Schijffout: kan Photoshop Elements niet initialiseren

Probleem

Wanneer u Photoshop Elements opent, wordt de volgende fout weergegeven: "Kan Photoshop Elements niet initialiseren omdat de schijf vol is."

Foutmelding: Schijf is vol

Reden

Dit probleem betekent dat de opstartschijf bijna vol is of onvoldoende beschikbare ruimte heeft.

Opmerking:

Photoshop Elements heeft minimaal 3 GB schijfruimte nodig om op te kunnen starten.

Oplossing

  1. Maak extra ruimte op de vaste schijf vrij door maximaal 3 GB aan overbodige bestanden van de opstartschijf te verwijderen, of door uw bestanden van de opstartschijf naar een andere opslaglocatie te verplaatsen.

  2. Automatische creaties uitschakelen:

    1. Ga naar Elements Organizer
    2. Open Voorkeuren > Media-analyse
    3. Hef de selectie Automatische creaties genereren op
  3. Start uw computer opnieuw op.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?