Web için kaydet çıktı ayarları

Çıktı seçeneklerini ayarlama

Çıktı ayarları HTML dosyalarının nasıl formatlandığını, dosyaların ve dilimlerin nasıl adlandırıldığını ve en iyileştirilmiş görüntüleri işlerken arka plan görüntülerinin nasıl işlendiğini kontrol eder. Bu seçenekleri Çıktı Ayarları iletişim kutusunda ayarlarsınız.

Çıktı ayarlarınızı kaydedebilir ve başka dosyalara uygulayabilirsiniz.

 1.  Çıktı Ayarları iletişim kutusunu görüntülemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • En iyileştirilmiş bir görüntüyü kaydederken En İyileştirilmişi Kaydet veya En İyileştirilmişi Farklı Kaydet iletişim kutusundaki Ayarlar açılır menüsünden Diğer'i seçin.

  • Web ve Aygıtlar için Kaydet iletişim kutusundaki En İyileştir açılır menüsündeki (Önayar menüsünün sağında yer alır) Çıktı Ayarlarını Düzenle'yi seçin.

 2. (İsteğe bağlı) Önceden tanımlanmış çıktı seçeneklerini görüntülemek için Ayarlar açılır menüsünden bir seçenek belirleyin.

 3. Gerekirse her seçenek kümesini düzenleyin. Farklı bir seçenek kümesine geçiş yapmak için Ayarlar menüsünün altındaki açılır menüden bir seçenek kümesi seçin. Alternatif olarak menü listesindeki bir sonraki kümeyi görüntülemek için İleri'yi tıklatın; önceki kümeyi görüntülemek için Önceki'yi tıklatın.

 4. (İsteğe bağlı) Çıktı ayarlarını kaydetmek için seçenekleri istediğiniz şekilde ayarlayın ve Kaydet'i tıklatın. Bir dosya adı yazın, kaydedilen dosya için bir konum seçin ve Kaydet'i tıklatın.

  Çıktı ayarlarını istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Ancak, dosyayı Animate klasörü içindeki En İyileştirilmiş Çıktı Ayarları klasörüne yerleştirirseniz dosya, Ayarlar açılır menüsünde görünür.

 5. (İsteğe bağlı) Çıktı ayarlarını görüntülemek için Yükle'yi tıklatın, bir dosya seçin ve Aç'ı tıklatın.

HTML çıktı seçenekleri

HTML kümesinde aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Çıktı XHTML

Dışa aktarmada XHTML standardını karşılayan web sayfaları oluşturur. Çıktı XHTML'yi seçmek, bu standartla çakışabilecek diğer çıktı seçeneklerini devre dışı bırakır. Bu seçeneği belirlemek otomatik olarak Etiket Büyük/Küçük Harf Durumu ve Nitelik Büyük/Küçük Harf Durumu ayarlarını belirtir.

Etiket Büyük/Küçük Harf Durumu

Etiketler için büyük küçük harf durumunu belirler.

Nitelik Büyük/Küçük Harf Durumu

Nitelikler için büyük küçük harf durumunu belirler.

Girinti

Kod satırlarını girintilemek için bir yöntem belirler: Yazma uygulamasının sekme ayarlarını kullanma, belirlenen boşluk sayısını kullanma veya girinti kullanmama.

Satır Sonları

Satır sonlandırma uyumluluğu için bir platform belirler.

Kodlama

Web sayfası için varsayılan karakter kodlamasını belirler. (Bu seçenek yalnızca Illustrator'da mevcuttur; Photoshop her zaman UTF-8 kodlaması kullanır.)

Yorumları Ekle

HTML koduna açıklayıcı yorumlar ekler.

Her Zaman Alt Niteliğini Ekle

Resmi web erişilebilirlik standartlarına uymak için IMG öğelerine ALT niteliğini ekler.

Nitelikleri Her Zaman Tırnak İçine Al

Tüm etiket niteliklerinin çevresine tırnak işaretleri yerleştirir. Niteliklerin çevresine tırnak işaretleri yerleştirmek, bazı eski tarayıcılarla uyumluluk ve katı HTML uyumluluğu için gereklidir Ancak niteliklerin her zaman tırnak içine alınması önerilmez. Bu seçeneğin işareti kaldırıldığında, çoğu işaretleyiciye uymak için gerektiğinde tırnak işaretleri kullanılır.

Tüm Etiketleri Kapat

XHTML uyumluluğu için dosyadaki tüm HTML öğelerine kapanış etiketleri ekler.

Gövde Etiketine Sıfır Kenar Boşlukları Ekle

Tarayıcı penceresindeki varsayılan dahili kenar boşluklarını kaldırır. Gövde etiketine sıfır değerine sahip kenar boşluğu genişliği, sol kenar boşluğu ve üst kenar boşluğu etiketleri ekler.

Dilim çıktı seçenekleri

Dilimler kümesinde aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Tablo Oluştur

Dilimleri basamaklanan stil sayfası yerine HTML tablosu kullanarak hizalar.

Boş Hücreler

Boş dilimlerin tablo hücrelerine nasıl dönüştürüldüğünü belirler. IMG etiketinde belirlenen genişlik ve yükseklik değerleri ile 1 piksellik GIF kullanmak için GIF, IMG W&H seçeneğini belirleyin. TD etiketinde belirlenen genişlik ve yükseklik değerleri ile 1 piksellik GIF kullanmak için GIF, TD W&H seçeneğini belirleyin. Tablo verilerine standart olmayan NoWrap niteliği yerleştirmek ve ayrıca TD etiketlerinde belirlenen genişlik ve yükseklik değerlerini yerleştirmek için NoWrap, TD W&H seçeneğini belirleyin.

TD W&H

Tablo verileri için genişlik ve yükseklik niteliklerinin ne zaman ekleneceğini belirler: Her Zaman, Hiçbir Zaman veya Otomatik (önerilen ayar).

Boşluk Resmi Hücreleri

Oluşturulan tablonun çevresine ne zaman boş boşluk resmi hücrelerinden oluşan bir satır ve bir sütun ekleneceğini belirler: Otomatik (önerilen ayar), Otomatik (Alt), Her Zaman, Her Zaman (Alt) veya Hiçbir Zaman. Dilim sınırlarının sınırlanmadığı tablo mizanpajlarında boşluk resmi hücreleri eklemek, tablonun bazı tarayıcılarda ayrılmasını önleyebilir.

CSS Oluştur

HTML tablosu yerine basamaklanan stil sayfası oluşturur.

Referanslı

CSS kullanırken dilim konumlarının HTML dosyasında nasıl referans gösterildiğini belirler:        

Kimliğe göre Özgün bir kimlik ile referans gösterilen stilleri kullanarak her dilimi konumlandırır.

Satır İçi Blok öğesi <DIV> etiketinin bildirimine stil öğelerini ekler.

Sınıfa göre Özgün bir kimlik ile referans gösterilen sınıfları kullanarak her dilimi konumlandırır.

Varsayılan Dilim Adlandırma

Açılan menülerden öğeleri seçin veya dilimler için varsayılan adlar oluşturmak için alanlara metin girin. Öğeler belge adını, sözcük dilimini, dilimleri ve rollover durumlarını belirleyen rakamları veya harfleri, dilim oluşturma tarihini, noktalamayı içerir veya hiçbir şey içermez.

Arka plan çıktı ayarları

Aşağıdaki seçenekleri Çıktı Ayarları iletişim kutusunun Arka Plan kümesinde ayarlayabilirsiniz:

Belgeyi Farklı Görüntüle

Web sayfasının geçerli görüntünün arkasında arka plan olarak bir görüntü veya düz renk görüntülemesini istiyorsanız Görüntü'yü seçin. Web sayfasının en iyileştirilmiş görüntüyü döşenmiş arka plan olarak görüntülemesini istiyorsanız Arka Plan'ı seçin.

Arka Plan Görüntüsü

Görüntü dosyasının konumunu girin veya Seç'i tıklatın ve bir görüntü seçin. Belirlediğiniz dosya web sayfasının arkasında en iyileştirilen görüntünün arkasına döşenir.

Renk

Renk kutusunu tıklatın ve renk seçiciyi kullanarak bir arka plan rengi belirleyin veya açılır menüden bir seçenek belirleyin.

Dosyaları Kaydetme çıktı ayarları

Aşağıdaki seçenekleri Çıktı Ayarları iletişim kutusunun Dosyaları Kaydetme kümesinde ayarlayabilirsiniz:

Dosya Adlandırma

Açılan menülerden öğeleri seçin veya tüm dosyalar için varsayılan adlarla birleştirilecek kutulara metni girin. Öğeler belge adını, dilim adını, rollover durumunu, tetikleyici dilimi, dosya oluşturma tarihini, dilim numarasını, noktalamayı ve dosya uzantısını içerir. Bazı seçenekler sadece dosya, dilimler veya rollover durumları içerdiğinde geçerlidir.

Metin kutuları dosya adı parçalarının düzenini ve formatlamasını değiştirebilmenizi (örneğin, rollover durumunu tam sözcük yerine bir kısaltma ile belirtebilmenizi) sağlar.

Dosya Adı Uyumluluğu

Dosya adını Windows (daha uzun dosya adlarına izin verir), Mac OS ve UNIX ile uyumlu yapmak için bir veya birden çok seçenek belirleyin.

Görüntüleri Klasöre Yerleştir

En iyileştirilmiş görüntülerin kaydedildiği bir klasör adı belirler (sadece birden çok dilim içeren belgelerde kullanılabilir).

Kaydederken Arka Plan Görüntüsünü Kopyala

Arka Plan tercihleri kümesinde belirlenen bir arka plan görüntüsünü korur.

Görüntüye başlık ve telif hakkı bilgilerini ekleme

 Dosya Bilgileri iletişim kutusunda bilgileri girerek bir web sayfasına başlık ve telif hakkı bilgilerini ekleyebilirsiniz. Görüntü bir HTML dosyasıyla dışa aktarıldığında başlık bilgileri web tarayıcısının başlık çubuğunda görünür. Telif hakkı bilgileri tarayıcıda görüntülenmez; ancak, HTML dosyasına yorum olarak ve görüntü dosyasına meta veri olarak eklenir.

 1. Dosya Seç > Dosya Bilgileri.

 2. Web tarayıcısının başlık çubuğunda görünecek bir başlık girmek için Dosya Bilgileri iletişim kutusunun Açıklama bölümünde istediğiniz metni Belge Başlığı metin kutusuna girin.

 3. Telif hakkı bilgileri girmek Dosya Bilgileri iletişim kutusunun Açıklama bölümündeki Telif Hakkı Bildirimi metin kutusuna istediğiniz metni girin.

 4. Tamam'ı tıklatın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi