Maximumlimieten voor afbeeldingsgrootte in Photoshop Elements

In dit document wordt de maximumlimiet beschreven voor de grootte van een afbeelding die in Adobe Photoshop Elements kan worden gebruikt. De Organizer en Editor hebben verschillende limieten voor de afmetingen van een afbeelding. Wat u kunt doen met een afbeelding die groter is dan de maximumafmetingen, is verschillend in de Organizer en Editor. U kunt de limiet voor de Organizer overschrijven door een ingang in het Windows-register te bewerken.

Maximumlimieten voor afbeeldingsgrootte in de Editor

De Editor in Photoshop Elements beperkt de maximumafmetingen van een afbeelding tot 30.000 x 30.000 pixels. U kunt een afbeelding die groter is dan de maximumlimieten, niet openen of maken in de Editor

Maximumlimieten voor afbeeldingsgrootte in de Organizer

De Organizer in Photoshop Elements beperkt de maximumafmetingen van een afbeelding op basis van de hoeveelheid RAM die op uw computer is geïnstalleerd. Deze beperking wordt opgelegd om te voorkomen dat Photoshop Elements te veel geheugen probeert te gebruiken, waardoor het programma kan vertragen of vast lijkt te lopen terwijl het met uitzonderlijke grote afbeeldingen werkt.

Als een afbeelding groter is dan deze limiet, kunt u de afbeelding importeren naar een catalogus in de Organizer. De Organizer geeft echter geen miniatuurafbeelding weer en geeft de afbeelding niet weer in een diavoorstelling of andere creaties. Als u de afbeelding probeert af te drukken, geeft de Organizer de volgende foutmelding weer 'Kan [bestandsnaam] niet afdrukken, Adobe Photoshop Elements slaat het afdrukken van dit bestand over'. Als de afbeelding niet groter is dan de maximumlimiet van 30.000 x 30.000 pixels voor de Editor, kunt u kiezen voor Bewerken > Naar volledig bewerken gaan om de afbeelding in de Editor weer te geven en te bewerken.

De afmetingslimieten van de afbeelding worden in de onderstaande tabel weergegeven. Als u de afmetingen van een afbeelding wilt bepalen, vermenigvuldigt u de breedte met de hoogte van de afbeelding in pixels. Als u de breedte en hoogte van de afbeelding in pixels wilt weten, opent u de afbeelding in de Editor in Photoshop Elements en kiest u

Afbeelding > Formaat wijzigen > Afbeeldingsgrootte, en bekijkt u de cijfers in het vakje Pixelafmetingen.

N.B. De limietwaarden worden weergegeven in megapixels. Eén megapixel is gelijk aan 1024 x 1024 pixels, of 1.048.576 pixels.

Hoeveelheid geïnstalleerde RAM

Afmetingslimieten van afbeelding

Minder dan 512 MB

18 megapixels (18.874.368 pixels)

512 MB tot 1 GB

36 megapixels (37.748.736 pixels)

1 GB tot 2 GB

54 megapixels (56.623.104 pixels)

Meer dan 2 GB

72 megapixels (75.497.472 pixels)

Speciale limiet voor gelaagde PSD-bestanden

De Organizer heeft een extra afbeeldingsgroottelimiet voor PSD-bestanden met lagen. Als de grootte van een gelaagd PSD-bestand de helft van de normale limiet voor afbeeldingsgrootte overschrijdt, geeft de Organizer geen miniatuur voor het PSD-bestand weer. Voor het tekenen van lagen is meer geheugen vereist dan afgevlakte (niet-gelaagde) bestanden, dus beperkt de Organizer gelaagde PSD-bestanden.

De limiet in de Organizer overschrijven

U kunt de maximumlimiet voor de afbeeldingsgrootte voor de Organizer overschrijven door een ingang in het Windows-register te bewerken. U kunt dan bestanden openen die groter zijn dan de normale limiet voor de hoeveelheid RAM die op uw computer is geïnstalleerd. In de meeste situaties heeft het toevoegen van deze ingang geen negatief effect op Photoshop Elements. Als u echter met hele grote bestanden werkt, kan de Organizer vertragen of vast lijken te lopen.

Let op: Bij deze procedure moet u het register van Windows bewerken. Adobe biedt geen ondersteuning voor het bewerken van het register, dat belangrijke systeem- en toepassingsinformatie bevat. Zie de Windows-documentatie voor informatie over de Windows Register-editor of neem contact op met de technische ondersteuning van Microsoft. Het is mogelijk dat u niet over al deze bestanden beschikt.

Belangrijk: Maak een back-up van het register voordat u het bewerkt.

Ga als volgt te werk om de maximumlimiet voor de afbeeldingsgrootte voor de Organizer te overschrijven:

1. Sluit de Organizer af.

2. Kies Start > Uitvoeren.

3. Typ regedit in het veld Openen en klik dan op OK.

4. Navigeer in het linkerdeelvenster naar

Voor 32-bits besturingssysteem:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Elements Organizer\X.0\Organizer 

N.B. X is het versienummer. Als u dus Photoshop Elements 10.0 hebt, navigeert u naar to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Elements Organizer\10.0\Organizer;

Voor 64-bits besturingssysteem:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\elements organizer\X.0\Organizer

N.B. X is het versienummer. Als u dus Photoshop Elements 10.0 hebt, navigeert u naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\elements organizer\10.0\Organizer

Opmerking:

Als u niet weet welke versie van Windows u gebruikt, leest u Bepaal of uw computer een 32-bits of 64-bits versie van Windows uitvoert (kb407673).

5. Markeer de Organizer-map in het linkerdeelvenster.

6. Kies Bewerken > Nieuw > DWORD-waarde en geef de nieuwe waarde de naam MaxImageSize.

7. Markeer de MaxImageSize DWORD en kies Bewerken > Wijzigen.

8. Wijzig de optie Basis naar Decimaal.

9. Voer in het veld Waardegegevens de nieuwe maximumgrootte voor een afbeelding in pixels in.

Als u bijvoorbeeld de limiet wilt wijzigen naar 58 megapixels, voert u 60817408 in.

(Als u een megapixelwaarde in pixels wilt bepalen, vermenigvuldigt u de waarde met 1024 x 1024.)

Als u een specifieke afbeeldingsgrootte probeert te importeren, gebruikt u deze formule: breedte x hoogte x 1024 x 1024.

10. Klik op OK.

11. Sluit het register af.

12. Als u eerder afbeeldingen hebt geïmporteerd die de limiet overschrijden, verwijdert u ze uit de catalogus en importeert u ze opnieuw om de miniatuurafbeelding weer te geven.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account