Algemene bewerkingsfuncties

Algemene bewerkingsfuncties voert u uit in het documentvenster. Met deze functies kunt u tekst, HTML en objecten invoegen, lettertypen en tekenopmaak toevoegen, wijzigen en verwijderen, tags en kenmerken aanpassen en doen.

dom.applyCharacterMarkup()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Past het opgegeven type tekenopmaak toe op de selectie. Als de selectie een invoegpunt is, wordt de opgegeven tekenopmaak toegepast op tekst die na het invoegpunt wordt getypt.

Argumenten

tagName

 • Het argument tagName is de tagnaam die is gekoppeld met de tekenopmaak. Dit moet een van de volgende tekenreeksen zijn: "b", "cite", "code", "dfn", "em", "i", "kbd", "samp", "s", "strong", "tt", "u" of "var".

Retourneert

Niets.

dom.applyFontMarkup()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Past de tag FONT en het kenmerk en de waarde die zijn opgegeven, toe op de huidige selectie.

Argumenten

attribute, value

 • Het argument attribute moet "face", "size" of "color" zijn.

 • Het argument value is de waarde die aan het kenmerk moet worden toegewezen, bijvoorbeeld, "Arial, Helvetica, sans-serif", "5" of "#FF0000".

Retourneert

Niets.

dom.deleteSelection()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Verwijdert de selectie in het document.

Argumenten

Geen.

Retourneert

Niets.

dom.editAttribute()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Geeft de juiste interface weer voor het bewerken van het opgegeven documentkenmerk. In de meeste gevallen is deze interface een dialoogvenster. Deze functie is alleen geldig voor het actieve document.

Argumenten

attribute

 • attribute is een tekenreeks die het tagkenmerk aangeeft dat u wilt bewerken.

Retourneert

Niets.

dom.exitBlock()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Sluit de huidige alinea of het blok met koptekst af, zodat het invoegpunt buiten alle blokelementen staat.

Argumenten

Geen.

Retourneert

Niets.

dom.getCharSet()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 4.

Beschrijving

Retourneert het kenmerk charset in de metatag van het document.

Argumenten

Geen.

Retourneert

De coderingsidentiteit van het document. Voor een Latin1-document retourneert de functie bijvoorbeeld iso-8859-1.

dom.getFontMarkup()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Haalt de waarde op van het opgegeven kenmerk van de tag FONT voor de huidige selectie.

Argumenten

attribute

 • Het argument attribute moet "face", "size" of "color" zijn.

Retourneert

Een tekenreeks die de waarde van het opgegeven kenmerk bevat of een lege tekenreeks als het kenmerk niet is ingesteld.

dom.getLineFromOffset()

Beschikbaarheid

Dreamweaver MX.

Beschrijving

Zoekt het regelnummer van een specifieke tekenmarge in de tekst (de HTML- of JavaScript-code) van het bestand.

Argumenten

offset

 • Het·argument·offset·is een geheel getal dat de locatie van het teken vanaf het begin van het bestand aanduidt.

Retourneert

Een geheel getal dat het regelnummer in het document aanduidt.

dom.getLinkHref()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Haalt de koppeling rond de huidige selectie op. Deze functie is gelijk aan het uitvoeren van de lusbewerking door de objecten op één en twee niveaus boven het huidige knooppunt totdat er een koppeling wordt gevonden, waarna vervolgens de methode getAttribute('HREF') wordt aangeroepen voor de koppeling.

Argumenten

Geen.

Retourneert

Een tekenreeks die de naam van het gekoppelde bestand bevat en wordt uitgedrukt als bestand:// URL uitgedrukt.

dom.getLinkTarget()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Haalt het doel van de koppeling rond de huidige selectie op. Deze functie is gelijk aan het uitvoeren van de lusbewerking door de objecten op één en twee niveaus boven het huidige knooppunt totdat er een koppeling wordt gevonden, waarna vervolgens de methode getAttribute('TARGET') wordt aangeroepen voor de koppeling.

Argumenten

Geen.

Retourneert

Een tekenreeks die de waarde bevat van het kenmerk ATTRIBUTE voor de koppeling of een lege tekenreeks als er geen doel is opgegeven.

dom.getListTag()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Haalt de stijl van de geselecteerde tabel op.

Argumenten

Geen.

Retourneert

Een tekenreeks die de tag bevat die is gekoppeld aan de lijst ("ul", "ol" of "dl") of een lege tekenreeks als er geen tag is gekoppeld aan de lijst. Deze waarde retourneert altijd kleine letters.

dom.getTextAlignment()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Haalt de uitlijning op van het blok dat de selectie bevat.

Argumenten

Geen.

Retourneert

Een tekenreeks die de waarde van het kenmerk ALIGN bevat voor de tag die is gekoppeld aan het blok of een lege tekenreeks als het kenmerk ALIGN niet is ingesteld voor de tag. Deze waarde retourneert altijd kleine letters.

dom.getTextFormat()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Haalt de blokindeling van de geselecteerde tekst op.

Argumenten

Geen.

Retourneert

Een tekenreeks die de bloktag bevat die is gekoppeld met de tekst (bijvoorbeeld "p", "h1", "pre" enzovoort) of een lege tekenreeks als er geen bloktag is gekoppeld met de selectie. Deze waarde retourneert altijd kleine letters.

dom.hasCharacterMarkup()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Controleert of de selectie al de opgegeven tekenopmaak heeft.

Argumenten

markupTagName

 • Het argument markupTagname is de naam van de tag die u controleert. Dit moet een van de volgende tekenreeksen zijn: "b", "cite", "code", "dfn", "em", "i", "kbd", "samp", "s", "strong", "tt", "u" of "var".

Retourneert

Een booleaanse waarde die aangeeft of de opgegeven tekenopmaak voor de volledige selectie moet worden gebruikt. De functie retourneert de waarde false als slechts een gedeelte van de selectie de opgegeven opmaak heeft.

dom.indent()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Springt de selectie in met BLOCKQUOTE-tags. Als de selectie een lijstitem is, springt deze functie de selectie in door het geselecteerde item om te zetten in een geneste lijst. Deze geneste lijst is van hetzelfde type als de buitenste lijst en bevat één item; de oorspronkelijke selectie.

Argumenten

Geen.

Retourneert

Niets.

dom.insertHTML()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Voegt HTML-inhoud in het document in op het huidige invoegpunt.

Argumenten

contentToInsert, {bReplaceCurrentSelection}

 • Het argument contentToInsert is de inhoud die u wilt invoegen.

 • Het optionele argument bReplaceCurrentSelection is een booleaanse waarde die aangeeft of de huidige selectie moet worden vervangen. Als het argument bReplaceCurrentSelection de waarde true heeft, vervangt de inhoud de huidige selectie. Als de waarde false is, wordt de inhoud ingevoegd na de huidige selectie.

Retourneert

Niets.

Voorbeeld

De volgende code voegt de HTML-tekenreeks <b>130</b> in het huidige document in:

 var theDOM = dw.getDocumentDOM(); 
 theDOM.insertHTML('<b>130</b>');

Het resultaat wordt weergegeven in het documentvenster.

dom.insertObject()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Voegt het opgegeven object in en vraagt zo nodig de gebruiker om parameters in te voeren.

Argumenten

objectName

 • Het argument objectName is de naam van een object in de map Configuratie/Objecten.

Retourneert

Niets.

Voorbeeld

Een aanroep van de functie dom.insertObject('Button') voegt een formulierknop in het actieve document in, na de huidige selectie. Als er niets is geselecteerd, voegt deze functie de knop in op het huidige invoegpunt.

Opmerking:

Hoewel objectbestanden in afzonderlijke mappen kunnen worden opgeslagen, is het belangrijk dat deze bestanden unieke namen hebben. Als een bestand met de naam Button.htm aanwezig is in de map Forms en ook in de map MyObjects, kan Dreamweaver geen onderscheid maken tussen de bestanden.

dom.insertText()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Voegt tekstinhoud in het document in op het huidige invoegpunt.

Argumenten

contentToInsert, {bReplaceCurrentSelection}

 • Het argument contentToInsert is de inhoud die u wilt invoegen.

 • Het optionele argument bReplaceCurrentSelection is een booleaanse waarde die aangeeft of de huidige selectie moet worden vervangen. Als het argument bReplaceCurrentSelection de waarde true heeft, vervangt de inhoud de huidige selectie. Als de waarde false is, wordt de inhoud ingevoegd na de huidige selectie.

Retourneert

Niets.

Voorbeeld

De volgende code voegt de tekst: &lt;b&gt;130&lt;/b&gt; in het huidige document in:

 var theDOM = dreamweaver.getDocumentDOM(); 
 theDOM.insertText('<b>130</b>');

De resultaten worden weergegeven in het documentvenster.

dom.newBlock()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Maakt een nieuw blok met dezelfde tag en kenmerken als het blok dat de huidige selectie bevat of maakt een nieuwe alinea gemaakt als de aanwijzer zich buiten alle blokken bevindt.

Argumenten

Geen.

Retourneert

Niets.

Voorbeeld

Als de huidige selectie zich binnen een gecentreerde alinea bevindt, voegt een aanroep van de functie dom.newBlock() <p align="center"> in na de huidige alinea.

dom.notifyFlashObjectChanged()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 4.

Beschrijving

Geeft aan Dreamweaver door dat het huidige Flash-objectbestand is gewijzigd. Dreamweaver werkt de voorvertoningsweergave bij door de weergave zo nodig te vergroten of te verkleinen. De breedte-hoogteverhouding van de oorspronkelijke grootte blijft behouden.

Argumenten

Geen.

Retourneert

Niets.

dom.outdent()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Springt de selectie uit.

Argumenten

Geen.

Retourneert

Niets.

dom.removeCharacterMarkup()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Verwijder het opgegeven type tekenopmaak uit de selectie.

Argumenten

tagName

 • Het argument tagName is de tagnaam die is gekoppeld met de tekenopmaak. Dit moet een van de volgende tekenreeksen zijn: "b", "cite", "code", "dfn", "em", "i", "kbd", "samp", "s", "strong", "tt", "u" of "var".

Retourneert

Niets.

dom.removeFontMarkup()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Verwijdert het opgegeven kenmerk en de bijbehorende waarde uit een FONT-tag. Als door het verwijderen van het kenmerk alleen de FONT-tag overblijft, wordt de FONT-tag ook verwijderd.

Argumenten

attribute

 • Het argument attribute moet "face", "size" of "color" zijn.

Retourneert

Niets.

dom.resizeSelection()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Vergroot of verkleint het geselecteerde object tot de opgegeven afmetingen.

Argumenten

newWidth, newHeight

 • Het argument newWidth geeft de nieuwe breedte aan waarop de functie het geselecteerde object instelt.

 • Het argument newHeight geeft de nieuwe hoogte waarop de functie het geselecteerde object instelt.

Retourneert

Niets.

dom.setAttributeWithErrorChecking()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Stelt het opgegeven kenmerk in op de opgegeven waarde voor de huidige selectie en informeert de gebruiker als de waarde van het verkeerde type is of buiten het bereik valt. Deze functie is alleen geldig voor het actieve document.

Argumenten

attribute, value

 • Het argument attribute geeft het kenmerk op dat voor de huidige selectie moet worden ingesteld.

 • Het argument value geeft de waarde op die voor het kenmerk moet worden ingesteld.

Retourneert

Niets.

dom.setLinkHref()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Maakt van de selectie een hypertextkoppeling of past de URL-waarde van de HREF-tag rond de huidige selectie aan.

Argumenten

linkHREF

 • Het argument linkHREF is de URL (relatief pad naar document, relatief pad naar hoofdmap of absolute URL) waaruit de koppeling bestaat. Als dit argument wordt weggelaten, wordt het dialoogvenster HTML-bestand selecteren weergegeven.

Retourneert

Niets.

Inschakelfunctie

dom.setLinkTarget()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Stelt het doel in van de koppeling rond de huidige selectie. Deze functie is gelijk aan het uitvoeren van de lusbewerking door de objecten op één en twee niveaus boven het huidige knooppunt totdat er een koppeling wordt gevonden, waarna vervolgens de methode setAttribute('TARGET') wordt aangeroepen voor de koppeling.

Argumenten

{linkTarget}

 • Het optionele argument linkTarget is een tekenreeks die een framenaam, vensternaam of een van de gereserveerde doelen ("_self", "_parent", "_top" of "_blank") aanduidt. Als dit argument wordt weggelaten, wordt het dialoogvenster Doel instellen weergegeven.

Retourneert

Niets.

dom.setListBoxKind()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Wijzigt de soort van het geselecteerde SELECT-menu.

Argumenten

kind

 • Het argument kind moet "menu" of "list box" zijn.

Retourneert

Niets.

dom.showListPropertiesDialog()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Opent het dialoogvenster Lijsteigenschappen.

Argumenten

Geen.

Retourneert

Niets.

Inschakelfunctie

dom.setListTag()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Stelt de stijl van de geselecteerde tabel in.

Argumenten

listTag

 • Het argument listTag is de tag die is gekoppeld aan de lijst. De waarde moet "ol", "ul", "dl" of een lege tekenreeks zijn.

Retourneert

Niets.

dom.setTextAlignment()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Stelt het kenmerk ALIGN van het blok met de selectie in op de opgegeven waarde.

Argumenten

alignValue

 • Het argument alignValue moet "left", "center" of "right" zijn.

Retourneert

Niets.

dom.setTextFieldKind()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3 (afgeschaft sinds Dreamweaver CS5.5)

Beschrijving

Stelt de opmaak van het geselecteerde tekstveld in.

Argumenten

fieldType

 • Het argument fieldType moet "input", "textarea" of "password" zijn.

Retourneert

Niets.

dom.setTextFormat()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 4.

Beschrijving

Stelt de blokindeling van de geselecteerde tekst in.

Argumenten

blockFormat

 • Het argument blockFormat is een tekenreeks die een van de volgende indelingen aangeeft: "" (voor geen indeling), "p", "h1", "h2", "h3", "h4", "h5", "h6" of "pre".

Retourneert

Niets.

dom.showFontColorDialog()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Opent het dialoogvenster Kleurkiezer.

Argumenten

Geen.

Retourneert

Niets.

dreamweaver.deleteSelection()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Verwijdert de selectie in het actieve document of het deelvenster Site. Voor Macintosh: verwijdert het tekstvak dat de focus heeft in een dialoogvenster of zwevend paneel.

Argumenten

Geen.

Retourneert

Niets.

Inschakelfunctie

dreamweaver.editFontList()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Opent het dialoogvenster Lettertypenlijst bewerken.

Argumenten

Geen.

Retourneert

Niets.

dreamweaver.getFontList()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Haalt een lijst op met lettertypegroepen die in eigenschappencontrole voor tekst en het dialoogvenster Stijldefinitie worden weergegeven.

Argumenten

Geen.

Retourneert

Een array van tekenreeksen die elk item in de lettertypenlijst aanduiden.

Voorbeeld

Voor de standaardinstallatie van Dreamweaver: een aanroep van de functie dreamweaver.getFontList() retourneert een array met de volgende items:

 • "Arial, Helvetica, sans-serif"

 • "Times New Roman, Times, serif"

 • "Courier New, Courier, mono"

 • "Georgia, Times New Roman, Times, serif"

 • "Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"

dreamweaver.getFontStyles()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 4.

Beschrijving

Retourneert de stijlen die een opgegeven TrueType-lettertypen ondersteunt.

Argumenten

fontName

 • Het argument fontName is een tekenreeks die de naam van het lettertype bevat.

Retourneert

Een array van drie booleaanse waarden die aangeeft wat het lettertype ondersteunt. De eerste waarde geeft aan of lettertype vet ondersteunt, de tweede geeft aan of het lettertype cursief ondersteunt en de derde waarde geeft aan of het lettertype zowel vet als cursief ondersteunt.

dreamweaver.getKeyState()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 3.

Beschrijving

Bepaalt of de opgegeven wijzigingstoets niet is ingedrukt.

Argumenten

key

 • Het argument key moet een van de volgende waarden zijn: "Cmd", "Ctrl", "Alt" of "Shift". Voor Windows verwijzen "Cmd" en "Ctrl" naar de Ctrl-toets. Voor Macintosh verwijst "Alt" naar de Option-toets.

Retourneert

Een booleaanse waarde die aangeeft of de toets wordt ingedrukt.

Voorbeeld

De volgende code controleert of de toetsen Shift en Ctrl (Windows) of Shift en Command (Macintosh) zijn ingedrukt voordat een bewerking wordt uitgevoerd:

 if (dw.getKeyState("Shift") && dw.getKeyState("Cmd")){ 
  // execute code 
}

dreamweaver.getNaturalSize()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 4.

Beschrijving

Retourneert de breedte en hoogte van een grafisch object.

Argumenten

url

 • Het argument url verwijst naar een grafisch object waarvoor de afmetingen nodig zijn. Dreamweaver moet dit object ondersteunen (GIF, JPEG, PNG, Flash en Shockwave). De URL die wordt opgegeven als argument voor de functie getNaturalSize(), moet een absolute URL zijn die naar een lokaal bestand verwijst. Dit kan geen relatieve URL zijn.

Retourneert

Een array van twee gehele getallen waarbij het eerste gehele getal de breedte van het object definieert en het tweede getal de hoogte.

dreamweaver.getSystemFontList()

Beschikbaarheid

Dreamweaver 4.

Beschrijving

Retourneert een lijst met lettertypen voor het systeem. Deze functie kan alle lettertypen of alleen TrueType-lettertypen ophalen.

Argumenten

fontTypes

 • Het argument fontTypes is een tekenreeks die de waarde all of de waarde TrueType bevat.

Retourneert

Een array van tekenreeksen die de volledige lettertypenamen bevatten. Retourneert een waarde van null als er geen lettertypen worden gevonden.

dreamweaver.getSystemFontName()

Beschikbaarheid

Dreamweaver CS5.

Beschrijving

Retourneert de naam van het systeemlettertype.

Argumenten

Niets.

Retourneert

Een tekenreeks die de naam van het systeemlettertype bevat.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online