Súbory PDF sa nenačítajú na prvý pokus v prehliadači Safari 7 a 6.1

Pri prvom pokuse zobraziť súbor PDF na novej doméne alebo webovej lokalite v prehliadači Safari 6.1 a 7 (v systéme Mac OS X Mavericks 10.9) okno prehliadača zostane šedé alebo prázdne. Zobrazí sa výstraha: „Blokovaný doplnok.“

Najnovšie verzie prehliadača Safari používajú nového správcu doplnkov pre povolenie a zakázanie doplnkov globálne alebo pre konkrétnu lokalitu. Doplnky zobrazovača PDF aplikácie Acrobat a Reader nie sú predvolene dôveryhodné, kým nepotvrdíte dôveryhodnosť doplnku globálne alebo pre konkrétnu webovú lokalitu.

Riešenie: Potvrdenie dôveryhodnosti doplnku PDF

Potvrďte dôveryhodnosť doplnku PDF globálne

  1. Vyberte položky Safari > Predvoľby > Zabezpečenie > Správa nastavení webovej lokality
  2. Na ľavom paneli vyberte položku Adobe Reader alebo Adobe Acrobat.
  3. V kontextovej ponuke Návšteva iných webových lokalít vyberte položku Vždy povoliť.
Okno Nastavenie zabezpečenia

Potvrďte dôveryhodnosť doplnku PDF pre konkrétnu lokalitu

Na každej doméne alebo webovej stránke, kde sa zobrazí hlásenie „Blokovaný doplnok“:

  1. Kliknite na hlásenie „Blokovaný“.  
  2. Keď sa zobrazí dialógové okno Potvrdiť dôveryhodnosť, vyberte Dôveryhodný.
Keď sa zobrazí dialógové okno Potvrdiť dôveryhodnosť, vyberte Dôveryhodný

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online