Installatieproblemen oplossen met behulp van logboeken | Elements

Acties tijdens het installatieproces van Adobe Premiere Elements (PRE) en Photoshop Elements (PSE) worden vastgelegd in logbestanden. Wanneer een installatie mislukt, kunnen deze logbestanden nuttig zijn om te bepalen wat daarvan de reden is. Bij stille installaties is het logbestand de enige plaats waar foutberichten worden gerapporteerd.

Opmerking: Voor het oplossen van PRE-/PSE-problemen die optreden voordat u op Installeren klikt in de gebruikersinterface van het installatieprogramma, raadpleegt u Het PDapp-logboek analyseren.

Het hoofdinstallatielogboek handmatig analyseren

Als de Adobe Support Advisor niet automatisch een oplossing levert, kunt u een PRE-/PSE-installatieprobleem oplossen door het hoofdinstallatielogboek (MIL) handmatig te analyseren. De analyse van het MIL kan bestaan uit de volgende vier stappen. Volg elk van deze stappen totdat u een installatiefout hebt gevonden die moet worden opgelost.

1. De samenvatting van het logboek analyseren

De meeste fouten worden door het installatieprogramma van PRE/PSE gerapporteerd in het gedeelte Samenvatting van het installatielogbestand.

 1. Navigeer naar de logboeken in een van de volgende mappen:

  • Windows 32-bits (XP, Vista, 7): C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers\
  • Windows 64-bits (XP, Vista, 7): C:\Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Installers\
  • Mac OS: //Library/Logs/Adobe/Installers/

  De naam van het logboek bevat de productnaam en de installatiedatum, gevolgd door '.log.gz.' Een voorbeeld van een logbestandsnaam is: Elements STI Installer 1.0 01-12-2011.log.gz.

  Opmerking: De extensie .gz geeft een gecomprimeerde indeling aan.

 2. Gebruik een decompressieprogramma zoals WinZip (Windows) of StuffIt (Mac) om het .gz-bestand uit te pakken. Nadat de bestanden zijn uitgepakt, hebt u een nieuw bestand zonder de .gz-extensie. De bestandsnaam zou nu bijvoorbeeld kunnen zijn: Elements STI Installer 1.0 01-12-2011.log.

 3. Open het .log-bestand via WordPad (Windows) of TextEdit (Mac OS).

  Opmerking: In Mac OS worden logbestanden standaard in Console geopend. Selecteer alle tekst door op Command+A te drukken, en kopieer en plak de tekst vervolgens naar een teksteditor voordat u verder gaat.

 4. Blader naar de onderkant van het logboek en zoek in de sectie Overzicht naar regels die beginnen met 'Error' of 'FATAL'.

  Zie Visual Studio runtime-installatiefouten | CS5, CS 5.5 | Windows als u een of meer van de volgende foutmeldingen vindt.

  • Error: - Microsoft_VC80_ATL_x86: Install failed
  • Error: - Microsoft_VC80_CRT_x86: Install failed
  • Error: - Microsoft_VC80_MFC_x86: Install failed
  • Error: - Microsoft_VC80_MFCLOC_x86: Install failed
  • Error: - Microsoft_VC90_ATL_x86: Install failed
  • Error: - Microsoft_VC90_CRT_x86: Install failed
  • Error: - Microsoft_VC90_MFC_x86: Install failed
 5. Voor alle andere fouten zoekt u in de Adobe-knowledgebase naar documentatie die een oplossing biedt. Neem bij het zoeken geen bestandspaden en computerspecifieke informatie op in de zoekreeksen. Raadpleeg Installatie- en opstartfouten in Creative Suite 5 voor een lijst met mogelijke fouten die kunnen optreden.

2. MSI-fouten analyseren (alleen Windows)

Het PRE-/PSE-installatieprogramma gebruikt een paar Windows-installatieprogramma's. Deze installatieprogramma's kunnen foutcodes produceren die niet worden weergegeven in het samenvattingsgedeelte van het logboek.

Opmerking: Deze stappen gaan verder vanaf Oplossing 1 hierboven en werken met het hoofdinstallatielogboek (MIL).

 1. Zoek in de MIL naar 'Return value 3'.

 2. Doorzoek de Adobe Knowledgebase op eventuele gevonden fouten. Laat bestands- of registerpaden weg uit de zoekopdracht.

 3. Herhaal de zoekactie tot u het eind van het logboek hebt bereikt.

3. Geavanceerde fouten analyseren

Het PSE/PRE-installatieprogramma maakt meerdere toepassingscomponenten en legt deze elk afzonderlijk vast in het hoofdinstallatielogboek (MIL). 

Het logboek van de installatie van elke component begint met de volgende tekst:

Installer Operation: <Naam component>  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*==*=*

Het logboek van de installatie van elke component eindigt met de volgende tekst:

*=*=*=*=*=*=*=*=*=* Operation complete. Setting status: [Statusnummer] =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

 1. Blader naar de sectie Overzicht van het MIL.

 2. Blader omhoog om voor elke component het einde van het installatielogboek te controleren op een 'Setting status' die niet gelijk is aan 0 (nul). Bijvoorbeeld:

  *=*=*=*=*=*=*=*=* Operation complete. Setting status: 7 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

 3. Nadat u hebt vastgesteld voor welke component de installatie niet is gelukt, bladert u naar de bovenkant van het logboek van die component en leest u elke regel om op fouten te controleren.

 4. Doorzoek de Adobe Knowledgebase op eventuele gevonden fouten. 

  Als de component waarvan de installatie is mislukt 'Zoeken in Help', 'Adobe Media Player (AMP)' of 'Adobe AIR' is, raadpleegt u Installatie AIR-component mislukt bij installeren van Creative Suite 5-producten.

  Als er geen foutberichten worden gevonden, bepaalt u wat de component probeert te installeren en zoekt u in de Adobe-knowledgebase naar oplossingen voor specifieke problemen. Als het bijvoorbeeld om een lettertypepakket gaat, raadpleegt u Problemen met lettertypen oplossen | Windows of Problemen met lettertypen oplossen | Mac OS X.

4. Het extra logboek analyseren (alleen Windows)

Afhankelijk van de Elements-producten die u installeert, is er een extra installatielogboek dat u kunt controleren op foutcodes.

 1. Ga naar de Temp-map:

  • Windows XP: C:\Documents and Settings\[Gebruikersnaam]\Local Settings\Temp\
  • Windows Vista of 7: C:\Users\[Gebruikersnaam]\Local\Temp\

  Opmerking: U kunt ook naar deze map gaan door naar Start > Run te gaan en '%temp%' in te typen (zonder aanhalingstekens). Klik vervolgens op OK.

 2. Zoek een van de volgende bestanden:

  • PRE[versienummer]Installer.log
  • PSE[versienummer]Installer.log
  • Elements[versienummer]Organizer.log
 3. Open het. log-bestand in WordPad.

 4. Zoek naar 'error' of 'fatal'.

 5. Doorzoek de Adobe knowledgebase voor TechNotes met oplossingen voor de verschillende foutmeldingen. Verwijder paden en computerspecifieke informatie uit zoekreeksen. 

Het PDapp-logbestand analyseren

Als u installatiefouten voor PRE/PSE wilt oplossen en de fout is opgetreden voordat u op Installeren hebt geklikt, analyseert u het PDapp.log-bestand.

 1. Navigeer naar het PDapp.log-bestand in een van de volgende mappen:

  Opmerking: Sommige van de volgende mappen zijn standaard verborgen. Raadpleeg zo nodig Verborgen bestanden, mappen en bestandsextensies weergeven | Windows XP, Vista, Windows 7.

  • Windows XP: C:\Documents and Settings\[Gebruikersnaam]\Local Settings\Temp\
  • Windows Vista and Windows 7: C:\Users\[Gebruikersnaam]\AppData\Local\Temp\
  • Mac OS: //Users/[Gebruikersnaam]/Library/Logs/
 2. Open PDapp.log in een teksteditor zoals WordPad (Windows) of TextEdit (Mac OS).

  In PDapp.log worden installatiepogingen opeenvolgend vastgelegd. Elke regel in het logboek begint met een datum- en tijdstempel, waarmee wordt aangegeven wanneer de installatiepoging heeft plaatsgevonden. Elke poging wordt voorafgegaan door een versienummer.

  Analyseer alleen de meest recente poging. Als u niet kunt zien welke poging het recentst is, verwijdert u PDapp.log en voert u het installatieprogramma opnieuw uit.
   

 3. Zoek in de recentste installatiepoging naar regels met [Error] of [FATAL]. Bijvoorbeeld:

  5/1/2010 13:49:48.847 [Error] DWA.SystemRequirement SystemRequirements check FAILED for payload - Adobe Premiere Elements PCI wrapper

  5/1/2010 13:49:20 [FATAL] PIM - Error could not create PIM Common FolderPath... F:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\

Tekst

Foutbericht

Oplossing

FATAL

Sluit de installatie van Adobe af. Afsluitcode: -5

FATAL

Kan geen back-upmap maken [bestandspad]

Het bestand setup.xml vervangen

 1. Kopieer de map Adobe Photoshop Elements of Adobe Premiere Elements van de schijf naar het bureaublad.

  OPMERKING: Sla deze stap over als u Elements hebt gedownload.

 2. Open de map Photoshop Elements of Adobe Premiere Elements op het bureaublad.

 3. Download het volgende bestand:

  Downloaden

 4. Kopieer setup.xml naar de volgende mappen, waarbij u het bestaande bestand vervangt:

  ..\[Elements-installatiemap]\SupportFiles\packages\

  ..\[Elements-installatiemap]\ElementsOrganizer\SupportFiles\packages\

  ..\[Elements-installatiemap]\ElementsSTIInstaller\packages\

 5. Dubbelklik op het bestand setup.exe in de hoofdinstallatiemap en volg de aanwijzingen op het scherm.

Nog steeds hulp nodig?

Als de knowledgebase geen TechNotes bevat voor uw fouten, neemt u contact op met de ondersteuning van Adobe.

U kunt ook de Adobe-productforums raadplegen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account