Hızlı görünüm zaman çizelgesinde klipleri düzenleme

Adobe Premiere Elements 11 içindeki Hızlı görünüm zaman çizelgesini kullanmaya yönelik bir genel bakış sağlayan video eğitimini izleyin:

Adobe'nin önerdikleri

Hızlı görünüm zaman çizelgesine genel bakış

Hızlı görünüm zaman çizelgesi, kliplerinizi bir film için düzenleyebileceğiniz bir sahne sağlar. Her klibi, klip uzunluğunun tümü boyunca süren bir kare serisi halinde görüntüler. Uzaklaştırmak ve videonuzun tamamını görmek için sürgüyü sağa hareket ettirin. Yakınlaştırmak ve klibi daha ayrıntılı görmek için sürgüyü sola hareket ettirin. Hızlı görünüm zaman çizelgesi aşağıdaki parçalara sahiptir:

 • Başlık: Bu parçadaki klibinize bir ad ekleme

 • Video: Bu parçadaki videonuzu düzenleme

 • Ses: Arka plan müziği veya diğer sesleri yerleştirme

 • Anlatım: Bu parçaya klibiniz için bir anlatım ekleyin

Kliplerinizi hızla bir film olarak derlemek için Hızlı görünüm zaman çizelgesini kullanın. Bir klibi bölmek ve istenmeyen bir kısmı kaldırmak için geçerli zaman göstergesindeki makas simgesini tıklatın. Ayrıca Eylem çubuğundaki panelleri kliplerinize başlık, geçişler, özel efektler ve müzik eklemek için kullanabilirsiniz.
Hızlı görünüm zaman çizelgesi

Hızlı görünüm zaman çizelgesine klip ekleme

Klipleri Windows Explorer'dan (Mac OS'de Finder) doğruca Hızlı görünüm zaman çizelgesine sürükleyin. Ayrıca çeşitli kaynaklardan Hızlı görünüm zaman çizelgesine klip eklemek için Medya Ekle panelini de kullanabilirsiniz.

Klipleri ekledikten sonra bunları düzenlemek için Hızlı görünüm zaman çizelgesini kullanın. Bir klibi bir başkasından önce, sonra ekleyebilir veya eklemeden önce bölebilirsiniz.

Hızlı görünüm zaman çizelgesine bir klip yerleştirme

 1. Bir klibi Windows Explorer'dan (Mac OS'de Finder) Hızlı görünüm zaman çizelgesine sürükleyin. Klibi Hızlı görünüm zaman çizelgesine sürüklediğinizde klibi yerleştirebileceğiniz bırakma alanı dikey yeşil bir çizgi ile belirtilir. İşaretçi, ekle simgesine dönüştüğünde, fare düğmesini bırakın.
 2. Klibi Windows Explorer'dan (Mac OS'de Finder) Monitör paneline sürükleyin. Klip Hızlı görünüm zaman çizelgesine otomatik olarak yerleştirilir.

Hızlı görünüm zaman çizelgesinde bir klipten önce başka bir klip ekleme

 1. Klibi, Windows Explorer'dan (Mac OS'de Finder) Hızlı görünüm zaman çizelgesindeki klibin üzerine sürükleyin.

Yeni klip, üzerine eklediğiniz klibin önünde görünür ve daha sonraki klipler sağa doğru kayar.

Hızlı görünüm zaman çizelgesinde bir klipten sonra başka bir klip ekleme

 1. Hızlı görünüm zaman çizelgesinde, arkasından yeni klibi eklemek istediğiniz klibi seçin.
 2. Klibi Windows Explorer'dan (Mac OS'de Finder) Monitör paneline veya Hızlı görünüm zaman çizelgesine sürükleyin.

Yeni klip seçilen klibin sağında görünür ve daha sonraki tüm klipler sağa doğru kayar.

Hızlı görünüm zaman çizelgesine bir klip taşıma

 1. Bir klibi başka bir klipten önce veya sonra olacak şekilde, Hızlı görünüm zaman çizelgesindeki bir konumdan başka bir konuma sürükleyin. İşaretçi, ekle simgesine dönüştüğünde klibi, bırakma alanına (dikey yeşil bir çizgi ile belirtilir) yerleştirin.
 2. Fare düğmesini serbest bırakın.

  Klip yeni konumuna taşınır ve daha sonraki tüm klipler sağa doğru kayar.

Hızlı görünüm zaman çizelgesindeki klipleri kopyalama ve yapıştırma

Bir filmdeki klipleri projenize kopyalayarak ve yapıştırarak yeniden düzenleyebilirsiniz. Birden fazla klibi bir seferde kopyalayabilir ve yapıştırabilir, ayrıca mevcut kliplerin arasına ekleyebilir veya mevcut kareleri kaplayabilirsiniz. Klipler zaman içinde göreli aralıklarını korur.

Adobe Premiere Elements 11 geçerli zaman göstergesinin olduğu konumda klipleri Video 1 veya Ses 1 parçasına yapıştırır. Ancak, klipleri çoklu parçalara el ile kopyalayarak bu işlemden kaçınabilirsiniz. Bir klibi Hızlı görünüm zaman çizelgesine yapıştırdığınızda, geçerli zaman göstergesi klibin sonuna taşınır. Bu özellik birbirini izleyen yapıştırma işlemlerinin kolay ve etkin bir biçimde yapılabilmesini sağlar.

 1. Hızlı görünüm zaman çizelgesinde, filmden bir veya daha fazla klibi seçin. Bağlı kliplerin yalnızca ses veya videosunu seçmek için, istenen klibi Alt tuşuna basarak tıklatın.
 2. Düzenle > Kopyala'yı seçin.
 3. Hızlı görünüm zaman çizelgesinde, geçerli zaman göstergesini yapıştırmak istediğiniz yerde konumlandırın ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Klipleri kaplamak ve parçadaki mevcut çekimleri değiştirmek için, Düzenle > Yapıştır'ı seçin.

  • Yapıştırılan klipleri eklemek ve mevcut çekimleri kaydırmak için, Düzenle > Yapıştır Ekle'yi seçin.

Not:

Aynı zamanda bir klibin niteliklerini (hareket, opaklık, ses ve diğer efektler) kopyalayıp başka bir klibe yapıştırabilirsiniz.

Hızlı görünüm zaman çizelgesinde yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Hızlı görünüm zaman çizelgesinde yakınlaştırma yaptığınızda geçerli zaman göstergesindeki zaman çizelgesi genişler ve medyadaki daha küçük artışları incelemenizi sağlar. Aynı zamanda bir klip eklerken yakınlaştırarak, geçerli zaman göstergesi yerine işaretçinin çevresindeki konumu büyütebilirsiniz. Bu teknik siz fareyi bırakmadan önce, ekleme noktasının tam konumunu görmenizi sağlar.

Buna karşın, uzaklaştırma işlemi, Hızlı görünüm zaman çizelgesinin daha geniş bir kısmını gösterir ve size filmin görsel bir özetini verir.

 1. Hızlı görünüm zaman çizelgesinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bir klibi eklerken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, klibi Hızlı görünüm zaman çizelgesine sürükleyin. Fare düğmesini basılı tutun ve yakınlaştırma değerini artırmak için Eşittir (=) tuşuna veya azaltmak için Eksi (–) tuşuna basın.

  • Bir klibi eklerken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Hızlı görünüm zaman çizelgesine bir klip sürükleyin. Fare düğmesini basılı tutun ve yakınlaştırma değerini artırmak için noktalı virgül (;) tuşuna basın. Yakınlaştırma değerini azaltmak için Eksi (–) tuşuna basın.

  • Hızlı görünüm zaman çizelgesine yakınlaştırma yapmak için, Yakınlaştırma sürgüsünü sağa sürükleyin veya Yakınlaştır düğmesini tıklatın.

  • Hızlı görünüm zaman çizelgesinden uzaklaştırma yapmak için Yakınlaştırma sürgüsünü sola sürükleyin veya Uzaklaştır düğmesini tıklatın.

  Not:

  Hızlı görünüm zaman çizelgesinde filmin tamamını görüntüleme ile bir önceki yakınlaştırma düzeyi ayarı arasında geçiş yapmak için Görünür Zaman Çizelgesine Sığdır simgesini tıklatın. Alternatif olarak, Ters eğik çizgi (\) tuşuna da basabilirsiniz. Ters Eğik çizgi (\) tuşuna basmadan önce Hızlı görünüm zaman çizelgesinin etkin olduğundan emin olun. Aynı zamanda klavyedeki Eşittir (=) veya Eksi (-) tuşlarına (sayısal tuş takımı değil) basarak yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapabilirsiniz.

  Not:

  Filmin tamamının Hızlı görünüm zaman çizelgesinde görünür hale gelmesini sağlamak üzere uzaklaştırmak için Yen simgesi (¥) tuşuna basın. Yen simgesi (¥) tuşuna basmadan önce Hızlı görünüm zaman çizelgesinin etkin olduğundan emin olun.

  Not:

  Hızlı görünüm zaman çizelgesine yakınlaştırma veya Hızlı görünüm zaman çizelgesinden uzaklaştırma için açıklanan adımlar aynı zamanda Uzman görünüm zaman çizelgesi için de geçerlidir.

Hızlı görünüm zaman çizelgesinde bir klip silme

 1. Hızlı görünüm zaman çizelgesinde bir klip seçin.
 2. Klibi sağ tıklatın/ctrl tuşuna basarak tıklatın ve aşağıdakilerden birini seçin:

  Sil ve boşluğu kapat

  Klibi siler ve bir veya birden fazla klibi düzenleyerek boşluğu yok eder

  Sesi sil

  Filminizden sesi kaldırır.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın