Umístění kresby do aplikace Flash

O importu kresby do aplikace Flash

Aplikace Flash Professional umí používat kresby vytvořené v jiných aplikacích. Můžete importovat vektorovou grafiku a bitmapy v nejrůznějších formátech souborů. Pokud máte ve svém systému nainstalovanou aplikaci QuickTime® 4 nebo novější, můžete importovat vektorové nebo bitmapové soubory ještě v dalších formátech. Soubory Adobe® FreeHand® (verze MX a starší) a soubory PNG z Adobe® Fireworks® můžete importovat přímo do aplikace Flash Professional, přičemž zůstanou zachovány veškeré atributy souborů z těchto formátů.

Grafické soubory, které importujete do aplikace Flash Professional, musí mít rozměr nejméně 2 x 2 obrazové body.

Chcete-li načíst soubory JPEG do souboru SWF aplikace Flash Professional za běhu, použijte akci nebo metodu loadMovie. Podrobné informace najdete v části loadMovie (metoda MovieClip.loadMovie) v dokumentu Referenční příručka jazyka ActionScript 2.0 nebo v části Práce s filmovými klipy v příručce ActionScript 3.0 – příručka pro vývojáře.

Aplikace Flash Professional importuje vektorovou grafiku, bitmapy a sekvence obrazů následujícím způsobem:

 • Při importu souborů z aplikací Adobe® Illustrator® a Adobe® Photoshop® do aplikace Flash Professional můžete určit volby importu, které umožňují zachovat většinu vizuálních dat těchto kreseb, a také možnost upravovat určité vizuální atributy ve vývojovém prostředí Flash Professional.

 • Při importu vektorových obrazů do aplikace Flash Professional z aplikace FreeHand vyberte volby pro zachování vrstev, stránek a textových bloků aplikace FreeHand.

 • Při importu obrazů PNG z aplikace Fireworks importujte soubory jako upravitelné objekty, které lze modifikovat v aplikaci Flash Professional, nebo jako sloučené soubory, které můžete upravovat a aktualizovat v aplikaci Fireworks.

 • Vyberte volby pro zachování obrazů, textu a vodítek.

  Poznámka: Při importu souboru PNG z aplikace Fireworks metodou vyjmutí a vložení se soubor převede na bitmapu.

 • Vektorové obrazy SWF a WMF (Windows® Metafile Format), které importujete přímo do dokumentu aplikace Flash Professional (namísto do knihovny), se naimportují jako skupina do aktuální vrstvy.

 • Bitmapy (skenované fotografie, soubory BMP), které importujete přímo do dokumentu aplikace Flash Professional, se naimportují jako jednotlivé objekty do aktuální vrstvy. Aplikace Flash Professional zachovává nastavení průhlednosti importovaných bitmap. Jelikož se importem bitmapy může zvětšit velikost souboru SWF, zvažte možnost komprese importovaných bitmap.

  Poznámka: Průhlednost bitmap nemusí být zachována, když se bitmapy importují přetažením z jiné aplikace nebo z plochy do aplikace Flash Professional. Chcete-li zachovat průhlednost, použijte k importu příkaz Soubor > Importovat na plochu nebo Importovat do knihovny.

 • Jakákoli sekvence obrazů (například sekvence souborů PICT nebo BMP), které importujete přímo do dokumentu aplikace Flash Professional, se naimportuje jako série po sobě jdoucích klíčových snímků do aktuální vrstvy.

Podporované formáty souborů pro import

Poznámka:

Úplný seznam všech formátů souborů podporovaných aplikací Flash pro import, export nebo úpravy naleznete v dokumentu TechNote Supported File Formats (Podporované formáty souborů).

Grafické formáty

Aplikace Flash Professional může importovat soubory v různých vektorových nebo bitmapových formátech podle toho, jestli máte na svém systému nainstalovaný program QuickTime 4 nebo novější. Používání aplikace Flash Professional spolu s nainstalovaným programem QuickTime 4 je zvlášť výhodné při práci na projektech, na nichž se podílí více autorů, kteří pracují na platformě Windows i Macintosh. QuickTime 4 rozšiřuje podporu určitých formátů souborů (včetně PICT, filmů QuickTime a dalších) v obou platformách.

Do aplikace Flash Professional 8 nebo novější můžete importovat soubory v následujících formátech bez ohledu na to, zda je nainstalovaný QuickTime 4:

Typ souboru

Přípona

Windows

Macintosh

Adobe Illustrator (verze 10 nebo starší)

.ai

Adobe Photoshop

.psd

AutoCAD® DXF

.dxf

Bitmapa

.bmp

Vylepšený metasoubor Windows

.emf

Přehrávač FutureSplash

.spl

GIF a animovaný GIF

.gif

JPEG

.jpg

PNG

.png

Flash Player 6/7

.swf

Metasoubor Windows

.wmf

Grafický soubor XML Adobe

.fxg

Do aplikace Flash Professional můžete importovat bitmapové soubory následujících formátů pouze v případě, že je nainstalovaný QuickTime 4 nebo novější:

Typ souboru

Přípona

Windows

Macintosh

Obraz QuickTime

.qtif

TIFF

.tif

Formáty zvuku

Aplikace Flash umí importovat následující formáty zvuku:

Typ souboru

Přípona

Windows

Macintosh

Adobe Soundbooth

.asnd

Wave

.wav

Formát zvukového souboru AIFF

.aiff

MP3

.mp3

Aplikace Flash umí importovat následující formáty zvuku pouze v případě, že je nainstalovaný QuickTime 4 nebo novější:

Typ souboru

Přípona

Windows

Macintosh

Formát zvukového souboru AIFF

.aiff

Sound Designer II

.sd2

Filmy QuickTime (pouze zvuk)

.mov, .qt

Sun AU

.au

Zvuky System 7

.snd

Wave

.wav

Formáty videa

Aplikace Flash umí importovat následující formáty videa:

Typ souboru

Přípona

Windows

Macintosh

Video pro Adobe Flash

.flv, .f4v

Film QuickTime

.mov, .qt

Video pro Windows

.avi

MPEG

.mpg, .m1v, .m2p, .m2t, .m2ts, .mts, .tod, .mpe, .mpeg

MPEG-4

.mp4, .m4v, .avc

Digitální video

.dv, .dvi

3GPP/3GPP2 pro mobilní zařízení

.3gp, .3gpp, .3gp2, .3gpp2, .3p2

Umístění kresby do aplikace Flash

Aplikace Flash Professional umožňuje importovat kresby v různých formátech souborů přímo do vymezené plochy nebo do knihovny.

Import souboru do aplikace Flash

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li soubor naimportovat přímo do dokumentu aplikace Flash Professional, vyberte možnosti Soubor > Importovat > Importovat na plochu.

  • Chcete-li soubor naimportovat do knihovny pro aktuální dokument aplikace Flash Professional, vyberte možnosti Soubor > Importovat > Importovat do knihovny. (Chcete-li použít v dokumentu určitou položku, přetáhněte ji do vymezené plochy. )

 2. Z rozbalovací nabídky Soubory typu (Windows) nebo Zobrazit (Macintosh) zvolte formát souboru.
 3. Vyhledejte požadovaný soubor a vyberte ho. Pokud má importovaný soubor více vrstev, může se stát, že aplikace Flash Professional vytvoří nové vrstvy (v závislosti na typu importovaného souboru). Případné nové vrstvy se zobrazí v časové ose.
 4. Klikněte na Otevřít.
 5. Pokud název importovaného souboru končí číslem a další postupně očíslované soubory jsou v téže složce, proveďte jeden z následujících úkonů:

  Poznámka: (Pouze systém Windows 8) Pokud je importován soubor PSD obsahující text a je vybrána volba Vektorový obrys, nelze u vektorového bodu upravovat kotevní body. K tomu dochází u souborů, které byly vytvořeny pomocí písem, která nejsou v systému Windows 8 k dispozici.

  • Chcete-li importovat všechny sekvenční soubory, klepněte na Ano.

  • Chcete-li importovat jen určený soubor, klepněte na Ne.

   Zde je několik příkladů názvů souborů, které lze použít jako sekvenci:

   Snímek001.gif, Snímek002.gif, Snímek003.gif

   Vrabec 1, Vrabec 2, Vrabec 3

   Procházka-001.ai, Procházka-002.ai, Procházka-003.ai

Vložení bitmapy z jiné aplikace přímo do aktuálního dokumentu Flash

 1. Zkopírujte obraz v jiné aplikaci.
 2. V aplikaci Flash Professional zvolte Úpravy > Vložit doprostřed.

Import souborů FXG

Formát FXG umožňuje aplikaci Flash používat grafiku z jiných aplikací od společnosti Adobe (jako jsou například aplikace Adobe Illustrator, Fireworks a Photoshop), přičemž zůstanou zachovány veškeré komplexní grafické informace. V aplikaci Flash lze importovat soubory FXG (pouze verze 2.0), stejně jako uložit výběr objektů na ploše nebo i celou plochu do formátu FXG. Další informace o souborech FXG naleznete v kapitole O souborech FXG.

 • Chcete-li importovat soubor FXG, zvolte příkaz Soubor > Import > Importovat na plochu nebo Importovat do knihovny a vyberte soubor FXG, který chcete otevřít.

O souborech DXF z AutoCADu

Aplikace Flash Professional podporuje soubory formátu DXF v aplikaci AutoCAD® 10.

Soubory DXF nepodporují standardní systémová písma. Aplikace Flash Professional se snaží mapovat písma správně, ale výsledky mohou být nepředvídatelné, zejména co se týče zarovnání textu.

Jelikož formát DXF nepodporuje výplně plnou barvou, exportují se vyplněné plochy jen jako obrysy. Proto je formát DXF nejvhodnější pro čárovou grafiku, jako jsou výkresy a mapy.

Do aplikace Flash Professional můžete importovat dvourozměrné soubory DXF. Nepodporuje trojrozměrné soubory DXF.

Přestože aplikace Flash Professional nepodporuje v souboru DXF změny měřítka, ze všech importovaných souborů DXF vznikají dokumenty o rozměrech 12 x 12 palců, jejichž velikost můžete změnit příkazem Změnit > Transformovat > Změnit velikost. Aplikace Flash Professional také podporuje jen soubory ASCII DXF. Pokud máte binární soubory DXF, před importem do aplikace Flash Professional je převeďte na formát ASCII.

Načítání kreseb pomocí jazyka ActionScript

Pomocí jazyka ActionScript můžete za běhu načítat externí soubory obrazu a datové zdroje z knihovny.

Informace o práci s obrazy a datovými zdroji v jazyku ActionScript najdete v následujícím článku:

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?