Handboek Annuleren

PDF-formulieren invullen en ondertekenen

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer
Opmerking:

Adobe voert momenteel tests uit voor de nieuwe ervaring voor Fill & Sign in Acrobat. Zie PDF-formulieren invullen en ondertekenen | Nieuwe ervaring als de in dit document vermelde stappen en gebruikersinterface niet overeenkomen met uw versie van Acrobat als u een update naar de nieuwste versie hebt uitgevoerd.

Met de tool Fill & Sign kunt u uw formulieren of documenten eenvoudig elektronisch invullen, ondertekenen en verzenden. In dit document wordt uitgelegd hoe u uw formulieren vanaf uw desktop kunt invullen, ondertekenen en verzenden met Acrobat of Reader.

Het PDF-formulier invullen

 1. Open het PDF-document of -formulier in Acrobat of Acrobat Reader.

 2. Klik op Fill & Sign in het rechterdeelvenster of klik op het pictogram Ondertekenen op de werkbalk.

  De tool Invullen en ondertekenen

 3. Klik op Invullen en ondertekenen. De specifieke tools en opties worden weergegeven in de werkbalk. Gebruik deze om uw formulier in te vullen.

  Werkbalk Invullen en ondertekenen

  A. Annotaties om het formulier in te vullen B. Kleur kiezen C. Formulier ondertekenen D. Vragen om handtekeningen 

 4. Houd de muis boven een formulierveld en als u een blauw vak ziet, gaat u verder met deze stap (anders gaat u verder met de volgende stap):

  • Als u over een formulierveld een blauw vak ziet wanneer u de muis erboven houdt, betekent dit dat het formulier invulbaar of interactief is: het bevat velden die u kunt selecteren of invullen. Klik in het blauwe vak en de cursor wordt automatisch op de juiste positie geplaatst. Typ uw tekst om het veld in te vullen.
  • Ook bij een selectievakje of keuzerondje klikt u in het veld om de optie te selecteren.
  Plaats de muis op een veld om het gedetecteerde formulierveld weer te geven
  Plaats de muis op een veld om het gedetecteerde formulierveld weer te geven

  Veld met selectievakje wordt automatisch gedetecteerd
  Veld met selectievakje wordt automatisch gedetecteerd

 5. Houd de muis boven een formulierveld en als er geen blauw vak wordt weergeven, betekent dit dat het een ‘plat’ formulier is. U kunt tekst handmatig invullen of toevoegen.

  • Klik op Tekst  toevoegen  op  de werkbalk. Klik op de plaats in het document waar u tekst wilt toevoegen en begin te typen.
  Tekst invullen of toevoegen

  • Gebruik de veldwerkbalk om de gewenste wijzigingen te maken:
   • Als u het formaat van een veld wilt wijzigen, gebruikt u de knop voor een groter of kleiner font in de werkbalk. Dit zijn de eerste twee knoppen aan de linkerkant.
   • Als u een veld wilt verplaatsen, plaatst u de muisaanwijzer dichter bij de veldrand totdat de handgreep verschijnt. Vervolgens pakt u de greep en verplaatst u het veld naar de gewenste plaats.
   • Als u een veld of getypte tekst wilt verwijderen, klikt u op de knop met de prullenbak.
   • Als u een gewoon tekstveld wilt converteren naar een combinatieveld of andersom, klikt u op de combinatieknop (de tweede knop van rechts).
   • Als u annotaties of symbolen wilt gebruiken, klikt u op het menu Opties  en selecteert u de annotatie.
  • Gebruik combinatievelden om tekst in aangrenzende vakken in een regel of een rij in te vullen of toe te voegen. In het combinatieveld wordt de door de gebruiker ingevoerde tekst evenredig verdeeld over de breedte van het tekstveld, zoals hieronder weergegeven. Als de tekens niet in elk vak passen terwijl u typt, past u de tussenruimte aan met de handgreep, zoals in de bovenstaande afbeelding wordt geïllustreerd door de onderste rode pijl.
  Combinatieveld en normaal tekstveld

  • Gebruik kruisjes, vinkjes en rondjes om selectievakjes en keuzerondjes in te vullen. Gebruik de cirkel om de tekst te omcirkelen of de lijn om de tekst te laten doorhalen. Klik op een annotatie op de werkbalk om deze te selecteren en klik vervolgens op de plaats in het formulier waar u de annotatie wilt plaatsen. (Met elke klik wordt de geselecteerde annotatie bij de desbetreffende locatie in het formulier geplaatst.)
  Annotatiegereedschappen

  Opmerking:

  Wijzig het formaat van de eerste annotatie die u plaatst, zodat deze in het selectievakje of keuzerondje in het document past. De volgende annotaties die u toevoegt, hebben dezelfde grootte en passen in de andere vak- of cirkelvelden.

Een handtekening of initialen onder een formulier zetten

U kunt een PDF-formulier ondertekenen door middel van typen, tekenen of het invoegen van een afbeelding van uw met de hand gezette handtekening of initialen.

 1. Open het PDF-document of -formulier in Acrobat of Reader en klik op Fill & Sign in het rechterdeelvenster.

 2. Klik op het pictogram Ondertekenen op de Fill & Sign-werkbalk en kies vervolgens of u uw handtekening of alleen uw initialen wilt toevoegen.

  Handtekening of initialen toevoegen

  Als u al handtekening of initialen hebt toegevoegd, worden deze als opties weergegeven waaruit u kunt kiezen.

 3. Als u uw handtekening of initialen al hebt toegevoegd, selecteert u deze uit de opties voor de functie Ondertekenen. Klik vervolgens op de plaats in het PDF-bestand waar u de handtekening wilt plaatsen. Ga verder met de volgende stap.

  Als u voor het eerst ondertekent, wordt het deelvenster Handtekening of Initialen weergegeven. Hieronder ziet u een voorbeeld van het deelvenster Handtekening.

  Een afbeelding van een handtekening typen, tekenen of importeren
  U kunt zelf een handtekening typen of tekenen of u kunt een handtekeningbestand importeren. Toegevoegde handtekeningen en initialen worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

  • Typen - typ uw naam in het veld. U kunt kiezen uit een kleine selectie handtekeningstijlen; klik op Stijl wijzigen om een andere stijl te bekijken.
  • Tekenen - schrijf uw handtekening in het veld.
  • Afbeelding - blader naar en selecteer een afbeelding van uw handtekening.
  • Handtekening opslaan - als dit selectievakje is geselecteerd en u bent aangemeld bij Acrobat Reader of Acrobat, wordt de toegevoegde handtekening veilig opgeslagen in Adobe Document Cloud voor hergebruik.

  Klik op Toepassen en vervolgens op de plaats in de PDF waar u de handtekening of initialen wilt plaatsen.

 4. Als u de geplaatste handtekening of initialen wilt verplaatsen, klikt u op het veld om deze te markeren en gebruikt u de pijltoetsen. Als u het formaat van het veld wilt wijzigen of het veld in zijn geheel wilt verwijderen, gebruikt u de opties in de veldwerkbalk.

Opmerking:

Zo kunt u een afbeelding gebruiken als handtekening:

 • Zet uw naam in zwarte inkt op een schoon, leeg vel wit papier. Teken in het midden van het papier, zodat u geen randen fotografeert of scant.
 • Fotografeer of scan uw handtekening. Als u een foto van uw handtekening maakt, moet u ervoor zorgen dat de pagina goed wordt belicht en dat er geen schaduwen over de handtekening vallen.
 • Breng de foto of scan over naar uw computer. Acrobat/Reader accepteert bestanden met de indeling JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF en BMP. U hoeft de foto niet uit te snijden. Acrobat/Reader importeert alleen de handtekening als de foto of scan schoon is.

Het formulier naar anderen verzenden

Nadat u het formulier hebt voltoooid, kunt u het met anderen delen.

 1. Open het PDF-document of -formulier in Acrobat of Reader en klik op Fill & Sign in het rechterdeelvenster.

 2. Klik in de werkbalk Invullen en ondertekenen op Vragen om handtekeningen.

  Klik op Volgende op de werkbalk Fill & Sign

 3. Verstuur uw formulier via een van de volgende methoden:

Verstuur een koppeling van een niet-bewerkbare/vergrendelde kopie van het ingevulde en ondertekende document naar andere gebruikers. De kopie is gecertificeerd door Adobe Acrobat Sign. Ontvangers kunnen de kopie niet eenvoudig wijzigen en elke wijziging maakt de certificering ongeldig.

 1. Klik op Een koppeling ophalen en klik op Koppeling maken.

  Een koppeling naar het bestand maken om met anderen te delen

 2. Iedereen met toegang tot de koppeling kan het document bekijken, maar niet wijzigen. Deel de koppeling op een van de volgende manieren:

  • Klik op Koppeling kopiëren en deel de koppeling via e-mail met andere gebruikers.
  • Klik op Koppeling bijvoegen bij e-mail. Uw standaard-e-mailadres wordt weergegeven. De onderwerpregel is de naam van het ingevulde formulier, en de hoofdtekst van het e-mailbericht bevat de koppeling naar uw ingevulde formulier. Pas zo nodig het onderwerp en de hoofdtekst van het e-mailbericht aan. Voeg het e-mailadres van ontvangers toe in het veld Aan en klik op Verzenden.
  Koppeling kopiëren of bijvoegen bij e-mail

Verzend een alleen-lezen kopie van uw voltooide document per e-mail. Ontvangers kunnen het bestand bekijken, maar niet wijzigen.

 1. Klik op Een kopie verzenden.

  Een kopie van het ingevulde en ondertekende formulier verzenden

 2. Voer het e-mailadres in van degene naar wie u het document wilt sturen. U kunt ook de koppeling Adresboek gebruiken om e-mailadressen te kiezen.

 3. De velden Onderwerp en Bericht lijken precies op de velden waarmee u e-mailberichten verzendt en ze zien er ook hetzelfde uit voor uw ontvangers. Voer de gewenste gegevens in. Klik op Verzenden.

 1. Klik achtereenvolgens op Vragen om handtekeningen en op Aan de slag.

  Het document verzenden om handtekeningen van anderen te verkrijgen

 2. Het venster Acrobat Sign wordt weergegeven. De velden Naam en Bericht lijken precies op de velden waarmee u e-mailberichten verzendt en ze zien er ook hetzelfde uit voor uw ontvangers. Geef de gewenste informatie op en voer een van de volgende stappen uit:

  • (Optioneel) Als u de meer geavanceerde opties wilt verkennen, zoals verificatie van ondertekenaars, herinneringen en dergelijke, klikt u op Meer opties.
  • Als u formuliervelden wilt toevoegen en precies wilt aangeven waar de handtekening moet komen, klikt u op Locatie voor ondertekening aangeven.

  Verstrek de gevraagde informatie. Zie Documenten verzenden ter ondertekening voor meer informatie.

  Ondertekenaars toevoegen

Adobe-logo

Aanmelden bij je account