Tento článek popisuje základní nástroje v Animate CC.

Štětec

V nástroji Štětec (B) si můžete sami určit parametry štětce jako třeba jeho tvar nebo úhel. Přizpůsobením nástroje Štětec vlastním potřebám kreslení tak můžete vytvářet v projektech přirozené kresby. Vlastní štětec můžete v aplikaci Animate vybrat, upravit a vytvořit pomocí Inspektora vlastností, když je na panelu nástrojů vybrán nástroj Štětec.

Další informace o nástroji Štětec najdete v tématu Nástroj Štětec v Animate CC.

Kost

Nástroj Kost slouží k používání inverzní kinematiky (IK), což je způsob, jak animovat objekty pomocí kostí zřetězených do lineárních nebo rozvětvených armatur se vztahem nadřazenosti/podřízenosti. Když se pohne jedna kost, posunou se spolu s ní i související připojené kosti. Kosti inverzní kinematiky můžete přidávat do filmových klipů, grafických prvků a instancí tlačítek.

Podrobné informace o nástroji Kost najdete v článku o používání nástroje Kost v Animate CC a ve výukovém videu o vytváření realistických pohybů pomocí nástroje Kost.

Kamera

Nástroj Kamera simuluje pohyb virtuální kamery. Když si u kompozice nastavíte záběr kamery, budete si moct obsah vrstev přehrávat, jako byste se na něj dívali kamerou. Do vrstvy kamery se dají přidávat i doplnění a klíčové snímky. Animaci můžete dále vylepšit pomocí následujících funkcí kamery:

  • Posouvání s objektem na snímku
  • Dosažení dramatického efektu zvětšením objektu zájmu
  • Zdůraznění celkové kompozice oddálením pohledu od snímku
  • Přesunutí pozornosti diváků z jednoho objektu na jiný změnou ohniskového bodu
  • Otočení kamery a aplikace barevných efektů na scénu pomocí barevných odstínů nebo filtrů

Další informace o kameře najdete v tématu Používání kamery v Animate CC a ve výukovém videu o používání virtuální kamery v Animate CC.

Elipsa

Nástroj Elipsa kreslí kružnice a elipsy.

Další informace o nástroji Elipsa najdete v tématu Kreslení čar a tvarů v Animate CC.

Tužka

Pomocí nástroje Tužka můžete kreslit a upravovat tahy od ruky.

Používání nástroje Tužka vysvětluje téma Čáry a tvary v Animate CC.

Pero

Nástroj Pero (P) kreslí přímé a zakřivené čáry a tím vytváří objekty. 

Další informace o používání nástroje pero najdete v tématu Kreslení nástrojem Pero.

Obdélník

Nástroj Obdélník (M) kreslí čtverce a obdélníky.

Používání nástroje obdélník vysvětluje téma Čáry a tvary.

Kotevní body transformace

Když kliknete na kotevní body v úsecích mezi jednotlivými body křivky, zobrazí se směrová táhla, která se skládají ze směrových linek zakončených směrovými body. Úhel a délka směrových linek určují tvar a velikost zakřivených segmentů. Přesunutím směrových bodů změníte tvar křivky.

Když vyberete kotevní bod, objeví se směrové linky na všech zakřivených segmentech spojených s tímto kotevním bodem. Hladký bod má vždy dvě směrové linky, které se pohybují společně jako jedna přímá linka. Když přesunete směrovou linku hladkého bodu, upraví se současně zakřivené úseky na obou stranách bodu, takže u tohoto kotevního bodu zůstane zachována plynulá křivka.

Další informace o používání kotevních bodů transformací v animacích najdete v tématech Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v Animate CC a Základy animace.

Transformace

Nástroj Transformace (E) slouží ke změně velikost, otočení nebo zkosení výběru.

Používání nástroje Transformace vysvětluje téma Transformace a kombinování grafických objektů.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online