Migratiehandleiding

Referentiehandleiding voor integratiebeheerders die een bestaand LMS naar Captivate Prime LMS willen migreren

Overzicht

Adobe Captivate Prime is een studentgerichte, selfservice Learning Management Solution die in de cloud wordt gehost. Adobe stelt ondernemingen in staat om de opleidingsgegevens en trainingsinhoud van hun organisatie naar de Captivate Prime LMS-toepassing te migreren met de bestaande LMS (Learning Management Systems). 

Gebruiksscenario

Over het algemeen hebben grote ondernemingen hun eigen interne LMS of oudere Learning Management Systems van een andere leverancier. LMS bestaat uit de trainingsinhoud en trainingsgegevens van uw onderneming. Wanneer u als onderneming Captivate Prime aanschaft, wilt u waarschijnlijk uw bestaande LMS-inhoud en -gegevens naar Captivate Prime overdragen, zodat u van de voordelen van een modern, intuïtief LMS kunt profiteren zonder de oude gegevens van uw organisatie te verliezen.

Captivate Prime biedt de tools en specificaties waarmee de integratiebeheerder van uw organisatie de migratietaken kan opzetten en uitvoeren. 

Opmerking:

De beheerders van een organisatie kunnen vanaf nu toegang krijgen tot de migratiefunctie in Captivate Prime door contact op te nemen met het ondersteuningsteam van Adobe. U kunt contact opnemen met het ondersteuningsteam van de Adobe Captivate Prime om de migratiefunctie voor uw account in te schakelen.

Migratieproces

In deze sectie vindt u een uitleg van de vereisten voor migratie, de belangrijkste stappen in het migratieproces, migratiesprints, specificaties, specificaties en migratiestappen voor gegevens en inhoud: 

Vereisten

Het Captivate Prime-team verwacht dat de volgende taken door de integratiebeheerders van uw organisatie worden uitgevoerd voordat het migratieproces wordt uitgevoerd:

 • De integratiebeheerder haalt gegevens en inhoud uit het bestaande LMS op en zet de gegevens in de bestandsindelingen die door Captivate Prime zijn gedefinieerd. 
 • Captivate Prime biedt geen ondersteuning voor het importeren van gebruikers als onderdeel van het migratieproces en verwacht dat de organisatie gebruikers via connectoren importeert. Adobe Systems verwacht dat deze connectoren vóór de migratie geconfigureerd worden. Raadpleeg de Help voor Captivate Prime-connectoren voor meer informatie.
Opmerking:

Captivate Prime beveelt beheerders aan het migratieproces uit te proberen in een proefaccount voordat ze de gegevens en inhoud naar de Captivate Prime-productieomgeving migreren. 

Belangrijkste stappen van het migratieproces

Dit zijn de belangrijkste stappen in de migratie van inhoud en gegevens van een bestaand LMS naar Captivate Prime:
 1. De integratiebeheerder of partner evalueert de bestaande LMS-gegevens en -inhoud die gemigreerd moeten worden.
 2. De integratiebeheerder evalueert de tools en specificaties van Captivate Prime voor het opnemen van gegevens en inhoud. 
 3. De integratiebeheerder schrijft code of verricht handmatig werk om de trainingsgegevens en -inhoud van het oudere LMS te exporteren op basis van de functionaliteit van het oudere LMS. 
 4. Zodra de trainingsgegevens en -inhoud beschikbaar zijn, analyseert de integratiebeheerder de gegevens en inhoud en wijst hij/zij deze toe in overeenstemming met de migratiespecificaties van Captivate Prime. 
 5. De integratiebeheerder gebruikt de tools van Captivate Prime om de migratie in deze volgorde te doorlopen:
  1. Overdracht van de studenten naar Captivate Prime
  2. Overdracht van trainingsinhoud naar Prime en 
  3. Tot slot, overdracht van trainingsgegevens naar Captivate Prime.

De organisatie kan Captivate Prime LMS nu samen met de oudere inhoud gaan gebruiken. 

Omvang van migratieobjecten

U kunt alleen inhoud voor de volgende leerobjecten migreren:

 • Module
 • Badges
 • Cursus
 • Moduleversie
 • Cursusinstantie
 • Cursusmodule
 • Vaardigheden
 • Vaardigheidsniveau
 • Vaardigheid cursus
 • Certificering
 • Certificering cursus
 • Vastlegging certificering
 • Leerprogramma
 • Leerprogramma cursus
 • Leerprogramma instantie
 • Leerprogramma cursusinstantie
 • Taakhulp
 • Versie taakhulp
 • Taakhulp cursus
 • Taakhulp vaardigheden
 • Inschrijving
 • Inschrijving voor certificering
 • Inschrijving voor leerprogramma
 • Inschrijving voor de taakhulp
 • Curcuscijfers van gebruiker

 

Kernbegrippen van migratie

Hieronder worden kort enkele kernbegrippen van het Captivate Prime-migratieproces uitgelegd: 

Migratieproject

In Captivate Prime bestaat een migratieproject uit een of meer sprints. U kunt ook meerdere migratieprojecten voor uw account hebben. Het migratieproces in Captivate Prime begint met het maken van een migratieproject. 

Sprint

In het Captivate Prime-migratieproces definieert een sprint een set geselecteerde migratie-items die u uit het bestaande LMS wilt migreren. Een migratie-item kan een cursusmodule, studentrecord of een set cursussen zijn. Een sprint kan meerdere leergegevensitems omvatten. U kunt in elke sprint migratietaken uitvoeren. 

Sprint runs

Sprint run is het proces waarmee een sprintmigratieopdracht wordt gestart. U kunt de sprint run op elk punt in de run stoppen. 

Sprint re-runs

U kunt een migratiesprint na voltooiing op elk moment opnieuw uitvoeren. Deze situatie doet zich voor wanneer u de gegevens in een sprintitem wilt wijzigen om deze opnieuw naar de toepassing te migreren of om de fouten in CSV's te corrigeren. 

CSV-specificatie

Captivate Prime biedt u een set standaard CSV-specificaties. Het beste is om deze CSV-specificaties door te nemen voordat u het migratieproces start. De integratiebeheerder van uw organisatie kan de bestaande gegevensindelingen analyseren en toewijzen in overeenstemming met de CSV-sjabloonitems van Captivate Prime.  

Tags voor migratieprojecten

Adobe Systems raadt u aan een reeks trefwoorden te gebruiken als tags om uw migratieprojecten eenvoudig te identificeren binnen de Captivate Prime-toepassing. Met behulp van deze tags kunt u uw projecten intern identificeren in de Captivate Prime-toepassing. 

Inhoudloze module

Met Captivate Prime kunt u een module zonder inhoud uploaden. Adobe Systems beschouwt het als een inhoudloze module in Captivate Prime. In een scenario waarin u een deel van de oude gegevens uit uw bestaande LMS wilt migreren zonder dat er inhoud nodig is, kunt u het bestand module_version.csv zonder URL-verwijzing uploaden. 

CSV-specificaties en voorbeeld-CSV's

Hieronder staan de standaard CSV-specificaties die u aan uw bestaande LMS-migratiegegevens kunt toewijzen. Klik op  csv -specifications en sample- csvs  om ZIP-bestanden te downloaden. Het downloadbare  CSV -specifications.zip bevat zeven Excel-bladbestanden. Deze Excel-bladbestanden zijn specificaties met beschrijvingen die u laten zien hoe u de CSV-bestanden invult. De overeenkomstige CSV-bestanden moeten de gegevens voor elk veld bevatten in de voorgeschreven indeling, zoals uitgelegd in deze XLSX-bestanden. 

Dianr.

Bestandsnaam

Beschrijving van de inhoud

Opmerkingen

1

module.xlsx

Metagegevens voor module.csv

 

2

badge.xlsx

Metagegevens voor badge.xlsx

 

3

course.xlsx

Metagegevens voor course.csv

Vermeld één auteursnaam voor een cursus, omdat meerdere auteursnamen na migratie soms niet goed worden weergegeven in de toepassing. 

4

module_versie.xlsx 

Metagegevens voor module_version.csv

Zorg ervoor dat u het URL-pad van de Box-accountmap opgeeft waarnaar u de inhoud hebt geüpload. 

5

course_instance.xlsx

Metagegevens voor course_instance.csv

 

6

session.xlsx

Metagegevens voor session.csv

Zorg dat elke vermelding in session.csv is gekoppeld aan ten minste één module voor het klaslokaal/virtuele klaslokaal

7

course_module.xlsx

Metagegevens voor course_module.csv

 

8

skill.xlsx

Metagegevens voor skill.csv

 

9

skill_level.xlsx

Metagegevens voor skill_level.csv

 

10

skill_course.xlsx

Metagegevens voor skill_course.csv

 

11

certification.xlsx

Metadata voor Certification.csv

 

12

certification_course.xlsx

Metagegevens voor certification_course.csv

 

13

certification_commit.xlsx

Metagegevens voor certification_commit.csv

 

14

learning_program.xlsx

Metagegevens voor learning_program.csv

 

15

learning_program_course.xls 

Metagegevens voor learning_program_course.csv 

 

16

learning_program_instance.xlsx 

Metagegevens voor learning_program_instance.csv

 

17

learning_program_instance_course_instance.xlsx 

Metagegevens voor learning_program_instance_course_instance.csv

 

18

job_aid.xlsx

Metagegevens voor job_aid.csv

Elke gemigreerde job_aid vereist een of meer job_aid-versies.

19

Job_aid_version.xlsx

Metagegevens voor job_aid_version.csv

 

20

job_aid_course.xlsx

Metagegevens voor job_aid_course.csv

 

21

job_aid_skills.xlsx

Metagegevens voor job_aid_skills.csv

 

22

enrollments.xlsx

Metagegevens voor  enrollments.csv

 

23

certification_enrollement.xlsx

Metagegevens voor certification_enrollement.csv

 

24

learning_program_enrollment.xlsx

Metagegevens voor learning_program_enrollment.csv

 

25

job_aid_enrollment.xlsx

Metagegevens voor job_aid_enrollment.csv

 

26

user_course_grade.xlsx


Metagegevens voor user_course_course_grade.csv

Verstrek de vereiste gegevens van studentrecords in het CSV-bestand, ook al zijn ze niet verplicht. Zonder deze informatie is het mogelijk dat de Captivate Prime-toepassing geen gegevens weergeeft, zelfs als de CSV voor migratie wordt verwerkt. sample-csvs.zip file bevat zeven CSV-bestanden met gelijkaardige naamconventie als hierboven.

Opmerking:

Captivate Prime ondersteunt alleen datum- en tijdwaarden in UTF-8- en 32-bits indeling. Er kunnen fouten optreden tijdens migratie als u de datum in CSV-bestanden vermeldt met een datum die buiten bereik ligt zoals 2038-07-17T08:53:21.000Z of 1980-04-17T08:13:25.322Z. 

Downloaden

Opmerking:

U moet rekening houden met de volgende afhankelijkheden van CSV-bestanden tijdens het importeren:

 • module_version.csv is afhankelijk van module.csv
 • course_instance.csv is afhankelijk van course.csv
 • course_module.csv is afhankelijk van course.csv, module.csv en module_version.csv
 • course_instance.csv is afhankelijk van course.csv
 • session.csv is afhankelijk van course.csv en module.csv
 • enrollment.csv is afhankelijk van course.csv
 • user_course_grade.csv is afhankelijk van course.csv en module.csv
 • skill_course.csv is afhankelijk van course.csv
 • skill_level.csv is afhankelijk van skill.csv
 • learning_program_instance.csv is afhankelijk van learning_program en learning_program_course.csv
 • learning_program_course.csv is afhankelijk van learning_program.csv
 • learning_program_enrollment.csv is afhankelijk van learning_program en learning_program_instance.csv
 • learning_program_instance_course_instance.csv is afhankelijk van learning_program.csv, learning_program_instance.csv  en course_instance.csv
 • certification_course.csv  is afhankelijk van certification.csv en course.csv
 • certification_commit.csv is afhankelijk van certification.csv en certification_course.csv 
 • certification_enrollment.csv is afhankelijk van certification.csv, certification_course.csv en certification_enrollment.csv

Migratieprocedure

Voordat u de migratieprocedure start, is het belangrijk om de volgende punten in acht te nemen:

 • Er kan altijd maar één migratieproject tegelijk actief zijn in een account. Binnen een project kan er altijd maar één sprint tegelijk actief zijn.
 • U kunt een run die al in het migratieproces is, niet ongedaan maken. U kunt echter de bestaande verwijderingsoptie in elke functie van Captivate Prime gebruiken om migratie van gegevens of inhoud ongedaan te maken. 
 • Zodra het migratieproject start, geeft de status aan dat migratie in voortgang is. Tijdens de migratie kunnen alleen personen met de rol van integratiebeheerder bij Captivate Prime inloggen. 

FTP- en Box-accounts maken

Het is zeer belangrijk dat u uw migratieproject plant. Het is raadzaam om projecten in meerdere sprints op te splitsen en duidelijk aan te geven wat u in elke sprint wilt migreren. Het kan zelfs een goed idee zijn om na elke sprint steekproefgewijs te controleren of de gegevens in die sprint goed zijn gemigreerd, in plaats van alles aan het eind van het project te controleren. Voordat u de sprint als onderdeel van uw migratieproject start, moet u gegevens en inhoud van CSV-bestanden uploaden naar respectievelijk FTP- en Box-servers. Als u geen accounts hebt voor Exavault FTP en Box, kunt u deze maken. 

Een FTP-account maken

Klik op CSV FTP-map aanvragen. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd uw e-mail-ID in te voeren. Volg de online instructies en maak een Exavault FTP-account. Zodra u uw account hebt gemaakt, kunt u uw migratie- en sprintprojectmappen in Exavault FTP bekijken.

Hieronder ziet u ter referentie een voorbeeld van de projectbestanden en -map van ExaVault. 

Projectbestanden en map van ExaVault
Projectbestanden en map van ExaVault

Een Box-account maken

Maak een map voor het uploaden van inhoud op dezelfde manier als u de FTP-map hebt gemaakt. Klik op Migratie in het linkerdeelvenster en klik op Map voor uploaden van inhoud aanvragen onderaan de geopende pagina.

U ontvangt dan een e-mail van Box met een link naar de gedeelde map. Hebt u geen Box-account, klik dan op Sign up en maak een account. Er worden aanmeldingsinstructies verzonden naar de e-mail-ID van de integratiebeheerder.

Gegevens uploaden (CSV-bestanden) naar FTP-mappen of Box-mappen

U moet een FTP- of Box-account maken voordat u een migratieproject maakt. In dit  stadium kunt  u dus een migratieproject en een sprint maken in de Captivate Prime-toepassing.  Raadpleeg de sectie Migratieprocedure voor gegevens en inhoud op deze pagina om een migratieproject te maken.

Klik in uw FTP- of Box-account op de naam van uw projectmap en klik op de sprintnaam. U kunt de CSV-gegevensbestanden die u naar de sprintmap wilt migreren, uploaden. Klik hiertoe op de knop Bestanden uploaden bovenaan in de Exavault FTP- of Box-server en zet de CSV-bestanden neer. Hieronder ziet u een voorbeeld ter referentie na het uploaden  naar  ExaVault. 

Uploaden naar ExaVault
Uploaden naar ExaVault

U kunt teruggaan naar het Captivate Prime-migratieproject op Vernieuwen klikken en alle CSV-gegevenstypen bekijken die in uw migratiesprint worden vermeld.

Trainingsinhoud naar inhoudsmappen uploaden

Upload de trainingsinhoud van uw bestaande LMS naar uw Box-account. Als u het migratieproject en de sprint al hebt gemaakt, vult het Box-account het migratieproject en de sprintnaam in. U kunt de inhoud in hetzelfde pad uploaden. Raadpleeg de sectie Migratieprocedure voor gegevens en inhoud op deze pagina om een migratieproject te maken.

U kunt de inhoudsbestanden slepen en neerzetten of op Uploaden klikken en de bestanden van uw bureaublad selecteren. Als u een bijzonder groot bestand hebt, kan het uploaden langer duren. Hoelang het duurt om bestanden naar uw Box-account te uploaden is afhankelijk van de bestandsgrootte.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een Box-account na het uploaden: 

Box-account
Box-account

Nadat de bestanden naar uw Box-account zijn geüpload, moet u ervoor zorgen dat u het relatieve pad van dit Box-inhoudsbestand in het bestand module_version.csv vermeldt. Dit is een verplichte stap. U moet het pad van de module-inhoud aangeven. 

Hebt u zich bij de FTP- en Box-servers aangemeld en de inhoud geüpload, dan verschijnen de CSV-locaties zoals hieronder weergegeven in Captivate Prime. 

CSV-locaties
CSV-locaties

Migratieprocedure voor gegevens en inhoud

Hieronder vindt u de procedure om de LMS-gegevens en -inhoud van uw bedrijf naar Captivate Prime te migreren:

Opmerking:

Doorloop de vereisten van het migratieproces voordat u de migratie start. Raadpleeg de sectie CSV-specificaties en voorbeeld-CSV's op deze pagina en bereid de CSV's voor op migratie van gegevens en inhoud.

 1. Meld u als integratiebeheerder bij de Captivate Prime-toepassing aan en klik op Migratie in het linkerdeelvenster.

  De startpagina voor migratieprojecten verschijnt. Als uw organisatie al migratieprojecten heeft gemaakt, ziet u hier de lijst van alle migratieprojecten. 

 2. Klik op Nieuw in de rechterbovenhoek van de pagina om een migratieproject te maken. U kunt ook op de link Migratieproject maken om dit te doen. De pagina Een migratieproject maken verschijnt.

  Opmerking:

  Als u nog geen FTP-map hebt gemaakt, wordt u gevraagd een Exavault-account met FTP-mappen te maken. Dit is een verplichte stap voordat u een migratieproject maakt. 

  Een nieuw migratieproject maken
  Een nieuw migratieproject maken

  Geef de projectnaam, projecttag, cursuscatalogus en beschrijving voor uw migratieproject op. Klik op Maken.

  Uw migratiegegevens worden geïdentificeerd met behulp van deze tag voor migratieprojecten. Als u geen specifieke cursuscatalogus hebt, kiest u de standaardcatalogus in de vervolgkeuzelijst. Alle cursussen die u via een migratieproject migreert, worden opgenomen in de catalogus die u hier kiest. Als u geen catalogus kiest, behoren alle gemigreerde cursussen tot de standaardcatalogus. 

 3. De pagina voor sprintconfiguratie verschijnt zoals hieronder weergegeven. U moet een sprint maken als onderdeel van uw migratieproject. Kies de sprintnaam en geef een korte beschrijving van de sprint. U kunt Ja kiezen als u inhoud als onderdeel van deze sprint wilt migreren. Klik op Volgende.

  Sprintconfiguratie
  Sprintconfiguratie

  Selecteer het vakje met de titel Er zijn gebruikers toegevoegd of gewijzigd sinds de laatste run om de lijst van gebruikers met de Captivate Prime-toepassing te synchroniseren. Als u de inhoud en gegevens naar Captivate Prime migreert, is dit misschien niet nodig. Maar als er tijd is verstreken tussen uw eerdere sprintmigratie en de laatste sprintmigratie, is het het beste om de gebruikerslijst te synchroniseren. Dit houdt de Captivate Prime-database synchroon met uw LMS-gebruikers.

  Opmerking:

  Deze synchronisatiestap wordt aanbevolen wanneer enrollment.csv en user_course_course_grade.csv worden gemigreerd. Deze stap zorgt ervoor dat de Captivate Prime-database gesynchroniseerd is met uw migratiedatabase en dat alle gebruikers van wie de gegevens in de sprint gemigreerd moeten worden, beschikbaar zijn in de migratiedatabase.

 4. U kunt de sprintmigratie starten met uw geüploade gegevens en inhoud. Klik op de link Vernieuwen voordat u de sprint run start om de FTP- en inhoudsmappen met de Captivate Prime-toepassing te synchroniseren.

  Sprintmigratie
  Sprintmigratie

  Klik op Starten rechtsboven op de pagina. U kunt op elk moment tijdens het sprintmigratieproces op Stop klikken om de sprintmigratie af te breken. 

  De migratiestatus wordt op alle gegevensitems en inhoud van de sprint weergegeven. Controleer het aantal geslaagde en mislukte items als onderdeel van de migratiesprintrun.

  Opmerking:

  Als u module-inhoud uploadt, zorg er dan voor dat het pad van de inhoudsmap in module_version.csv wordt gegeven. Als u deze stap overslaat, kunnen er tijdens migratie fouten optreden. Als u bijvoorbeeld inhoud voor een module op eigen tempo uploadt, zoals video's, moet u het relatieve URL-pad van Box in module_version.csv opgeven. Voor de inhoud van de activiteitenmodule kunt u de URL-naam opgeven. 

  Hieronder ziet u een voorbeeld van het voortgangsvenster. Zoals te zien in het voorbeeld, kunt u het aantal verwerkte records voor elk migratiegegevensitem bekijken. De status geeft aan of migratie is geslaagd of mislukt. Klik op Foutrecords downloaden naast de mislukte items om de foutenlogboeken te downloaden en bekijken. U kunt de problemen in CSV oplossen en opnieuw uploaden in FTP. 

  Voortgangsvenster
  Voortgangsvenster

  Klik op de sprintlijst in het linkerdeelvenster om de lijst met alle sprints van een migratieproject te bekijken. U kunt een lijst van alle sprints bekijken, het aantal runs dat u voor elke sprint hebt uitgevoerd, de  startdatum, de duur en de voltooiingsstatus, zoals weergegeven in het voorbeeld hieronder. 

  Sprintinstellingen
  Sprintinstellingen

 5. Nadat u de laatst bijgewerkte CSV's hebt geüpload, kunt u rechtsboven op de pagina op Opnieuw uitvoeren klikken. Alle gegevensitems worden dan opnieuw verwerkt waarbij ongewijzigde items worden genegeerd. Bent u tevreden met de migratie van gegevenselementen in een sprint, dan kunt u de migratie als compleet markeren door op de knop bovenaan de pagina te klikken. U kunt later een nieuwe sprint starten met meer gegevensitems. Zodra een sprint als voltooid is gemarkeerd, kunt u deze niet langer opnieuw uitvoeren. In een migratieproject kunt u ook een willekeurig aantal sprints hebben. Bent u tevreden met de migratiestatus van alle sprints, dan kunt u het migratieproject als Voltooid markeren door op Project als voltooid markeren op de pagina met sprintlijsten te klikken.

  Opmerking:

  Voordat u het migratieproject als voltooid markeert, moet u controleren dat alle sprints van het project voltooid zijn. Zodra u het migratieproject als voltooid hebt gemarkeerd, kunt u niet meer teruggaan om sprints in dat project te maken of wijzigingen aan te brengen. U moet dan een ander migratieproject maken en hier sprints aan toevoegen.

Migratieverificatie

Nadat u de leergegevens en -inhoud van het oude LMS van uw organisatie hebt gemigreerd, kunt u de geïmporteerde gegevens en inhoud controleren met behulp van verschillende functies voor leerobjecten. U kunt u bijvoorbeeld aanmelden bij de Captivate Prime-toepassing als beheerder en de beschikbaarheid van geïmporteerde modules en cursusgegevens en -inhoud controleren. 

Retrofitten in migratie

Met deze integratiefunctie kunt u een retrofit uitvoeren van historische gegevens voor een leerobject van een oud LMS naar een actieve cursus die in Captivate Prime is gemaakt.

Hieronder staan de standaard CSV-specificaties die u aan uw bestaande LMS-migratiegegevens kunt toewijzen. Klik op csv-specifications en sample-csvs om ZIP-bestanden te downloaden. Het gedownloade csv-specifications.zip bevat vier Excel-bladbestanden. Deze Excel-bladbestanden zijn specificaties met beschrijvingen die u laten zien hoe u de CSV-bestanden invult. De overeenkomstige CSV-bestanden moeten de gegevens voor elk veld bevatten in de voorgeschreven indeling, zoals uitgelegd in deze XLSX-bestanden.

1-enrollment.xlsx-bevat beschrijvingen van metagegevens die nodig zijn voor het bestand retrofit_enrollment.csv.

2-certification_enrollment.xlsx-bevat beschrijvingen van metagegevens die nodig zijn voor het bestand retrofit_certification_enrollment.csv.

3-learning_program_enrollment.xlsx-bevat beschrijvingen van metagegevens die nodig zijn voor het bestand retrofit_learning_program_enrollment.csv.

4-user_course_grades.xlsx-bevat beschrijvingen van metagegevens die nodig zijn voor het bestand retrofit_user_course_grades.csv.

Downloaden

Migratieproblemen oplossen

Klik hier voor meer informatie over de tijdelijke oplossingen of oplossingen voor de problemen die integratiebeheerders ondervonden bij het migreren van gegevens en inhoud vanuit hun bestaande LMS naar de Captivate Prime-toepassing.

Tips voor gebruikersbeheer

In dit onderwerp vindt u een aantal tips voor gebruikersbeheer in Captivate Prime. Deze concepten helpen u gebruikers beter te beheren voor CSV-import, connectoren en migratiefuncties van Captivate Prime. 

Captivate Prime ID's

Captivate Prime biedt twee unieke ID's voor gebruikers:

 • E-mail-ID 
 • UUID (Universally Unique ID)

Captivate Prime ondersteunt UUID om organisaties flexibel beheer van gebruikersaccounts te bieden. Als u als beheerder de UUID van gebruikers in een account hebt, kunt u de e-mail-ID's van gebruikers voor dat account wijzigen.  

Gebruiksscenario van UUID in een organisatie

Denk eens aan een scenario waarin werknemer A als contractant in dienst treedt bij een bedrijf genaamd Prime. Tijdens de contractperiode besluit Prime het persoonlijke mailaccount, zeg A@gmail.com, van de contractant te gebruiken en deze geen bedrijfsmail-ID, A@prime.com, te geven. Wanneer de contractperiode van zes maanden voorbij is en werknemer A als voltijdse werknemer bij Prime in dienst treedt, wil Prime zijn e-mail-ID veranderen in dat van het bedrijf: A@prime.com. 

Wanneer het bedrijf UUID-toegang tot het gebruikersaccount heeft, zal het bedrijf hier in het bovengenoemde scenario van profiteren. Prime kan de persoonlijke e-mail-ID van werknemer A gewoon vervangen door een officiële e-mail-ID. De records van de werknemer voor dit account blijven onaangetast door deze wijziging. 

Identificatie voor één gebruiker

Captivate Prime identificeert en onthoudt hoe een gebruiker wordt toegevoegd, bijvoorbeeld door middel van zelfregistratie of CSV-upload, of een afzonderlijke gebruiker die via de gebruikersinterface of API is toegevoegd. 

 • Als één gebruiker wordt toegevoegd via de UI (gebruikersinterface) of API, kunt u deze gebruiker ook weer verwijderen via de UI of API. 
 • U kunt afzonderlijke gebruikers updaten via het CSV-uploadproces, maar houd er hierbij rekening mee dat deze gebruikers als CSV-gebruikers worden behandeld en dat de CSV-workflows op hen van toepassing zijn. 

De managerrol toewijzen

In Captivate Prime kunt u de managerrol niet rechtstreeks aan een gebruiker toewijzen. Gebruiker X kan alleen een Captivate Prime-manager worden als u het managerattribuut van een gebruiker (bijvoorbeeld A) in dat account op die gebruiker X instelt.

Wanneer X de manager van bijvoorbeeld gebruikers A, B en C is maar de organisatie gaat verlaten, moet u ervoor zorgen dat het managerattribuut van A, B en C op de nieuwe manager wordt ingesteld. U kunt het managerattribuut van deze gebruikers ook tijdelijk op ROOT instellen en hier later de naam van de nieuwe manager aan toewijzen. 

Raadpleeg de volgende Help-inhoud voor meer informatie over dit onderwerp: 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account