Edge- en weblettertypen toevoegen aan de lettertypenlijst (CC)

U kunt Adobe Edge- en weblettertypen toevoegen aan de lettertypenlijst in Dreamweaver. In de lettertypenlijst worden de door Dreamweaver ondersteunde lettertypestapels eerst weergegeven en vervolgens de weblettertypen en Edge-lettertypen.

Adobe Edge-lettertypen toevoegen aan de lettertypenlijst

U kunt nu Adobe Edge-lettertypen gebruiken op uw webpagina's. Wanneer u een Edge-lettertype gebruikt op een pagina, wordt een extra scripttag toegevoegd die verwijst naar een JavaScript-bestand. Dit bestand wordt gebruikt om het lettertype vanaf de Creative Cloud-server rechtstreeks naar de browsercache te downloaden.

De lettertypen worden gedownload van de Creative Cloud-server als de pagina wordt weergegeven, zelfs wanneer het lettertype beschikbaar is op de computer van de gebruiker.

Zo heeft (in 12.2) een scripttag die alleen het lettertype 'Abel' gebruikt de volgende notatie:

<!--Met de volgende scripttag wordt een lettertype gedownload van de Adobe Edge Web Fonts-server dat kan worden gebruikt op de webpagina. We raden af om dit script aan te passen.-->

<script src="http://webfonts.creativecloud.com/abel:n4:default.js" type="text/javascript"></script>

'abel' is de interne naam waarmee de server het lettertype kan identificeren. n4 geeft aan dat de lettertypevariant die wordt gedownload de stijl 'normal' en het gewicht '400' heeft.

In Dreamweaver CC ziet het script dat wordt toegevoegd, er als volgt uit:

<!--Met de volgende scripttag wordt een lettertype gedownload van de Adobe Edge Web Fonts-server dat kan worden gebruikt op de webpagina. We raden af om dit script aan te passen.-->

<script>var adobewebfontsappname ="dreamweaver"</script>

<script src="http://use.edgefonts.net/abel:n4:default.js" type="text/javascript"></script>

 1. Selecteer Wijzigen > Lettertypen beheren.

 2. Op het tabblad Adobe Edge-lettertypen worden alle Adobe Edge-lettertypen weergegeven die u kunt toevoegen aan de lettertypenlijst.

 3. Ga als volgt te werk als u lettertypen in deze lijst wilt zoeken en toevoegen aan de lettertypenlijst:

  • Klik op het lettertype dat u aan de lettertypenlijst wilt toevoegen.
  • Als u de selectie van een lettertype wilt opheffen, klikt u nogmaals op het lettertype.
  • Gebruik filters om de lijst met voorkeurslettertypen te beperken. Als u bijvoorbeeld de selectie wilt beperken tot de lettertypen met schreef, klikt u op .
  • U kunt meerdere filters gebruiken. Als u bijvoorbeeld de selectie wilt beperken tot de lettertypen met schreef die kunnen worden gebruikt voor alinea's, klikt u op en .
  • Als u naar een lettertype wilt zoeken op naam, geeft u de naam op in het zoekvak.
 4. Klik op om te filteren op de lettertypen die u hebt geselecteerd.

 5. Klik op Gereed.

 6. Open de lettertypenlijst vanaf een willekeurige locatie. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de lijst Lettertype in het gedeelte CSS van het deelvenster Eigenschappen gebruiken.

  In de lettertypenlijst worden de Dreamweaver-lettertypestapels eerst weergegeven en vervolgens de weblettertypen. Blader omlaag naar de lettertypen die u hebt geselecteerd.

Expert aan het woord:

Train Simple

Lokale weblettertypen toevoegen aan de lettertypenlijst

U kunt weblettertypen vanaf uw computer toevoegen aan de lettertypenlijst in Dreamweaver. De toegevoegde lettertypen worden weergegeven in alle lettertypemenu's in Dreamweaver. Lettertypen van het type EOT, WOFF, TTF en SVG worden ondersteund.

 1. Selecteer Wijzigen > Lettertypen beheren.

 2. Klik op de tab Lokale weblettertypen in het dialoogvenster dat verschijnt.

 3. Klik op de knop Bladeren die hoort bij het type lettertype dat u wilt toevoegen. Als het gewenste lettertype bijvoorbeeld de EOT-indeling heeft, klikt u op de knop Bladeren die hoort bij EOT-lettertype.

 4. Blader op uw computer naar de locatie met het lettertype. Selecteer het bestand en open het. Als op de locatie ook andere andere indelingen voor het lettertype aanwezig zijn, worden deze automatisch toegevoegd aan het dialoogvenster. De waarde voor Lettertype wordt ook automatisch overgenomen van de naam van het lettertype.

 5. Schakel het selectievakje in om te bevestigen dat u beschikt over een licentie voor gebruik van het lettertype op een website.

 6. Klik op Gereed. De lijst met lettertypen wordt weergegeven bij Huidige lijst met lokale weblettertypen.

  Opmerking:

  Als u een weblettertype wilt verwijderen uit de lijst, selecteert u het lettertype bij Huidige lijst met lokale weblettertypen en klikt u op Verwijderen.

Aangepaste lettertypestapels maken

Een lettertypestapel is een lijst met lettertypen die een CSS-declaratie voor lettertype hebben. Op het tabblad Aangepaste lettertypestapels van het dialoogvenster Lettertypen beheren kunt u het volgende doen:

 • Nieuwe lettertypestapels toevoegen met de knop “+”.
 • Bestaande lettertypestapels bewerken door de lettertypestapel te selecteren in de lettertypenlijst. Gebruik de knoppen '>>' en '<<' om de lijst met gekozen lettertypen bij te werken.
 • Bestaande lettertypestapels verwijderen met de knop '-'.
 • Stapels opnieuw ordenen met de pijlknoppen.

Ingevoegde lettertypen voorvertonen

U kunt Edge- en weblettertypen niet voorvertonen in de ontwerpweergave. Als u deze lettertypen wilt voorvertonen, moet u overschakelen naar Live View of de pagina voorvertonen in een browser.

Scripttag voor weblettertype bijwerken in meerdere bestanden

Wanneer u het lettertype bijwerkt in een CSS-bestand dat is gekoppeld met meerdere HTML-bestanden, wordt u gevraagd om de scripttag in de gerelateerde HTML-bestanden bij te werken. Als u op Bijwerken klikt, worden de scripttags in alle relevante HTML-bestanden bijgewerkt.

Scripttag voor weblettertype bijwerken op een pagina

Selecteer Opdrachten > Scripttag voor weblettertypen opruimen (huidige pagina) om de weblettertypen op de webpagina die niet worden aangeduid in de scripttag, bij te werken.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?