Ако вашето плащане не завърши успешно, опитайте следните решения:

  • Въведете правилния номер на картата. Не въвеждайте интервали или тирета. Ако картата ви разполага с код за защита, въведете го правилно на екрана за плащания.
  • Уверете се, че името и адресът на фактуриране на поръчката ви отговарят на името и адреса на фактуриране на кредитната ви карта. Ако използвате корпоративна карта, използвайте името и адреса на фактуриране на притежателя на картата, а не на купувача. Сверете с притежателя на картата или отдела ви по счетоводство, за да потвърдите името и адреса на фактуриране.
  • Кредитната карта е изтекла? Уверете се, че срокът на кредитната карта не е изтекъл.
  • Уверете се, че не сте надвишили кредитния си лимит. Свържете се с финансовата си институция, за да се уверите, че не сте надвишили кредитния си лимит. Уверете се, че състоянието на кредитната карта е изрядно и че картата поддържа онлайн транзакции.
Повторете плащането след като направите всички необходими корекции. Ако все още имате нужда от помощ, свържете се с нас.

 

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност