Kan inte ansluta till Adobe.com-onlinetjänster

Om du inte kan ansluta till en onlinetjänst i Adobe, t.ex. Acrobat.com eller Photoshop.com, så använder du dessa anvisningar för att identifiera och lösa problemet.

Lösning 1: Testa din Internetanslutning.

Prova att gå till en annan webbplats, t.ex. Google.com. Om du inte kan komma åt en annan webbplats kan du behöva reparera din internetanslutning. Du kan också kontakta din internetleverantör för att avgöra om tjänsten fungerar.

Prova att gå till onlinetjänsten från en annan dator om du befinner dig i ett nätverk. Om problemet är nätverksrelaterat kontaktar du systemadministratören för att få hjälp.

Lösning 2: Kontrollera brandväggsinställningarna.

Brandväggsprogrammet kan blockera anslutningar till en webbplats.

Om du får en säkerhetsvarning när du försöker gå till onlinetjänsten väljer du alternativet Tillåt.

Säkerhetsvarning från brandväggen

Alternativt kan du inaktivera brandväggsprogrammet och försöka gå till onlinetjänsten. Instruktioner finns i programdokumentationen för brandväggen. Om problemet löses genom att brandväggen inaktiveras bör du konfigurera programmet så att onlinetjänsten tillåts. Instruktioner finns i programdokumentationen för brandväggen.

Lösning 3: Kontrollera inställningarna för systemklockan.

Kontrollera att systemklockans datum och tid är korrekta. Klicka på tidsvisningen i Aktivitetsfältet för att ändra inställningarna för datum och tid.

Lösning 4: Inaktivera programvara för systemskydd.

Systemskyddsprogram kan störa anslutningen till en Adobe.com-onlinetjänst. Se instruktionerna för programmet eller kontakta systemadministratören för att inaktivera systemskyddsprogrammet.

Lösning 5: Starta datorn i förenklat läge.

Även andra program och verktyg kan störa åtkomsten till en onlinetjänst på samma sätt som brandväggs- och systemskyddsprogram. När du startar datorn i ett förenklat läge (en säker start i Mac OS eller felsäkert läge i Windows) inaktiveras dessa objekt tillfälligt. 

Lösning 6: Kontrollera om det är problem med proxyinställningarna.

 1. Gör något av följande:
 • I Windows XP: Klicka på Start > Kör. Skriv cmd i rutan Öppna. Tryck på Enter.
 • I Windows Vista/Windows 7: Klicka på Start. Skriv cmd i startsökrutan. Tryck på Enter.
 • I operativsystem från Macintosh: Gå till skrivbordet och välj Gå > Verktyg. Dubbelklicka på Terminal.
 1. När du ombeds skriver du ett av följande kommandon och trycker på Retur.

  ping activate.adobe.com 

  ping practivate.adobe.com

 • Om testet fungerar returnerar det följande sträng: activate.adobe.com [IP-adress] (Du kan ignorera resten av informationen som visas.) Exempel, 

  PING practivate.adobe.com (192.150.14.67) med 56 byte data
 • Om testet misslyckas konfigurerar du proxyinställningarna för Internetåtkomst i systeminställningarna för nätverket. Du kan även prova med att aktivera utan proxy. (En autentiserande proxy kan också förhindra aktiveringsprocessen.) Om du behöver hjälp kontaktar du din Internetleverantör eller IT-administratör. 

Onlinetjänst

Serveradress

Aktiveringsserver 

https://activate.adobe.com (programversion)
https://practivate.adobe.com (förhandsversion av program)

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto