Bir klibin hızını değiştirme

Hızlı veya yavaş hareket efekti oluşturmak için klip hızını değiştirin. Klibin hızını değiştirmek süresini de değiştirir. Klibi hızlandırmak kareleri kaldırır, böylece klibin süresi kısalır. Aynı şekilde klibi yavaşlatmak da kareleri tekrarlar ve klibin süresini uzatır. Ses kliplerinde hızı değiştirmek ses yüksekliğini de değiştirir. Zaman Uzatma komutu, ses klibinin herhangi bir hızda orijinal ses yüksekliğinin korunmasına yönelik bir seçenek içerir.

Bir klibin hızını yalnızca Uzman görünüm zaman çizelgesini kullanarak değiştirebilirsiniz. Hızlı görünüm zaman çizelgesinde bunu yapamazsınız.

Not:

Taramalı alanlar içeren bir klibin hızını değiştirdiğinizde, özellikle de hız, orijinal hızın %100'ünün altına düştüğünde, Premiere Elements uygulamasının alanları nasıl işlediği konusunda ayarlama yapmanız gerekebilir.

Zaman Uzatma aracını kullanarak bir klibin hızını değiştirme

 1. Uzman görünüm zaman çizelgesinde, sağ tarafında başka bir klibin bulunduğu bir klibi yavaşlatmak için onu boş bir parçaya veya filmin sonuna sürükleyin. Böylelikle bitişikteki bir klibe çarpmadan klibi uzatabilirsiniz.
 2. Klibi Uzman görünüm zaman çizelgesinde seçin.

  Not:

  Klibi henüz Uzman görünüm zaman çizelgesine eklemediyseniz bunun yerine Proje Varlıkları panelinden seçebilirsiniz.

 3. Klip > Zaman Uzatma'yı seçin. Alternatif olarak, Eylem çubuğundaki Araçlar panelini tıklatın ve Zaman Uzatma seçeneğini belirleyin.
 4. Zaman Uzatma iletişim kutusunda Hız için bir yüzde girin. %100'den düşük bir değer klibi yavaşlatır, %100'den yüksek bir değer de klibi hızlandırır.
 5. (İsteğe Bağlı) Bir ses klibinin ses yüksekliğini değişmeden korumak için Ses Yüksekliğini Koru'yu seçin.
 6. Tamam'ı tıklatın. Değişikliklerinizi önizleyin ve gereken ayarlamaları yapın.
 7. Adım 1'de klibi taşıdıysanız, filmdeki yerine geri sürükleyin.

Birden çok klibin hızını ve süresini değiştirme

Uzman görünümdeyken, birden fazla klibin hızını ve süresini değiştirebilirsiniz.

 1. Birden çok klip seçmek için aşağıdakilerden birin yapın:
  • Ardışık olmayan klipler seçmek için her bir klibi Shift tuşu basılıyken tıklatın.

  • Birbirini takip eden klipleri seçmek için Proje Varlıkları panelini tıklatın ve seçili kliplerin etrafında bir çerçeve sürükleyin.

  • Tüm klipleri seçmek için Ctrl-A'ya basın.

 2. Tüm seçili kliplerin hızını ve süresini değiştirmek için Klip > Zaman Uzatma'yı seçin.

Zamanı Yeniden Eşleme

tbd

Bir klibin süresini belirleme

Bir video klibin veya ses klibinin süresi, klibin ilk karesinden (Giriş noktası) son karesine (Çıkış noktası) kadar oynatıldığı süredir. Bir klibin ilk süresi, klibin içe aktarıldığı veya yakalandığı süreyle aynıdır. Bir klibin süresini genellikle başından veya sonunda kare keserek değiştirirsiniz. Ancak belirli bir süre belirleyerek bir klibin sonunu da kesebilirsiniz.

Videodan farklı olarak durağan görüntüler orijinal klibin uzunluğuyla sınırlı değildir. Sürelerini istediğiniz uzunlukta ayarlayabilirsiniz.

 1. Proje Varlıkları panelinde veya Uzman görünüm zaman çizelgesinde bir klip seçin.
 2. Klip > Zaman Uzatma'yı seçin.
 3. Zaman Uzatma iletişim kutusunda hız ve süre bağlantısını ayırmak için Bağlantı düğmesini tıklatın. Bağlandıktan sonra süreyi değiştirmek, klibin oynatılma hızını da değiştirir.

  Not:

  Hızı belirli bir sınırı geçecek şekilde artırırsanız, hız ve süre bağlantısını ayırmış olsanız da süre değişir.

 4. Yeni bir süre girin ve Tamam'ı tıklatın.

Klibin oynatılmasını ters çevirme

Bir klibi tersine çevirmek klibi tersinden, yani Çıkış noktasından Giriş noktasına doğru oynatır. Klibi tersine çevirip hızını değiştirebilirsiniz. Uzman görünümünde, Uzman görünüm zaman çizelgesini kullanarak bir klibi tersine çevirebilirsiniz. Hızlı görünümde, bir klibi tersine çevirmek için Zamanı Yeniden Eşleme özelliğini kullanın.

 1. Klibi Uzman görünüm zaman çizelgesinde seçin.
 2. Klip > Zaman Uzatma'yı seçin.
 3. (İsteğe Bağlı) Klibin hızını değiştirmek için, Zaman Uzatma iletişim kutusuna Hız için bir yüzde girin. %100'den düşük bir değer klibi yavaşlatır, %100'den yüksek bir değer de klibi hızlandırır.
 4. Hızı Tersine Çevir'i seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  Not:

  Tek bir işlemle klibi tersine çevirmek ve hızı değiştirmek isterseniz Hız için negatif bir değer girin (–200 normal hızının iki katı hızda klibi tersten oynatır, –50 normal hızının yarısı hızda klibi tersten oynatır).