Kullanıcı Kılavuzu İptal

Ses karıştırma ve ses düzeyini ayarlama

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Ses karıştırma hakkında

Ses karıştırma, ses düzeylerinin her klipte iyi bir aralıkta kalmalarını sağlamak için ayarlanmalarını ve sonra filmde kullanılan diğer kliplere aynı oran kullanılarak ayarlanmalarını içerir. Örnek olarak, önce bir anlatım klibini, en yumuşak ve en yüksek kısımları arasında çok az farklılık olması için ayarlayabilir, sonra diğer kliplerde bulunan arka plan sesleri veya müziklerinin yanında rahatlıkla duyulabilir olması için anlatımın genel ses düzeyini yükseltebilirsiniz.

Premiere Elements uygulamasında, ses düzeyi değişiklikleri desibel cinsinden ölçülür. 0.0 dB'lik bir düzey orijinal ses düzeyidir (sessizlik değil). Ses düzeyini negatif bir sayıya getirmek sesi azaltır ve pozitif bir sayıya getirmek sesi artırır.

Bir klibin sesini kontrol etmek için, Ses grafiğini—her klibin ses parçası boyunca yatay olarak devam eden sarı çizgi (bazı durumlarda ses lastiği olarak da adlandırılır)—veya Ses Karıştırıcıyı kullanabilirsiniz. Projeniz için genel ses düzeyini görmek için Ses Ölçerler penceresini kullanabilirsiniz.

Ses düzeylerini ayarlarken aşağıdaki kılavuz bilgileri göz önüne alın:

 • Çoklu parçalarda özellikle yüksek sesli olan klipleri birlikte kullanıyorsanız, kırpma (bir stakato deformasyonu) ortaya çıkabilir. Kırpmanın önüne geçmek için, ses düzeylerini düşürün.

 • Bir klibin farklı yerlerindeki sesleri ayrı ayrı ayarlamanız gerekiyorsa (örnek olarak, bir kişinin sesi çok düşük, sonraki bir kişinin ise çok yüksekse), klip içerisinde değişik ses düzeyleri ayarlamak için anahtar kareler kullanabilirsiniz.

 • Bir klibin orijinal ses düzeyi çok yüksek veya düşükse, girdi değerini değiştirebilirsiniz. Ancak girdi düzeyini değiştirmek klibin çok yüksek ses ile kaydedilmesinden kaynaklanan deformasyonları ortadan kaldırmaz. Bu gibi durumlarda, en iyi çözüm klibi yeniden kaydetmektir.

Ses Karıştırıcı'da ses düzeyi ayarlama ve ses karıştırma

Projenizde bulunan farklı parçalar için ses dengesi ve düzeyi ayarlamak için Ses Karıştırıcıyı kullanın. Video kliplerinizde ve ses parçaları ve anlatım seslerinizde bulunan seslerin dengesi ve düzeylerini ayarlayabilirsiniz. Örnek olarak, belli yerlerde vurgu yapmak veya kısık seslerin müziğin üzerinden duyulabilmelerini sağlamak için, farklı yerlerde anlatımın sesini artırıp ses parçasının sesini azaltabilirsiniz.

Ses parçalarını dinleyip video parçalarını izlediğiniz sırada ayarlamalar yapabilirsiniz. Ses Karıştırıcıdaki her parça Uzman görünüm zaman çizelgesindeki bir ses parçasına karşılık gelir ve buna uygun olarak adlandırılır. Siz ayarlamalar yaptıkça, anahtar kareler parçaya eklenir. Ses tercihlerinde, anahtar kareler için varsayılan bir minimum aralık belirleyebilirsiniz.

Not:

En uygun çalışma biçimi, bir parçanın başından sonuna kadar ses karıştırma yapıp sonra sıradaki parçaya geçmektir. Denge karıştırma için de aynısı geçerlidir.

 1. (İsteğe bağlı) Düzenle > Tercihler > Ses / Adobe Premiere Elements 13 > Tercihler > Ses'i seçin ve Minimum Zaman Aralığı İnceltme için 1 ve 2000 milisaniye arasında bir değer ayarlayın. Böylece belirlediğiniz değerden daha büyük aralıklar için olan anahtar kareleri sınırlamış olursunuz. Sesi temizlerken sesleri duymak istemiyorsanız, Temizlik Sırasında Ses Çal'ın seçimini kaldırın.

 2. Uzman görünüm zaman çizelgesinde Araçlar panelini tıklatıp Ses Karıştırıcı seçeneğini belirleyin veya Araçlar > Ses Karıştırıcı'yı seçin.
  Not:

  Parçaları göstermek veya gizlemek için, Ses Karıştırıcı paneli menüsünden Parçaları Göster/Gizle'yi seçin, ardından gösterilmesini istediğiniz parçaları seçin.

 3. Geçerli zaman göstergesini sesi karıştırmaya başlamak istediğiniz yere sürükleyin.
 4. Monitör penceresinde Yürüt'ü tıklatın ve Ses karıştırıcıdaki kontrolleri, parçaya otomatik olarak anahtar kareler eklemesi için ayarlayın:
  • Bir parça için denge ayarlaması yapmak istiyorsanız, Denge kontrolünü sol ya da sağa çevirin (sürükleyin).

  • Bir parçanın ses düzeyini artırmak istiyorsanız, Düzey kontrolünü yukarı ya da aşağı sürükleyin.

   not: Ses tercihlerinde anahtar karelerin aralığını belirtebilirsiniz.

   Karıştırma sırasında bir parçanın sesini kapatmak için, Sessiz'i tıklatın. Bu seçenek parçanın sesini kalıcı olarak kapatmaz—yalnızca karıştırma için kapatır.

Akıllı Karışım

Bazı durumlarda arka plan müziği çok yüksek ve diyaloglar duyulmuyor olabilir. Diyalogların kolayca duyulduğundan emin olmak için, arka plan müziğinin düzeyi azaltılmalıdır. Akıllı Karışım arka plan müziği düzeyinin otomatik olarak ayarlanmasını sağlar. En iyi sonuçları alabilmek için, diyalog kliplerini Ses 1 parçasına veya Anlatım parçasına (Ön Plan parçaları) ve müziği Ses parçasındaki parçaya (Arka Plan parçaları) yerleştirin. Premiere Elements, diyaloglar için klipleri tüm Ön Plan parçalarında analiz eder. Daha sonra Anahtar Kareler, diyaloğun Ön Plan parçasında duyulabilir olduğunun kesinleştirilmesi amacıyla ses düzeyinin azaltılması için akıllı/otomatik olarak oluşturulur. SmartMix ayarlamaları yalnızca seçili klibe değil, Uzman görünüm zaman çizelgesindeki tüm ses kliplerine uygulanır. Bir ses parçasında Akıllı Karışım kullandığınızda, Ses Parçasına daha önce uyguladığınız anahtar kareler silinir.

Ön plan ve arka plan parçalarını değiştirme

Varsayılan olarak, bir parça oluşturduğunuzda bu parça bir Ön Plan parçası olur. Parça türünü ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda, Akıllı Karışım uyguladığınızda bir parçanın yok sayıldığından emin olmak için parçayı devre dışı bırakabilirsiniz.

 1. Araçlar > SmartMix seçeneğini belirleyin.
 2. SmartMix panelinde parça adının altındaki menüden aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin.
  • Ön Plan

  • Arka Plan

  • Devre Dışı

   not: Akıllı Karışım uyguladığınızda parçayı yok saymak için Devre Dışı seçeneğini belirleyin.

SmartMix tercihlerini değiştirme

SmartMix seçeneklerini değiştirmek için Düzenle > Tercihler > Ses / Adobe Premiere Elements 13 > Tercihler > Ses öğesini seçin. Aşağıdaki seçenekleri değiştirebilirsiniz:

Parça Varsayılan Ölçütleri

İstediğiniz parça türünü seçin. Kullanılabilir seçenekler: Ön Plan, Arka Plan ve Devre Dışı'dır. Bir parça oluşturduğunuzda, varsayılan olarak, bir Arka Plan parçası olacaktır.

Duraklatmayı Birleştir:

Eşiği, saniye cinsinden belirtin.

Alt Arka Plan

Sesin azalmasını istediğiniz yüzdeyi belirtin.

Normalleştir İletişim Kutusu

Ses düzeyinin klip süresince aynı kalması için diyalogları normalleştirin.

Uzman görünüm zaman çizelgesinde sesi ayarlama

Bir ses parçasındaki klip sesini Uzman görünüm zaman çizelgesinde doğrudan ayarlayabilirsiniz. Ses Düzeyi grafiğini yukarı veya aşağı sürükleyerek, mesela, bir klibin sesini ona komşu olan diğer kliplerin seslerine uygun duruma getirebilir veya tamamen kapatabilirsiniz.

Not:

Ayrıca ses düzeyini anahtar kareler ile artırabilir veya azaltabilirsiniz.

 1. Görünürlüğü artırmak amacıyla bir ses parçasını yeniden boyutlandırmak için, işaretçiyi parça üstbilgi alanında iki parçanın arasında konumlandırın, böylece Yükseklik Ayarlama simgesi görünür, sonra bunları yukarı veya aşağı sürükleyin.
 2. Klibin sol üst köşesinde Ses'i seçin. Buradan Ses > Klip Ses Düzeyi'ni seçin.
 3. İşaretçiyi Ses grafiğinin üzerine (klibin ses parçası boyunca yatay olarak devam eden sarı çizginin üzerine) getirin. İşaretçi beyaz çift ok simgesine dönüşür.
 4. Düzeyi eşit oranda ayarlamak için yukarı veya aşağı sürükleyin. Mevcut tüm anahtar kareleri taşımak için sürükleyin.

  Sürüklediğiniz sırada, desibel düzeyi gösterilir. Pozitif bir sayı ses düzeyinde bir artışı, negatif bir sayı ise azalmayı gösterir.

Kliplerin girdi düzeyini ayarlama

Klibin orijinal sesi çok yüksek veya düşükse, çıktı düzeylerine ayarlamadan önce giriş düzeyini veya kazancı değiştirin. Ancak kaydedildiği sırada kaynak sesin düzeyi çok düşük olarak ayarlanmışsa, kazancı yükseltmek paraziti artırır. En iyi sonuçları almak için, sesi, deformasyona yol açmayacak yükseklikte bir ses düzeyinde kaydedin. Ayarlama yapılmadan, iyi kaydedilen sesler Ses Ölçerler panelinde 0 dB ve -6 dB arasında biçimlenir. 0 dB üzerinde ses kaydetmek kırpmaya yol açar.

 1. Uzman görünüm zaman çizelgesinde klibi seçin. Çoklu kliplerle çalışmak için, aşağıdakilerden birini yapın:
  • Birbirini takip etmeyen klipleri seçmek için, her klibi Ctrl tuşuna basarak/Cmd tuşuna basarak tıklatın.

  • Birbirini takip eden klipleri seçmek için Proje Varlıkları panelini tıklatın ve seçili kliplerin etrafında bir çerçeve sürükleyin.

  • Tüm klipleri seçmek için Ctrl-A/Cmd-A'ya basın.

 2. Klip > Ses Seçenekleri > Ses Kazancı'nı seçin.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Sıfır değerini tıklatın ve kazanç değerini yazın (0 dB, klibin orijinal kazancıyla eş değerdir).

  • Çok sessiz olan yerlerde kazanç takviye etmek veya çok gürültülü olan yerlerde kazancı azaltmak için Normalleştir'i tıklatın. Premiere Elements, kırpma yapılmadan maksimum kazanç için gerekli olan miktarı gösterir.

Bir klibin sesini kapatma

 1. Uzman görünüm zaman çizelgesinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Klip bir videoya bağlı ise, sadece ses kısmını seçmek için Uzman görünüm zaman çizelgesinde klibin ses parçasını Alt tuşuna basarak tıklatın.

  • Klip bir videoya bağlı değilse, seçmek için klibi tıklatın.

 2. Klip > Etkinleştir'i seçin. (Bir klibi devre dışı bıraktığınızda, klip menüsünde seçeneğin yanındaki onay işareti kaybolur ve klip adı parçada kararır.)

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?