OK.


relaterade resurser

Kontakta oss

Vi vill gärna att du hör av dig. Säg vad du har på hjärtat till Adobe InDesign-användarna

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto