Úpravy cesty pohybu animace s doplněním

Když na vymezenou plochu umístíte instanci doplnění, zobrazí se na ploše cesta pohybu této animace. Cesta pohybu je čára značící, jak se bude doplněná instance pohybovat v prostoru. Tečky v cestě (někdy se jim říká „tečky doplnění“ nebo „tečky snímků“) označují pozici cílových objektů na cestě v různých snímcích časové osy – buď v jednotlivých snímcích, nebo ve skupinách snímků (to pokud máte vybraný dlouhý rozsah doplnění). Tečky doplnění nejenže reprezentují snímky, ale také na nich uvidíte, jaký vliv na pozici instance mají použité náběhy, doběhy nebo 3D efekty.

Cestu doplnění pohybu můžete upravit nebo změnit následujícími způsoby:

 • změnou polohy objektu v libovolném snímku rozpětí doplnění,

 • přesunutím celé cesty pohybu do jiného umístění na vymezené ploše,

 • změnou tvaru nebo velikosti cesty pomocí nástrojů Výběr, Dílčí výběr nebo Volná transformace,

 • změnou tvaru nebo velikosti cesty pomocí panelu Transformace nebo inspektoru vlastností,

 • použitím příkazů v nabídce Změnit > Transformovat,

 • aplikováním vlastního tahu jako cesty pohybu,

 • použitím Editoru pohybu.

Pomocí volby Vždy zobrazovat cesty pohybu můžete zobrazit všechny cesty pohybu ve všech vrstvách na vymezené ploše zároveň. Toto zobrazení může být užitečné, pokud navrhujete více animací na různých cestách pohybu, které se navzájem protínají. Když máte vybranou cestu pohybu nebo rozsah doplnění, můžete tento příkaz vybrat v nabídce voleb v inspektoru vlastností.

Úpravy tvaru cesty pohybu nástroji Výběr a Dílčí výběr

Tvar cesty pohybu se dá změnit pomocí nástrojů Výběr a Dílčí výběr. Nástrojem Výběr můžete měnit tvar jednotlivých segmentů pouhým přetažením. Klíčové snímky vlastností v doplnění se zobrazí na cestě jako řídicí body. Pomocí nástroje Dílčí výběr zobrazíte na cestě řídicí body a Bézierova táhla odpovídající jednotlivým klíčovým snímkům vlastnosti Poloha. Tato táhla můžete použít ke změně tvaru cesty okolo klíčových snímků vlastnosti Poloha.

Když vytváříte nelineární cesty pohybu jako je například kruh, můžete nechat doplňovaný objekt při pohybu po této cestě otáčet. Chcete-li zachovat stálou orientaci vůči cestě, vyberte v inspektoru vlastností volbu Orientovat podle cesty.

Doplněné objekty neorientované v cestě pohybu (vlevo) a orientované v cestě pohybu (vpravo).

 1. Na panelu Nástroje klikněte na nástroj Výběr.

 2. Klikněte na cílovou instanci doplnění, čímž se na vymezené ploše zviditelní cesta pohybu.

 3. Přetažením libovolného segmentu cesty nástrojem Výběr změníte tvar cesty. Segment předtím nevybírejte kliknutím.

 4. Chcete-li na cestě zobrazit Bézierova táhla pro určitý bod klíčového snímku nějaké vlastnosti, klikněte na nástroj Dílčí výběr a potom na cestu.

  Body klíčových snímků vlastnosti se na cestě pohybu objeví jako malé řídicí body (kosočtverečky).

 5. Chcete-li nějaký řídicí bod přesunout, přetáhněte ho nástrojem Dílčí výběr.

 6. Chcete-li upravit křivku cesty okolo řídicího bodu, přetáhněte Bézierova táhla tohoto řídicího bodu nástrojem Dílčí výběr.

  Pokud nedojde k rozšíření táhel, můžete táhla rozšířit přetáhnutím za řídicí bod se stisknutou klávesou Alt.

 1. Chcete-li smazat kotevní bod, klikněte na něj pomocí nástroje Odstranit kotevní bod. Většina kotevních bodů generovaných pomocí nástroje Výběr jsou hladké body. Chcete-li kotevní bod převést na jiný typ, klikněte na něj nástrojem Změnit kotevní bod. Kotva se změní na úhlový bod.
 1. Můžete rovněž z bodu vysunout nová Bézierova táhla a nastavit jejich polohu stejným způsobem jako u běžného kotevního bodu.
Poznámka:

Není možné přidávat do cesty nové kotevní body pomocí nástroje Přidat kotevní bod.

Změna polohy doplňovaného objektu

Nejjednodušší způsob, jak můžete upravit cestu pohybu, je, když v libovolném snímku rozsahu doplnění přesunete cílovou instanci doplnění na vymezené ploše. Pokud aktuální snímek ještě klíčový snímek vlastnosti neobsahuje, aplikace Animate ho do něj přidá.

 1. Umístěte přehrávací hlavu do snímku, do kterého chcete přesunout cílovou instanci.
 2. Nástrojem Výběr přetáhněte cílovou instanci do nového umístění na vymezené ploše.

Cesta pohybu se aktualizuje tak, aby zahrnovala nové umístění. Všechny ostatní klíčové snímky vlastnosti na cestě pohybu zůstanou ve svém původním umístění.

Změna umístění cesty pohybu na vymezené ploše

Můžete přetáhnout celou cestu pohybu navymezené ploše nebo nastavit její umístění v inspektoru vlastností.

 1. V panelu nástrojů klikněte na nástroj výběr.

 2. Vyberte cestu pohybu jedním z následujících úkonů:

  • Na časové ose klikněte na rozsah doplnění a potom na vymezené ploše klikněte na cestu pohybu.
  • Klikněte na doplněný objekt na vymezené ploše a potom klikněte na cestu pohybu.
  • Přetáhněte rámeček kolem cesty pohybu i cílové instance, abyste je vybrali obě.
  • (Pouze CS5.5) Více cest pohybu lze vybrat kliknutím se stisknutou klávesou Shift na cestu pohybu každého doplnění, jež chcete upravit. Můžete také přetáhnout rámeček kolem všech cest pohybu.
 3. Přesuňte cestu pohybu jedním z následujících úkonů:

  • Na vymezené ploše přetáhněte cestu do požadovaného umístění.
  • inspektoru vlastností nastavte cestě hodnoty X a Y. Hodnoty X a Y platí pro levý horní roh ohraničovacího rámečku cesty pohybu.
  • Přesuňte cestu pohybu pomocí kláves se šipkami.
  Poznámka:

  Chcete-li cílovou instanci doplnění a cestu pohybu přesunout tím, že určíte pozici cesty pohybu, vyberte je obě a v inspektoru vlastností zadejte polohu X a Y. Chcete-li přesunout doplněný objekt, který žádnou cestu pohybu nemá, vyberte ho a v inspektoru vlastností zadejte polohu X a Y.

Úpravy cesty pohybu nástrojem Volná transformace

 1. Na panelu Nástroje klikněte na nástroj Volná transformace.
 2. Nástrojem Volná transformace klikněte na cestu pohybu. Neklikejte na cílovou instanci doplnění.
 3. Pomocí nástroje Volná transformace změňte velikost, zkosení nebo otočení cesty.
Poznámka:

Volné transformace můžete na cestě pohybu provádět také tak, že ji vyberete nástrojem Dílčí výběr a potom stisknete klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac). Stisknutím této klávesy zobrazíte stejné ovládací prvky jako u nástroje Volná transformace. Následně můžete tažením se stisknutou klávesou provádět transformace.

Přehrávací hlava je na prvním snímku doplnění, a proto se změna velikosti bude vztahovat na všechny doplňované snímky. Žádné nové klíčové snímky vlastnosti nebudou vytvořeny.

Odstranění cesty pohybu z doplnění

 1. Na vymezené ploše vyberte cestu pohybu tím, že na ni kliknete nástrojem Výběr.
 2. Stiskněte klávesu Delete.

Kopírování cesty pohybu jako tahu

 1. Kliknutím na vymezené ploše vyberte cestu.
 2. Zvolte Úpravy > Kopírovat.

Poté můžete vložit cestu do jiné vrstvy jako tak nebo jako cestu pohybu pro jiné doplnění pohybu.

Použití vlastního tahu jako cesty pohybu

Tah ze samostatné vrstvy nebo časové osy lze použít jako cestu pohybu doplnění.

 1. Vyberte tah ve vrstvě oddělené od vrstvy doplnění a zkopírujte ho do schránky.
  Tah nesmí být zavřený. Lze použít pouze nepřerušené tahy.
 2. Na časové ose vyberte rozsah doplnění.
 3. Ponechejte rozsah doplnění vybraný a vložte tah.
  Aplikace Animate tah použije jako novou cestu vybraného rozsahu doplnění. Cílová instance doplnění se nyní bude přesouvat podél nového tahu.
 4. Chcete-li obrátit cílový a koncový bod doplnění, klikněte na rozsah doplnění pravým tlačítkem (Windows) nebo s podrženou klávesou Ctrl (Mac) a v kontextové nabídce vyberte Cesta pohybu > Obrátit cestu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online