Tento článek slouží jako praktická pomůcka a umožňuje vám stáhnout si verzi klávesových zkratek aplikace Animate určenou pro tisk.
Klávesové zkratky

Soubor

Akce Systém Mac Systém Windows
Importovat obraz/zvuk apod.  +   + 
Exportovat film  +  +  +  +  +  +  
Otevřít jako knihovnu  +  +   +  + 

Zobrazení

Akce Systém Mac Systém Windows
Zobrazit film ve 100% velikosti  +   + 
Zobrazit snímek  +   + 
Zobrazit vše  +   + 

Windows

Akce Systém Mac Systém Windows
Zobrazit/Skrýt knihovnu  +   + 
Výběr komentáře  +   + 
Přepnout mezi režimem úprav filmu a režimem úprav symbolů  +   + 
Zobrazit/Skrýt časovou osu  +     +   +  + 

Úpravy a změny

Akce Systém Mac Systém Windows
Seskupit  +   + 
Rozdělit skupinu  +  + 
Rozdělit  +   + 
Vložit na stejné místo  +  +   +  + 
Duplikovat  +   + 
Vybrat vše  +   + 
Zrušit výběr všech položek  +  +   +  + 
Importovat knihovnu  +  +   +  + 
Zarovnat okno  +   + 
Uložit jako  +  +   +  + 
Změnit měřítko a otočit  +  +   +
Odstranit transformaci  +  +   +  + 
Posunout dopředu  +   + 
Posunout dozadu  +   + 
Zcela dopředu  +  +   +  + 
Zcela dozadu  +  +   +  + 
Zobrazit nebo skrýt panel Transformace  +   + 
Užší mezera mezi písmeny  + +  +
Širší mezera mezi písmeny  +  +

Různé akce

Akce Systém Mac Systém Windows
Odstranit z vybraných objektů veškeré natočení nebo změnu měřítka   +    +       +    +  
Otočit výběr o 90 stupňů doleva   +    +      +    +  

Změnit velikost anebo otočit výběr s použitím číselných hodnot

  +    +      +    +  
Automaticky formátovat kód editoru   +     +     +    +  
Zobrazit skryté znaky   +    +      +    +  
Potlačit zvýrazňování vybraných položek   +    +      +    +  
Zobrazit nebo skrýt pravítka   +    +     +      +    +    +  
Zobrazit procházení skriptu snímků   +     +       +    +  
Zobrazit nebo skrýt pomocné body pro doplnění tvarů   +     +      +    +  
Zobrazit menší oblast kresby s více podrobnostmi   +       +  
Zobrazit větší oblast kresby s méně podrobnostmi   +       +  
Zobrazit nebo skrýt panel Zarovnat   +     +  
Zobrazit nebo skrýt panel Barva   +    +     +    +  
Zobrazit nebo skrýt panel Chyby kompilátoru    +       +  
Otevřít v přední simulaci nové okno, které bude duplicitní s aktivním oknem   +   +      +    +  
Zobrazit nebo skrýt panel Historie   +      +  
Zobrazit nebo skrýt panel Informace   +      +  
Zobrazit nebo skrýt pro tento dokument panel Knihovna   +      +  
Zobrazit nebo skrýt Inspektor vlastností   +      +  
Zobrazit nebo změnit seznam scén v aktuálním filmu  +    + 
Vybrat barvy z políček barev a spravovat políčka barev   +      +  
Zobrazit nebo skrýt ovládací prvky časové osy a vrstev animace   +    +      +    +  
Zobrazit nebo skrýt panel nástrojů pro kreslení   +      +  
Zvětšit značky průsvitky v obou směrech stejně  +  přetažení doprava/doleva     +  přetažení doprava/doleva
Posune celou oblast značek průsvitky doprava/doleva.   +  přetažení doprava/doleva    +  přetažení doprava/doleva

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online