Captivate Prime-naleving van AVG

Opmerking:

Belangrijk: de inhoud van dit document is geen juridisch advies en is niet bedoeld als vervanging van juridisch advies. Raadpleeg de juridische afdeling van uw bedrijf voor advies over AVG.

AVG is een nieuwe verordening van de Europese Unie die op 25 mei 2018 in werking treedt. Het biedt sterke controle op gegevensprivacy en stelt eindgebruikers in staat om hun eigen persoonlijke gegevens te beheren.

Hoewel AVG een EU- verordening is, geldt deze voor bedrijfsentiteiten over de hele wereld die persoonlijke gegevens verzamelen van gebruikers die EU-ingezetenen zijn.  Als Captivate Prime-klant moet u beoordelen of AVG op uw organisatie van toepassing is.

Overeenkomstig de AVG wordt uw bedrijf als gegevensbeheerder beschouwd wanneer uw bedrijf een product of dienst aan EU-ingezetenen levert en uw bedrijf bepaalt hoe en waarom het gegevens van deze ingezetenen verzamelt, volgt en controleert. Als Adobe Captivate Prime-klant wordt u, als u een van deze activiteiten uitvoert, als gegevensbeheerder beschouwd.

Bedrijven die gegevens verwerken namens beheerders worden beschouwd als gegevensverwerkers. Als leverancier van LMS Adobe Captivate Prime, dat in de cloud wordt gehost, speelt Adobe de rol van gegevensverwerker. Hier vindt u meer informatie over AVG en uw bedrijf.

Captivate Prime heeft de volgende hulpmiddelen en processen opgenomen om u te helpen bij de naleving van AVG. Om ervoor te zorgen dat processen die verder gaan dan het product zelf, volledig in overeenstemming zijn met de verordening, moet u mogelijk nog een evaluatie uitvoeren met uw complianceteam.

Het recht om te worden vergeten - Contact opnemen met de gegevensbeheerder: AVG vereist dat beheerders functionaliteit voor het recht om te worden vergeten ondersteunen voor hun gebruikers. Dit betekent dat iedere gebruiker het recht heeft om de gegevensbeheerder te verzoeken alle persoonlijke gegevens die over hem/haar zijn opgeslagen, permanent te verwijderen. Als u een dergelijk verzoek ontvangt en na verdere evaluatie besluit dat het een geldig verzoek is, dan kunt u deze functie nu in Captivate Prime uitvoeren via Gebruikers verwijderen. Met deze functie kan de beheerder permanente verwijdering van alle gegevens met betrekking tot een specifiek individu starten, op verzoek van een individuele persoon. Op dat moment zal Captivate Prime de gegevens onmiddellijk definitief uit de database verwijderen, automatisch gevolgd door opschoning van de back-uplogboeken (bedoeld voor herstel van het systeem).

Recht om te worden vergeten - Contact opnemen met de gegevensverwerker: De eindgebruiker kan ook onafhankelijk contact opnemen met Adobe voor verwijdering van zijn PII. In dit geval zal Captivate Prime automatisch detecteren welke accounts de eigenaar zijn van de PII voor die gebruiker en zal Adobe de beheerder onmiddellijk op de hoogte brengen van een dergelijke aanvraag. De beheerder kan vervolgens de geldigheid van het verzoek beoordelen en eventueel actie ondernemen via de functie Purge Users.

Recht op inzage: AVG stelt de eindgebruiker in staat gegevens op te vragen die een gegevensbeheerder mogelijk voor die eindgebruiker heeft opgeslagen.Ter ondersteuning van dit verzoek kan de beheerder in Captivate Prime zelf een Learner-transcript genereren dat met de gebruiker kan worden gedeeld.

Privacy door ontwerp, gegevensversleuteling: We verwerken gegevens zowel tijdens overdracht als in rust volgens de beste versleutelingsstandaarden om gegevensbeveiliging te waarborgen. De gebruikte versleutelingsalgoritmen zijn SHA-256. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat alle gegevens die u opslaat, voldoende worden beschermd zodat deze niet in de verkeerde handen vallen. Hier vindt u meer informatie over het ontwerp van de Captivate Prime-architectuur. Deze is geheel ontworpen met het oog op privacy en beveiliging. http://wwwimages.adobe.com/content/dam/acom/en/security/pdfs/ADB-Captivate-Security-WP.pdf

Adobe-logo

Aanmelden bij je account