Functies van tag-editor en tagbibliotheek

U kunt tag-editors gebruiken om nieuwe tags in te voegen, bestaande tags te bewerken en referentie-informatie over tags weer te geven. Met Tagkiezer kunnen gebruikers tags indelen zodat ze veelgebruikte tags eenvoudig kunnen selecteren. De tagbibliotheken die bij Dreamweaver worden geleverd, bevatten informatie over tags die worden gebruikt in op standaarden gebaseerde opmaaktalen en over de meest gebruikte scriptingtalen die zijn gebaseerd op tags. U kunt de tag-editor voor JavaScript, Tagkiezer en functies van de tagbibliotheek gebruiken voor het openen van en werken met tag-editors en tagbibliotheken in uw extensies.

dom.getTagSelectorTag()

Beschikbaarheid

Dreamweaver MX.

Beschrijving

Deze functie haalt het DOM-knooppunt op voor de tag die is geselecteerd in de balk Tagkiezer onder aan het documentvenster.

Argumenten

Geen.

Retourneert

Het DOM-knooppunt voor de geselecteerde tag. Retourneert null als er geen tag is geselecteerd.

dreamweaver.popupInsertTagDialog()

Beschikbaarheid

Dreamweaver MX.

Beschrijving

Deze functie controleert de VTM-bestanden om na te gaan of er een tag-editor is gedefinieerd voor de tag. Als dit het geval is, verschijnt de editor voor de tag en wordt de begintag geaccepteerd in de editor. Als dit niet het geval is, wordt de begintag ongewijzigd ingevoegd in het document van de gebruiker.

Argumenten

start_tag_string

Een tekenreeks voor de begintag die een van de volgende soorten beginwaarden bevat:

 • Een tag, bijvoorbeeld <input>

 • Een tag met kenmerken, bijvoorbeeld <input type='text'>

 • Een instructie, bijvoorbeeld <%= %>

Retourneert

Een booleaanse waarde: true als er iets in het document is ingevoegd, false in alle andere gevallen.

dreamweaver.popupEditTagDialog()

Beschikbaarheid

Dreamweaver MX.

Beschrijving

Als een tag is geselecteerd, wordt de tag-editor voor de betreffende tag weergegeven zodat u de tag kunt bewerken.

Argumenten

Geen.

Retourneert

Niets.

Inschakelfunctie

dreamweaver.showTagChooser()

Beschikbaarheid

Dreamweaver MX (afgeschaft sinds Dreamweaver CS5.5)

Beschrijving

Deze functie geeft het dialoogvenster Tagkiezer weer, haalt het dialoogvenster naar de voorgrond en plaatst de focus op het dialoogvenster.

Argumenten

Geen.

Retourneert

Niets.

dreamweaver.showTagLibraryEditor()

Beschikbaarheid

Dreamweaver MX.

Beschrijving

Deze functie opent de tagbibliotheek-editor.

Argumenten

Geen.

Retourneert

Geen.

dreamweaver.tagLibrary.getTagLibraryDOM()

Beschikbaarheid

Dreamweaver MX.

Beschrijving

Op basis van de URL van een bestand bestandsnaam.vtm retourneert deze functie het DOM voor dat bestand zodat de inhoud van het bestand kan worden bewerkt. Deze functie moet alleen worden aangeroepen wanneer de tagbibliotheek-editor actief is.

Argumenten

fileURL

 • Het argument fileURL is de relatieve URL van een bestand bestandsnaam.vtm ten opzichte van de map Configuration/Tag Libraries, zoals aangegeven in het volgende voorbeeld: "HTML/img.vtm"

Retourneert

Een DOM-aanwijzer naar een nieuw of bestaand bestand in de map TagLibraries.

dreamweaver.tagLibrary.getSelectedLibrary()

Beschikbaarheid

Dreamweaver MX.

Beschrijving

Als een bibliotheekknooppunt wordt geselecteerd in de Tagbibliotheek-editor, haalt deze functie de naam van de bibliotheek op.

Argumenten

Geen.

Retourneert

Een tekenreeks: de naam van de bibliotheek die is geselecteerd in de Tagbibliotheek-editor. Retourneert een lege tekenreeks als er geen bibliotheek is geselecteerd.

dreamweaver.tagLibrary.getSelectedTag()

Beschikbaarheid

Dreamweaver MX.

Beschrijving

Als er een kenmerkknooppunt is geselecteerd, haalt deze functie de naam op van de tag die het kenmerk bevat.

Argumenten

Geen.

Retourneert

Een tekenreeks: de naam van de tag die is geselecteerd in de Tagbibliotheek-editor. Retourneert een lege tekenreeks als er geen tag is geselecteerd.

dreamweaver.tagLibrary.importDTDOrSchema()

Beschikbaarheid

Dreamweaver MX.

Beschrijving

Deze functie importeert vanaf een externe server een DTD- of Schemabestand in de tagbibliotheek.

Argumenten

fileURL, Prefix

 • Het argument fileURL is het pad naar het DTD- of Schemabestand in de lokale URL-indeling.

 • Het argument Prefix is de voorvoegseltekenreeks die moet worden toegevoegd aan alle tags in deze tagbibliotheek.

Retourneert

Naam van de geïmporteerde tagbibliotheek.

dreamweaver.tagLibrary.getImportedTagList()

Beschikbaarheid

Dreamweaver MX.

Beschrijving

Deze functie genereert een lijst met tagInfo-objecten uit een geïmporteerde tagbibliotheek.

Argumenten

libname

 • Het argument libname is de naam van de geïmporteerde tagbibliotheek.

Retourneert

Array met tagInfo-objecten.

Een taginfo-object bevat informatie over één tag die in de tagbibliotheek is opgenomen. De volgende eigenschappen worden gedefinieerd in een tagInfo-object:

 • De eigenschap tagName is een tekenreeks

 • De eigenschap attributes is een array met tekenreeksen. Elke tekenreeks is de naam van een kenmerk dat voor deze tag is gedefinieerd.

Voorbeeld:

Het volgende voorbeeld laat zien dat de functie dw.tagLibrary.getImportedTagList() een array met tags kan ophalen uit de libName-bibliotheek:

   // "fileURL" and "prefix" have been entered by the user. 
  // tell the Tag Library to Import the DTD/Schema 
var libName = dw.tagLibrary.importDTDOrSchema(fileURL, prefix); 
 
  // get the array of tags for this library 
  // this is the TagInfo object 
var tagArray = dw.tagLibrary.getImportedTagList(libName); 
 
  // now I have an array of tagInfo objects. 
  // I can get info out of them. This gets info out of the first one. 
  // note: this assumes there is at least one TagInfo in the array. 
var firstTagName = tagArray[0].name; 
var firstTagAttributes = tagArray[0].attributes; 
  // note that firstTagAttributes is an array of attributes. 
 
Adobe-logo

Aanmelden bij je account