Handboek Annuleren

PDF-formulieren invullen en ondertekenen

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Overzicht

U kunt uw documenten eenvoudig invullen, ondertekenen en delen met de tool Invullen en ondertekenen van Acrobat. De onderstaande onderwerpen bevatten informatie over:

Adobe Acrobat-deeplink

Probeer het zelf uit
Vul uw documenten in en onderteken ze in een paar eenvoudige stappen.

Typen PDF-formulieren

 • Interactieve formulieren: deze bevatten velden die u kunt selecteren en invullen. Zie Interactieve formulieren invullen voor meer informatie.
 • Vlakke formulieren: deze hebben geen interactieve velden. Dit kan een papieren formulier zijn of een PDF die niet is geoptimaliseerd om als formulier te worden ingevuld. De tool Invullen en ondertekenen detecteert automatisch de formuliervelden zoals tekstvelden, combinatievelden, selectievakjes en keuzerondjes. U kunt zo nodig ergens op het formulier handmatig tekst en andere symbolen toevoegen met behulp van de tool Invullen en ondertekenen.

U kunt de formulieren invullen door informatie in te voeren en uw handtekeningen toe te voegen. Met Acrobat kunt u uw ingevulde formulieren ook verzenden naar anderen en deze veilig opslaan in de cloudopslag van Adobe.

PDF-formulieren invullen en ondertekenen

Als u PDF-formulieren wilt invullen en ondertekenen, opent u het formulier in Acrobat en selecteert u Ondertekenen in de algemene balk. U kunt ook Alle tools > Invullen en ondertekenen selecteren.

De tools voor invullen en ondertekenen worden weergegeven in het linkerdeelvenster. U kunt nu de formuliervelden invullen en het formulier ondertekenen met de tools voor ondertekenen, zoals beschreven in de volgende onderwerpen.

Selecteer Invullen en ondertekenen in het menu Tools.

Tekstvelden invullen:

 1. Selecteer in het linkerdeelvenster en klik vervolgens op het veld waar u tekst wilt toevoegen.
  Er wordt een tekstveld weergegeven, samen met een werkbalk, zoals hieronder weergegeven. 

 2. Selecteer het tekstveld opnieuw en voer uw tekst in.

 3. Als u het tekstvak wilt verplaatsen om het met het tekstveld uit te lijnen, selecteert u het tekstvak en plaatst u de muisaanwijzer erop. Zodra u een pluspictogram met pijlen ziet, verplaatst u het tekstvak naar de gewenste positie.

 4. Selecteer het tekstvak om de tekst te bewerken. Zodra u de cursor en het toetsenbord ziet, bewerkt u de tekst en klikt u ergens anders om in te voeren.

 5. Als u de tekengrootte wilt wijzigen, selecteert u A of A.

  fill-text-field

  Opmerking:

  Wijzig het formaat van de eerste notitie die u plaatst, zodat deze in het selectievakje of keuzerondje in het document past. De volgende notities die u toevoegt, hebben dezelfde grootte en passen in de andere vak- of cirkelvelden.

 6. Als u de tekstkleur wilt wijzigen, selecteert u de kleur in de snelle werkbalk en selecteert u de gewenste kleur in het kleurenpalet.

  De standaardkleur voor handtekeningen is zwart. Als u de kleur van handtekeningen wilt wijzigen, moet u het selectievakje Handtekeningen zwart houden uitschakelen.

  text-color

 7. Als u de tekststijl wilt wijzigen van normaal in gekamd, selecteert u > Tekenafstand in het tekstvakmenu.

  Selecteer Tekenafstand voor gekamde tekst.

  Hiermee wordt de tekststijl gewijzigd van normaal in gekamd. Als u de tekenafstand wilt vergroten of verkleinen, selecteert u het blauwe pijlpictogram en sleept u het naar de gewenste positie.

  Gelijkmatig verdeelde teksttekens.

  Opmerking: Gekamde tekst is een tekststijl waarbij alle letters van de tekst evenredig worden verdeeld met behulp van een reeks vakken.

 8. Als u klaar bent, selecteert u de volgende veldruimte en voert u uw tekst in het tekstvak in. Gebruik de gewenste opmaakopties.

  Herhaal deze stap om alle vereiste velden in het formulier in te vullen.

Vul de velden met opties voor keuzerondjes als volgt in:

 1. Plaats de muisaanwijzer op het veld met het keuzerondje.

  De standaard selectiemarkering of het geselecteerde keuzerondje wordt automatisch weergegeven.

  fill-checkbox

 2. Selecteer het veld met het keuzerondje om het symbool in te voeren.

 3. Als u het symbool wilt wijzigen, selecteert u het veld opnieuw. Tik vervolgens in het menu op en kies een ander symbool.

  Hiermee markeert u het veld met het geselecteerde symbool.

  change-radio-symbol

Handtekening en initialen toevoegen:

 1. Maak eerst uw handtekening en initialen als u dat nog niet hebt gedaan. Dat doet u als volgt:

  1. In de werkbalk Snelle actie selecteert u
  2. Als u een handtekening wilt toevoegen, selecteert u Handtekening toevoegen. Typ of teken uw handtekening in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en selecteer vervolgens Gereed.
  3. Als u uw initialen wilt toevoegen, selecteert u > Initialen toevoegen. Typ of teken uw initialen in het dialoogvenster dat verschijnt en selecteer vervolgens Gereed.

  Opmerking: U kunt ook een afbeelding toevoegen als uw handtekening of initialen. Om een bestaande afbeelding toe te voegen, tikt u op het afbeeldingspictogram in het bovenste menu. Om een nieuwe foto als uw handtekening toe te voegen, tikt u op het camerapictogram en volgt u de workflow.

 2. Een handtekening toevoegen:

  1. Selecteer in het linkerdeelvenster uw handtekening, ga naar het veld waar u deze wilt toevoegen en klik daar om de handtekening te plaatsen.
   Of selecteer in de werkbalk Snelle acties en selecteer vervolgens uw handtekening.
  2. Uw handtekening wordt in het veld weergegeven.
   Opmerking: Als u een handtekening of initialen toevoegt aan een formulier en het formulier vervolgens opslaat, kunt u dit niet meer bewerken.
  3. Om de plaatsing van uw handtekening aan te passen plaatst u de muisaanwijzer op de handtekening totdat u een pluspictogram ziet en klikt en verplaatst u de handtekening naar wens. 
  4. Als u de grootte van uw handtekening wilt aanpassen, plaatst u de muisaanwijzer op de blauwe cirkel in de hoek en houdt u deze vast om te slepen.
  handtekening toevoegen

  resize-signature

  Let op:

  Zodra u een handtekening of initialen aan een formulier hebt toegevoegd en dit vervolgens opslaat, kunt u deze niet meer bewerken.

 3. Uw initialen toevoegen:

  1. Selecteer in het linkerdeelvenster uw initiaal, ga naar het veld waar u deze wilt toevoegen en klik vervolgens om de handtekening te plaatsen.
   Of selecteer in de werkbalk Snelle acties en selecteer vervolgens uw initiaal.
   Uw initialen worden weergegeven in het veld.
  2. Om de plaatsing van uw handtekening aan te passen plaatst u de muisaanwijzer op de handtekening totdat u een pluspictogram ziet en klikt en verplaatst u de handtekening naar wens. 
  3. Als u de grootte van uw handtekening wilt aanpassen, plaatst u de muisaanwijzer op de blauwe cirkel in de hoek en houdt u deze vast om te slepen.
  Opmerking:

  Als u een afbeelding als uw handtekening of initialen wilt gebruiken:

  • Zet uw naam in zwarte inkt op een schoon, leeg vel wit papier. Teken in het midden van het papier, zodat u geen randen fotografeert of scant.
  • Fotografeer of scan uw handtekening. Als u een foto van uw handtekening maakt, moet u ervoor zorgen dat de pagina goed wordt belicht en dat er geen schaduwen over de handtekening vallen.
  • Breng de foto of scan over naar uw computer. Acrobat/Reader accepteert bestanden met de indeling JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF en BMP. U hoeft de foto niet uit te snijden. Acrobat/Reader importeert alleen de handtekening als de foto of scan schoon is.

Formulieren delen

Nadat u uw formulier hebt ingevuld en opgeslagen, kunt u een van de volgende acties uitvoeren:

Het formulier delen met anderen om het weer te geven of een opmerking te plaatsen:

 1. Selecteer in de rechterbovenhoek en vervolgens in het dialoogvenster Document delen dat wordt geopend:

  • Om het document met specifieke mensen te delen begint u de naam of het e-mailadres te typen van de persoon met wie u het formulier wilt delen.
  • Selecteer Koppeling ophalen om het formulier te delen via een koppeling.
  share-with-others

 2. In het dialoogvenster Leden uitnodigen dat verschijnt:

  1. Ga door met het toevoegen van namen van mensen met wie u wilt delen.
  2. Pas het bericht zo nodig aan.
  3. Als u het formulier alleen-lezen wilt maken, schakelt u Opmerkingen toestaan uit.
  4. Selecteer Deadline toevoegen en voer vervolgens een datum in om een beoordelingsdeadline toe te voegen.
  5. Selecteer Uitnodigen.
  share-with-others-2

  Hierdoor wordt een koppeling gestuurd naar alle mensen die u aan het formulier hebt toegevoegd.

Een gecertificeerde kopie van de PDF delen:

 1. Selecteer Een gecertificeerde kopie opslaan in het deelvenster Ondertekenen aan de linkerkant.

  Hierdoor wordt een gecertificeerde kopie van het formulier gemaakt en wordt bovenaan een certificaatbanner weergegeven zoals hieronder getoond.

  sign-panel

 2. Selecteer Volgende in de aanmeldingsmelding in het rechterdeelvenster.

  U wordt gevraagd u opnieuw aan te melden bij op uw account om uw ondertekende overeenkomsten te helpen beschermen.

  Selecteer Volgende in het dialoogvenster Beveiligde gegevens.

 3. Selecteer in het dialoogvenster dat hierna verschijnt, de optie Doorgaan en voer uw accountgegevens in om u aan te melden.

  Selecteer Doorgaan in dialoogvenster Aanmelden.

 4. Zodra u zich opnieuw aanmeldt, geeft de gecertificeerde kopie de bestandsinformatie en opties voor delen weer. Selecteer een gewenste deeloptie om het formulier te delen. 

  certified-1

  certified-4

Een koppeling naar het formulier delen:

 1. Selecteer in de rechterbovenhoek.
 2. Als u een alleen-lezen formulier wilt delen, schakelt u Opmerkingen toestaan uit.
 3. Selecteer Koppeling ophalen.

Het formulier wordt geüpload naar de cloudopslag van Adobe en er wordt een deelbare koppeling gegenereerd die naar uw klembord wordt gekopieerd. U kunt de koppeling overal plakken vanwaar u wilt delen.

get-link

Formulieren delen via een website of een online portal

Selecteer in het deelvenster Ondertekenen Meer opties en selecteer vervolgens Een webformulier maken. Volg de workflow om het formulier aan uw website toe te voegen en deel koppelingen om online gegevens te verzamelen. 

sign-panel-with-options

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?