Dreamweaver'da SSH ile Subversion'ı Yapılandırma

Parolasız SSH erişimini yapılandırma

Subversion veya Dreamweaver'ı SVN+SSH için yapılandırmadan önce, bir RSA anahtar çifti oluşturun ve sunucuda genel anahtarı yapılandırın. Bu genel/özel anahtar çifti, parolayı düz metin olarak depolamak ve aktarmak yerine sunucu ile kimlik doğrulaması için kullanılır. (Anahtar çiftleri kullanmadan SSH'nın yapılandırılması mümkündür ancak Adobe güvenlik eksikliğinden dolayı bunu önermez.)

RSA anahtarlarını yapılandırmak için istemci bilgisayarında özel/genel anahtar çiftini oluşturun. Genel anahtarı sunucuya yükleyin ve ardından anahtarı sunucuda yetkilendirin. Ayrıca Adobe, doğru yapılandırılıp yapılandırılmadığını doğrulamak için SSH bağlantısının test edilmesini önerir.

Not: Bu adımları tamamlamak için istemci (bağlandığınız) bilgisayara erişim gerekir. Bu adımlar sunucuya erişim de gerektirir (örneğin doğrudan veya SSH/FTP üzerinden). Windows'ta bir SSH istemcisine (örneğin, TortoiseSVN) ve RSA anahtar üretici uygulamasına (örneğin PuTTYgen) erişiminizin olması gerekir. Mac OS bir SSH istemcisi ve bir anahtar üretici ile birlikte gelir.

Mac OS'ta RSA anahtarları oluşturma

İstemci bilgisayarda şu adımları gerçekleştirin:

 1. Bir Terminal penceresi açın.
 2. Aşağıdaki komutu girin ve ardından Enter'a basın:

  ssh-keygen -t rsa

 3. Anahtarı kaydetmeniz istendiğinde varsayılan konumu seçmek için Enter tuşuna basın.
 4. (Opsiyonel) Anahtar için bir parola yazın ve Return/Enter tuşuna basın. Bir parola yazdıysanız, onaylamak için tekrar yazın ve Return/Enter tuşuna basın.

  Özel ve genel anahtarın kaydedildiğini, kaydetme konumunu ve adlarını gösteren bir onay mesajı görülür.

 5. Genel anahtarı sunucuya kopyalamak için AccountName ve ServerName'i uygun şekilde değiştirerek aşağıdaki gibi bir komut girin:

  scp .ssh/id_rsa.pub AccountName@ServerName:~/temp_rsa.pub

 6. Sunucuya SSH üzerinden bağlanın. AccountName ve ServerName'i uygun bir şekilde değiştirerek aşağıdaki gibi bir komut girin:

  ssh -l AccountName@ServerName

 7. Oturum açmanız istendiğinde parolanızı yazın.

  Not: Parolanız sorulmadan oturum açabilirseniz, bilgisayarınız/oturum açma adınız sunucuda zaten yetkilendirilmiştir. Sonraki bölümü atlayın ve doğrudan aşağıdaki SSH bağlantısını test etme bölümüne geçin.

 8. Sunucuda anahtarı yapılandırma bölümüne geçin.

Windows'ta RSA anahtarları oluşturma

İstemci bilgisayarda şu adımları gerçekleştirin:

 1. RSA anahtarı üretici uygulamasını açın (örneğin, PuTTYgen).
 2. Bir RSA anahtarı çifti üretin.
 3. Özel anahtarı ve genel anahtarı kaydedin. Kalan adımlarda sırayla private_key ve public_key kullandığınız varsayılmaktadır.
 4. Sunucunuzda temp_rsa.pub adını kullanarak ~/ içine public_key yerleştirin (örneğin, doğrudan veya SSH/FTP üzerinden).
 5. Sunucuya SSH üzerinden bağlanın. TortoiseSVN kullandığınızı varsayarak, ilgili AccountName ile ServerName'i uygun şekilde değiştirerek aşağıdaki gibi bir komut girin:

  tortoiseplink AccountName@ServerName

 6. Oturum açmanız istendiğinde parolanızı yazın.

  Not: Parolanız sorulmadan oturum açabilirseniz, bilgisayarınız/oturum açma adınız sunucuda zaten yetkilendirilmiştir. Sonraki bölümü atlayın ve doğrudan aşağıdaki SSH bağlantısını test etme bölümüne geçin.

 7. Sunucuda anahtarı yapılandırma bölümüne geçin.

Sunucuda anahtarı yapılandırma

Sunucuda (örneğin doğrudan veya SSH/FTP üzerinden) aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

 1. Sunucuda .ssh klasörünün bulunduğunu doğrulayın. Aşağıdaki komutu girin ve ardından Enter'a basın:

  ls -al ~/.ssh

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • ls komutunun sonuçları klasörün bulunmadığını belirtirse, oluşturun ve ardından anahtarı sunucuda yetkilendirin. Aşağıdaki komutları girin ve her birinin ardından Enter'a basın:

   mkdir ~/.ssh
    
   mv ~/temp_rsa.pub ~/.ssh/authorized_keys
    
  • Klasör mevcutsa, sunucu yetkilenme listesine anahtarı ekleyin. Aşağıdaki komutları girin ve her birinin ardından Enter'a basın:

   cat ~/.ssh/authorized_keys ~/temp_rsa.pub > temp_keys
    
   mv temp_keys ~/.ssh/authorized_keys

SSH bağlantısını test etme

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra parola sorulmadan SSH vasıtasıyla sunucunuza bağlanabileceğinizden emin olmak için test edin.

Bağlanabiliyorsanız ama hala parola soruluyorsa, yukarıdaki ilgili sunucu tarafı adımlarını tekrarlayın. İstemci tarafında bir anahtar oluşturarak ve ardından kalan adımları tekrarlayarak baştan başlamayı değerlendirin.

Not: Anahtar üretirken, sunucunuz için doğru bit sayısını belirtin. 2048 bit oldukça yaygındır. Emin değilseniz web sunucunuzla kontrol edin.

Hala parola sorulmadan bağlanamıyorsanız, daha fazla yardım için OpenSSH'a veya web ana bilgisayarına bakınız.

Subversion'ı SSH'ı kullanacak şekilde yapılandırma

Subversion'ı SSH'ı kullanacak şekilde yapılandırmak için yolu SSH istemcinize ve oturum açma bilgilerini Subversion yapılandırma dosyanıza ekleyin.

Not: Bu bilgilerde, Windows kullanıcıların TortoiseSVN'yi kullandığı ve Mac kullanıcılarının Mac OS SSH istemcisini kullandığı varsayılmaktadır.

Subversion yapılandırma dosyasının konumları

Bu adımları tamamlamak için öncelikle Subversion yapılandırma dosyasını düzenlemek üzere açın. Yapılandırma dosyası aşağıdaki klasörlerden birindedir:

 • Windows 7 ve Vista

  C:\Users\Kullanıcı Adınız\AppData\Roaming\Subversion\config
 • Windows XP

  C:\Documents and Settings\Kullanıcı Adınız\Application Data\Subversion\config
 • Mac OS X

  /Users/Kullanıcı Adınız/.subversion/config

Subversion'ı Mac OS için yapılandırma

 1. Terminal'de .subversion klasörünü yukarıda belirtildiği gibi kullanıcı klasörünüzde bulun. (Finder'da Git > Klasöre Git'i seçin veya Terminal'de ls -al ~/.subversion gibi bir komut kullanın.)
 2. SSH yolu genellikle "/usr/bin/ssh"tır. Emin değilseniz Terminal'e which ssh yazın.
 3. Subversion yapılandırma dosyasını bir metin düzenleyici (örn. nano, pico vs.) ile düzenlemek için açın.

  Örneğin Terminal'e nano ~/.subversion/config
  girin.
 4. Tüneller bölümüne ([tunnels] altına) aşağıdakileri girin:

  ssh = $SVN_SSH /usr/bin/ssh

  Not: Anahtara dayalı kimlik doğrulamayı kullanmak için -i PathToKey ekleyin. Örn. ssh = $SVN_SSH /usr/bin/ssh -i PathToKey

  Alternatif olarak -l UserName -pw Password ekleyerek bu yola kullanıcı adı ve parola girebilirsiniz. Bu yöntem güvenli değildir ve Adobe bunu önermez.


 5. Yapılandırma dosyasını kaydedin ve kapatın.

Subversion'ı Windows için yapılandırma

 1. Windows Explorer'da Subversion klasörünü yukarıda belirtildiği gibi kullanıcı klasörünüzde bulun.
 2. Dosyayı Notepad gibi bir salt metin düzenleyicide açın.
 3. [tunnels] bölümünde ssh istemcisinin konumunu belirtin. Bu konum yükleme yerine bağlıdır.

  Dosyayı açın ve tüneller bölümüne ([tunnels] altına) aşağıdakileri girin:

  ssh = $SVN_SSH C:/PathToSSHClient/tortoiseplink.exe

  Not: Anahtara dayalı kimlik doğrulaması kullanmak için -i PathToKey ekleyin. Örn. ssh = $SVN_SSH C:/PathToSSHClient/tortoiseplink.exe -i
  PathToKey


  Alternatif olarak -l UserName -pw Password ekleyerek bu yola kullanıcı adı ve parola girebilirsiniz. Bu yöntem güvenli değildir ve bu nedenle Adobe bunu önermez.

 4. Yapılandırma dosyasını kaydedin ve kapatın.

Sitenizi SSH ile Subversion kullanacak şekilde ayarlama

 1. Dreamweaver site tanımınızı açın ve kategori listesinden Sürüm Denetimi'ni seçin.
 2. Erişim menüsünden Subversion'ı seçin.
 3. Protokol için SVN+SSH'ı seçin.
 4. Sunucu Adresi alanına sunucu adresinizi girin.
 5. Sunucu adresinde yer almadığı sürece Depo Yolu alanına depo yolunuzu girin.
 6. Sadece Dreamweaver CS4:
  1. Sunucu varsayılan SSH portunu (22) kullanmıyorsa, Varsayılan Olmayan'ı seçin ve Sunucu Portunu girin.
  2. Kullanıcı Adı ve Parolayı girin. İsimsiz oturum açma için bu alanları boş bırakın.

   Not: Kullanıcı adı ve parola, Dreamweaver'dan alınmaz. Kullanıcıyı göndermenin tek yolu sunucu adı alanına AccountName@ServerName girmektir.
 7. Bağlantıyı test etmek için Test düğmesine tıklayın.

 8. Site Tanıtımı iletişim kutusunu kapatın.
 9. Dosyalar panelinde Yerel görünüm veya Depo görünümünü seçin.
 10. Menüyü görüntülemek için kök klasöre sağ tıklayın (Windows) veya Ctrl ile tıklayın (Mac OS).

 11. Dosya listesini güncellemek için Sürüm Denetimi > En Güncel Sürümleri Al'ı seçin.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi