Klipleri gruplama, bağlama ve devre dışı bırakma

Klipleri gruplama ve grubunu çözme

Hızlı görünüm zaman çizelgesinde veya Uzman görünüm zaman çizelgesinde, klipleri birlikte taşımak, devre dışı bırakmak, kopyalamak veya silmek için gruplayabilirsiniz. Bağlı bir klibi başka kliplerle grupladığınızda, bağlı klibin hem ses hem de video kısımları gruba dahil edilir.

 • Klipleri gruplamak için, birkaç klip seçin ve Klip > Grupla'yı seçeneğini belirleyin.
 • Kliplerin grubunu çözmek için, gruptaki herhangi bir klibi seçerek tüm grubu seçin ve Klip > Grubu Çöz'ü seçin.
 • Bir klip grubundan bir veya daha fazla klip seçmek için, bir gruptaki tek bir klibi Alt tuşuna basarak tıklatın. Gruptan daha fazla klip seçmek için Shift+Alt tuşlarına basarak tıklatın.

Video ve ses kliplerini bağlama

Birçok video bir ses parçası içerir. Proje Varlıkları panelinde, hem video hem de ses içeren klipler tek bir öğe olarak görünür. Klibi Uzman görünüm zaman çizelgesindeki bir filme eklediğinizde, video ve ses ayrı parçalarda ve video sesin tam üstünde olacak şekilde görünür.

Video ve ses bağlı kalır. Uzman görünüm zaman çizelgesinde video kısmını sürüklediğinizde bağlı ses, sesi sürüklediğinizde de video birlikte hareket eder. Bu nedenle, ses/video çiftlerine bağlı klipler de denir. Uzman görünüm zaman çizelgesinde, bağlı kliplerin adlarının altı çizilidir ve video için [V] veya ses için [A] ile tanımlanırlar.

Bağlı klipler [V] veya [A] eklenmiş ve altı çizili olan aynı adları paylaşırlar.

Tüm düzenleme görevleri (taşıma, kesme veya klip hızını değiştirme) bağlı bir klibin her iki kısmı için de geçerlidir. Düzenleme görevleri yaparken Alt tuşuna basarak bağlantıyı geçici olarak geçersiz kılabilirsiniz. Aynı zamanda video veya ses kısmını ayrı olarak yerleştirebilirsiniz.

Tek bir birim olarak çalışmalarını sağlamak için bir video ve ses klibini bağlayabilirsiniz. Birini seçtiğiniz, kestiğiniz, böldüğünüz, sildiğiniz, taşıdığınız veya hızını değiştirdiğinizde, diğer klip de bu işlemlerden etkilenir. Gerekirse bağı geçici olarak geçersiz kılabilirsiniz. Uzman görünüm zaman çizelgesinde, bağlı kliplerin adlarının altı çizilidir ve video için [V] veya ses için [A] ile tanımlanırlar.

 • Video ve ses kliplerini bağlamak için, her ikisini de seçmek üzere bir video veya ses klibini Shift tuşuna basarak tıklatın ve Klip > Ses ve Video Bağla'yı seçin.
 • Video ve ses kliplerinin bağını kaldırmak için, bağlı bir klip seçin ve Klip > Ses ve Video Bağını Kaldır'ı seçin. (Ses ve video bağlı olmasa da, yine de seçilidirler. Ayrı olarak kullanmak için kliplerden birini yeniden seçin.)
 • Bağlı klipleri ayrı ayrı seçmek için, istediğiniz klibi Alt tuşuna basarak seçin. Seçtikten sonra, bağlı olduğu klipten ayrı olarak seçtiğiniz klibi taşıyabilir veya kesebilirsiniz.
Not:

Bir ses veya video klibinin bağını kaldırmadan hızlı biçimde silmek için, klibi sağ tıklatın/ctrl tuşuna basarak tıklatın ve menüden Sesi Sil veya Video Sil'i seçin.

Bağlı bir klibin yalnızca video veya ses kısmını silme

 1. Uzman görünüm zaman çizelgesinde, aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bağlı klibi sağ tıklatın/ctrl tuşuna basarak tıklatın ve Sesi Sil veya Video Sil'i seçin.

  • Tek başına seçmek istediğiniz ses veya video kısmını sağ tıklatın ve Delete veya Geri tuşuna basın.

  • Bağlı bir klibi seçin ve Klip > Ses ve Video Bağını Kaldır'ı seçin. Kliplerden birini yeniden seçin ve Düzenle >Temizle veya Düzenle >Boşluğu Sil ve Kapat'ı seçin.

  Silinen klibin bıraktığı boşluğu doldurmak için klipler boşluğa kayar.

Bağlı klipleri senkronize etme

Adobe Premiere Elements, videoyu ve videonun sesini Uzman görünüm zaman çizelgesinde otomatik olarak ayrı parçalar üzerine yerleştirir. Ancak siz onları kestikçe veya taşıdıkça eşzamanlı kalmaları için klipleri bağlar.

Kliplerden birini senkronizasyonun dışına Alt tuşuna basarak sürüklediğinizde, Adobe Premiere Elements kaydırılan kare sayısını Uzman görünüm zaman çizelgesindeki klip adının yanında gösterir.

Kliplerin bağını kaldırsanız da, Adobe Premiere Elements kenardan uzaklığın kaydını tutar ve klipleri yeniden bağladığınız zaman yeniden görüntüler. Adobe Premiere Elements'ın klipleri otomatik olarak yeniden senkronize etmesini sağlayabilirsiniz. Kliplere bağlı olarak, iki senkronizasyon seçeneği arasında seçim yapabilirsiniz.

 1. Uzman görünüm zaman çizelgesinde, taşımak istediğiniz klibin kenardan uzaklık sayısını sağ tıklatın/ctrl tuşuna basarak tıklatın.

  Sağ tıklattığınız/ctrl tuşuna basarak tıklattığınız klip, sabit kalan diğer kliple hizalanacak şekilde taşınır veya ayarlanır.

Klipleri etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Bazen, farklı bir düzenleme fikri denemek istediğinizde veya işlem süresini kısaltmak için bir klibi devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Bir klibi devre dışı bırakmak siz Monitör panelinde filmi görüntülerken veya filmi dışa aktarırken klibi gizler. Devre dışı bırakılmış bir klibi yine de taşıyabilir veya değiştirebilirsiniz.

 1. Hızlı görünüm zaman çizelgesi veya Uzman görünüm zaman çizelgesinde bir veya daha fazla klip seçin ve Klip > Etkinleştir seçeneğini belirleyin.

  Bir klibi devre dışı bıraktığınızda komutun yanında bulunan onay işareti kaybolur ve klip Hızlı görünüm zaman çizelgesi veya Uzman görünüm zaman çizelgesinde soluk biçimde görünür.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın