SWF-filen visas överst av alla lager

En SWF-fil i ett lager på en DHTML-sida med flera lager visas ovanpå samtliga lager, oavsett angiven staplingsordning (z-index).

Lösning: Använd WMODE-parametern

Använd parametern WMODE för att använda rich media-innehåll med DHTML-lager. Parametern WMODE kan ha värdet "window" (standardinställning), "opaque" eller "transparent". Om WMODE har värdet "opaque" eller "transparent" hindras SWF-filer från att spelas upp i det översta lagret. Då kan du dessutom anpassa hur filmens lager skiktas med de andra lagren i HTML-dokumentet.

Mer information om hur du skapar SWF-filer med genomskinlig bakgrund och information om parametern WMODE finns i avsnittet Skapa en genomskinlig bakgrund i en SWF-fil.

Obs! Parametern WMODE stöds endast av vissa kombinationer av webbläsare/Flash Player-versioner. Om parametern WMODE inte stöds visas SWF-filen alltid överst.

Ytterligare information

Som standard lägger webbläsare inbäddat plugin-innehåll, t.ex. en SWF-fil eller Java-applet, i det översta lagret. I äldre webbläsare går det inte att lägga ett DHTML-lager ovanpå ett Flash-lager. I senare webbläsarversioner har en funktion för att skikta rich media-innehåll med DHTML-innehåll lagts till. Vissa av dem kan även visa rich media-innehåll med transparent bakgrund.


Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy