Problémy s aplikáciou Acrobat alebo Reader v systéme Mavericks OS X 10.9

Podpora pre systém Mac OS X Mavericks (10.9) bola uvedená s aplikáciami Acrobat a Reader 10.1.8 a 11.0.04. Ako pri každej novej podpore pre nový operačný systém, mohli nastať nečakané problémy. Spoločnosť Adobe plánuje opraviť všetky zistené problémy v nadchádzajúcich vydaniach.

Aplikácia Acrobat alebo Reader zlyhá pri použití príkazu Nájsť v systéme Mac OS X Mavericks (10.9.2)

Aplikácia Acrobat alebo Reader prestane reagovať po použití príkazu Nájsť.

Alternatívne riešenie: Namiesto príkazu Nájsť (Cmd+F) použite príkaz Rozšírené hľadanie (Shift+Cmd+F).

Prípadne môžete nainštalovať aj záplatu. Ďalšie informácie o prevzatí a inštalácii záplaty nájdete tu.  

Nadmerná spotreba energie

Používanie určitých funkcií v aplikácii Acrobat alebo Reader, napríklad približovania, posúvania a tably Podpis a Poznámky, vedie k nadmernej spotrebe batérie. Po otvorení ponuky batérie sú aplikácie Acrobat a Reader uvedené ako „Aplikácie využívajúce veľké množstvo energie.“

Alternatívne riešenie: Žiadne. Opravy sú naplánované na nasledujúcu plánovanú aktualizáciu.

Safari 7 blokuje doplnok PDF Adobe

Prehliadače Safari 7 (dodávaný so systémom Mac OS X Mavericks 10.9) a Safari 6.1 blokujú doplnok PDF aplikácie Acrobat a Reader prvýkrát, keď sa doména alebo webová lokalita pokúsi zobraziť PDF. Podrobnejšie informácie nájdete v článku http://helpx.adobe.com/sk/acrobat/kb/blocked-plugin-alert-safari-7.html

Alternatívne riešenie: Kliknite na správu „Blokované“ a keď sa zobrazí dialógové okno Dôveryhodnosť, vyberte tlačidlo Dôverovať, alebo označte ako dôveryhodný celý doplnok.

 

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu