Používanie aplikácie Acrobat X, XI a DC na tom istom počítači

Počnúc vydaním aplikácie Acrobat DC z 13. októbra 2015, môžete teraz inštalovať aplikáciu Acrobat DC bez odstránenia predchádzajúcej verzie (X alebo XI) aplikácie Acrobat.

Keď inštalujete aplikáciu Acrobat DC, desktopová aplikácia Creative Cloud alebo inštalátor aplikácie Acrobat vám ponúkne možnosť odstrániť alebo ponechať predchádzajúcu verziu aplikácie Acrobat. Predvolene je vybratá možnosť Odstrániť staré/predchádzajúce verzie. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Acrobat DC bez odstránenia predchádzajúcej verzie aplikácie Acrobat, odškrnite zaškrtávacie políčko.

Ak však máte na rovnakom počítači nainštalovanú aplikáciu Acrobat X/XI a DC, niektoré pracovné postupy a zdieľané zdroje alebo preferencie nefungujú s predchádzajúcimi verziami aplikácie Acrobat. Fungujú správne s aplikáciou Acrobat DC.

Blokované pracovné postupy z AX/XI, keď máte nainštalovanú aplikáciu X/XI a DC

Keď je nainštalovaná aplikácia Acrobat DC, zablokujú sa všetky pracovné postupy z aplikácie Acrobat X/XI. Keď odinštalujete aplikáciu Acrobat DC, pracovné postupy z aplikácie Acrobat X/XI začnú znovu fungovať.

Čo sa stane so zdieľanými zdrojmi/preferenciami, keď máte nainštalovanú aplikáciu X/XI a DC?

  • V prostredí koexistencie je dostupná len jedna tlačiareň Adobe PDF, a to aplikácie DC.
  • Doplnky PDFMaker a Web Capture sú dostupné len pre aplikáciu Acrobat DC.
  • Súbory v „C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe“ v 64-bitovej verzii systému Windows a „C:\Program Files\Common Files\Adobe“ v 32-bitovej verzie systému Windows, ktoré nie sú uložené v priečinkoch špecifických pre verziu, sa zdieľajú.
  • Vlastné možnosti úlohy sa zdieľajú.
Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu