Adobe Premiere Elements uygulamasında Uzman görünüm zaman çizelgesinin kullanımına genel bir bakış sağlayan video eğitimini izleyin.

Adobe'nin önerdikleri

Adobe'nin önerdikleri
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-premiere-elements/arrange-clips-in-a-movie/" shape="rect" >Bir filmdeki klipleri düzenleme</a>
Adobe

Uzman görünüm zaman çizelgesine genel bakış

Uzman görünüm zaman çizelgesi, film projenizi dikey kümelenmiş parçalar olarak düzenlenen video ve ses klipleri biçiminde, grafiksel olarak temsil eder. Dijital bir video aygıtından bir video yakaladığınızda, klipler oluştukça sırayla görünürler.

Uzman görünüm zaman çizelgesi, filminizin bileşenlerini ve bunların zaman içinde birbirleriyle olan ilişkilerini görüntülemek için bir zaman cetveli kullanır. Sahneleri kesebilir ve ekleyebilir, önemli kareleri işaretçiler ile belirtebilir, geçişler ekleyebilir ve kliplerin birlikte kullanımlarını ve eklenmelerini kontrol edebilirsiniz.

Uzman görünüm zaman çizelgesindeki yakınlaştırma kontrolleri, videonun tümünü görmek için uzaklaştırmanıza veya klipleri daha ayrıntılı olarak görmek için yakınlaştırmanıza olanak tanır. Aynı zamanda kliplerin parçalardaki görünümlerini değiştirebilir, parçaları ve üstbilgi alanını yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Uzman görünüm zaman çizelgesi

A. Geçerli zaman göstergesi B. Zaman cetveli C. Yakınlaştırma kontrolü D. Video parçası E. Ses parçası 

Uzman görünüm zaman çizelgesindeki parçalar

Parçalar, video veya sesleri katmanlara ayırmanızı ve birleştirilmiş efektler, resim içinde resim efektleri, kaplama başlıkları, ses parçaları ve daha fazlasını eklemenizi sağlar. Birden çok ses parçası ile, parçaya bir anlatım ekleyebilir ve başka bir parçaya da arka plan müziği ekleyebilirsiniz. Son film tüm video ve ses parçalarını birleştirir.

Varsayılan olarak, Uzman görünüm zaman çizelgesi video (veya görüntü) ve ses için üç parça, bir anlatım parçası ve bir ses parçası içerir. Bağlı klipleri (ses ve videoyu bir arada bulunduran klipler) bir parçaya sürükleyebilirsiniz.

Bağlanmış kliplerde video ve ses bileşenleri kendi ilgili parçalarında (Video1 ve Ses1 gibi) birlikte görünür (video doğrudan sesin üzerinde olacak şekilde). Tüm bileşenleri görmek için, Uzman görünüm zaman çizelgesini yukarı veya aşağı kaydırmanız gerekebilir.

En üstteki video parçasından bir klip sürükleyip bıraktığınızda yeni bir parça eklenmiş olur. Projenin içerebileceği parça sayısının bir sınırı yoktur. Parçaları herhangi bir zamanda (klip eklemeden önce bile) ekleyebilir veya silebilirsiniz.

Bir film her parça türünden en az birini içeriyor olmalıdır (parça boş olabilir). Video parçası düzeni önemlidir çünkü Video 2'de yer alan her klip aynı zamanda Video 1 parçasını da kaplar. Ses parçaları kayıttan yürütmede birleştirilir, yani parça sırası ilgili değildir.

Tip: Yeni filmlerde, parçaların varsayılan sayı ve türünü belirleyebilirsiniz.

Varsayılan parçalar

A. Video 2 parçası B. Ses 2 parçası C. Video1 parçası D. Ses 1 parçası E. Anlatım parçası F. Film Müziği 

Uzman görünüm zaman çizelgesi araçları

Uzman görünüm zaman çizelgesinin üst kısmında bulunan araçları bir klip oynatmak, kayıttan yürütmeyi durdurmak veya kayıttan yürütmenin hızını değiştirmek için kullanın. Eylem çubuğundaki panelleri başlıklar, geçişler, özel efektler ve müzik eklemek için kullanın. Ayrıca işaretçiler ekleyebilir, müzik vuruşlarını belirleyebilir, Ses Karıştırıcısı'nı açabilir veya anlatım ekleyebilirsiniz.

Uzman görünüm zaman çizelgesinin içinde taşıma

Uzman görünüm zaman çizelgesinde klipleri yerleştirirken ve düzenlerken, geçerli zaman göstergesini uygun konuma taşımanız gerekir. Zaman cetvelinde, geçerli zaman göstergesi Monitör panelinde gösterilen kareye karşılık gelir.

Dikey bir çizgi, bu geçerli zaman göstergesinden tüm parçalar boyunca genişler. Uzman görünüm zaman çizelgesinde yakınlaştırma ve uzaklaştırma, bir klip yerleştirmek veya düzenleme yapmak için tam konumu bulmanıza yardımcı olur.

 1. Uzman görünüm zaman çizelgesinde, aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
  • Geçerli zaman göstergesini sürükleyin.

  • Geçerli zaman göstergesini yerleştirmek istediğiniz yerde zaman cetvelini tıklatın.

  • Geçerli zaman göstergesini en yakındaki klip veya işaretçiye yaslamak için göstergeyi sürüklerken Shift tuşuna basın.

  • Zaman görüntüsünü (Monitör panelinin alt bölümünde) istediğiniz zaman değerine sürükleyin.

  • Zaman görüntüsünü tıklatın (Monitör panelinin alt bölümünde) geçerli bir zaman yazın ve Enter tuşuna basın. (Satır aralarında sıfır, iki nokta veya noktalı virgül kullanmanız gerekmez. Ancak, Adobe Premiere Elements, 100'ün altındaki sayıları kare olarak kabul eder.)

  Not:

  Filmin başlangıca veya sonuna atlamak için klavyedeki Home veya End tuşlarını kullanabilirsiniz. Page Up ve Page Down tuşları geçerli zaman göstergesini sırasıyla önceki ve sonraki kliplere götürür. Sağ ve Sol Ok tuşları geçerli zaman göstergesini bir kare ileri veya geri taşır. Shift+Sağ Ok veya Shift+Sol Ok ise zaman göstergesini beş karelik artışlarla taşır.

Uzman görünüm zaman çizelgesine klip ekleme

Uzman görünüm zaman çizelgesine bir klip eklediğinizde, tüm parçalar kısmındaki bitişik olan klipler yeni klibe yer açmak için gerektiği ölçüde kayarlar. Tüm klipleri birlikte kaydırdığınızda, mevcut kliplerin ses ve videoları senkronize kalır.

Kimi zaman her ekleme ile birlikte kliplerin tümünün kaymasını istemezsiniz. Örneğin, filmin tamamının üzerine eklemek için bir arka plan müziği eklemiş olmanız gibi bazı durumlarda kliplerin kaymasını istemezsiniz.

Belirli klipleri birlikte kaydırmak için eklerken Alt tuşuna basın. Belirli klipleri bir seferde en fazla iki parçada eş zamanlı olarak kaydırabilirsiniz. Bu parçalar eklenen ve bağlı ses veya video içeren (varsa) parçalardır. Etkilenen parçalar hizalanmış olarak kalarak birlikte kayar. Öteki parçalardaki klipler etkilenmez.

Uzman görünüm zaman çizelgesine bir klip ekleme, klipleri kaydırma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Klibi, Proje Varlıkları panelinden Uzman görünüm zaman çizelgesindeki istediğiniz konuma sürükleyin. İşaretçi, Ekle simgesine dönüştüğünde, fareyi bırakın.

  • Geçerli zaman göstergesini Uzman görünüm zaman çizelgesinde istenen konuma sürükleyin. Ardından Proje Varlıkları panelinde klibi seçin ve Klip > Ekle'yi seçin.

Klip ekleme, yalnızca hedef ve bağlı parçalardaki klipleri kaydırma

 1. Klibi, Proje Varlıkları panelinden Uzman görünüm zaman çizelgesindeki istediğiniz konuma sürükleyin. İşaretçi, Ekle simgesine dönüştüğünde, fareyi bırakın.

  Bir klibi en üstteki video parçasının üzerindeki boş alana (video için) veya en alttaki ses parçasının altına (ses için) sürüklerseniz, Adobe Premiere Elements klip için yeni bir parça oluşturur. Klip hem ses hem de video içeriyorsa, yeni bir video ve yeni bir ses parçası oluşturur.

Uzman görünüm zaman çizelgesinde bir klibi kaplama

Bir videonun belli bir kısmını değiştirmenin en kolay yolu, onu başka bir çekim ile kaplamaktır. Bir klibi kaplarken, eklediğiniz klip belirlediğiniz konumdan başlayarak mevcut tüm kareleri değiştirir.

Yeni klip 40 kare uzunluğundaysa, mevcut klibin 40 karesini kaplar. Kaplamayı takip eden kareler (varsa), parçadaki aynı konumda kalır. Kaplamalar filmin bitişinden sonra devam etmiyorsa, filmin uzunluğunu değiştirmezler.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Klibi, Proje Varlıkları panelinden kaplamak istediğiniz ilk kareye Ctrl/Cmd tuşuna basarak sürükleyin. İşaretçi, Kaplama simgesine dönüştüğü zaman, fareyi bırakın.

  • Geçerli zaman göstergesini kaplamak istediğiniz ilk kareye taşıyın, Proje Varlıkları panelinde klibi seçin ve ardından Klip > Kaplama'yı seçin.

Uzman görünüm zaman çizelgesinde bir klibi başka bir klip üzerine yerleştirme

Kaplamalarda olduğu gibi, alttaki klibin bir kısmını değiştirmeden, bir klibi başka bir klibin üzerine yerleştirebilirsiniz. Çeşitli anahtarlama efektleri ile yığınlanan klipler gibi, bu şekilde yığınlanan klipler kullanabilirsiniz.

 1. Uzman görünüm zaman çizelgesinde, geçerli zaman göstergesini başka bir klibi kaplamak istediğiniz bir video klibin üzerindeki bir konuma sürükleyin.
 2. Bir klibi Proje Varlıkları panelinden Shift tuşuna basarak sürükleyin ve Monitör panelinin üzerine bırakın.
 3. Üste Yerleştir'i seçin.

Adobe Premiere Elements geçerli zaman göstergesinin bulunduğu konumda, ikinci klibi ilk kullanılabilir video parçasının içine bırakır.

Uzman görünüm zaman çizelgesinde bir klibi değiştirme

Filmdeki uzunluğu veya efektleri ya da kaplamaları değiştirmeden Uzman görünüm zaman çizelgesinin ortasındaki bir klibi değiştirmek için, Klibi Değiştir komutunu kullanın. Bu seçenek genişletilmiş anında filmleri düzenlerken kullanışlıdır.

 1. Proje Varlıkları panelinden kullanmak istediğiniz klibi seçin.
 2. Uzman görünüm zaman çizelgesinde, değiştirmek istediğiniz klibi sağ tıklatın/ctrl tuşuna basarak tıklatın ve Klibi Proje Varlıklarından Değiştir öğesini seçin.

  Gelen klibin süresi daha uzunsa, önceki klibin mevcut süresiyle eşleşmesi için sonundan kesilir.

  Gelen klibin süresi daha kısaysa, size değiştirme işlemini iptal etme seçeneği veya artan süreyi siyah karelerle kullanarak doldurma seçeneği veren bir uyarı mesajı görüntülenir.

Uzman görünüm zaman çizelgesinde klipleri seçme, taşıma, hizalama ve silme

Filminize bir klip ekledikten sonra, klipleri yeniden düzenlemeniz, sahneleri kopyalayıp yapıştırmanız ve diğer klipleri silmeniz gerekebilir. Farklı teknikler; ayrı klipleri, bir klip dizisini veya bağlı bir klibin yalnızca ses veya video kısmını seçmenizi sağlar.

Uzman görünüm zaman çizelgesinde klipleri seçme

 1. Fare imlecini kullanarak aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tek bir klip seçmek için, Uzman görünüm zaman çizelgesinde klibi tıklatın. Klip bağlı veya gruplanmış ise, bir klibin seçilmesi diğer bağlı veya gruplanmış klipleri de seçer.

  • Bağlı kliplerin yalnızca ses veya video kısımlarını seçmek için, istenen klibi Alt tuşuna basarak tıklatın.

  • Bir gruptaki tek bir klibi seçmek için, istenen klibi Alt tuşuna basarak tıklatın.

  • Birde fazla klip seçmek için, seçmek istediğiniz her klibi Shift tuşuna basarak tıklatın. (Seçimini kaldırmak için seçili bir klibi Shift tuşuna basarak tıklatın.)

  • Sıralı klipler seçmek için, seçmek istediğiniz klipleri içeren bir dikdörtgen (seçim çerçevesi) çizin.

  • Geçerli seçime bir klip dizisi eklemek için, Shift tuşuna basarak kliplerin etrafında bir seçim çerçevesi çizin.

  Seçim çerçevesini sürükleyerek bir klip dizisi seçme

Uzman görünüm zaman çizelgesinde bir klibi taşıma

Uzman görünüm zaman çizelgesinde sürükleyerek klipleri kolaylıkla yeniden düzenleyebilirsiniz. Klip eklerken kullandığınız aynı teknikleri kullanarak, taşıma işlemi sırasında klipleri seçebilir veya kaplayabilirsiniz.

 • Eklemeden sonra tüm parçaların kayması için bir klibi taşıyıp eklemek için, klibi istenen konuma sürükleyin. İşaretçi, Ekle simgesine dönüştüğünde, fare düğmesini bırakın.
 • Filmdeki bir klibi taşımak ve başka bir klibi kaplamak için, kaplamak istediğiniz ilk kareye klibi sürükleyin ve ardından Ctrl/Cmd tuşuna basın. İşaretçi, Kaplama simgesine dönüştüğünde fare düğmesini bırakın.
 • Bağlı bir çiftteki tek bir klibi taşımak için, taşımak istediğiniz klibi Alt tuşuna basarak seçin. Klibi istediğiniz konuma sürükleyin. Yalnızca hedef parçalardaki klipleri değiştirmek istiyorsanız işaretçi, Ekle simgesine  dönüştüğünde fare düğmesini bırakın. Başka bir klibi kaplamak istiyorsanız, Ctrl tuşuna basın ve işaretçi, Kaplama simgesine dönüştüğünde fareyi bırakın.

Yasla seçeneğini kullanarak klipleri hizalama

Varsayılan olarak etkinleştirilen yasla seçeneği, klipleri birbirleriyle veya zamanda belli noktalarla hizalamayı kolaylaştırır. Bir klibi, Yasla seçeneği seçili olarak taşıyabilirsiniz. Klip, başka bir klibin kenarına, bir işaretçiye, zaman cetvelinin başlangıç veya bitişine veya geçerli zaman göstergesine otomatik olarak hizalanır.

Yaslama aynı zamanda sürükleme sırasında kazayla ekleme veya kaplama düzenlemesi yapmanıza da engel olur. Siz klipleri sürüklerken, bir açılır pencerede taşıdığınız uzaklık kareler halinde görüntülenir. Negatif bir sayı, bunları filmin başına doğru taşıdığınız anlamına gelir.

 1. Zaman Çizelgesi >Yasla'yı seçin. Onay işareti, seçeneğin etkinleştirildiğini gösterir.

Hızlı görünüm zaman çizelgesinde veya Uzman görünüm zaman çizelgesinde bir klip silme

Bir filmdeki klibin silinmesi durumunda klip projeden silinmez. Klip Proje Varlıkları panelinde hala görülebilir.

 1. Hızlı görünüm zaman çizelgesinde veya Uzman görünüm zaman çizelgesinde bir veya birden fazla klip seçin. (Bir klibin yalnızca ses veya video kısmını seçmek için Alt tuşuna basarak tıklatın.)
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Temizleme olarak adlandırılan, klipleri silip aynı uzunlukta bir boşluk bırakma işlemi için, Düzenle > Sil öğesini seçin.

  • Dalgacık silme olarak adlandırılan, klip silip ortaya çıkan aralığı kapatma işlemi için, Düzenle > Boşluğu Sil ve Kapat'ı seçin veya Delete veya Geri tuşuna basın.

  Not:

  Hızlı görünüm zaman çizelgesinden bir klip silindiğinde, klibi takip eden bir geçiş de aynı zamanda silinir. Uzman görünüm zaman çizelgesinden bir klip silindiğinde ise, daha önceki ve sonraki geçişler de silinir.

Uzman görünüm zaman çizelgesindeki klipler arasında boş alanları silme

Boşluğu Sil ve Kapat komutunu kullanarak veya Delete veya Geri tuşlarına basarak, Uzman görünüm zaman çizelgesindeki klipler arasındaki boş alanları hızlı bir biçimde silebilirsiniz. Alternatif olarak, Delete ya da Backspace tuşuna basın. Her iki teknik de, aralıkları doldurmak için bitişik klipleri kaydırır.

 1. Uzman görünüm zaman çizelgesinde, aşağıdakilerden birini yapın:
  • Boş alanı sağ tıklatın ve Boşluğu Sil ve Kapat'ı seçin.

  • Silmek istediğiniz boşluğu seçin ve Delete veya Geri tuşuna basın.

   not: Aralık küçükse ve seçilmesi zorsa, geçerli zaman göstergesini aralığa taşıyın ve Yakınlaştır düğmesini tıklatın.

Uzman görünüm zaman çizelgesinde çoğaltılmış klip oluşturma

Proje Varlıkları panelinden Uzman görünüm zaman çizelgesine bir kaynak klibi her sürükleyişinizde bir klip örneği oluşturursunuz. Bu klip örneği kaynak klibin varsayılan Giriş ve Çıkış noktalarını paylaşır. Proje Varlıkları panelinde kaynak klibi silerseniz, klibin Uzman görünüm zaman çizelgesindeki tüm örnekleri silinir.

Farklı varsayılan Giriş ve Çıkış noktalarıyla klip örnekleri oluşturmak için, Proje Varlıkları panelindeki kaynak klibi çoğaltın. Proje Varlıkları panelinde çoğaltılmış klibi silerseniz, klibin Uzman görünüm zaman çizelgesindeki tüm örnekleri silinir.

 1. Proje Varlıkları panelinde bir klip seçin ve Düzenle > Çoğalt'ı seçin.
 2. Çoğaltılmış klibi yeniden adlandırmak için, Proje Varlıkları panelinde klibi seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Klip >Yeniden Adlandır'ı seçin ve yeni bir ad yazın.

  • Metni tıklatın ve yeni bir ad yazın.

  Not:

  Aynı zamanda Proje Varlıkları panelinde bir klibi kopyalayarak veya yapıştırarak veya Ctrl tuşuna basıp sürükleyerek çoğaltılmış bir klip oluşturabilirsiniz.

Uzman görünüm zaman çizelgesindeki seçili kliplerin sürelerini görüntüleme

Bilgi paneli, Görevler paneli, Hızlı görünüm zaman çizelgesi ve Uzman görünüm zaman çizelgesinden birinde seçilen çoklu kliplerin toplam süresini gösterir. Bu bilgilerden, genellikle film düzenlerken faydalanabilirsiniz. Örnek olarak, bir sahneye yerleştirmek için müzik bulmak veya birkaç klibi farklı çekimlerle değiştirmek isteyebilirsiniz.

Proje Varlıkları panelindeki klipleri seçerseniz, Bilgi paneli seçtiğiniz tüm kliplerin toplam süresini görüntüler. Hızlı görünüm zaman çizelgesindeki veya Uzman görünüm zaman çizelgesindeki klipleri seçerseniz, Bilgi paneli seçtiğiniz tüm kliplerin toplam süresini görüntüler.

Bu süre, seçilen ilk klibin Başlangıç noktasından başlayarak son seçilen klibin Bitiş noktasına kadar olacak biçimde hesaplanır. Klipler parçalarda bitişik değilse, süre kliplerin kendi sürelerinin toplamından daha uzun olabilir.

 1. Bilgi panelinin görünür olduğundan emin olun. Görünür değilse, Pencere > Bilgi'yi seçin.
 2. Proje Varlıkları panelinde, Hızlı görünüm zaman çizelgesinde veya Uzman görünüm zaman çizelgesinde istenen klipleri seçin. Bilgi paneli, seçili toplam öğe sayısını ve bu öğelerin toplam süresini gösterir.

  Not:

  Tek bir klibin süresini, imleci Hızlı görünüm zaman çizelgesi veya Uzman görünüm zaman çizelgesindeki bir klibin üzerine getirerek görebilirsiniz.

Uzman görünüm zaman çizelgesi parçalarını özelleştirme

Uzman görünüm zaman çizelgesi parçalarını, projenizin ihtiyaçlarına uymaları için özelleştirebilirsiniz.

Uzman görünüm zaman çizelgesine parça ekleme

 1. Zaman Çizelgesi > Parça Ekle'yi seçin.
 2. Parça Ekle iletişim kutusunda, video veya ses parçaları için eklemek istediğiniz parça sayısını Ekle alanına yazın.
 3. Eklenen parçaların yerleşimini belirlemek için, eklenen her parça türü için Yerleşim açılır pencere menüsünden bir seçenek belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Parçaları yeniden boyutlandırma

Parçaların üç hazır ayar boyutu vardır: Küçük, Orta ve Büyük. Büyük görünüm, kliplerin minik resimlerini görüntülemek ve bir klibin opaklığı veya ses düzeyi gibi efektlerini ayarlamak için kullanışlıdır. Aynı zamanda parçaları el ile yeniden boyutlandırabilir ve uzun parça isimlerine yer açmak için parça üstbilgi alanının genişliğini yeniden boyutlandırabilirsiniz. Filminiz birkaç parça içeriyorsa, görmek istediğiniz parçalara öncelik tanımak için parçaların göreli konumlarını ayarlayabilirsiniz.

Parça adları varsayılan olarak gizlidir. Parça adlarını görmek için parça üstbilgisi kısmını yeniden boyutlandırın.

Parçanın yüksekliğini yeniden boyutlandırma

 1. Uzman görünüm zaman çizelgesinde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Uzman görünüm zaman çizelgesinde boş bir parçayı sağ tıklatın/ctrl tuşuna basarak tıklatın ve Parça Boyutu'nu seçin. Ardından Küçük, Orta veya Büyük öğesini seçin.

  • Uzman görünüm zaman çizelgesinin parça üstbilgisi alanında, işaretçiyi iki parça arasına getirin. Böylece Yükseklik Ayarlama simgesi görünür. Ardından, aşağıdaki parçayı (video için) veya yukarıdaki parçayı (ses için) yeniden boyutlandırmak amacıyla yukarı veya aşağı sürükleyin.

  Uzman görünüm zaman çizelgesinde parça yüksekliğini değiştirme

Uzman görünüm zaman çizelgesinin parça üstbilgisi kısmını yeniden boyutlandırma

 1. Uzman görünüm zaman çizelgesinde, işaretçiyi parça üstbilgisinin (parça simgelerinin listelendiği bölüm) sağ kenarının üzerine getirin. Böylece, Yeniden Boyutlandır simgesi  görünür. Ardından, sağ kenarı sürükleyin. (Parça üstbilgisinin üst kısmındaki simgeler, üstbilginin minimum genişliğini sınırlar. Maksimum genişlik minimum genişliğin yaklaşık iki katıdır.)

Bir parçayı yeniden adlandırma

 1. Uzman görünüm zaman çizelgesinde parçanın adını sağ tıklatın/ctrl tuşuna basarak tıklatın (örneğin, Video 1) ve Yeniden Adlandır'ı seçin.
 2. Parça için yeni bir ad yazın ve Enter tuşuna basın veya kutunun dışını tıklatın.

Uzman görünüm zaman çizelgesinden boş parçaları silme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Zaman Çizelgesi > Boş Parçaları Sil'i seçin.

  • Uzman görünüm zaman çizelgesinde boş bir parçayı sağ tıklatın/ctrl tuşuna basarak tıklatın ve Boş Parçaları Sil'i seçin.

Uzman görünüm zaman çizelgesinde kliplerin nasıl göründüklerini özelleştirme

Tercihleriniz veya yapmakta olduğunuz işe göre, klipleri Uzman görünüm zaman çizelgesinde farklı yollarla görüntüleyebilirsiniz. Klibin başlangıcında bir minik resim görüntüsü göstermeyi seçebilirsiniz. Alternatif olarak, ilk ve son karede veya klibin tamamında (varsayılan görünüm) bir minik resim görüntüsü göstermeyi seçebilirsiniz. Bir ses parçası için, ses içeriklerinin ses dalga biçimlerini gösterip gizlemeyi seçebilirsiniz.

Görüntüleme Stilini Ayarla düğmeleri Uzman görünüm zaman çizelgesinde parçaların nasıl görüneceğini ayarlamanızı sağlar.

Klip süresince minik resim görüntülerini göstermek size klibin devamlılığı hissini verir. Ancak minik resimler arasındaki sınırları kareler arasındaki sınırlarla karşılaştırmayın. Minik resimleri, resimli bir taslak veya klibin içeriğinin bir taslağı olarak düşünebilirsiniz.

 1. Video Parçası Görüntüleme Stilini Ayarla düğmesini veya parçanın sol köşesinde bulunan Ses Parçası Görüntüleme Stilini Ayarla düğmesini tıklatın. Her tıklatışınızda, parçanın görüntülenme stili başka bir görünüme dönüşür.

  Not:

  Uzman görünüm zaman çizelgesinde daha fazla ses ayrıntısı görmek için, parça yüksekliğini artırın.