You can use the FilmLooks effects to add cinematic looks to your movies. To make your video resemble a Hollywood-style movie, add an effect under the FilmLooks category from the Effects panel. The FilmLooks category is available both in the Quick view and the Expert view.

To add a FilmLooks effect:

  1. Select the clip to which you want to apply the effect.

  2. Click Effects on the Action bar.

  3. From the Effects panel, select the FilmLooks category.

  4. Drag the desired effect on to the clip in the Quick view timeline or the Expert view timeline.

  5. If necessary, modify the properties of the effect using the Applied Effects panel.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu