Adobe Premiere Elements'ta, Zaman Çizelgesinde birden fazla klibe aynı efekti uygulamak için bir ayarlama katmanı kullanabilirsiniz. Bir ayarlama katmanına uygulanan efektler, katman yığın sıralamasında bu katmanın altında bulunan tüm katmanları etkiler.

Tek bir ayarlama katmanında efekt kombinasyonları kullanabilirsiniz. Ayrıca, daha fazla efekti kontrol etmek için birden fazla ayarlama katmanı kullanabilirsiniz.

Ayarlama katmanı oluşturma

Hızlı veya Uzman görünümünde bir ayarlama katmanı oluşturabilirsiniz. Yordam, her iki görünümde biraz farklıdır.

Hızlı görünümde bir ayarlama katmanı oluşturma

Hızlı görünümde bir ayarlama katmanı oluşturmak için şu adımları uygulayın:

 1. Eylem çubuğunda Efektler'i tıklatın.

 2. Bir efekt seçmek için tıklatın. Video kliplerinizi genişletmeniz için kullanılabilir çeşitli efektler bulunur. Video Efektleri veya Film Görünümleri alanında bulunan efektleri seçmek için açılır listeyi tıklatın.

 3. Efekt için bir ayarlama katmanı oluşturmak üzere kaynak monitöre efekti sürükleyip bırakın. Bunu filmin tamamına (o anda zaman çizelgesinde bulunan tüm video kliplere) uygulamak için Evet'i tıklatın. O anda seçili olan geçerli video klibe uygulamak için Hayır'ı tıklatın.

 4. Ayarla/Uygulanan Efektler panelinden ayarlama katmanını daha fazla düzenleyebilir veya genişletebilirsiniz.

 5. Ayarla panelinde Ayarla'yı tıklatın. Ayarla panelinde, klibin tamamına uygulanan ayarlama katmanlarını düzenlemek için Filmin Tamamı'nı tıklatın.

  • Akıllı Onarım: Video çekiminizi otomatik olarak düzeltmek için Akıllı Onarım'ı tıklatın. Akıllı Onarım, daha iyi görünmesi için video çekiminizi analiz eder ve düzeltir.
  • Otomatik Akıllı Ton: Filmin Tamamı'nı tıklatın. Klibi, Otomatik Akıllı Ton'u kullanarak otomatik olarak düzeltmek için Uygula'yı tıklatın.
  • Renk/Işık/Diğer efektler: Ayarlama katmanının bu niteliklerini ayarlayabilirsiniz. Örneğin Ton, Açıklık, Doygunluk ve Canlılık ayarını yapmak için Renk seçeneğini tıklatın. Kullanılabilir çeşitli ton türlerini denemek için Renk > Ton alanında herhangi bir efekti tıklatın.

  Belirli bir efekt niteliğine ilişkin yoğunluğu artırmak veya azaltmak için kaydırıcıları ayarlamak üzere Daha Fazla'yı tıklatın.

 6. Uygulanan efektleri görüntülemek için Ayarla panelinde Uygulanan Efektler'i tıklatın. Efekt özelliklerini görüntülemek ve düzenlemek için bir efekti tıklatın.

  Örneğin, efekti genişletmek için Hareket seçeneğinin yanındaki üçgeni veya Hareket seçeneğini tıklatın. Ölçek, döndürme vb. ayarı yapmak için kaydırıcıları hareket ettirebilirsiniz.

Uzman görünümde bir ayarlama katmanı oluşturma

Uzman görünümde farklı ayarlama katmanları uygulama yoluyla efekt kombinasyonu uygulayabilirsiniz. Uzman görünümde bir ayarlama katmanı oluşturmak için şu adımları uygulayın:

 1. Eylem çubuğunda Efektler'i tıklatın.

 2. Bir efekt seçmek için tıklatın. Video kliplerinizi genişletmeniz için kullanılabilir çeşitli efektler bulunur. Çeşitli efekt kategorilerinde kullanılabilir efektleri seçmek için açılır listeyi tıklatın.

 3. Efekt için bir ayarlama katmanı oluşturmak üzere kaynak monitöre efekti sürükleyip bırakın. Bunu filmin tamamına (o anda zaman çizelgesinde bulunan tüm video kliplere) uygulamak için Evet'i tıklatın. O anda seçili olan geçerli video klibe uygulamak için Hayır'ı tıklatın.

  Ayarlama katmanı, zaman çizelgesinde bir katman olarak görünür.

 4. Ayarla/Uygulanan Efektler panelinden efekt ayarında daha fazla düzenleme yapabilirsiniz.

 5. Ayarla panelinde Ayarla'yı tıklatın. Ayarla panelinde, klibin tamamına uygulanan ayarlama katmanını düzenlemek için Filmin Tamamı'nı tıklatın.

  • Akıllı Onarım: Video çekiminizi otomatik olarak düzeltmek için Akıllı Onarım'ı tıklatın. Akıllı Onarım, daha iyi görünmesi için video çekiminizi analiz eder ve düzeltir.
  • Renk/Işık/Diğer efektler: Ayarlama katmanının bu niteliklerini ayarlayabilirsiniz. Örneğin Ton, Açıklık, Doygunluk ve Canlılık ayarını yapmak için Renk seçeneğini tıklatın. Kullanılabilir çeşitli ton türlerini denemek için Renk > Ton alanında herhangi bir efekti tıklatın.

  Belirli bir efekt niteliğine ilişkin yoğunluğu artırmak veya azaltmak için kaydırıcıları ayarlamak üzere Daha Fazla'yı tıklatın.

 6. Uygulanan efektleri görüntülemek için Ayarla panelinde Uygulanan Efektler'i tıklatın. Düzenleyebileceğiniz efekt oranlarını görüntülemek için bir efekti tıklatın.

  Örneğin, efekti genişletmek için Hareket seçeneğinin yanındaki üçgeni veya Hareket seçeneğini tıklatın. Ölçek, döndürme vb. ayarı yapmak için kaydırıcıları hareket ettirebilirsiniz.

  Not:

  Ayarlama katmanında belirli bir efekti kaldırmak için. Belirli bir efekti kaldırmak için Uygulanan Efektler'i, ardından çöp simgesini tıklatın.

Ayarlama katmanını yeniden boyutlandırma

Bir ayarlama katmanının süresini yeniden boyutlandırabilirsiniz. Bir ayarlama katmanını yeniden boyutlandırmak için:

 1. Zaman Çizelgesi görüntüleme alanından ayarlama katmanını tıklatın

 2. Ayarlama katmanını yeniden konumlandırmak için bağlantı noktasını ekranın ortasına sürükleyin ve ardından ölçeği azaltmak için klibin kenarını sürükleyin.

Karıştırma modlarını kullanma

Premiere Elements'ın bir Zaman Çizelgesinde yer alan parçadaki bir klibi, daha alt parçalardaki klip veya kliplerle karıştırma veya alt parçalardaki klibin üzerine üst parçadaki klibi ekleme şeklini seçebilirsiniz.

 • Zaman Çizelgesine, başka bir klibin bulunduğu parçadan daha yüksek bir parçaya klibi yerleştirin. Premiere Elements, yüksek parçadaki klibi, alt parçadaki klibin üzerine yerleştirir veya karıştırır.

 • Yüksek parçadaki klibi seçin ve Uygulanan Efektler panelini seçin.

 • Efekt Kontrolleri panelinde, opaklığı yapılandırmak üzere kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için Opaklık seçeneğinin yanındaki üçgeni tıklatın.

 • Opaklığı %100'den daha küçük bir değere ayarlamak için Opaklık değerini sola sürükleyin.

 • Karışım Modu menüsündeki üçgeni tıklatın.

 • Karışım modları listesinden bir karışım modu seçin.

  Karışım Modu

  Karışım modu başvurusu

  Birçok Adobe uygulamasında uygulandığı gibi, bu karışım modlarının ardındaki kavramlar ve algoritmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler için Adobe web sitesinde PDF başvuru malzemesi bölümüne bakın.

  Karışım Modu menüsü, karışım modları sonuçları arasındaki benzerliklere göre altı kategoriye bölünmüştür. Kategori adları arabirimde görüntülenmez; kategoriler, menüdeki bölen çizgilerle ayrılır.

  Normal kategori

  Normal, Erime. Kaynak katman için Opaklık %100'den küçük olmadığı sürece bir pikselin sonuçtaki rengi, temel pikselin renginden etkilenmez. Erime karışım modları, kaynak katmanın bazı piksellerini saydamlaştırır.

  Çıkarma kategorisi

  Koyulaştır, Çoğalt, Renk Yanması, Doğrusal Yanma, Daha Koyu Renk. Bu karışım modlarından bazıları, boyadaki renkli pigmentlerin karıştırılmasıyla aynı şekilde renkleri karıştırarak renkleri koyulaştırır.

  Toplama kategorisi

  Açıklaştır, Tara, Renk Soldurma, Doğrusal Soldurma (Ekle), Daha Açık Renk. Bu karışım modlarından bazıları, yansıtılan ışığın karıştırılmasıyla aynı şekilde renkleri karıştırarak renkleri açıklaştırır.

  Karmaşık kategorisi

  Kaplama, Yumuşak Işık, Sert Işık, Canlı Işık, Doğrusal Işık, Pin Işığı, Katı Karışım. Bu karışım modları, renklerden birinin %50 griden daha açık olup olmadığına bağlı olarak, kaynak ve temel renkler üzerinde farklı işlemler gerçekleştirir.

  Fark kategorisi

  Fark, Dışlama, Çıkarma, Bölme. Bu karışım modları, kaynak renk ile temel renk değerleri arasındaki farklara göre renkler oluşturur.

  HSL kategorisi

  Ton, Doygunluk, Renk, Parlaklık. Bu karışım modları, rengin HSL temsili bileşenlerinden (ton, doygunluk ve parlaklık) birini veya birkaçını temel renkten sonuç rengine aktarır.

  Karıştırma modlarının açıklamaları

  Aşağıdaki açıklamalarda şu terimler kullanılmaktadır:

  • Kaynak renk, karışım modunun uygulandığı katmanın rengidir.

  • Temel renk, Zaman Çizelgesi panelinde kaynak katmanın altındaki bileşik katmanların rengidir.

  • Sonuç rengi, karıştırma işleminin çıktısı; bileşik rengidir.

  Normal

  Sonuç rengi, kaynak renktir. Bu mod, temel rengi yoksayar. Normal varsayılan moddur.

  Erime

  Her bir pikselin sonuç rengi, kaynak renk veya temel renktir. Sonuç renginin kaynak renk olma olasılığı, kaynağın opaklığına bağlıdır. Kaynağın opaklığı %100 ise, sonuç rengi kaynak renktir. Kaynağın opaklığı %0 ise, sonuç rengi temel renktir.

  Koyulaştır

  Her bir sonuç rengi kanal değeri, kaynak renk kanal değerinden ve karşılık gelen temel renk kanal değerinden düşüktür (daha koyudur).

  Çoğalt

  Her bir kanal renk için, kaynak renk kanal değerini, temel renk kanal değeriyle çarpar ve projenin renk derinliğine bağlı olarak 8 bpc, 16 bpc veya 32 bpc piksel maksimum değerine böler. Sonuç rengi hiçbir zaman orijinalden daha parlak olmaz. Giriş renklerinden biri siyahsa, sonuç rengi siyah olur. Giriş renklerinden biri beyazsa, sonuç rengi diğer giriş rengi olur. Bu karışım modu, kağıda birden çok keçeli kalemle çizim yapılmasına veya bir ışığın önüne birden çok jel yerleştirilmesine benzer. Siyah veya beyaz dışında bir renkle karıştırma yapıldığında, bu karışım modu ile her bir katman ya da boya konturu daha koyu bir renkle sonuçlanır.

  Renk Yanması

  Kontrast artırılarak temel katman renginin yansıtılması için sonuç rengi, kaynak renkten daha koyu olur. Orijinal katmandaki saf beyaz renk, temel rengi değiştirmez.

  Doğrusal Yanma

  Temel rengin yansıtılması için sonuç rengi, kaynak renkten daha koyu olur. Saf beyaz renk bir değişiklik üretmez.

  Daha Koyu Renk

  Her bir sonuç pikseli, kaynak renk değerinden ve karşılık gelen temel renk değerinden daha koyu renktir. Daha Koyu Renk, Koyulaştır seçeneğine benzer, ancak Daha Koyu Renk, tek tek renk kanallarında çalışmaz.

  Doğrusal Soldurma (Ekle)

  Her bir sonuç rengi kanal değeri, kaynak rengin ve temel rengin karşılık gelen renk kanalı değerlerinin toplamıdır. Sonuç rengi hiçbir zaman giriş renginden daha koyu olmaz.

  Açıklaştır

  Her bir sonuç rengi kanal değeri, kaynak renk kanal değerinden ve karşılık gelen temel renk kanal değerinden yüksektir (daha açıktır).

  Tara

  Kanal değerlerinin tümleyenlerini çarpar ve sonucun tümleyenini alır. Sonuç rengi hiçbir zaman giriş renginden daha koyu olmaz. Ekran modunun kullanılması, aynı anda tek bir ekrana birden çok fotoğraf slaydı yansıtılmasına benzer.

  Renk Soldurma

  Kontrast azaltılarak temel katman renginin yansıtılması için sonuç rengi, kaynak renkten daha açık olur. Kaynak renk saf siyahsa sonuç rengi, temel renktir.

  Doğrusal Soldurma (Ekle)

  Parlaklık artırılarak temel rengin yansıtılması için sonuç rengi, kaynak renkten daha açık olur. Kaynak renk saf siyahsa sonuç rengi, temel renktir.

  Daha Açık Renk

  Her bir sonuç pikseli, kaynak renk değerinden ve karşılık gelen temel renk değerinden daha açık renktir. Daha Açık Renk, Açıklaştır seçeneğine benzer, ancak Daha Açık Renk, tek tek renk kanallarında çalışmaz.

  Kaplama

  Temel rengin %50 griden daha açık olup olmadığına bağlı olarak giriş rengi kanal değerlerini çarpar veya tarar. Sonuçta, temel katmandaki açık tonlar ve gölgeler korunur.

  Yumuşak Işık

  Kaynak renge bağlı olarak, temel katmanın renk kanalı değerlerini koyulaştırır veya açıklaştırır. Sonuç, temel katmana yayılmış bir spot ışığı yansıtılmasına benzer. Her bir renk kanalı değeri için, kaynak rengin %50 griden açık olması durumunda soldurulmuşsa, sonuç rengi temel renkten daha açıktır. Kaynak renk %50 griden koyuysa, sonuç rengi yanmış gibi temel renkten daha koyudur. Saf siyah veya beyaz içeren bir katman dikkat çekici düzeyde daha koyu ya da daha açık olur; ancak saf siyah veya beyaz olmaz.

  Sert Işık

  Orijinal kaynak renge bağlı olarak giriş rengi kanal değerini çarpar veya tarar. Sonuç, katmana yoğun bir spot ışığı yansıtılmasına benzer. Her bir renk kanalı değeri için, temel renk %50 griden açıksa katman taratılmış gibi açıklaşır. Temel renk, %50 griden koyuysa katman, çoğaltılmış gibi koyulaşır. Bu mod bir katmanda gölge görünümü yaratılmasında kullanışlıdır.

  Canlı Işık

  Temel renge bağlı olarak kontrastı artırarak veya azaltarak renkleri yakar ya da soldurur. Temel renk %50 griden açıksa, kontrast azaldığından katman açıklaşır. Temel renk %50 griden koyuysa, kontrast arttığından katman koyulaşır.

  Doğrusal Işık

  Temel renge bağlı olarak parlaklığı azaltarak veya artırarak renkleri yakar ya da soldurur. Temel renk %50 griden açıksa, parlaklık arttığından katman açıklaşır. Temel renk %50 griden koyuysa, parlaklık azaldığından katman koyulaşır.

  Pin Işığı

  Temel renge bağlı olarak renklerin yerine geçer. Temel renk %50 griden açıksa, temel renkten koyu olan pikseller değiştirilir ve temel renkten açık olan pikseller değişmez. Temel renk %50 griden koyuysa, temel renkten açık olan pikseller değiştirilir ve temel renkten koyu olan pikseller değişmez.

  Katı Karışım

  Kaynak katmanda bir maskenin altında görünür olan temel katmanın kontrastını geliştirir. Maske boyutu, kontrast uygulanan alanı belirler; ters çevrilmiş kaynak katmanı, kontrast uygulanan alanın merkezini belirler.

  Fark

  Her bir renk kanalı için, giriş değerlerinin daha koyu olanlarını daha açık olanlarından çıkarır. Beyazla boyama, arka plan rengini ters çevirir; siyahla boyama bir değişiklik üretmez.

  Not:

  Hizalamak istediğiniz aynı görsel öğeyi içeren iki katmanınız varsa, bir katmanı diğerinin üstüne yerleştirin ve üst katmanın karışım modunu Fark olarak ayarlayın. Daha sonra, hizalamak istediğiniz görsel öğenin piksellerinin tamamı siyah oluncaya kadar, başka bir deyişle, pikseller arasındaki farklar sıfır olup öğeler tam olarak birbirinin üzerine yığılıncaya kadar katmanlardan birini hareket ettirebilirsiniz.

  Dışlama

  Fark moduna benzeyen, ancak daha düşük kontrastlı olan bir sonuç yaratır. Kaynak renk beyazsa sonuç rengi, temel rengin tümleyenidir. Kaynak renk siyahsa sonuç rengi, temel renktir.

  Çıkarma

  Temel renkten kaynak dosyayı çıkarır. Kaynak renk siyahsa sonuç rengi, temel renktir. Sonuç rengi değerleri, 32 bpc projelerde 0'dan küçük olabilir.

  Bölme

  Temel rengi kaynak renge böler. Kaynak renk beyazsa sonuç rengi, temel renktir. Sonuç rengi değerleri, 32 bpc projelerde 1,0'dan büyük olabilir.

  Ton

  Sonuç rengi, temel rengin parlaklık ve doygunluğuna ve kaynak rengin tonuna sahiptir.

  Doygunluk

  Sonuç rengi, temel rengin parlaklık ve tonuna ve kaynak rengin doygunluğuna sahiptir.

  Renkli

  Sonuç rengi, temel rengin parlaklığına ve kaynak rengin ton ve doygunluğuna sahiptir. Bu karışım modu, temel renkteki gri düzeylerini korur. Bu karışım modu, gri tonlamalı görüntülerin renklendirilmesinde ve renkli görüntülere renk tonu verilmesinde kullanışlıdır.

  Parlaklık

  Sonuç rengi, temel rengin ton ve doygunluğuna ve kaynak rengin parlaklığına sahiptir. Bu mod, Renkli modunun tersidir.