Adobe Connect ve GDPR

Adobe Connect'in GDPR tüzüğüne nasıl hazır olduğunu anlayın ve erişim ile silme istekleri için nasıl yapılır talimatlarına erişin.

25 Mayıs 2018'den itibaren geçerli olan, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR); Adobe'nin veri işleyiciniz olarak aldığı rolde, bireyler tarafından bulunulan erişim, silme isteklerini ve diğer istekleri gerçekleştirmekte müşterilerine yardım etmek için gerekli önlemleri almasını sağlar. Veri işleyiciniz olarak, size Veri Sahibi'nin erişim ile silme isteklerine yanıt vermenize ve kullanıcı verilerini yönetmenize yardımcı olacak mekanizmaları sağlamak, yükümlülüklerinizi karşılamanıza yardım etmenin önemli bir parçasıdır.

Adobe'nin, Özel Gizlilik olarak da bilinen, ürünlerinin tasarımına ve geliştirilmesine gizlilik uygulamaları dahil etmeye ilişkin uzun süreli bir geleneği vardır. Adobe, kendisine emanet edilen verileri korumaya kararlıdır. Çözüm, müşterilerimizin GDPR'ye hazır olmasına yönelik güçlü bir temel için yerleştirilmiş denetimlere sahiptir. Adobe, GDPR'ye hazır olmayı müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla paylaştığımız bir yolculuk olarak görür.

Terimleri anlama

Aşağıdaki terimler, kullanıcıların Adobe Connect ile ilgili GDPR terimlerini anlamasına yardımcı olur.

 • Veri İşleyici: Veri işleyici "Kişisel Verileri kontrolör adına işleyen … tüzel kişidir". Adobe Connect bağlamında, Adobe işlediği ve sakladığı tüm veriler için bir Veri İşleyici olarak hareket eder. Adobe, Kişisel Verileri yalnızca Veri Kontrolörü'nün izni ve talimatlarına uygun olarak (örneğin, müşterilerle yaptığımız sözleşmede belirtildiği şekilde) işler.
 • Veri Kontrolörü: GDPR, "Kontrolör"ü şu şekilde tanımlar: "’yalnız başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin işlenmesine ilişkin amaçlar ve yöntemleri belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kuruluşu, kurumu veya diğer herhangi bir organdır; söz konusu işleme amaçları ve yöntemlerinin Birlik ya da üye devlet hukukuna göre belirlenmesi durumunda, kontrolör veya kontrolörün belirlenmesine özgü kriterler Birlik ya da üye devlet hukukuna göre belirlenebilir." Her bir Adobe Connect müşterisi bir Veri Kontrolörü'dür.
 • Veri Sahibi: Kişisel Verilerin ilişkili olduğu kişi. GDPR bağlamında; Veri Sahipleri, Adobe Connect müşterilerinin tüketicileridir. Son kullanıcı veya ziyaretçi olarak da adlandırılırlar. Adobe Connect, Veri Sahipleri'nden değil Veri Kontrolörleri'nden gelen istekleri işleme alır.
 • Rıza: Veri Sahibi'nin rızası, veri sahibinin bir beyan yoluyla veya açık bir onay eylemiyle kendisine ait kişisel verilerin işlenmesine onay verdiğini gösteren özgür bir şekilde verilmiş spesifik, bilinçli ve açık göstergedir. Rızayı almak ve izlemek Veri Kontrolörü'nün sorumluluğundadır.
 • Erişim: Veri Sahipleri, Veri Kontrolörü'nden Veri Sahipleri'nin Kişisel Verilerinin, Kontrolör tarafından işlenip işlenmediğini doğrulamayı gerektirme hakkına sahiptir. Veri Kontrolörü'nün, Veri Sahibi'nin Kişisel Verilerini işlediği durumlarda Kontrolör, Kişisel Verilere erişim ve bu verilerin bir kopyasını sağlamalıdır. Veri Kontrolörleri, Veri Sahipleri adına Adobe'ye Erişim istekleri sağlar.
 • Silme: GDPR'de "Unutulma hakkı" veya "Silme Hakkı" açıklanmıştır. Veri Sahiplerinin, Veri Kontrolörleri'nden Veri Sahipleri'ne ait Kişisel Verilerin silinmesini sağlama hakkı bulunur. Veri Kontrolörleri, Adobe dahil olmak üzere iş ortaklarıyla Veri İşleyicileri olarak Veri Sahipleri'nden gelen silme isteklerine destek olmak için birlikte çalışır.
 • Takma Ad Kullanımı: Kişisel Verilerin, ilave veri kullanımı olmadan, söz konusu verinin kimlik tanımlamaya neden olmadığından emin olmak için ayrı kalması koşuluyla tek bir Veri Sahibi'ni tanımlamayacak şekilde işlenmesi.

Aşağıdaki koşullar kullanıcıların, Adobe Connect'in GDPR mekanizmalarıyla ilişkili çözüm koşullarını anlamasına yardımcı olur.

 • Yöneticiler ve Sınırlı Yöneticiler: Adobe Connect'te Yöneticiler, kullanıcıları ve grupları uygun Yerleşik gruplara atar. Yöneticiler kullanıcıların, grupların ve kullanıcı hesaplarının bilgileri ile izinlerine erişebilir, bunları silebilir ve değiştirebilir. Yani, bunları yönetebilir. Yöneticiler ayrıca tüm kullanıcıların içerik klasörlerini görüntüleyebilir.
 • Oturum sahipleri: Oturum sahipleri; belirli oturumlarının, oturumlara yüklenen içeriklerin, ilişkili kayıtların ve Etkinlikler'in ana sayfaları gibi oturumlar için oluşturulmuş diğer tüm varlıkların sahipleridir. Adobe Connect'te bir oturum sahibi şu rollerden birine veya daha fazlasına sahip olabilir: Toplantı Sahipleri, Eğitim Moderatörleri, Sanal Sınıf Moderatörleri, Seminer Yöneticisi, Web Semineri Moderatörleri, Etkinlik Moderatörleri ve Etkinlik Yöneticileri. Toplantı sahipleri; toplantı odalarına, toplantı kayıtlarının belirli örneklerine ve toplantılar ile sahip oldukları içerikler hakkındaki diğer bilgilere erişebilir veya bunları silebilir.
 • Kayıtlı kullanıcılar: Adobe Connect'te kayıtlı olan kullanıcılar, sistemdeki rollerinin izin verdiği oturum türlerini oluşturabilir ve bunları yönetebilir. Diğer toplantı sahiplerinin oturumlarında katılımcı olmanın yanı sıra kayıtlı kullanıcılar, izinler mevcutsa kendi toplantılarını oluşturabilir ve bu tür toplantıların sahipleri olabilir.

Adobe Connect'teki kullanıcı rollerinin ayrıntılı bir listesi için bkz. Kütüphane dosyaları ve klasörleri için izinler ayarlama.

Adobe Connect ve GDPR

Adobe, bir kuruma yazılım ve hizmet sağladığında bu hizmetleri sağlamanın bir parçası olarak işlediği ve sakladığı tüm Kişisel Veriler için bir veri işleyici olarak hareket eder. Adobe Connect'i kullanan kurum ve kuruluşlar Veri Kontrolörleri'dir. Adobe Connect, teknoloji sağlayıcısı olarak Veri Kontrolörlerinin de yardımıyla kullanıcı bilgilerine erişmek ve kullanıcı verilerini silmek için gereken mekanizmalar ve belgeler sağlayarak GDPR yolculuğunu tamamlamıştır. Adobe Connect, Veri Kontrolörleri'nin, GDPR ile ilgili kullanıcı isteklerini gerçekleştirmek için bu mekanizmaları nasıl kullanabileceğine ilişkin ayrıntılı nasıl yapılır talimatları sağlayacaktır.

Ayrıca Adobe, kullanıcı verilerinin silinmesini ele alış şeklimizde bir noksan tespit etti. Adobe Connect, Adobe'nin GDPR kılavuzlarına uygun bir biçimde, bir silme isteğini yerine getirmek üzere tüm kullanıcı verilerinin ilişiğini tamamıyla keser. Bu sayede söz konusu veriler kullanıcıya geri döndürülemez. Değişiklikler, Adobe Connect 9.8 sürümünün parçası olarak kullanıma sunulacak ürün güncellemelerini gerektirecektir.

Not:

Veri Sahibi'nin erişim ve silme isteklerini yerine getirmek için gereken mekanizmalar ve API yalnızca Adobe Connect sürüm 9.8'de veya sonraki sürümlerde desteklenmektedir.

Adobe ayrıca herhangi bir gerekli bilgi saklamadan önce kullanıcı rızası istemek ve kullanıcılar ürünü kullanmadan önce ayrıntılı gizlilik bilgileri sağlamak için kullanım koşullarını, gizlilik politikasını ve veri saklama politikasını güncelleyebilir.

Barındırılan ve yönetilen hizmetler için Adobe ve kuruluşların rolü

Barındırılan ve yönetilen hizmetleri için Adobe, veri işleyicisi ve kuruluşlar ise Veri Kontrolörleri olarak hareket eder. Adobe sunucularında barındırılan müşteri hesapları için Adobe Connect, müşterileri veya kullanıcıları hakkındaki bilgilere erişmeleri ya da söz konusu bilgileri silmeleri için kuruluşlara hesap düzeyinde yönetici hakları sağlar. Kuruluşların oturum sahipleri ve Hesap Yöneticileri, GDPR isteklerini yerine getirmekle sorumludur.

Adobe, bir kurumun (Veri Kontrolörü) kullanıcı bilgilerine GDPR gereksinimlerine uygun bir şekilde erişmesine ve söz konusu bilgileri silmesine olanak tanımak için gereken mekanizmaları ve ilgili belgeleri sağlar. Adobe Connect, bir Veri Sahibi'nin Adobe Connect'i bir Veri Kontrolörüyle kullanımı konusunda Veri Sahipleri'nden değil Veri Kontrolörleri'nden gelen istekleri işleme alır.

Lisanslı dağıtımlar için Adobe ve kuruluşların rolü

Çözüm sağlayıcısı rolünde Adobe Connect, lisanslı müşterilerinin GDPR'ye hazır olması için uygun mekanizmaları sağlar. Lisanslı müşteriler olan kuruluşlar, verilerin sahibi ve uyumluluktan sorumlu olan Veri Kontrolörleri'dir. Bu kuruluşlar, söz konusu kuruluşlarla etkileşime giren kişilere mekanizmalar ve ilgili gizlilik bildirimleri sağlar. Bildirimlerde bir kullanıcının bilgilerinin nasıl toplandığı, kullanıldığı ve herhangi bir rızanın gerekli olup olmadığı açıklanmalıdır. Kişiler saklanan bilgilerini bilmek veya silmek isterse kuruluşlar bu tür istekleri yanıtlamalıdır.

Adobe, GDPR'ye hazır olmak için gerekli mevcut mekanizmaları ve belgeleri iyileştirecektir. GDPR ile alakalı sorular için, lisanslı müşteriler bu belgeye ve ilişkili bağlantılara göz atmalıdır. Söz konusu müşterilerin hâlâ soruları varsa Adobe Connect Desteği'ne ulaşabilirler.

Kullanıcı rızası

Adobe Connect genellikle Adobe Connect hizmetlerine kayıt sırasında kullanıcılardan belirli rızalar alır ve kullanıcıları, çözümü kullanırken toplanan bilgilerin Toplantı Sahibi'nin gizlilik uygulamalarına tabi olduğu konusunda bilgilendirir. Veri toplama ve veri saklama politikalarının bildirimleri, iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamaya devam ederken aynı anda gizliliğe ilişkin endişeler ve şeffaflık gereksinimleriyle ilgilenmeye yardımcı olur.

Adobe Connect'in GDPR'ye hazır olma ön koşulları

Veri Sahibi'nin erişim ve silme isteklerini gerçekleştirmek için gereken mekanizmalar ve API yalnızca Adobe Connect sürüm 9.8 veya sonraki bir sürümünde desteklenir. GDPR'ye hazır olmak için, sunulduğunda Adobe Connect sürüm 9.8'e yükseltin. Sürüm 9.8'in sunulacağı tarih, https://helpx.adobe.com/tr/adobe-connect/connect-releasenotes.html bağlantısındaki sürüm 9.8'in sürüm notlarında yayınlanmıştır.

Adobe Connect'te tutulan kullanıcı verileri

Kayıtlı kullanıcılar Adobe Connect'i toplantılar, web seminerleri, eğitimler, kayıtlar gibi çeşitli türde sanal oturumlar ve yöneticiler, oturum sahipleri ve katılımcılar gibi çeşitli rollerde kullanır. Bir kullanıcı Adobe Connect'e eriştiğinde Adobe Connect, bir kullanıcı hesabındaki kayıtlı kullanıcıları benzersiz bir şekilde tanımlamak için minimum bir dizi Kişisel Veri kullanır. Örneğin, bir kullanıcının benzersiz tanımlayıcısı e-posta olabilir.

Kayıtlı kullanıcılar, yeni bir kullanıcı olarak katılmaktan, toplantı sahipleri olarak oturumu gerçekleştirmeye ve bir hesabı yönetmeye kadar Adobe Connect'e bir bilgi çeşitliliği sağlar. Kullanıcılar tarafından sağlanan bu bilgilerin bir kısmı hassas olabilir ve Adobe Connect kayıtlı kullanıcılara bu bilgiyi kontrol etmeleri için mekanizmalar sağlar.

Adobe Connect'te, Hesap Yöneticisi yeni bir kullanıcıdan ilave kişisel bilgi toplamak için özel alanları değiştirebilir. Bu bilgiler sistem tarafından kullanıcı tanımlama için gerekli değildir. Adobe Connect, bilgileri bağlam olmadan saklar ve bilgiler herhangi bir kullanıcıyla ilişkilendirmez veya kullanıcıya geri döndürmez. İlgili hesabın yöneticileri tarafından bu özel bilgiler konfigüre edilir, yönetilebilir ve bu bilgilere erişilebilir.

Kullanıcı oluşturma esnasında tutulan veriler

 • Standart alanlar:
  • Ad (ad ve soyadı), veri tabanında Name (Ad) olarak adlandırılan tek bir alan olarak saklanır.
  • E-posta adresi.
  • Kullanıcı adı, e-posta veya ayrı bir dizidir ve veri tabanında Login (Oturum açma) olarak adlandırılan tek bir alan olarak saklanır.
  • Parola tek yönlü bir tuzlu hash'tir.
  • Telefon numarası (isteğe bağlı)
 • Özel alanlar: Bazı özel bilgiler hesap yöneticisi tarafından sıradan metin alanları olarak talep edilebilir. Bu bilgiler sistem için düz metin olduğundan Adobe Connect bu bilgileri kişisel bilgi olarak tanımlayamaz.
 • Çalışma süresi alanları: IP adresi, veri tabanındaki kullanıcı oturum bilgileriyle birlikte saklanır. Bu bilgiler, isteklerin kaynağını tespit etmede ve DOS saldırı denemeleri gibi olası sorunları izlemede kullanılır.

Oturum oluşturma sırasında tutulan veriler

 • Ses bilgileri:
  • Konferans telefon numarası (herkese açık)
  • Benzersiz konferans kodu
  • Moderatör pin kodu
  • SIP-URI
 • Kullanıcı tarafından yüklenen içerikler:
  • Yüklenen dosyaların meta verileri (desteklenen formatlarda)
  • Dosyaların içerikleri genel konteynerlerdir. Adobe Connect bu bilgileri kişisel bilgi olarak tanımlayamaz.

Oturum kayıt sayfaları aracılığıyla tutulan veriler

 • Yeni kullanıcı oluşturma.
 • Etkinlik Moderatörleri tarafından oluşturulan özel kayıt soruları. Bu bilgiler sistem için düz metin olduğundan Adobe Connect bu bilgileri kişisel bilgi olarak tanımlayamaz.
 • Bir Seminer oturumu için eklenen veriler kullanıcının profiline eklenmez.
 • Toplu raporlama için analitik entegrasyonu, Adobe Analytics örneğinde saklanan verileri toplar.

Oturum sırasında tutulan veriler

 • Ad veya telefon numarası olarak oturum açma bilgileri (isteğe bağlı)
 • Etkileşimler:
  • Sohbet, Anket, Soru ve Cevap; kullanıcı profili verileri değil, oturum verileri altına eklenir.
  • Çözüm, bağımsız etkileşimler veya herhangi bireysel bir kullanıcı hakkında bilgi ayıklayamaz.
 • Eklenen kullanıcı içeriği, ekleyen kullanıcı tarafından kullanılabilir hâle getirilir ve yönetilebilir.
 • Ekran Paylaşımı, beyaz tahta, Dosya paylaşımı. Adobe Connect bu bilgileri kişisel bilgi olarak tanımlayamaz.
 • Bir oturum kaydı oturumun tamamını yakalar. Oturum açtıktan veya bir parola kullandıktan sonra erişime açık olabilir.

Adobe Connect, bir oturumda mevcut bulunan bilgileri bir kişiye ilişkilendirmek için işlemez ve bu bilgileri hiç kimse için izleyemez. Oturum sahipleri bu bilgileri yakalar, bilgilere erişebilir ve bilgileri yönetebilir.

Kullanım raporlarında tutulan veriler

Raporlarda oturuma özgü bilgiler tutulur. Raporlar, kendi sahipleri veya yöneticiler tarafından yerel dosya sistemine indirilebilir.

Çözüm, bu raporların nasıl kullanıldığını denetlemez. Raporlara bağımsız oturum sahipleri ve hesap yöneticileri tarafından erişilebilir ve raporlar bu kişiler tarafından yönetilebilir.

Sistem günlüklerinde tutulan veriler

 • Bilgiler: IP adresi, ana bilgisayar adı, kullanıcı-aracı dizisi, çerezler (yalnızca oturum bilgileri), sistem değişkenleri.
 • Yerel günlükler sunucuda maksimum yedi günlük bir süre boyunca saklanır.
 • SPLUNK günlüklerinde üç aylık yığılma.
 • Şirket içi kurulumlar için güvenlik klasörüne atılmış günlükler.
 • Günlüklerdeki hassas dizileri silmek için yapılan periyodik güvenlik denetimleri.
 • Yalnızca yetkili kullanıcılar tarafından erişilebilir.

Periyodik güvenlik denetimleri, oturum çerezleri gibi hassas dizilerin günlük dosyalarına yazılmadığından veya yazıldığında silindiğinden emin olmak için yapılır.

Tutulan diğer veriler

DOS saldırı denemelerini belirleme ve bunlara karşı koruma için kullanıcı IP adresleri kullanılır. IP adresi veya çerezler herhangi bir bölümlendirme, teklif yönetimi, kullanıcı tanımlama ya da kullanıcıya ulaşma eylemi için kullanılmaz.

Tutulan verilere erişme ve bunları silmeye yönelik kullanıcı senaryoları

Bu kullanıcı senaryolarında; gizlilik soruları, ilgili kullanıcı deneyimleri ve soruları anlayıp sorularla ilgilenmek için gerekli olan iş akışları açıklanır. Bu bölümde çeşitli rollerin, gizlilik sorularını nasıl yanıtlandırıp bunlar için nasıl harekete geçebileceği de açıklanır.

Erişim ve silme izinleri ile mekanizmaları hakkında

Hesap Yöneticisi; tüm kullanıcılar için tutulan verilere, kullanıcı tarafından yüklenen tüm içeriklere ve hesap düzeyinde raporlara erişebilir. Kullanıcılar; kendi profil bilgilerine, sahip oldukları içeriklere, sahip oldukları oturumda oluşturulan veya kullanılan içeriklere ve oturumlarında yaşanan etkileşimlere erişebilir ve bunları yönetebilir. Bir kullanıcının, başka bir kullanıcının oturumundaki etkileşimlerine erişimi yoktur.

Adobe Connect Central; hesap yönetimi, kullanıcı yönetimi, içerik yönetimi ve oturum yönetimi için kullanılan web tabanlı arabirimdir. Çeşitli sistem rolleri, erişim haklarını tanımlar. Web Hizmetleri XML API'ları kullanıcı ayrıcalıklarına ve filtrelere dayalı olarak program niteliğinde erişim ve silme işlemlerine olanak tanır. Bilgiler kullanıcının harekete geçmesi için XML formatında güvenli bir şekilde geri gönderilir. Erişim hakları ve rolleri API işlemlerine de uygulanır.

Sistem sağlığı ve kullanım raporlaması için çok önemli olan bazı veriler, kullanıcının sistemdeki benzersiz tanımlayıcılarından bağlantıları kesilerek veya orijinal bilgiler izi tekrar kullanıcıya ulaştırılamayacak başka bir yer tutucu tanımlayıcı ile değiştirilerek kişisel bilgi olmaktan çıkarılır.

Veri erişimi senaryosu

Adobe Connect tarafından tutulan verilere Adobe Connect Central web arabirimi ve Web Hizmetleri kullanılarak erişilir.

Arabirim aracılığıyla erişilebilecek bilgiler, kullanıcının erişim haklarına (ACL'ler) ve sistemdeki izinlere bağlıdır. Yöneticiler ve Sınırlı Yöneticiler tüm kullanıcıların çeşitli verilerine erişebilir. İki yönetici rolü arasındaki farkı anlamak için bkz. Yerleşik izin grupları ve rolleri. Diğer tüm kullanıcılar kullanıcı ayrıntıları, yüklenen içerikler, oluşturulan oturumlar, kaydedilen oturumlar vb. gibi kendi kişisel bilgilerine erişebilen yönetici olmayan kullanıcılardır.

Raporlama modülleri; kurumsal kullanıcılarının, Adobe Connect kurulumları hakkında çok çeşitli kullanım verileri edinmesine olanak tanır. Erişim ACL'ler tarafından denetlenir. Uygun erişime sahip kurumsal kullanıcılar arabirimi kullanarak kullanım raporlarını görüntüleyebilir veya raporları CSV biçiminde dışa aktarabilir. Raporlara erişim hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Adobe Connect Central'da kullanım raporları oluşturma

Web Hizmetleri, Adobe Connect hesaplarıyla veri alışverişi yapması için istemciler tarafından çağırılabilir. Sunucu bilgiyi XML biçiminde geri gönderir. Erişilen ve değiştirilen bilgiler istekte bulunan kullanıcının erişim haklarına (ACL'ler) bağlıdır. API paketine; kullanıcılara, oturumlara, raporlamaya ve yönetime yönelik API'ler dahildir.

Kullanıcılar API'leri kullanarak harici web uygulamalarını Adobe Connect ile entegre edebilir, tutulan verilere erişme ve verilerin silinmesiyle ilgili görevler gibi görevleri otomatik hale getirebilir. Web Hizmetleri API'lerine ilişkin daha fazla bilgi için bkz. Web Hizmetlerine Giriş ve Web Hizmetleri'ni Kullanmaya Başlama.

Veri silme senaryosu

Tutulan veriler, Adobe Connect Central web arabirimi ve Web Hizmetleri API'leri kullanılarak silinebilir.

Kayıtlı kullanıcılar Adobe Connect'e içerik yükleyebilir. Kayıtlı kullanıcılar, web arabirimini veya belirli API'leri kullanarak kendi içeriklerini silebilir. Kayıtlı kullanıcılar, hakkında yönetim izinlerine sahip oldukları oturum verilerini silebilir.

Belirli bir role sahip Yöneticiler, principals-delete API'sini kullanarak kayıtlı kullanıcıları ve principal'ları silebilir. Bir yönetici Adobe Connect web arabiriminden kayıtlı bir kullanıcıyı sildiğinde aynı API, aynı davranışla çağırılır.

Adobe Connect belirli kullanıcı verilerini silemez ve gerekli bazı sistem raporlamalarını korumak için bu verileri saklamalıdır. Bu tür durumlarda Adobe Connect, Kişisel Verileri geri döndürülemez bir şekilde kimlikten ayırır veya takma ad kullanarak bir kullanıcıyla ilişkilendirilebilmesini önler. Ayrıca Adobe Connect, genel konteynerdeki verilerin Kişisel Veri olup olmadığını belirleyemez ve bu verileri herhangi bir kullanıcıyla ilişkilendiremez.

Tutulan verilere erişme ve verileri silmeye yönelik nasıl yapılır talimatları

Adobe Connect tarafından tutulan verilere erişme ve bu verileri yönetmeye yönelik talimatlar resmi belgenin bir parçası olarak sunulmaktadır.

Rızayı ve veri saklamayı yönetme

Adobe; veri saklama politikalarını, günlük saklama politikalarını, kullanım koşullarını, gizlilik bildirimlerini ve diğer benzer politikalarını güncelleyecektir. Adobe Connect kullanıcıları kullanım koşullarını kabul ederken Adobe Connect'te kullanılan kişisel bilgileri hakkında daha net bir anlayışa sahip olacaktır.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?