Voorvertoning van Elastisch voor gereedschap Pen

Bij het gebruik van het gereedschap Pen was het moeilijk te voorspellen hoe het pad werd getekend, tenzij een ankerpunt op het canvas werd geplaatst. Vanaf de 2014-versie van Illustrator CC geeft het gereedschap Pen een voorvertoning weer van het pad dat wordt getekend van het vorige ankerpunt tot aan de huidige positie van de aanwijzer.

 1. Klik één keer met het gereedschap Pen in het tekengebied om een vloeiend punt te tekenen en sleep de muis om de vereiste handgrepen te maken.

  Opmerking:

  Wanneer u een vloeiend punt met het gereedschap Pen tekent, zijn de tegenoverliggende handgrepen altijd gelijk en gekoppeld. Houd Cmd/Ctrl ingedrukt terwijl u de handgrepen van een vloeiend punt sleept om handgrepen van ongelijke lengte te maken (de koppeling blijft intact).

 2. Laat de muisknop los. Wanneer u de muisaanwijzer over het tekengebied verplaatst, wordt een pad weergegeven dat aangeeft wat wordt getekend als u een ankerpunt zou plaatsen op de locatie van de muisaanwijzer.  

  A. Eerste ankerpunt met bijbehorende handgrepen B. Elastische voorvertoning van het pad tussen het eerste ankerpunt en de muisaanwijzer 

 3. Wanneer de weergegeven voorvertoning het pad is dat u wilt tekenen, klikt u op de locatie. Illustrator tekent dan het pad, zoals in de voorvertoning.

Opmerking:

Wanneer de voorvertoning is ingeschakeld, worden met drukken op Esc de voorvertoning en het pad beëindigd. Dit is dezelfde handeling als drukken op de sneltoets P bij het werken met het gereedschap Pen (met de voorvertoning uitgeschakeld).

De voorvertoningsfunctie in- of uitschakelen:

 1. Open het dialoogvenster Voorkeuren (Ctrl + K)
 2. Blader naar het tabblad Weergave selectie en anker
 3. Schakel het selectievakje Elastisch inschakelen voor gereedschap Pen in of uit.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online