Doplnění pohybu a ActionScript 3.0

U dokumentů Animate, které používají ActionScript 3.0, můžete vlastnosti definující doplnění pohybu na časové ose zkopírovat jako ActionScript 3.0 a tento pohyb pak aplikovat na jiný symbol. Tuto akci proveďte buď na panelu Akce, nebo přímo ve zdrojových souborech (například v souborech tříd).

Pomocí tříd fl.motion si můžete ActionScript vygenerovaný aplikací Animate přizpůsobit pro svůj konkrétní projekt. Další informace o třídách fl.motion najdete v Referenční příručce jazyka ActionScript 3.0 a jeho komponent.

Kopírovat pohyb jako ActionScript 3.0

Příkaz Kopírovat pohyb jako ActionScript 3.0 umí zachytit následující vlastnosti doplnění pohybu:

 • Poloha

 • Změna velikosti

 • Zkosení

 • Natočení

 • Bod transformace

 • Barva

 • Režim prolnutí

 • Orientace vůči cestě

 • Nastavení bitmapového ukládání do vyrovnávací paměti

 • Náběh a doběh

 • Filtry

 • 3D natočení a poloha

 1. Vyberte na časové ose rozsah doplnění nebo na vymezené ploše objekt obsahující doplnění pohybu, které chcete kopírovat. Můžete vybrat jen jeden rozsah doplnění nebo doplněný objekt, který se zkopíruje jako ActionScript 3.0.
 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
 • Vyberte příkaz Úpravy > Časová osa > Kopírovat pohyb jako ActionScript 3.0.
 • Na vymezené ploše klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s podrženou klávesou Control (Mac) na rozsah doplnění nebo doplněnou instanci a zvolte příkaz Kopírovat pohyb jako ActionScript 3.0.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?