Kullanıcı Kılavuzu İptal

Paylaşım için ortak ayarlar

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Paylaşım için ayarları özelleştirme

Paylaşım için seçtiğiniz dosya türünden bağımsız olarak, hazır ayarlar (varsayılan ayarlar) birçok uygulama için yeterlidir ve yüksek kaliteli sonuçlar üretir. Ancak, hazır ayarların yeterli olmadığı belirli gereksinimleriniz varsa hazır ayarları değiştirebilirsiniz. Bilgisayar veya Cep Telefonları ve Müzik Çalarlar seçeneklerini kullanarak paylaşım sırasında özel ayarlar belirtebilirsiniz.

Not:

Video iyice anlaşılmadan Gelişmiş ayarların değiştirilmesi, oynatma sırasında istenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Siz projeniz üzerinde çalışırken dışa aktarım ayarları güncellenmez; ancak tüm dışa aktarım ayarlarının hala uygun olduğundan emin olun. Bir seçeneği değiştirdiğinizde adlandırabileceğiniz, kaydedebileceğiniz ve sonraki projelerde kullanabileceğiniz bir hazır ayar oluşturmuş olursunuz. Oluşturduğunuz tüm hazır ayarlar, Yayınla ve Paylaş panelinde, varsayılan hazır ayarlarla birlikte Hazır Ayar menüsünde listelenir.

Yakalama kartındaki yazılım veya eklenti yazılım, belirli seçeneklere sahip olan kendi iletişim kutularını sağlar. Gördüğünüz seçenekler bu kullanıcı kılavuzunda açıklanan seçeneklerden farklıysa, yakalama kartınızın veya eklentinin belgelerine bakın.

Gelişmiş Paylaşım seçeneklerini özelleştirme

Yayınla ve Paylaş panelindeki seçeneklerden birini kullanarak bir dosya paylaştığınızda, Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunda seçenekleri özelleştirebilir ve özel hazır ayarları kaydedebilirsiniz.

 1. Dışa Aktar ve Paylaş panelinde, gereksinimlerinize uygun şekilde Aygıtlar, Ses veya Görüntü öğelerini seçin.

 2. Özel öğesini ve ardından Gelişmiş Ayarlar öğesini tıklatın.

 3. Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunda hangi parça türlerinin dışa aktarılacağını belirtmek için Videoyu Dışa Aktar'ı, Sesi Dışa Aktar'ı veya iletişim kutusunun üst kısmından her ikisini de seçin.
 4. Ayarlamak istediğiniz kategorinin sekmesini tıklatın (Biçim, Video, Ses, Çoklayıcı veya İzleyiciler) ve panelde ilgili seçenekleri ayarlayın. Görüntülenen sekmeler ve seçenekler seçtiğiniz dışa aktarma türüne bağlıdır.
 5. Seçeneklerinizi ayarladıktan sonra Tamam'ı tıklatın.
 6. Ad Seçin iletişim kutusunda hazır ayarınız için bir ad girin ve Tamam'ı tıklatın.

Video ayarları

Aşağıdaki seçenekler Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunun Video panelinde bulunmaktadır (bir projeyi Bilgisayar veya Cep Telefonları ve Müzik Çalarlar seçeneklerini kullanarak paylaştığınızda bu seçenekleri görürsünüz). Tüm seçenekler her hazır ayar için kullanılamaz.

Videoyu Dışa Aktarma

Video parçalarını dışa aktarır. Video parçalarının dışa aktarılmasını engellemek için seçimi kaldırın.

Sesi Dışa Aktarma

Ses parçalarını dışa aktarır. Ses parçalarının dışa aktarılmasını önlemek için seçimi kaldırın.

Video Codec Bileşeni

Sisteminizde bulunan codec bileşenini veya sıkıştırma şemasını belirtir.

Kalite

Son dosyanın kalite düzeyini belirtir. 3.0 ayarı iyi bir genel ayardır; ancak çok hareketli videolarda daha yüksek bir ayar kullanılması iyi olabilir. Kalite ayarı arttıkça, dosyanın oluşturulma süresi de artar.

TV Standardı

Çıktıyı NTSC veya PAL standardına uygun hale getirir.

Kare Genişliği [piksel]

Çıktı karesinin yatay boyutunu belirtilen genişliğe ölçeklendirir.

Kare Yüksekliği [piksel]

Çıktı karesinin dikey boyutunu belirtilen yüksekliğe ölçeklendirir.

Kare Hızı [fps]

Çıktının kare hızını NTSC veya PAL formatları için belirtir.

Alan Düzeni (veya Alanlar)

Çıktı dosyasının karelerinin taramalı olup olmadığını, taramalıysa da üst veya alt alandan hangisinin baskın olduğunu belirtir. Alan Yok (Aşamalı Tarama), bilgisayar ekranı ve sinema filmi için doğru ayar olan aşamalı taramaya eşdeğerdir. Videoyu NTSC, PAL veya SECAM gibi taramalı bir ortam için dışa aktarırken Önce Üst Alan veya Önce Alt Alan'ı (varsayılan) seçin. DV görüntüsü genellikle Önce Alt Alan'dır. Ancak, daha yeni kasetsiz video kameraların bazıları ters alan sırasıyla video oluşturduğundan kameranızın belgelerini kontrol etmeyi unutmayın.

Piksel En Boy Oranı

Her pikselin genişliğinin boyuna olan oranını belirtir, bu da belirli bir kare en boy oranını elde etmek için gerekli olan piksel sayısını belirler. Bazı formatlar kare piksel belirtirken bazıları kare olmayan pikseller kullanır.

Anahtar Kare Aralıkları (saniye)

Video dışa aktarılırken, codec bileşeninin kaç saniyede bir anahtar kare oluşturacağını belirtir.

Bit Hızı Kodlama

Codec bileşeninin dışa aktarılan dosyada sabit bir bit hızı mı yoksa değişken bir bit hızı mı elde ettiğini belirtir.

Genel olarak bir kare fazla ayrıntı içeriyorsa veya hareket içeren sahnelerde olduğu gibi etrafındaki karelerden belirgin biçimde farklıysa, kare karmaşıktır ve sıkıştırılması zorlaşır.

not: Aynı içerik ve dosya boyutuna sahip CBR ve VBR dosyaları karşılaştırıldığında, CBR dosyası daha geniş bir sistem aralığında daha güvenli biçimde oynatılabilir, çünkü sabit veri hızı bir medya oynatıcısında ve bilgisayar işlemcisinde daha kolay işlemler gerektirir. Ancak VBR dosyasının görüntü kalitesi genellikle daha yüksektir, çünkü VBR sıkıştırma miktarını görüntünün içeriğine göre ayarlar.

CBR

Sabit Bit Hızı (CBR), dışa aktarılan dosyanın veri hızını sizin belirttiğiniz değişmez bir limitte sabit tutar. Karmaşık bölümlerle basit bölümler aynı bit hızında tutulduğu için, karmaşık bölümler sıkıştırma nedeniyle kalite bozulması göstermeye daha yatkındır.

VBR

Değişken Bit Hızı (VBR), dışa aktarılan dosyanın veri hızının belirttiğiniz aralıkta değişkenlik göstermesine izin verir; daha karmaşık bölümlerde daha yüksek bit hızlarına ve dolayısıyla daha az sıkıştırmaya, daha basit bölümlerde de daha düşük bit hızlarına izin verir.

Bit Hızı

Kodlanan dosyanın sahip olmasını istediğiniz saniye başına megabit sayısını belirtir. Bu seçenek yalnızca Bit Hızı Kodlama seçeneği olarak CBR'yi seçtiyseniz görüntülenir.

Aşağıdaki seçenekler yalnızca Bit Hızı Kodlama seçeneği olarak VBR'yi seçtiyseniz görüntülenir:

Minimum Bit Hızı [Mbps]

Kodlayıcının izin vermesini istediğiniz saniye başına minimum megabit sayısını belirtir. Minimum bit hızı formata göre farklılık gösterir. MPEG2‑DVD için minimum bit hızı en az 1,5 Mbps olmalıdır.

Hedef Bit Hızı [Mbps]

Kodlanan dosyanın sahip olmasını istediğiniz saniye başına megabit sayısını (Mbps) belirtir.

Maksimum Bit Hızı [Mbps]

Kodlayıcının izin vermesini istediğiniz saniye başına maksimum megabit sayısını belirtir.

M Kareleri

Ardışık I kareleri (intra-kareler) ile P kareleri (öngörülen kareler) arasındaki B karesi sayısını (iki yönlü kareler) belirtir. Bu seçenek yalnızca MPEG formatları için kullanılabilir.

N Kareleri

I kareleri (intra-kareler) arasındaki kare sayısını belirtir. Bu değer M kareleri değerinin bir katı olmalıdır. Bu seçenek yalnızca MPEG formatları için kullanılabilir.

Her Kapalı GOP

Kapalı GOP'nin dışındaki karelere başvuramayan her bir Kapalı Resim Grubu'nun (Kapalı GOP) frekansını belirtir. GOP I, B ve P karelerinin bir dizisinden oluşur. (Bu seçenek MPEG Dışa Aktarma iletişim kutusunda iki Multimedya Uyumlu hazır ayardan birini (MPEG1 Multimedya Uyumlu veya MPEG2 Multimedya Uyumlu) seçip Gelişmiş'i tıklattığınızda kullanılabilir.)

Otomatik GOP Yerleştirme

Seçildiğinde Resim Grubunun (GOP) yerleştirilmesini otomatik olarak ayarlar. (Bu seçenek MPEG Dışa Aktarma iletişim kutusunda iki MPEG Multimedya Uyumlu hazır ayardan birini seçip Gelişmiş'i tıklattığınızda kullanılabilir.)

not: MPEG-1 ve MPEG-2 formatları burada belirtilmemiş olan birçok gelişmiş seçeneğe sahiptir. Hedef çıktınız için tasarlanmış bir formatın veya hazır ayarın seçilmesi birçok durumda uygun seçenekleri otomatik olarak ayarlar. Listelenmemiş olan seçenekler hakkında ayrıntılı bilgi için, MPEG‑1 ve MPEG‑2 formatlarına yönelik sektör teknik özelliklerine başvurun.

Ses ayarları

Aşağıdaki seçenekler Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunun Ses panelinde bulunmaktadır (bir projeyi Bilgisayar veya Cep Telefonları ve Müzik Çalarlar seçeneklerini kullanarak paylaştığınızda bu seçenekleri görürsünüz). Tüm seçenekler her hazır ayar için kullanılamaz.

Ses Formatı

Dolby Digital veya MP3 gibi ses çıktısının türünü belirtir ve hangi ses codec bileşeninin kullanılacağını belirleyebilir.

Ses Codec Bileşeni

Premiere Elements uygulamasının sesi sıkıştırırken uygulayacağı codec bileşenini belirtir. Mevcut codec'ler, Dışa Aktarma Ayarları iletişim kutusunun Genel panelinde belirttiğiniz dosya türüne bağlıdır. Bazı dosya türleri ve yakalama kartları, yalnızca en yüksek kaliteye sahip olan ancak daha fazla disk alanı kullanan sıkıştırılmamış sesi destekler. Bir ses codec bileşeni seçmeden önce yakalama kartınızın belgelerini kontrol edin.

Örnek Hızı

Dışa aktarma hızını belirtir. Dışa aktarılan bir videoda daha iyi ses kalitesi için daha yüksek bir hız veya işleme süresini ve disk alanı gereksinimlerini azaltmak için düşük bir hız seçin. CD kalitesi 44.1 kHz'dir. Yeniden örnekleme, orijinal sesten farklı bir hız ayarlama, ek işleme süresi gerektirir. Sesi son hızda yakalayarak yeniden örneklemeden kaçının.

Örnek Türü

Dışa aktarma için bit derinliğini belirtir. Daha iyi kalite için daha yüksek bit derinliği ve stereo veya işleme süresini ve disk alanı gereksinimlerini azaltmak için daha düşük bir bit derinliği ve mono seçin. CD kalitesi 16 bit stereodur.

Kanallar

Dışa aktarılan dosyada kaç ses kanalı olduğunu belirtir. Stereo varsayılan olarak iki, mono ise bir ses kanalı sağlar. Stereo parçayı mono olarak dışa aktarmayı seçerseniz, ses karıştırılır.

Aralık

Ses bilgilerinin hangi sıklıkla dışa aktarılan dosyadaki video karelerinin arasına yerleştirildiğini belirtir. Önerilen ayar için yakalama kartı belgelerine bakın. 1 kare değeri, bir kare oynatıldığında bu karenin süresi boyunca geçerli sesin RAM'e yükleneceği anlamına gelir, böylece ses bir sonraki kare görüntülenene kadar çalınabilir. Oynatma sırasında seste kesinti olursa, aralık değeri bilgisayarın sesi yapabileceğinden daha fazla sıklıkla işlemesine neden oluyor olabilir. Daha yüksek aralık değerleri daha fazla RAM gerektirse de, değerin artırılması Premiere Elements uygulamasının daha az sıklıkla işlenmesi gereken daha uzun ses segmentlerini saklamasını sağlar. Çoğu geçerli sabit disk 1/2 - 1 sn. aralık ile en iyi şekilde çalışır.

Bit Hızı

Kodlanan dosyanın sahip olmasını istediğiniz saniye başına megabit sayısını belirtir. Genellikle daha yüksek bit hızları hem kaliteyi hem de dosya boyutunu artırır. Bu seçenek Dolby Digital Stereo, MPEG ve bazı Windows Media Ses codec'leri için kullanılabilir.

not: Burada belirtilmeyen seçenekler seçili formata özgüdür. Ayrıntılı bilgi için seçili formata ilişkin sektör teknik özelliklerine başvurun.

Bit Hızı Modu

Codec bileşeninin dışa aktarılan dosyada sabit bir bit hızı mı yoksa değişken bir bit hızı mı elde ettiğini belirtir. Sabit, dışa aktarılan dosyanın veri hızını sizin belirttiğiniz değişmez bir limitte sabit tutar. Karmaşık bölümlerle basit bölümler aynı bit hızında tutulduğu için, karmaşık bölümler sıkıştırma nedeniyle kalite bozulması göstermeye daha yatkındır. Değişken, dışa aktarılan dosyanın veri hızının belirttiğiniz aralıkta değişkenlik göstermesine izin verir; daha karmaşık bölümlerde daha yüksek bit hızlarına ve dolayısıyla daha az sıkıştırmaya, daha basit bölümlerde de daha düşük bit hızlarına izin verir.

Genel olarak bir kare fazla ayrıntı içeriyorsa veya hareket içeren sahnelerde olduğu gibi etrafındaki karelerden belirgin biçimde farklıysa, kare karmaşıktır ve sıkıştırılması zorlaşır.

not: Aynı içerik ve dosya boyutuna sahip CBR ve VBR dosyaları karşılaştırıldığında, CBR dosyası daha geniş bir sistem aralığında daha güvenli biçimde oynatılabilir, çünkü sabit veri hızı bir medya oynatıcısında ve bilgisayar işlemcisinde daha kolay işlemler gerektirir. Ancak VBR dosyasının görüntü kalitesi genellikle daha yüksektir, çünkü VBR sıkıştırma miktarını görüntünün içeriğine göre ayarlar.

Kodlama Geçişleri

Kodlayıcının klibi kodlamadan önce kaç kez analiz ettiğini belirtir. Birden fazla geçiş, dosyanın kodlanma süresini uzatır; ancak genelde daha etkin bir sıkıştırma ve daha yüksek görüntü kalitesiyle sonuçlanır.

not: Burada belirtilmeyen seçenekler seçili formata özgüdür. Ayrıntılı bilgi için seçili formata ilişkin sektör teknik özelliklerine başvurun.

Ayarları Çoklama

Çoklama, birden fazla veri akışını tek bir sinyalde birleştirir. Apple iPod gibi bazı formatlar aşağıdaki Çoklama seçeneklerinden birini veya daha fazlasını içerir:

Çoklama

Kullanmak istediğiniz çoklama türünü belirtir. Videoyu oynatmayı planladığınız formatı seçin: DVD, 3GPP veya MP4. Çoklamayı kullanmak istemiyorsanız Yok'u seçin.

Akış Uyumu

Videonun oynatılacağı medyayı belirtir: PSP (PlayStation Portable), iPod veya Standart.

Paylaşım için bir bileşeni etkinleştirme

Premiere Elements uygulaması, codec bileşenleri gibi ilk kullanışınızda etkinleştirmeniz gereken birkaç bileşen içerir. Örneğin belirli bir formatı ilk kez dışa aktarmaya çalıştığınızda, bir bileşeni etkinleştirmeniz istenebilir.

İnternet'e bağlıysanız bileşen etkinleştirme otomatik olarak gerçekleşir. İnternet'e bağlı değilseniz, Bileşen Etkinleştiriliyor iletişim kutusu görüntülenir.

 1. Bileşen Etkinleştiriliyor iletişim kutusu görüntülendiğinde, İnternet'e bağlanın.
 2. Bileşen Etkinleştiriliyor iletişim kutusunda seri numarasını kopyalamak için Kopyala'yı tıklatın.
 3. Etkinleştirme web sitesine gitmek için URL'yi tıklatın.
 4. Seri numarasını web sitesindeki kimlik kutusuna yapıştırın.
 5. Ülke/Bölge ve ürün seçiminizi yapın; ardından Gönder'i tıklatın.

  Etkinleştirme web sitesi bir kilit açma anahtarı görüntüler.

 6. Kilit açma anahtarını kopyalayın ve Bileşen Etkinleştiriliyor iletişim kutusuna yapıştırıp Tamam'ı tıklatın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?