Açıklanan Konular

Kullandığınız fontlar, Adobe Acrobat Distiller'da belgeleri PDF biçimine dönüştürürken çıktıyı belirler. (Acrobat Distiller hem Adobe Acrobat hem de bağımsız bir uygulama özelliğidir.) Font türü (TrueType, PostScript gibi) PDF dosyasındaki metnin genel görünümünü ve metinde arama, düzenleme veya yazdırma yapılıp yapılamayacağını belirler.

Acrobat Distiller'ın fontları nasıl işleyip PDF çıkışınızı nasıl iyileştirdiğini öğrenmek için bu belgeyi kullanın.

Windows ve Mac OS fontları hakkında

Acrobat Distiller tüm Windows ve Mac OS fontlarını tanır ancak kullandığınız font türü (örneğin TrueType) Acrobat Distiller'ın bu font için bilgileri nasıl işlediğini belirler.

Windows font türleri; Tip 1 fontlar (veya PostScript fontları), Tip 3 fontlar, Windows bitmap ve vektör fontları, TrueType fontları ve Adobe'nin Open Type fontlarını (Windows 2000 ve XP) kapsar. Mac OS font tipleri; Tip 1 fontlar, Apple TrueType dFont'lar, TrueType fontları ve Adobe'nin OpenType Fontlarını içerir.

Font tipine ek olarak Acrobat Distiller, oluşturduğu PDF dosyasına hangi font bilgilerinin ekleneceğini belirlemek için font karakter kümesini kullanır. Örneğin Type 1 fontlar; ISO Latin 1, Expert, Small Capitals and Old Style Figures (SC & OSF), Sembolik, Kiril ve Kanji karakter kümelerinden birini veya daha fazlasını içerebilir:

-- ISO Latin 1 karakter kümesi (veya standart Tip 1 karakter kümesi) standart İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca alfabe karakterlerini ve noktalama karakterlerini ve rakamları içerir.

-- Expert karakter kümeleri İngiliz alfabesinden kesir ve ligatür karakterlerini içerir.

-- SC & OSF karakter kümeleri, belgenin görünümünü özelleştirmek için özel olarak tasarlanan harfleri ve rakamları içerir.

-- Sembol karakter kümeleri, alfabe karakterlerinden ziyade metin dışı karakterleri içerir.

-- Kiril karakter kümesi Rusça ve Ukraynaca gibi diller için alfabe karakterlerini içerir.

-- Kanji (Japonca) karakter kümesi çift bayt Japonca karakterleri içerir. PDF dosyalarını Kanji fontlarını ne zaman kullanabileceğiniz ve görüntüleyebileceğiniz hakkında bilgi için bu belgenin Kanji Fontları bölümüne bakınız.

Acrobat Distiller fontları nasıl kullanır

Acrobat Distiller'ın bir belgeyi PDF belgesine başarılı bir şekilde dönüştürebilmesi için, belge öncelikle PostScript ve ardından PDF'e dönüştürülürken aşağıdaki işlemlerde orijinal belgedeki her bir fontu referans alması gerekir.

PostScript adını denetleme

Acrobat Distiller bir PostScript font adını arar ve PDF belgesine ekler. PostScript font adları genellikle bir fontun ad tablosunda belirtilir. (Ad tablosu, ad, stil ve telif hakkı gibi font bilgilerini saklar.) Bir PostScript adı kullanılamazsa, Acrobat Distiller font için sistemin adını kullanır. Örneğin orijinal belge sistemde yüklü bir TrueType fontu içeriyorsa, Acrobat Distiller fontun ad tablosundan BaseFont ve FontName'i alır.

Font bir Type 42 font ise, Acrobat Distiller bir eşleştirme sistemi fontundan font için ad tablosu oluşturur; Type42 fontlar genellikle ad tablolarını içermez. Type 42 fontları hakkında daha fazla bilgi için bu belgenin "Font Tipleri PDF Dosyalarındaki Metni Nasıl Etkiler" bölümündeki "TrueType Fontları"na bakınız.

Font açıklaması ekleme

Acrobat Distiller oluşturduğu her bir PDF dosyasına, ISO Latin 1 karakter kümesini kullanan Tip 1 fontların bir açıklamasını ekler. PDF dosyasını bu fontların yüklü olduğu bir bilgisayarda açarsanız, Acrobat PDF dosyasını görüntülemek ve yazdırmak için bu yüklü fontları kullanır. Fontlar yüklü değilse, Acrobat orijinal fontlara benzeyen başka fontlar oluşturmak için font açıklamalarını kullanır.

Font gömme

Font gömme etkinleştirilmişse Acrobat Distiller, ISO Latin 1 karakter kümesini (sembol veya expert karakterleri gibi) kullanmayan TrueType ve Type 3 fontları ve Type 1 fontları gömer. Acrobat Distiller 7.0, OpenType fontları gömebilir ancak orijinal belgeyi oluşturan uygulama hangi OpenType font özelliklerinin gömülebileceğini belirler. Type 1 fontu temel alan bir OpenType fontu gömerseniz, Acrobat Distiller bunu bir CFF/Type 2 font olarak gömer. Acrobat Distiller, TrueType fontlarını temel alan Open Type fontları TrueType fontlar olarak gömer.

PDF dosyasına gömülü bir font, sistemde yüklü olsa da olmasa da her zaman görüntülenebilir ve yazdırılabilir. Ancak font yüklü olmadığı sürece PDF dosyasındaki metni düzenleyemezsiniz. Gömülü font kullanan bir metin düzenlemeye çalışırsanız ve font yüklü değilse Acrobat bir uyarı verir ve bunun yerine başka bir font kullanır.

Font izinleri

Acrobat Distiller, bir PDF dosyası yeniden damıtılsa bile orijinal font izinlerini onaylar ve korur. Sınırlı izinlere sahip fontlar gömülemez ve Acrobat Distiller'ın dönüştürme işlemi sırasında bir hata vermesine neden olur. Benzer şekilde WinAnsi veya MacRoman gibi bir karakter kodlama biçimi kullanmayan fontlar, gömmeye çalıştığınızda Acrobat Distiller'ın hata vermesine neden olabilir.

Fontları dönüştürme

Acrobat Distiller ihtiyaç duyduğu bilgileri bir fontta bulamaz veya yorumlayamazsa, fontun yerine başka font kullanır. Nadir durumlarda Acrobat Distiller bu tür fontları bitmap görüntülerine dönüştürür ve fontta arama, ölçekleme veya düzenleme yapılmasını önler. Acrobat Distiller genellikle PCL fontlarını ve Windows vektör (dış çizgili) fontlarını bitmap görüntülerine dönüştürür. Bu belgedeki "Postscript Yazıcı Sürücüleri Windows'ta TrueType Fontlarını Nasıl İşler" bölümüne bakınız.

Font tanımlayıcılar

Acrobat Distiller gömdüğü her bir font için bir font tanımlayıcı (yani font bilgileri) gömer. Tanımlayıcı aşağıdaki bilgileri içerebilir:

Font tanımlayıcılar Tanımlayıcı ne anlama gelir
Ascent Fonttaki karakterlerin ulaştığı taban çizgisi üzerindeki harf üst çıkıntısı hariç maksimum yüksekliktir.
CapHeight Taban çizgisinden ölçülen düz büyük harflerin (örneğin 'E') y koordinatıdır.
Descent Fonttaki karakterlerin ulaştığı taban çizgisi altındaki maksimum derinliktir.
Flags Fontun sabit genişlik, serif, sembolik, yazı, italik, küçük büyük harf, tamamı büyük harf gibi öznitelikleridir.
FontBBox Birbiri üzerine çizilirse karakter kümesindeki herhangi bir karakteri içerebilecek en küçük dikdörtgen olan bir sınırlayıcı kutudur.
ItalicAngle Hakim dikey vuruşların açı olarak derecesidir; genellikle negatiftir.
StemV Karakterlerdeki dikey gövdelerin genişliğidir.
AvgWidth (opsiyonel) Fonttaki karakterlerin ortalama genişliğidir.
FontFile (opsiyonel) Yazı biçimi dış çizgisinin tamamıdır. Sadece font veya font alt kümesi gömülü olduğunda mevcuttur.
Leading (opsiyonel) Metin satırları arasında istenen satır aralığıdır.
MaxWidth (opsiyonel) Fonttaki karakterlerin maksimum genişliğidir.
MissingWidth (opsiyonel) Kodlanmayan (yani karakter kümesine dahil olmayan) karakterlerle kullanılacak genişliktir.
StemH (opsiyonel) Karakterlerdeki yatay gövdelerin genişliğidir.
XHeight (opsiyonel) Taban çizgisinden ölçülen inişsiz düz küçük harfli karakterlerin (örneğin 'z') y koordinatıdır.
FontFamily (opsiyonel) Fontun ait olduğu ailedir (örneğin "Times Bold Italic" yazı biçimi "Times" font ailesine aittir).
FontStretch (opsiyonel) Yatay boyutu etkileyen font varyasyonudur (örneğin, Ultra Sıkıştırılmış, Yarı Sıkıştırılmış, Normal, Genişletilmiş).
FontWeight (opsiyonel) Fontun ağırlığı veya kalınlığıdır.

Font türleri PDF dosyalarında metni nasıl etkiler

Kullanabileceğiniz font türü, metnin PDF dosyalarında nasıl görüneceğini ve yazdırılacağını ve metnin aranabilir ve düzenlenebilir olup olmayacağını etkileyebilir

Bitmap fontları

Bir PDF dosyası bitmap görüntülerine dönüştürülen fontlar içeriyorsa, görüntüleyiciler görüntüler font olarak işlemez, bunun yerine görüntüleri diğer bitmap görüntüler gibi görüntüler ve yazdırır. Metin bitmap görüntülere dönüştürülür ancak aranamaz veya düzenlenemez.

dFont'lar (sadece Mac OSX)

Bu fontlar Mac OS X sistemine özgüdür ve font kaynaklarının dosyanın veri çatalında kayıtlı olup olmadığı dışında standart font çantası dosyalarıyla özdeştir. Acrobat Distiller, dFont'ları Mac OS'taki diğer TrueType fontlarıyla aynı şekilde işler.

Kanji fontları

Kanji fontlarını içeren PDF dosyalarını Acrobat Distiller'ın hem Kanji hem İngilizce dil sürümlerini kullanarak oluşturabilirsiniz. (Acrobat Distiller'ın İngilizce dil sürümleri için uygun font destek paketini yüklemelisiniz.) Acrobat bir PDF dosyasına gömülü Asya fontlarını otomatik olarak görüntüler. Asya fontları gömülmezse, uygun font destek paketini yükledikten sonra Acrobat bunları görüntüleyebilir. Font destek paketlerini yükleme hakkında bilgi için "Roman Acrobat Görüntüleyicileri Kullanarak PDF Dosyalarında Asya Fontlarını Görüntüleme ve Yazdırma" belgesine bakınız.

Çoklu Master (MM) fontlar

Çoklu master fontların (Minion MM gibi) belgenin özelliklerine dayalı olarak ve fontun kullanıldığı yerde bir fontun belirli örneklerini oluşturmasına karşın, Acrobat Distiller bunları gömemez. Bunun yerine Acrobat Distiller özel bir font ID'sine sahip olan bir font alt kümesi ekler. MM fontlarının bu örnekleri dinamik olarak üretmesinden dolayı fontları gömemez veya Acrobat'ta düzenleyemezsiniz. Adobe Teknik Destek, Acrobat'ta fontları gömmeniz veya düzenlemeniz gerekirse MM fontları kullanmamanızı önerir. MM fontlarla ilgili daha fazla bilgi için 328600 , "Çoklu Master Fontlar Hakkında Genel Bilgiler" bölümüne bakınız.

Adobe'den OpenType Fontları

OpenType formatı Type 1'i temel almaktadır ve dış çizgi, metrik ve bitmap verilerini tek bir font dosyasını birleştirir. OpenType formatı çoğu uygulamanın henüz kullanmadığı gelişmiş tipografi özelliklerini içermektedir, sonuç olarak bu uygulamalar OpenType formatını TrueType fontları olarak tanır ve değerlendirir. Bu değerlendirme, Adobe'nin OpenType Fontlarının PDF dosyalarına gömülme şeklini etkiler. Type 1 font gömme gereksinimleri, Adobe'nin Type 1'ye dayalı Open Type Fontları için geçerlidir. TrueType gömme gereksinimleri TrueType'a dayalı OpenType fontlar için geçerlidir.

PDF 1.6 uyumluluğunu seçerseniz Adobe'nin OpenType Fontlarını Acrobat Distiller 7.0'a gömebilirsiniz ancak OpenType'a özgü özellikler sadece Acrobat 7.0'da kullanılabilir olacaktır. (Ayarlar > Adobe PDF Ayarlarını Düzenle'yi seçin, Genel sekmesine tıklayın ve Uyumluluk açılır menüsünden Acrobat 7.0'ı (PDF 1.6) seçin.)

Sembol fontları

Her bir sembol fontu benzersiz karakterler ve karakter kümeleri içerdiğinden dolayı Acrobat Distiller değiştirilmesini önlemek için bu fontları daima gömer.

TrueType fontlar

Yükleme ve düzenleme izinlerine sahip TrueType fontları Acrobat Distiller tarafından bir PDF dosyasına gömülebilir. Font bu izinleri içermiyorsa Acrobat Distiller bir font alt kümesi (yani sadece belgede kullanılan fontun karakterleri) gömer.

Not:Acrobat Distiller, TrueType fontlarının alt kümesini günlük dosyasında bildirmez. Acrobat'ta Metin Rötuşlama aracının fontları Metin Öznitelikleri iletişim kutusunda gömülü olarak listelemesine karşın, sistemin font alt kümesinin benzersiz font ID'sini tanıyamamasından ve sistemdeki orijinal TrueType fontu ile eşleştirememesinden dolayı bu araçla bir font alt kümesini değiştiremez. Bir font alt kümesini Metin Rötuşlama Aracı ile düzenlerseniz, Acrobat fontu sans serif veya serif eşiti ile değiştirir.

PDF dosyaları oluşturmak için Acrobat Distiller'ı kullandığınızda, font bilgilerinin PostScript dosyasına nasıl yazıldığına bağlı olarak TrueType fontlarla biçimlendirilen metin aranamaz. Bu durumlarda PostScript yazıcılar TrueType fontunu Type 42 font olarak dönüştürür ve fontun aranabilirlik gibi özelliklerini en iyi şekilde korur. Type 42 font formatı başlıca PostScript yorumlayıcıların PostScript dışı (TrueType) fontları indirmesinin bir yoludur. Type 42 fontu, TrueType font çevresinde PostScript dili "sarıcıdan" oluşur. Type 42 fontu genellikle TrueType fontları, TrueType taramasını içeren PostScript yazıcıya indirmek için bir yazıcı sürücüsü tarafından üretilir. Bu yöntemle TrueType fontu doğrudan Acrobat Distiller tarafından yorumlanır ve orijinal TrueType fontun en doğru açıklamasını sağlar. Bu font bilgilerini etkileyen değişkenler, PostScript dosyasını oluşturan uygulamayı, fontun kendisini, PostScript yazıcısı sürücüsünü ve PostScript Yazıcı Açıklaması (PPD) dosyasını içerir. TrueType fontlarla biçimlendirilen metin Acrobat Distiller ile oluşturulan PDF dosyasında aranabilir değilse, bu değişkenlerden birini veya daha fazlasını değiştirin ve ardından PDF dosyasını yeniden oluşturun.

Bilgiler PostScript dosyasına PostScript kodu üreten uygulama tarafından veya PostScript yazıcı sürücüsü tarafından yazdırılır. Daha fazla bilgi için uygulamanın belgelerine veya bu belgedeki "PostScript Yazıcı Sürücüleri Windows'ta TrueType Fontları Nasıl İşler" bölümüne bakınız.

Type 1 fontlar

Hem görünüm hem aranabilirlik için Type 1 fontlar PDF'e güvenilir dönüşüm sağlar. Font (veya fontun alt kümesi) PostScript dosyasına gömüldüğünde Type 1 fontların başka bir formata dönüştürülmesi gerekmediğinden, Acrobat Distiller'ı kullandığınızda en iyi sonuçları sunar.

Type 1 fontları gömmek için aşağıdaki koşullar karşılanmalıdır:

1. Adobe PDF Ayarları iletişim kutusunda font, Fontlar sekmesinde DaimaGöm listesinde görülmelidir ve TümFontlarıGöm, Doğru olarak ayarlanmalıdır.

2. Herhangi bir sembol (pi sembolü hariç) kullanılmamalıdır.

3. Font boyutu uygun aralıkta olmalıdır (yani Karakter Dizisinin belirlediği uzunluk değeri 115'ten büyük ancak 229'dan küçük olmalıdır). Karakter dizisinin belirlediği uzunluk değerini font düzenleme uygulamasından kontrol edebilirsiniz.

Type 3 fontlar

Type 3 fontların bir fontu ifade etmek için tüm PostScript bilgisayar dilini kullanmasından dolayı, gölge, renk ve dolgu gibi Type 1 fontların içeremediği özellikleri içerebilir. Ancak Type 3 fontlar boyut ve performans için optimize edilmemiştir bu nedenle karakterler Type 1 karakterlere göre daha kalın görünebilir.

Type 3 fontlar daima PDF dosyalarına gömülüdür bu nedenle Acrobat veya Adobe Reader'da her zaman kullanılabilir (Type 3 fontlar desteklemeyen Mac OS X hariç). Acrobat ve Adobe Reader, Type 3 karakterleri bitmap görüntülere dönüştürür ve ardından görüntüler. Bir PostScript yazıcıya yazdırdığınızda, Acrobat ve Adobe Reader fontu yazıcıya indirmek için PostScript yazıcı sürücünüzü kullanır. PostScript dışında bir yazıcıya yazdırma yaparken bitmap görüntüler yazdırılır. ISO Latin 1 karakter kümesindeki Type 3 font karakterleri PDF dosyalarında aranabilir metne dönüşmesine karşın sembol karakter kümesindekiler dönüşmez. Gömülü Type 3 fontlarına sahip PDF dosyaları genellikle gömülü Type 1 fontlara sahip dosyalardan daha büyüktür.

PostScript yazıcı sürücüleri Windows'ta TrueType fontları nasıl işler

TrueType fontlar Adobe PostScript yazıcı sürücüsünden kodlanmış Type 42 (Windows 2000 ve XP'de Doğal TrueType olarak adlandırılır) veya karakter tanımlayıcı (CID) fontlar olarak (çift bayt veya Unicode fontlar durumunda) gönderildiğinde, yazıcı sürücüsü font karakterlerine standart font ID'si bilgileri yerine özel font ID'leri göndererek, Acrobat Distiller'ın PostScript dosyasına bir font alt kümesi gömmesine neden olur.

Bir font alt kümesi ekleyerek yazıcı sürücüsü dosya boyutunu düşürür ve bu da PostScript dosyasını dönüştürme hızını artırır. Bu işlem, iş seçeneklerinin Tüm Fontlar Göm olarak ayarlanıp ayarlanmadığından bağımsız olarak gerçekleşir.

Adobe PDF Yazıcısı'na yazdırma sırasında tüm fontu gömmek için Adobe PDF Yazıcısı Ayarları iletişim kutusunun Font sekmesinde Fontları Adobe PDF'e Gönderme'yi etkinleştirmelisiniz.

Windows 98 ve NT 4.0 için Adobe PostScript yazıcı sürücüsü (AdobePS), TrueType fontların yazıcıya nasıl gönderildiği veya PostScript dosyasına nasıl eklendiğini kontrol eden Fontları Farklı Gönder ayarını içerir. Windows 2000 ve üzeri için Pscript5 yazıcı sürücüsü (pscript5.dll), TrueType fontların yazıcıya nasıl gönderildiği veya PostScript dosyasına nasıl eklendiğini kontrol eden TrueType Yükleme ayarlarını içerir. Ayarları sürücünün Özellikler iletişim kutusundan (Windows 98 ve NT 4.0) veya sürücünün Gelişmiş Seçenekler iletişim kutusundan (Windows 2000 ve XP) değiştirebilirsiniz. Ayarlar, yazıcının PPD dosyasında belirtilen özelliklere göre değişir. Windows 98 ve NT 4.0 için Microsoft PostScript yazıcı sürücüsü AdobePS'e göre daha az Fontları Farklı Gönder ayarı içerir. Örneğin Microsoft PostScript yazıcı sürücüsü, TrueType fontları Type 42 veya Dış Çizgili fontlar olarak gönderme seçeneklerini içermez.

Fontları Farklı Gönder'i seçerken aşağıdaki kılavuzları kullanın:

Fontları Farklı Gönder (Windows 98 veya NT 4.0) ya da TrueType Font Yükleme Seçeneği (Windows 2000 ve XP) Sonuçlar
Dış Çizgili (Windows 98 veya NT için AdobePS, Windows 2000 veya XP için pscript5.dll) Bu seçenekle yazıcı sürücüsü görüntüleme ve yazdırma için fontun dış çizgi ölçütlerini kullanır. Bu seçenek metne bir font görünümü ve hissini verir ancak metin gerçek font bilgilerini içermez. Bu seçenek genellikle fontun lisanslama kısıtlamalarından dolayı gömülememesi hainde kullanılır. Dış çerçeveli fontlar aranamaz veya düzenlenemez.
Bitmap olarak (AdobePS ve Windows PostScript yazıcı sürücüsü, Windows 2000 veya XP için pscript5.dll) Bu seçenekle yazıcı sürücüsü TrueType fontları Type 3 bitmap'a dönüştürür. Type 42 (doğal) seçeneğini kullanmazsanız veya kullanamazsanız, bu seçenek özgün TrueType fontun simüle edilmesinde daha fazla doğruluk sağlar. Type 3 fontlarının aksine Type 3 bitmap fontlarda arama yapılamaz. Bu seçeneği 14 punto veya daha küçük biçimlendirilmiş metin için veya düşük çözünürlükte yazıcılara yazdırırken kullanın. Dosya boyutunu yükseltebileceği için bu seçeneği taşınabilir dosyalar (örneğin EPS dosyaları) için kullanmayın.
Doğal TrueType (AdobePS ve Windows PostScript yazıcı sürücüsü) TrueType font içeren bir belgeyi damıttığınızda, Acrobat Distiller font kodlama dilini (PostScript olmadığından dolayı) tanımaz ve Type 1 PostScript font ile değiştirir. TrueType fontların Type 42 fontlar olarak gönderilmesi görünümlerini korur ve Type 1 fontlarla değiştirmeyi önler. Bu seçenek, metin aranabilirliğini korumak için en iyisidir. Ancak diğer değişkenlerin de aranabilirliği etkilediğini unutmayın.
Gönderme (AdobePS ve Windows PostScript yazıcı sürücüsü) Bu seçenekle yazıcı sürücüsü TrueType font bilgilerini PostScript dosyasına eklemez. Bu seçenek sadece font sağlayan yazıcılar veya ağ biriktiriciler için önerilir.
Bitmap/Dış çizgi eşik ayarı (AdobePS ve Windows PostScript yazıcı sürücüsü) Bu seçenek bir fontun dış çizgi yerine bitmap olarak gönderilmesinden önce fontun punto boyutunun ne kadar küçük olması gerektiğini belirtir. Eşiğin 1 olarak ayarlanması fontların bitmap olarak gönderilmesini önler.
Softfont veya Device Font (Windows NT için AdobePS ve Windows NT için Windows PostScript yazıcı sürücüsü) Softfont seçeneği ile yazıcı sürücüsü font tanımlama bilgilerini gönderir. Bu seçenek görünümü korumaya yardımcı olur ancak aranabilirliği korumaz. Cihaz Fontu seçeneği ile yazıcı sürücüsü yüklü her bir fontu yazıcıdaki fontla eşleştirmek için font eşleştirme tablosunu özelleştirmenizi sağlar. Bu seçenek bir fontun tam görünümünü korumayabilir ancak aranabilirliği korumayabilir.

Ek Bilgi

: Roman Acrobat Görüntüleyicileri Kullanarak PDF Dosyalarında Asya Fontlarını Görüntüleme ve Yazdırma

328600 : Çoklu Master Fontlar Hakkında Genel Bilgiler.

 

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi