Pokyny k řešení nejčastějších potíží s vyplnitelnými formuláři

Řešení

 Pokyny k řešení potíží s aktivací formulářů pro aplikaci Reader

 Pokud máte potíže s aktivací formulářů pro uživatele aplikace Reader, zkontrolujte následující možnosti.

V nabídce Další volby není k dispozici možnost pro aktivaci formulářů v aplikaci Reader

•    Tato funkce není k dispozici v aplikaci Adobe Reader. Je dostupná pouze v aplikaci Acrobat 9 Pro, Pro Extended či Standard, Acrobat 8 Professional nebo Acrobat 3D verze 8.

•    Pokud formulář upravujete, klikněte v jeho pravém horním rohu na možnost Ukončit úpravy formuláře.

•    Zkontrolujte, zda je v nastavení zabezpečení povoleno vyplňování formulářů. (Zvolte možnost Soubor > Vlastnosti > Zabezpečení.)

•    Zkontrolujte, že soubor nebyl vytvořen pomocí standardu PDF/A. (V navigačním podokně klikněte na tlačítko Standardy .) Pokud byl použit standard PDF/A, vytvořte soubor PDF znovu bez použití standardu PDF/A, aby bylo možné aktivovat formulář pro aplikaci Reader.

Uživatelé aplikace Reader nemohou vyplnit nebo uložit formulář

•    Je třeba, aby uživatelé používali aplikaci Reader 8 nebo novější.

•    Při použití funkce pro aktivaci formulářů v aplikaci Reader uložte kopii formuláře pod jiným názvem a následně ji rozešlete příjemcům.

Řešení potíží při vyplňování formulářů

Pokud máte problémy s vyplňováním nebo odesíláním formulářů, zkontrolujte následující možnosti.

Rychlá prvotní kontrola

•    Zkontrolujte, zda je v nastavení zabezpečení povoleno vyplňování formulářů. (Zvolte možnost Soubor > Vlastnosti > Zabezpečení.)

•    Ověřte, zda soubor PDF obsahuje interaktivní (vyplnitelná) pole formuláře. Autoři formulářů někdy zapomenou převést soubory PDF na interaktivní formuláře nebo formulář záměrně vytvoří tak, aby jej bylo možné vyplnit pouze ručně. Pokud do polí nelze zadat text, patrně nejsou interaktivní. 

•    Další možnosti a omezení jsou uvedena ve fialovém pruhu zpráv dokumentu, který se zobrazuje pod pruhem nástrojů. 

 

Další pokyny pro uživatele aplikace Acrobat

•    Pokud formulář neobsahuje interaktivní pole, otevřete jej v libovolné verzi aplikace Acrobat 9 a zvolte možnost Formuláře > Přidat nebo upravit pole. Zkontrolujte, zda se zobrazí následující zpráva: „Aktuálně nejsou v tomto PDF žádná formulářová pole. Má Acrobat automaticky vyhledat formulářová pole?“ Kliknutím na tlačítko Ano můžete spustit nástroj pro rozpoznávání polí formuláře, případně můžete vytvořit pole formuláře pomocí nástroje Psací stroj.

•    Pokud se uživatelům při otevírání nebo odesílání formuláře zobrazí zpráva „Tato operace není povolena“, zkontrolujte vložená písma a skryté objekty. Také ověřte, že jsou v souboru PDF vložena písma, než jej do formuláře importujete jako kresbu. Chcete-li zkontrolovat, zda soubor obsahuje nevložená písma, zvolte možnost Soubor > Vlastnosti a klikněte na kartu Písmo. Chcete-li vložit písma, zvolte možnost Nástroje > Další úpravy > Nástroj retušování textu. Chcete-li vyhledat a odebrat nepotřebný obsah, zvolte v aplikaci Acrobat možnost Dokument > Prozkoumat dokument. Další informace viz http://www.acrobatusers.com/forums/aucbb/viewtopic.php?pid=35535#p35535.

•    Pokud jste zkontrolovali všechny uvedené možnosti, ale formulář stále nelze vyplnit a odeslat, zadejte dotaz do fóra aplikace Acrobat na adrese http://www.adobeforums.com/cgi-bin/webx/.3bbeda8b/.

 

 Další pokyny k formulářům pro uživatele aplikace Reader

•    Pokud formulář neobsahuje interaktivní pole formuláře, můžete jeho autora požádat, aby do dokumentu vložil pole formuláře. Případně si můžete stáhnout 30denní zkušební verzi aplikace Acrobat 9 (pouze pro systém Windows). V aplikaci Acrobat poté můžete vytvořit pole formuláře pomocí nástroje Psací stroj nebo nástroje pro rozpoznávání polí formuláře.

•    Pokud autor formuláře povolil rozšířené možnosti, je k dispozici panel Rozšíření dokumentu (Zobrazení > Navigační panely > Rozšíření dokumentu). Můžete panel otevřít a zobrazit akce formuláře, které lze provést. Můžete například uložit data a vytisknout je, přidat poznámky nebo připojit digitální podpis. 

Další funkce, jako jsou úpravy obsahu dokumentu nebo vložení či odstranění stránek, jsou omezeny.

•    Pokud jste zkontrolovali všechny uvedené možnosti, ale formulář stále nelze vyplnit a odeslat, zadejte dotaz do fóra aplikace Reader na adrese http://www.adobeforums.com/cgi-bin/webx/.3bbeda8a/.

  

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?