Úpravy doplnění pohybu

Existuje mnoho způsobů, jak můžete vybírat snímky animací a potom je posouvat na časové ose. Stejně tak existuje spousta způsobů, jak se dá animace upravit tak, aby se po publikování souboru přehrávala přesně podle vašich představ.

Vrstvy doplnění mohou obsahovat rozsahy doplnění, statické snímky a prázdné klíčové snímky. Statické a prázdné snímky se chovají stejně jako ostatní snímky v tom ohledu, že do nich můžete kreslit, vkládat grafiku, importovat bitmapy a tak dále. Tyto rozsahy a statické snímky se dají posouvat v rámci jedné vrstvy, ale i přesouvat do většiny jiných vrstev. Vrstva doplnění nemůže obsahovat rozsahy inverzní kinematiky ani klasická doplnění.

Přestože rozsahy doplnění nemohou obsahovat ActionScript (ani ve snímku, ani připojený k doplněnému objektu), snímky nacházející se na vrstvě doplnění mimo rozsah doplnění už ActionScript obsahovat mohou. Přesto však doporučujeme vkládat veškerý kód do jedné, separátní vrstvy nazvané Akce (obvykle půjde o nejvýše umístěnou vrstvu na hlavní časové ose).

Vrstvy doplnění mají speciální kontextovou nabídku s řadou nástrojů pro úpravy doplnění. Možnosti z této kontextové nabídky jsou popsány v následujícím seznamu. Nabídku otevřete tím, že pravým tlačítkem nebo s podrženou klávesou Ctrl kliknete na nějaký snímek ve vrstvě doplnění.

 • Upřesnit doplnění: Odstraní doplnění pohybu z vybraného rozsahu doplnění.
 • Odstranit doplnění: Odstraní doplnění pohybu z vybraného rozsahu doplnění.
 • Doplnění 3D: Přidá k doplnění 3D vlastnosti (uvidíte je v Editor pohybu) nebo je zase odstraní. Pokud před přidáním doplnění pohybu nebo i po něm použijete na danou instanci nějaký 3D nástroj, bude volba 3D automaticky aktivní. 
 • Převést na animaci po jednotlivých snímcích: Převede aktuálně vybraný rozsah na animaci po jednotlivých snímcích. 
 • Uložit jako přednastavení pohybu: Uloží aktuálně vybraný rozsah jako přednastavení pohybu.
 • Vložit snímek: Vloží do rozsahu doplnění tolik snímků, kolik jich máte vybraných (máte-li vybráno pět snímků z rozsahu, přidá se do rozsahu za první vybraný snímek dalších pět snímků).
 • Odstranit snímky: Odstraní vybrané snímky z rozsahu doplnění nebo vybrané statické snímky. Pokud zvolíte celý rozsah, odstraní se celý rozsah.
 • Vložit klíčový snímek: Zobrazí podnabídku, ve které můžete zvolit, který typ klíčového snímku vlastnosti chcete přidat. Například z této nabídky můžete vložit klíčový snímek vlastnosti natočení. 
 • Vložit prázdný klíčový snímek: Pomocí této volby vložíte do prázdného snímku prázdný klíčový snímek. Pokud váš výběr spadá do rozsahu doplnění, bude tato volba nedostupná.
 • Vymazat klíčový snímek: Pokud tento příkaz použijete uvnitř rozsahu doplnění, můžete jím z vybraného snímku nebo snímků odstranit určitý typ klíčových snímků vlastností. Tento příkaz neodstraní klíčový snímek v 1. snímku, protože ten je nezbytný. Pokud tento příkaz použijete mimo rozsah doplnění, odstraníte tím vybrané klíčové snímky.
 • Zobrazit klíčové snímky: Pomocí tohoto příkazu můžete zvolit, které typy klíčových snímků vlastností se mají ve vybraném rozsahu doplnění zobrazovat. Výchozí nastavení je Všechny, můžete ale zvolit i konkrétní typ nebo typy klíčových snímků vlastností.
 • Vyjmout/Kopírovat/Vložit snímky: Pomocí tohoto příkazu vyjmete nebo zkopírujete z rozsahu doplnění vybrané snímky a potom je vložíte na nové místo. 
 • Vymazat snímky: Tímto příkazem změníte vybrané snímky na prázdné snímky. Pokud se váš výběr nachází uprostřed rozsahu doplnění, vzniknou kolem vyprázdněných snímků dva samostatné rozsahy doplnění.
 • Vybrat všechny snímky: Tento příkaz vybere všechny snímky na časové ose.
 • Kopírovat/Vložit pohyb: Těmito příkazy zkopírujete všechny vlastnosti vybraného pohybu a vložíte je do jiné instance. 
 • Kopírovat/Vložit vlastnosti: Těmito příkazy zkopírujete klíčové snímky vlastností z konkrétního snímku a potom je vložíte do jiného snímku. Příkaz lze použít, jen když máte vybraný jeden snímek. 
 • Vložit vlastnosti jinak: Tento příkaz použijte poté, co zkopírujete vlastnosti vybraného snímku a budete chtít do jiného snímku vložit jen některé z nich. 
 • Rozdělit pohyb: Rozdělením pohybu změníte jeden rozsah doplnění na dva rozsahy. Tento příkaz je k dispozici, jen když máte vybraný jeden snímek. 
 • Spojit pohyby: Spojením pohybu sloučíte dva sousedící rozsahy doplnění do jednoho rozsahu. Tento příkaz je k dispozici, jen když máte vybrané dva sousedící rozsahy doplnění. 
 • Uspořádat klíčové snímky obráceně: Tímto příkazem obrátíte klíčové snímky všech vlastností vybraného rozsahu doplnění. 
 • Cesta pohybu > Přepnout klíčové snímky na pohyblivé/nepohyblivé: Tímto příkazem přepnete klíčové snímky vybraného rozsahu z pohyblivých na nepohyblivé anebo naopak.

Kopírování a vložení doplnění pohybu

Doplněné vlastnosti můžete kopírovat z jednoho rozsahu doplnění do druhého. Doplněné vlastnosti se aplikují na nový cílový objekt, ale umístění cílového objektu se nezmění. Díky tomu můžete doplnění aplikovat z jedné oblasti vymezené plochy na objekt v jiné oblasti, aniž byste museli nový cílový objekt přemístit.

 1. Vyberte rozsah doplnění obsahující doplněné vlastnosti, které chcete kopírovat.
 2. Zvolte Úpravy > Časová osa > Kopírovat pohyb.
 3. Vyberte rozsah doplnění, do kterého chcete zkopírované vlastnosti vložit.
 4. Zvolte Úpravy > Časová osa > Vložit pohyb.
 5. Animate aplikuje zkopírované vlastnosti na cílový rozsah doplnění a upraví jeho délku tak, aby se shodovala se zkopírovaným rozsahem doplnění.

Chcete-li doplnění pohybu zkopírovat na panel Akce nebo ho použít v jiném projektu jako ActionScript®, použijte příkaz Kopírovat pohyb jako ActionScript 3.0.

Kopírování a vložení vlastností doplnění pohybu

Můžete kopírovat vlastnosti z vybraného snímku do jiného ve stejném rozsahu doplnění nebo v jiném rozsahu doplnění. Hodnoty vlastností se přidají pouze do snímků, které byly při vložení vlastností vybrány. Kopírované hodnoty vlastností barevných efektů, filtrů a 3D vlastností jsou vloženy pouze v případě, že na doplněné objekty v tomto snímku již byly tyto barevné efekty, filtry nebo 3D vlastnosti dříve aplikovány. Vlastnosti 2D polohy nelze vkládat do 3D doplnění.

Tyto pokyny předpokládají, že v předvolbách (Úpravy > Předvolby) máte zapnutou možnost Výběr založený na rozmezí.

 1. Chcete-li v rozsahu doplnění vybrat jen jeden snímek, klikněte na něj se stisknutými klávesami Ctrl+Alt (Windows) nebo Command+Alt (Mac).
 2. Klikněte na vybraný snímek pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Command (Mac) a v kontextové nabídce zvolte Kopírovat vlastnosti.
 3. Kliknutím se stisknutými klávesami Ctrl+Alt (Windows) nebo Command+Alt (Mac) vyberte jeden snímek, do kterého chcete vlastnosti vložit. Cílový snímek se musí nacházet v rozsahu doplnění.
 4. Zkopírované vlastnosti pak do vybraného snímku vložíte některou z těchto možností:
 • Chcete-li vložit všechny zkopírované vlastnosti, klikněte na snímek v cílovém rozsahu doplnění pravým tlačítkem myši (Windows) nebo se stisknutou klávesou Command (Mac) a v kontextové nabídce zvolte Vložit vlastnosti.
 • Chcete-li vložit pouze některé zkopírované vlastnosti, klikněte na snímek v cílovém rozsahu doplnění pravým tlačítkem myši (Windows) nebo se stisknutou klávesou Command (Mac) a v kontextové nabídce zvolte Vložit vlastnosti jinak.
 • Zobrazí se dialogové okno, ve kterém vyberte požadované vlastnosti a klikněte na tlačítko OK.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online