Verbeterd gereedschap Potlood

Het gereedschap Potlood is verbeterd op de volgende punten: aanpassen aan curven is verbeterd en automatisch sluiten van paden en het tekenen van rechte lijnsegmenten met beperkingen en zonder beperkingen zijn nu mogelijk.

Gereedschap Potlood

Voorinstellingen

Dubbelklik op het pictogram Potlood in Gereedschappen om het dialoogvenster Opties Potlood te openen. De schuifregelaar Getrouwheid heeft vier voorinstellingen. De meest linkse voorinstelling van de schuifregelaar (Nauwkeurig) is het nauwkeurigst voor het tekenen van paden. De meest rechtse voorinstelling voor de schuifregelaar (Vloeiend) maakt de meest vloeiende paden. Kies de voorinstelling die het beste bij uw tekening past.

<b>(links)</b> Illustrator CC (v17.x) <br/><b>(rechts)</b> Illustrator CC 2014 (extra instelling voor getrouwheid, selectievakje Option-toets)

Aanvullende voorinstelling voor Getrouwheid

De schuifregelaar Getrouwheid heeft vijf voorinstellingen van Illustrator CC 2014. Een nieuwe voorinstelling (de nauwkeurigste instelling) is toegevoegd aan de schuifregelaar, zodat u een zo nauwkeurig mogelijk pad kunt tekenen. U vindt de extra voorinstelling ook in de dialoogvensters van het gereedschap Vloeiend, het gereedschap Penseel en het gereedschap Klodderpenseel.

Met Alt schakelt u over van en naar het gereedschap Vloeiend

Als dit selectievakje is ingeschakeld tijdens gebruik van het gereedschap Potlood of het gereedschap Penseel, kunt u met de toets Alt (Mac: Option) overschakelen naar het gereedschap Vloeiend.

Paden automatisch sluiten

Als de eindpunten van het pad dat u tekent binnen een vooraf gedefinieerd aantal pixels van elkaar zijn, wordt cursor voor het sluiten van het pad () weergegeven. Wanneer u de muisknop loslaat, wordt het pad automatisch gesloten.

Het vooraf gedefinieerde aantal pixels kan worden ingesteld in het dialoogvenster Opties Potlood > veld Binnen.   

Rechte segmenten met of zonder beperkingen tekenen

U kunt het gereedschap Potlood gebruiken om rechte segmenten met of zonder beperkingen te tekenen. Tijdens het tekenen van een recht segment, wordt de cursor voor rechte segmenten () weergegeven.

Rechte segmenten met beperkingen

Houd de Shift-toets ingedrukt en gebruik vervolgens het Potlood om rechte segmenten te tekenen met beperkingen van 0, 45 of 90 graden.

Rechte segmenten zonder beperkingen

Houd de Alt/Opt-toets ingedrukt om rechte segmenten zonder beperkingen te tekenen. Als u echter een pad met meerdere lijnen wilt tekenen:

  1. Teken een lijnsegment.
  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
    1. Houd Shift of Alt/Option ingedrukt en plaats de cursor aan het eindpunt van de lijn. Wanneer de cursor voor het voortzetten van het pad () wordt weergegeven, klikt u op de muisknop en tekent u de volgende lijn.
    2. Houd de muisknop ingedrukt, laat deze vervolgens los en druk op Shift of Alt/Option, en teken het volgende segment.

Een pad voortzetten

De cursor voor het voortzetten van een pad () wordt weergegeven wanneer de cursor binnen een vooraf gedefinieerd aantal pixels van het eindpunt is.

Het vooraf gedefinieerde aantal pixels kan worden ingesteld in het dialoogvenster Opties Potlood > veld Binnen.

Paden samenvoegen

Doe het volgende als u twee paden wilt samenvoegen:

  1. Selecteer de paden die u wilt samenvoegen.
  2. Verleng een pad en breng het dichter naar het andere pad.
  3. Wanneer de cursor voor het samenvoegen van paden () wordt weergegeven, laat u de muisknop los om de paden samen te voegen.

Gereedschap Vloeiend

Voorinstellingen

Dubbelklik op het pictogram Vloeiend in Gereedschappen om het dialoogvenster Opties Vloeiend te openen. Er is een schuifregelaar gebaseerd op voorinstellingen beschikbaar voor Getrouwheid voor het gereedschap Vloeiend.

<b>(links)</b> Illustrator CC (v17.x) <br/><b>(rechts)</b> Illustrator CC 2014 (extra instelling voor Getrouwheid)

Opmerking:

Het gereedschap Vloeiend is niet meer beschikbaar door Alt/Opt ingedrukt te houden terwijl u het Potlood gebruikt.

Gereedschappen Penseel en Klodderpenseel

De schuifregelaar met vier voorinstellingen is ook beschikbaar in het dialoogvenster Penseel en Opties Klodderpenseel.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account