Příručka uživatele Zrušit

Nástroj Štětec

 1. Příručka uživatele aplikace Adobe Animate
 2. Úvod do aplikace Animate
  1. Novinky v aplikaci Animate
  2. Grafický glosář
  3. Systémové požadavky pro aplikaci Animate
  4. Klávesové zkratky aplikace Animate
  5. Práce s různými typy souborů v aplikaci Animate
 3. Animace
  1. Základy animování v aplikaci Animate
  2. Používání snímků a klíčových snímků v aplikaci Animate
  3. Animace po jednotlivých snímcích v aplikaci Animate
  4. Práce s animacemi klasických doplnění v aplikaci Animate
  5. Nástroj Štětec
  6. Vodítko pohybu
  7. Doplnění pohybu a ActionScript 3.0
  8. O animacích s doplněními pohybu
  9. Animace s doplněním pohybu
  10. Vytvoření animace s doplněním pohybu
  11. Používání klíčových snímků vlastností
  12. Animování polohy pomocí doplnění
  13. Úpravy doplnění pohybu v editoru pohybu
  14. Úpravy cesty pohybu u animace s doplněním
  15. Úpravy doplnění pohybu
  16. Přidání vlastního náběhu nebo doběhu
  17. Vytváření a aplikování přednastavení pohybu
  18. Nastavení rozsahu doplnění animace
  19. Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML
  20. Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění
  21. Doplňování tvarů
  22. Používání animací nástroje Kost v aplikaci Animate
  23. Sestavování postav v aplikaci Animate
  24. Používání vrstev masek v aplikaci Adobe Animate
  25. Práce se scénami v aplikaci Animate
 4. Interaktivita
  1. Vytváření tlačítek v aplikaci Animate
  2. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Přidání interaktivity pomocí fragmentů kódu v aplikaci Animate
  5. Vytváření vlastních komponent HTML5
  6. Používání komponent v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Vytváření vlastních komponent: Příklady
  8. Fragmenty kódu pro vlastní komponenty
  9. Osvědčené postupy – Tvorba reklam v aplikaci Animate
  10. Vytváření a publikování virtuální reality
 5. Pracovní plocha a pracovní postupy
  1. Vytváření a správa malířských štětců
  2. Používání písem Google v dokumentech HTML5 Canvas
  3. Používání knihoven Creative Cloud v aplikaci Adobe Animate
  4. Používání vymezené plochy a panelu nástrojů v aplikaci Animate
  5. Pracovní postupy a pracovní plocha aplikace Animate
  6. Používání webových písem v dokumentech HTML5 Canvas
  7. Časové osy a ActionScript
  8. Práce s více časovými osami
  9. Nastavení předvoleb
  10. Používání vývojových panelů aplikace Animate
  11. Vytváření vrstev časové osy v aplikaci Animate
  12. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  13. Přemísťování a kopírování objektů
  14. Předlohy
  15. Příkaz Hledat a nahradit v aplikaci Animate
  16. Vrácení akce, její zopakování a panel Historie
  17. Klávesové zkratky
  18. Používání časové osy v aplikaci Animate
  19. Vytvoření rozšíření HTML
  20. Možnosti optimalizace obrázků a animovaných souborů GIF
  21. Export nastavení pro obrázky a soubory GIF
  22. Panel Datové zdroje v aplikaci Animate
 6. Multimédia a video
  1. Transformace a kombinování grafických objektů v aplikaci Animate
  2. Vytváření a práce s instancemi symbolů v aplikaci Animate
  3. Vektorizace obrazu
  4. Používání zvuku v aplikaci Adobe Animate
  5. Export souborů SVG
  6. Vytváření souborů videa používaných v aplikaci Animate
  7. Přidání videa v aplikaci Animate
  8. Práce se startovacími body videa
  9. Kreslení a vytváření objektů v aplikaci Animate
  10. Změna čar a tvarů
  11. Tahy, výplně a přechody v aplikaci Animate
  12. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  13. Panely barev v aplikaci Animate
  14. Otevírání souborů aplikace Flash CS6 v aplikaci Animate
  15. Práce s klasickým textem v aplikaci Animate
  16. Vložení grafiky do aplikace Animate
  17. Importované bitmapy v aplikaci Animate
  18. 3D grafika
  19. Práce se symboly v aplikaci Animate
  20. Kreslení čar a tvarů v aplikaci Adobe Animate
  21. Práce s knihovnami v aplikaci Animate
  22. Export zvuků
  23. Výběr objektů v aplikaci Animate
  24. Práce se soubory aplikace Illustrator (AI) v aplikaci Animate
  25. Nanášení vzorů pomocí nástroje Stopa spreje
  26. Používání režimů prolnutí
  27. Uspořádání objektů
  28. Automatizace úloh pomocí nabídky Příkazy
  29. Vícejazyčný text
  30. Používání kamery v aplikaci Animate
  31. Používání aplikace Animate s nástrojem Adobe Scout
  32. Práce se soubory aplikace Fireworks
  33. Grafické filtry
  34. Zvuk a ActionScript
  35. Předvolby kreslení
  36. Kreslení nástrojem Pero
 7. Platformy
  1. Převod projektů aplikace Animate na jiné typy dokumentů
  2. Podpora vlastní platformy
  3. Vytváření a publikování dokumentů HTML5 Canvas v aplikaci Animate
  4. Vytvoření a publikování dokumentu ve formátu WebGL
  5. Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS
  6. Publikování aplikací prostředí AIR for Android
  7. Publikování pro prostředí Adobe AIR pro počítače
  8. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  9. Osvědčené postupy – Uspořádání ActionScriptu v aplikaci
  10. Používání jazyka ActionScript v aplikaci Animate
  11. Osvědčené postupy – Pravidla usnadnění přístupu
  12. Usnadnění přístupu v pracovním prostoru aplikace Animate
  13. Psaní a správa skriptů
  14. Povolení podpory vlastních platforem
  15. Přehled podpory vlastních platforem
  16. Vytváření přístupného obsahu
  17. Práce se zásuvným modulem pro podporu vlastní platformy
  18. Ladění jazyka ActionScript 3.0
  19. Povolení podpory vlastních platforem
 8. Export a publikování
  1. Export souborů z aplikace Animate
  2. Publikování OAM
  3. Export souborů SVG
  4. Export grafiky a videa v aplikaci Animate
  5. Publikování dokumentů AS3
  6. Export animací pro mobilní aplikace a herní moduly
  7. Export zvuků
  8. Export videosouborů QuickTime
  9. Ovládání externího přehrávání videa s použitím jazyka ActionScript
  10. Osvědčené postupy – Tipy pro vytváření obsahu pro mobilní zařízení
  11. Osvědčené postupy – Konvence videa
  12. Osvědčené postupy – Pravidla pro vývoj aplikací SWF
  13. Osvědčené postupy – Strukturování souborů FLA
  14. Osvědčené postupy pro optimalizaci souborů FLA pro Animate
  15. Nastavení publikování jazyka ActionScript
  16. Nastavení publikování v aplikaci Animate
  17. Export souborů projektoru
  18. Export obrázků a animovaných souborů GIF
  19. Předlohy publikování HTML
  20. Práce s aplikacemi Adobe Premiere Pro a After Effects
  21. Rychlé sdílení a publikování animací

Přehled

Pomocí nástroje Štětec (B) si v aplikaci Adobe Animate můžete nastavit vlastní štětec změnou parametrů, jako jsou jeho tvar nebo úhel. Přizpůsobením nástroje Štětec vlastním potřebám kreslení tak můžete vytvářet v projektech přirozené kresby. Vlastní štětec můžete v aplikaci Animate vybrat, upravit a vytvořit pomocí Inspektora vlastností, když je na panelu nástrojů vybrán nástroj Štětec.

Výběr vlastního štětce

Nástroj Štětec ve výchozím nastavení poskytuje řadu štětců v rozmanitých tvarech určených pro různé tvůrčí situace. Když na panelu nástrojů vyberete nástroj Štětec a v Inspektoru vlastností vyhledáte nastavení „Štětec“, uvidíte mnoho různých tvarů štětců.

V rozevírací nabídce Štětec si vyberte požadovaný štětec a pak už můžete kreslit na plochu.

Nové velikosti štětce

Animate nabízí širokou škálu velikostí štětce s přesnějším ovládáním a následujícími vylepšeními: 

 • Nové velikosti štětce v rozsahu 1 až 200 obr. bodů.
 • Živý náhled při úpravách velikostí štětce.
 • Kurzory nástrojů Štětec a Guma jsou zobrazeny jako obrysy, takže při kreslení nepřekážejí v pohledu na výkres.
 • V různých relacích aplikace Animate jsou zachována nastavení nástroje Štětec, jako například naposledy použitá velikost štětce, jeho tvar a režim 
 • Vylepšené kreslení, zejména při použití kratších tahů štětce.
Nástroj Guma: obrys kurzoru

Jezdec pro úpravu velikosti štětce
Jezdec pro úpravu velikosti štětce

Jezdec pro úpravu velikosti štětce – živý náhled
Jezdec pro úpravu velikosti štětce – živý náhled

Nové kurzory štětce

Možnosti vyhlazení v nástroji Štětec

V aplikaci Animate se změnil způsob nastavení vyhlazení. Místo posuvníku, kterým šlo nastavit hodnotu vyhlazení Nízká až Vysoká, se nyní používá posuvník v rozsahu 0 až 100.

Vyhlazení
Vyhlazení

Vytvoření vlastního štětce

Můžete si vytvářet vlastní štětce, u kterých si určíte velikost, úhel a plochost. Dělá se to následovně:

 1. Na panelu nástrojů klikněte na nástroj Štětec (B) a v Inspektoru vlastností pak klikněte na tlačítko Nový soubor vedle nastavení Štětec.

 1. V dialogovém okně Možnosti špičky vyberte tvar, určete úhel a zadejte procento plochosti. Při nastavování parametrů se můžete podívat na náhled štětce. 
Možnosti špičky
Možnosti špičky

 1. Klikněte na tlačítko OK. Váš nový, upravený štětec se teď v Inspektoru vlastností vybere jako výchozí štětec pro aktuální dokument. 

Změna velikosti štětce

Zaškrtávací políčko Přizpůsobit velikost podle plochy umožňuje škálovat velikost štětce úměrně podle měnící se úrovně zvětšení plochy. Můžete kreslit a úroveň zvětšení se plynule přizpůsobí. 

Pokud chcete vrátit dřívější výchozí chování štětců, zrušte zaškrtnutí políčka Přizpůsobit velikost podle plochy v Inspektoru vlastností štětce.

Požadovanou velikost štětce nastavíte možností Velikost. 

Požadovanou velikost štětce nastavíte jezdcem Velikost. Hodnotu velikosti štětce můžete zobrazit a upravovat v poli vedle jezdce.

Velikost štětce
Velikost štětce

Úprava vlastního štětce

Vlastnosti vámi vytvořeného štětce můžete změnit následujícím postupem:
 1. V Inspektoru vlastností klikněte vedle možností štětce na tlačítko s ikonou štětce a vyberte vlastní štětec, který chcete změnit.
Úprava vlastního štětce
Úprava vlastního štětce

 1. V dialogovém okně Možnosti špičky změňte vlastnosti jako tvar, úhel a plochost a klikněte na tlačítko OK.  
Úprava možností špičky
Úprava možností špičky

 Upravit můžete pouze štětce, které jste sami vytvořili, ale nemůžete měnit vlastnosti žádného výchozího štětce.

Odstranění vlastního štětce

 1. Pokud chcete smazat vámi vytvořený štětec, vyberte na panelu nástrojů nástroj Štětec (B). V části Výplň a tah v Inspektoru vlastností vyberte vlastní štětec, který chcete smazat.
 2. Klikněte na tlačítko Odstranit, které je aktivováno. Vybraný vlastní štětec se odstraní ze seznamu.
  Odstranění vlastního štětce
  Odstranění vlastního štětce

   Odstranit můžete pouze štětce, které jste vytvořili. Nemůžete odstranit výchozí štětce.

  Synchronizace nastavení v nástrojích Štětec a Guma

  V nástrojích Štětec (B) a Guma (E) můžete zvolit synchronizaci všech dílčích nastavení, jako je nastavení tlaku nebo náklonu, velikost špičky a tvary špičky. Tato nastavení jsou zapamatována i po ukončení a opětovném spuštění relace v aplikaci Animate.

  1. Povolte nastavení Synchronizace s gumou v nástroji Štětec (B).
  2. Aktuální nastavení nástroje Štětec (B) se zrcadlí v nástroji Guma (E) a naopak.
  Synchronizace nastavení v nástrojích Štětec a Guma

  Synchronizace vlastních štětců do cloudu

  Pomocí předvoleb Animate můžete své vytvořené štětce synchronizovat do cloudu. Uděláte to tak, že v systému Windows kliknete na Úpravy > Předvolby, na Macu na Animate > Předvolby. Možnost synchronizace vlastních štětců naleznete v části Nastavení synchronizace, jak vidíte níže:

   Tato funkce je dostupná pouze v aplikaci Animate 18.0 a starších verzích.

  Vytvoření postavy nástrojem Štětec

  Nakreslete postavu pomocí nástroje Štětec. Nástroj Štětec je snadno přístupný a jednoduše se používá. Naučte se, jak pomocí nástroje Štětec můžete vytvořit svou postavu. Podívejte se na výukové video na konci tohoto příkladu a postupujte podle těchto kroků.

  1. Na panelu Inspektor vlastností vyberte nástroj Štětec.

  2. Chcete-li upravit velikost štětce, přetáhněte posuvník Velikost.

  3. Klikněte na ikonu kreslení objektu a pomocí možnosti Barva vyberte barvu.

  4. Chcete-li zvýšit nebo snížit průhlednost barvy, vyberte možnost Barva a upravte procentuální hodnotu alfa kanálu.

  Kresba postavy pomocí nástroje Štětec

  Podívejte se na video, kde se dozvíte, jak v aplikaci Animate můžete nakreslit a vybarvit postavu.
  Logo Adobe

  Přihlaste se ke svému účtu.